Planety w znakach Zodiaku

Re: Planety w znakach Zodiaku

Postautor: Gina » 04 lis 2010, 23:43

WENUS w znakach zodiaku

WENUS w BARANIE

Wyrażasz swe uczucia w sposób gwałtowny i agresywny. Dzięki swej inicjatywie i zmysłowej przedsiębiorczości, uświetniasz spotkania towarzyskie, dodajesz im blasku i rozmachu. Świadoma celu, dbasz z dużą energią o swe korzyści, w otwartej walce starasz się o względy innych. Możesz być aktywna w pozyskiwaniu mężczyzny. Jesteś namiętną kochanką, Twoje uczucia mogą być impulsywne i nierówne. Masz skłonność do egocentryzmu, żądasz dla siebie uznania.
Jeśli Wenus jest negatywna - może wystąpić gruboskórność i brak ogłady.
Jeśli Wenus jest pozytywna - prezentujesz postawę pełną ufności i przyjacielskości.
Często jesteś uzdolniona artystycznie.

WENUS w BYKU
Stałe i trwałe skłonności. Stany emocjonalnego bezpieczeństwa i stałość w miłości są bardzo ważne. Jesteś lojalna i godna zaufania, chociaż możesz być zazdrosna i zaborcza. Twój zmysł dotyku jest wysoce rozwinięty, stąd też dużą rolę odgrywa kontakt fizyczny z osobą ukochaną. Jesteś bardzo zmysłowa, przyjmujesz jednak postawę pasywną, lubisz być zdobywana przez partnera. Masz skłonność do wygody i luksusu, preferujesz piękne otoczenie, dobre jedzenie i życie w dobrobycie, dlatego cenisz sobie pieniądze. Dążysz do uczynienia domu pięknym. Przywiązujesz olbrzymie znaczenie do swego wyglądu, starasz się w miarę możliwości wyglądać atrakcyjnie i nowocześnie. Nawet jako hippis nosiłabyś wartościowe ozdoby lub drogie części garderoby. Masz wrodzone poczucie wartości dóbr materialnych i zdolności do nabywania przedmiotów trwałych i o walorach artystycznych.
Kochasz piękne i drogie drobiazgi, w związku z czym często zajmujesz się handlem dziełami sztuki czy towarami luksusowymi. Pociąga Cię sztuka, szczególnie malarstwo i rzeźba. Odczuwasz bliski związek z ziemią, cieszy Cię natura, kwiaty, drzewa i roślinność. Możesz zajmować się ogrodnictwem lub hodowlą kwiatów, na zasadach hobbystycznych.
Byk rządzi gardłem i krtanią, a Wenus uosabia wdzięk i piękno - możesz więc mieć pełny i melodyjny głos, a nawet znaleźć się wśród utalentowanych piosenkarek.

WENUS w BLIŹNIĘTACH
Lubisz zmiany w życiu miłosnym i towarzyskim. Pragnienie różnorodnych doświadczeń i ciekawość ludzi, prowadzą do niestałości związków. Chcesz być przyjacielem wszystkich ludzi, potrafisz jednak dochować komuś wierności. Z uwagi na swój dowcip i zdolności konwersacyjne, dążysz do kontaktów z osobami o bystrym umyśle i dużym intelekcie. Pragniesz swobody ruchu. Spędzasz dużo czasu na oddawaniu się przyjemnościom i zajęciom towarzyskim. Działalność artystyczna przejawia się głównie na polu literackim. Piszesz wiersze lub satyry, kochasz dowcipną grę słów. Czujesz niechęć do prostackich zachowań (charakterystyczne dla znaków powietrznych). Jesteś zazwyczaj uprzejmy i utrzymujesz dobre stosunki z rodzeństwem i sąsiadami.
Jeśli Wenus jest negatywna - jesteś niestały i zmienny w miłości. Chętnie flirtujesz, a miłości i małżeństwu przypisujesz drugorzędne znaczenie.

WENUS w RAKU
Jesteś głęboko wrażliwy w związkach miłosnych. Ta wyjątkowa wrażliwość sprawia, iż uczucia mogą być łatwo zranione, czego jednak nie okazujesz, przyjmując godną postawę na zewnątrz. Nastroje masz zmienne i trudne do przewidzenia, stąd też cenisz sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza w sprawach finansowych lub domowych.
Dążysz do małżeństwa, aby znaleźć w nim bezpieczeństwo, troszczysz się i chronisz swój dom i rodzinę. Dla swego dobrego samopoczucia potrzebujesz stałego i widocznego okazywania Ci uczuć. Dążysz do tego, aby Twój dom był piękny i przytulny, aby stał się ogniskiem życia domowego. Jeśli jesteś samotny, wolisz spotkania w domu niż w miejscu publicznym. Możesz matkować swej rodzinie i dzieciom.
Gdy jesteś samotny lub znudzony, możesz przejawiać inicjatywę - musisz jednak pamiętać, żeby nie robić tego natrętnie.
Jeśli Wenus jest negatywna - może wystąpić ckliwy sentymentalizm, niestałość emocjonalna i tendencja do dąsów.

WENUS we LWIE
Silne i trwałe skłonności. Z urodzenia romantyk, lubisz zaloty, umizgi pełne dramatyzmu i podniet. Kochasz życie, niekiedy zachowujesz się nieco teatralnie. Możesz być bardzo dumny, co uzewnętrznia się szczególnie wtedy, gdy znajdujesz się w centrum zainteresowania. Z tego też powodu lubisz organizować szumne imprezy, bez względu na ich koszt.
Z uwagi na umiejętność dramatyzowania swych uczuć, możesz zostać utalentowanym aktorem. Poza tym masz świetne wyczucie barw, jak i uzdolnienia w malarstwie, rzeźbiarstwie itp. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś zapalonym koneserem sztuki.
Kochasz dzieci, cechuje Cię serdeczność, uprzejmość, życzliwość i pogoda ducha. Jesteś niezwykle lojalny wobec tych, których kochasz i uznajesz za godnych i wartych swych uczuć. Lubisz też afiszować się swymi partnerkami, ale możesz być zaborczy i zazdrosny, o ile partnerka nie poświęca Ci dostatecznie dużo uwagi.
Jeśli Wenus jest negatywna - może wystąpić nadmierna wyniosłość, snobizm, samolubstwo i przesadne zainteresowanie seksem.

WENUS w PANNIE
Masz skłonność do zbyt ścisłego i krytycznego analizowania swych uczuć i zbytniej krytyczności w stosunku do osoby ukochanej. Może to doprowadzić partnera do onieśmielenia i zahamowań oraz osłabić spontaniczność reakcji. Ta analityczna postawa może również przeszkodzić w nieprzeciętnej, intuicyjnej reakcji na piękno. Próbujesz zrozumieć piękno róży poprzez odrywanie jej płatków, nie uświadamiając sobie, że róża jest piękna jako całość. Szukasz na ogół partnerów, z którymi możesz dzielić pracę i zainteresowania intelektualne. Zbyt wysokie wymagania często owocują staropanieństwem. Stosunki ze współpracownikami są na ogół przyjacielskie. Stanowisko pracy, dzięki osobistej inicjatywie, jest na ogół estetycznie urządzone. Zwracasz uwagę na dobre maniery, osobisty wygląd i higienę. Czujesz odrazę do niedbalstwa we wszelkich formach. Posiadasz wrodzone poczucie porządku i schludności, co daje predyspozycje na dobrą kucharkę i specjalistkę do spraw żywieniowych. Możesz mieć zdolności do projektowania i szycia odzieży i zdobyć uznanie jako dyktatorka mody.
W sferze artystycznej posiadasz bardziej zdolności manualne i techniczne, brak Ci fantazji i inspiracji. Wyjątkowa ogłada towarzyska maskuje często Twoją nieśmiałość i kompleks niższości. Zachowanie dystansu utrudnia często rozwój związków miłosnych. Stąd też mogą powstawać uczucia osamotnienia i frustracje. Często zwracasz się do pracy lub zajęć intelektualnych, lub też kierujesz całą swą miłość ku zwierzętom. Postawa taka przeszkadza w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, które pomogłyby Ci wyjść z własnej skorupy. Jeśli Wenus jest w korzystnym domu lub jest dobrze aspektowana - trudności mogą być pokonane lub ugładzone.
Panna jako znak ziemski sprawia że dążysz do komfortu materialnego i posiadania cennych dóbr w celu zdobycia znaczenia. Często ciężko pracujesz, aby osiągnąć dobrobyt, który może zrównoważyć Twoje niekorzystne skłonności. Potrafisz współczuć i pomagasz chorym. Dzięki zdolnościom opiekuńczym potrafisz być dobrym lekarzem i pielęgniarką. Rozumiesz także problemy psychologiczne wywodzące się z niedostosowania społecznego, gdyż potrafisz rozsądnie i serdecznie postępować.
Jeśli Wenus jest negatywnie aspektowana przez Marsa, Urana, Neptuna lub Plutona - to Twoja nieśmiałość jest jednak znacznie złagodzona i pozwala na towarzyskie dostosowanie się. Może się to przejawiać także w postaci niefrasobliwego stylu życia, konfuzji czy włóczęgostwa, co wynika z głębokiego przeświadczenia, że tylko w ten sposób można przeżyć miłość i być zaspokojoną seksualnie.
Czujesz potrzebę podboju seksualnego w celu potwierdzenia swego pożądania (nieuświadomiona opozycja do Ryb). Te przeciwności mogą doprowadzić do tego, że może pojawić się szorstkość w zachowaniu i niechlujstwo w wyglądzie.

WENUS w WADZE
Masz proporcjonalne rysy twarzy i fizyczne piękno, dzięki czemu przyciągasz osoby płci przeciwnej i masz wiele sposobności do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo i harmonia w stosunkach towarzyskich są niezwykle ważne. Jesteś romantyczny i pełen miłości, poszukujesz podniet intelektualnych i duchowego partnerstwa, gdyż zmysłowość sama w sobie nie zadowala Cię. Posiadasz wrodzony dar rozumienia uczuć innych ludzi. Cenisz sobie koleżeństwo, stąd też szukasz związków, w których będzie możliwa bliska i harmonijna więź. Bierzesz pod uwagę innych i chcesz być im pomocny, co chętnie czynisz. Cechuje Cię poczucie sprawiedliwości i szlachetność postępowania w związkach miłosnych i towarzyskich. Nie lubisz prostactwa i niedelikatnego postępowania, surowo oceniasz społeczne postawy i zachowania. Nie znosisz niezgody i kłótni. Jeśli jednak jesteś na nie zbyt często narażony, stajesz się nerwowy i poirytowany, często chorujesz. Unikaj więc sytuacji konfliktowych.
Pieniądze stanowią środek do zdobycia pięknych przedmiotów, którymi lubisz się otaczać. Poza tym pieniądze nie odgrywają żadnej roli. Starasz się zabezpieczyć swoją pozycję bardziej przez osobiste związki, niż przez majątek. Prawdopodobnie masz jedno i drugie, gdyż przyjaciele są na ogół majętni i wpływowi. Sam również jesteś zdolny do łatwego zdobycia pieniędzy, dzięki ujmującym manierom i zręczności w kontaktach z otoczeniem.
Jesteś w wysokim stopniu estetą, często uzdolnionym artystycznie, szczególnie w muzyce. Z uwagi na to, że Waga jest znakiem powietrznym, masz zazwyczaj dobry słuch, stanowiący podstawę Twojej muzykalności.
Jeśli Wenus jest negatywna - mogą powstać trudności w zrozumieniu się z innymi, jesteś kłótliwy i nieprzyjemny, często nieszczery. Mogą się pojawiać działania stereotypowe i niedorozwinięty własny system wartości w odniesieniu do uczuć i życia społecznego.

WENUS w SKORPIONIE
Wenus jest w upadku - uczucia i pragnienia erotyczne są silne i namiętne, przy czym jesteś zazdrosna i skryta. Jesteś dumna ze swych erotycznych i romantycznych przygód. Jeśli Wenus jest negatywna - seks i zmysłowość mogą zdominować myśli i uczucia.
W bliskich związkach występuje tendencja do silnych reakcji emocjonalnych bez zwracania uwagi na punkt widzenia partnera. Często brak Ci rozsądku i delikatności. Jeśli jesteś wysoko rozwiniętą jednostką, posiadasz najczęściej szczytne ideały i systemy wartości w związku z miłością i przyjaźnią, jesteś w stanie ofiarować z miłości wszystko, jeżeli obiekt zainteresowania jest tego wart. Często traktujesz swe związki miłosne zbyt osobiście i poważnie, brak Ci finezji i poczucia humoru. Jesteś bardzo silnie uczuciowa, stąd też oczekujesz tego samego od partnera, co w efekcie może prowadzić do arogancji lub przyjęcia postawy typu "wszystko albo nic". Gdy spotka Cię zawód miłosny, możesz czuć się oszukana i zdradzona, zazdrosna i rozgoryczona. Często prowadzi to do intensywnej postawy typu "miłość - nienawiść". Jeżeli zerwiesz bardzo ważny związek, nigdy do niego nie powracasz, a byłego partnera traktujesz z zimną obojętnością.
Intensywność uczuciowa daje barwną osobowość. Upodobania artystyczne skierowane są ku silnym, dramatycznym kontrastom. Pociąga Cię okultyzm i ukryte tajemnice. Odznaczasz się dużą wrażliwością na uczucia innych ludzi.
Jeśli Wenus jest negatywna - stwarzasz typ kobiety fatalnej, wykorzystującej swój seksapil dla zawładnięcia i manipulowania innymi ludźmi. Może też pojawić się pragnienie dominowania i ścisłego kontrolowania małżonka czy partnera od interesów. Intensywność może doprowadzić do emocjonalnych ekscesów.
Nigdy nie tracisz swej dumy i godności, nawet w sytuacjach ekstremalnych jak np. w ciężkiej chorobie.
Postępujesz raczej powściągliwie, stwarzając wokół siebie atmosferę tajemniczości i intrygując sobą, dopóki nie będziesz pewna związku.

WENUS w STRZELCU
W miłości kierujesz się ideałami i zasadami moralnymi. Jesteś pełna życia, towarzyska, otwarta i przyjaźnie nastawiona do innych. Uczucia wyrażasz w sposób otwarty. Poszukujesz bliskich związków opierających się na etyce, filozofii i religii. Tradycyjne pojęcia moralne dają Ci wewnętrzne oparcie i bezpieczeństwo. Dążysz do tego aby być uczciwą i otwartą w swych uczuciach i w stosunku do tych, których kochasz lub z którymi wiąże Cię bliski związek. Masz tendencję do nawracania swych ukochanych lub małżonka na własną religię lub do przyjęcia Twoich zasad moralnych w celu stworzenia wspólnej podstawy, porozumienia. Zwykle dążysz do tego, aby poślubić kogoś, kto wyznaje Twój światopogląd i religię.
Nie lubisz komplikować sobie życia, wikłając się w przygody miłosne. Jesteś rozrzutna. Lubujesz się w sztuce, dekoracjach, intensywnych kolorach i okazałych formach. Jeśli pozwalają na to środki, budujesz okazałe wille, które wyposażasz z dużym smakiem.
Pociągają Cię klasyczne formy piękna, takie jak architektura grecka czy muzyka symfoniczna. Kochasz formy artystyczne o motywach religijnych i filozoficznych, głęboko oddziałuje na Ciebie muzyka religijna, lubisz ceremonie religijne i widowiska. Duże zadowolenie sprawiają Ci gry i zawody na otwartej przestrzeni. Często z zapałem uprawiasz jeździectwo i narciarstwo.
Zawsze pociągają Cię przestrzenie. Chętnie podróżujesz. Możesz zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem, osobą innego pochodzenia czy innej rasy, z osobą o skłonnościach filozoficznych czy z wyższym wykształceniem.
Wyróżniasz mężczyzn szarmanckich i zabiegających o Twoje względy. Pociąga Cię pierwiastek dramatyzmu.
Jeśli Wenus jest negatywna - bardzo często jesteś nietaktowna, w sprawach miłości hołdujesz wydumanemu idealizmowi, narzucasz swe własne zasady moralne i religijne.

WENUS w KOZIOROŻCU
Bogactwo lub wysoki standard życia, stanowi o Twoim bezpieczeństwie emocjonalnym. Często to osiągasz przez małżeństwo dla pieniędzy. Lubisz być zapraszana do drogich restauracji i znanych lokali rozrywkowych. W towarzystwie jesteś opanowana, pełna rezerwy, nie okazujesz swych uczuć i sympatii. Niedostępna postawa może wynikać z pragnienia stawiania swej osoby ponad innymi. Czasami jest to odbierane jako snobizm.
Możesz tłumić swe uczucia i erotyzm, lecz potrafisz być bardzo zmysłowa w życiu partnerskim. Budzisz sympatię dzięki swej dystynkcji i wytworności, a atmosfera tajemniczości jaka rozpościera się wokół Ciebie i Twoja samotność, pociągają innych. Typowe są klasyczne rysy greckiego piękna. Jeśli wcześnie zawierasz małżeństwo, to na małżonka wybierasz osobę starszą i dojrzalszą, jeśli natomiast czynisz to w późniejszym wieku, to Twój wybór pada na osobę młodszą, której możesz zapewnić stabilizację i bezpieczeństwo, w rewanżu za uczucie. Chociaż nie demonstrujesz swych uczuć, jesteś jednak lojalna w stosunku do partnera, gdyż masz wrodzone poczucie odpowiedzialności i zasad fair play.
W dziedzinie sztuki przejawiasz rozwinięty zmysł kompozycji i struktury, lubisz muzykę klasyczną i tradycyjne formy artystyczne. Potrafisz połączyć swój zmysł artystyczny ze zdolnościami do interesów, stąd też możesz mieć predyspozycje do pracy w charakterze antykwariusza, kustosza muzeum czy dyrektora galerii i sztuki.
Jeśli Wenus jest negatywna - możesz być uczuciowo oziębła i nadmiernie zainteresowana posiadaniem dóbr materialnych. Wyrachowanie i niskie instynkty mogą zniwelować spontaniczność wyrażania uczuć. Małżeństwo może zostać zawarte dla pieniędzy czy też dla zdobycia wyższej pozycji, a miłość jest jakby wyproszona.

WENUS w WODNIKU
Pragniesz mieć wszystkich za przyjaciół, lecz nie na płaszczyźnie osobistej a bezosobowo. Jesteś popularny i szanowany, posiadasz czar osobisty i szeroki krąg znajomych. Zazwyczaj masz własne poglądy na tematy zachowań społecznych i seksualnych. Nie znaczy to, że jesteś pozbawiony ogólnych zasad, lecz że chcesz sam wypróbować, co jest dla Ciebie wartościowe i trafne. Nie lubisz szorstkiego zachowania, jakkolwiek sam nie zawsze przestrzegasz dobrych manier. Romantyczne związki są często przypadkowe, często też brak im stałości i trwałości. Szukasz w romansach i małżeństwie intelektualnych bodźców, masz pociąg do ludzi bogatych duchowo lub ekscentrycznych, tak jak i do tych, którzy mogą Ci pomóc w uzyskaniu pozycji towarzyskiej. Partnerka powinna być zarówno przyjaciółką, jak i kochanką, powinna rozumieć Twoje potrzeby odnośnie urozmaicenia i intelektualnych bodźców. Nie lubisz przyzwyczajeń i nudy, buntujesz się przeciwko roszczeniu sobie przez partnera praw do wyłączności i jego zazdrości. Będziesz unikać partnerek, które mogłyby ukrócić Twoją wolność osobistą. Jeśli ktoś zechce się z Tobą związać, to musi dać Ci swobodę w związkach z innymi ludźmi.
Charakteryzuje Cię niepowszedni gust, pociągają Cię formy artystyczne skrajnie nowoczesne lub wyjątkowo stare. Masz też upodobania do form artystycznych związanych z elektroniką, jak np. do muzyki elektronicznej.
Intuicyjna zdolność rozumienia uczuć i myśli innych osób jest u Ciebie rozwinięta do granic telepatii.
Jeśli Wenus jest negatywna - możesz być w sprawach seksualnych ekscentryczny, niemoralny i rozwiązły. Co prawda, szczerze zmierzasz do stałości uczuciowej, lecz jesteś podatny na zmienność uczuć, co prowadzi do zrywania starych związków i tworzenia nowych bez żadnych wyraźnych przyczyn. Możesz być niezdolny do pracy będąc w okowach małżeństwa lub w innych stałych związkach. Ukryty motyw leży najczęściej w pragnieniu osiągnięcia większej wolności osobistej lub zdobycia nowych doświadczeń. Twoje nieustępliwe stanowisko w tym względzie odrzuca wszelką argumentację.
Jeśli Wenus jest pozytywna - jesteś zdolny do wierności.

WENUS w RYBACH
Jesteś romantyczny i wrażliwy. Małżeństwo zawierasz z miłości i żadne inne względy nie mają znaczenia, u Ciebie miłość osiąga swój najwyższy wymiar. Wykazujesz wiele sympatii i zainteresowania innymi, odczuwasz głęboką więź ze wszystkimi ludźmi. Masz szczególny dar zrozumienia odczuć ludzkich, potrafisz wczuwać się w sytuację innych. Masz zdolność do identyfikowania się ze wszystkimi typami ludzkimi. Jesteś niezwykle czuły na cierpienia innych, co powoduje, że jesteś przez nich wykorzystywany.
Twoja wyjątkowa wrażliwość sprawia, że boisz się wyrazić swe uczucia z obawy o brak wzajemności czy temu podobne, toteż wolisz je zataić. W ten sposób zaprzepaszczasz okazje do nawiązywania związków miłosnych. Masz też skłonność do uczuciowego uzależniania się. Brak dowodów miłości i zainteresowania innych osób sprawia, że czujesz się samotny i rozczarowany. Może to prowadzić nawet do skłonności neurotycznych lub choroby umysłowej.
Posiadasz intuicyjną inspirację do twórczości artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych, poezji i muzyki. Twoje zdolności artystyczne są bardzo duże. Masz szansę znaleźć się w gronie znanych kompozytorów, pisarzy, malarzy i architektów.
Jeśli Wenus jest negatywna - może wystąpić nadmierny sentymentalizm, niezdecydowanie w wyborze obiektu miłości, lenistwo, nadmierne uzależnianie się od innych i nadwrażliwość. Silna uczuciowość stoi na przeszkodzie w obiektywnym postrzeganiu rzeczywistości.
Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne tam, gdzie chcą!
Awatar użytkownika
Gina
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 391
Rejestracja: 03 mar 2009, 15:05
Lokalizacja: 3City
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 9

Re: Planety w znakach Zodiaku

Postautor: Gina » 04 lis 2010, 23:45

MERKURY w znakach zodiaku

MERKURY w BARANIE
Energiczny i odważny sposób myślenia, lubisz debaty i argumenty. Potrafisz szybko myśleć i masz wiele oryginalnych pomysłów. Możesz być jednak zbyt impulsywny w podejmowaniu decyzji i widzieć sprawy ze zbyt osobistego punktu widzenia. Tendencja ta posunięta zbyt daleko, prowadzi do intelektualnego egoizmu i nieprzejednanej postawy.
Jesteś zbyt niecierpliwy w pokonywaniu przeszkód, skutkiem czego działasz zazwyczaj tak, aby natychmiast podjąć decyzję, w celu uniknięcia długotrwałej frustracji. Twoja impulsywność powoduje jednak, że nie zawsze doprowadzasz swoje idee do końca - chyba, że kompensuje to silnie obsadzony w horoskopie znak stały.
Jeśli Merkury jest negatywnie aspektowany - może wystąpić drażliwość i zmienne nastroje.

MERKURY w BYKU
Myślenie i decyzje oparte są na praktycznych, materialistycznych lub finansowych przesłankach. Mimo, że brak Ci może błyskotliwości czy oryginalności myślenia, masz wiele zdrowego rozsądku, stąd też jesteś skrupulatny w interesach i posiadasz talent organizatorski. Opinie formułujesz po długim namyśle, podjęte decyzje niechętnie zmieniasz. Również nie lubisz dyskusji, sporów i dysharmonii, walczysz tylko wtedy, gdy musisz obronić swoje bezpieczeństwo i interesy finansowe. Twoja zdolność do rozważania tylko tych spraw, które mają dla Ciebie tylko znaczenie praktyczne, daje Ci dużą siłę koncentracji, co pozwala na ignorowanie przeszkód nie związanych ze sprawą. Nie dostrzegasz tego, czym nie chcesz się martwić. Postawa ta posunięta za daleko, czyni Cię ślepym na ważne sprawy, które powinieneś rozpatrzyć dla własnego dobra.
Możesz mieć zdolności artystyczne - a jeśli Merkury jest silnie aspektowany, również matematyczne i do fizyki, jako że Byk ma zmysł formy i struktury, który jest przez Merkurego przeniesiony do sfery rozumienia umysłowego.
Jeśli Merkury jest negatywnie aspektowany - może pojawić się intelektualna zawziętość, materializm i skąpstwo.

MERKURY w BLIŹNIĘTACH
Jesteś zdolny do ściśle naukowego sposobu myślenia. Poza tym wszechstronny, giętki, bezstronny i bezosobowy w swej zdolności do postrzegania prawdy, gdyż jesteś bardziej zainteresowany faktami, niż postawami i osobistymi upodobaniami. Generalnie: jesteś dobrze wychowany, masz rozeznanie w wielu sprawach, potrafisz łatwo, szybko i precyzyjnie porozumiewać się w mowie i piśmie. Masz zazwyczaj bogate słownictwo, które jest jednym z czynników Twojej elokwencji i jasności wyrażania się.
Dzięki swej pomysłowości potrafisz znaleźć nowe i niespodziewane rozwiązania problemów czy wyjście z niebezpiecznej sytuacji. Potrzebujesz dobrego wykształcenia, abyś mógł zrobić najlepszy użytek ze swych zdolności umysłowych. Często można Cię spotkać wśród naukowców, matematyków, informatyków, sekretarzy, pisarzy, reporterów, nauczycieli i wykładowców.
Masz silnie uwrażliwiony system nerwowy, który utrudnia odizolowanie się od czynników zewnętrznych. Wszystkie słowa i działania w Twoim środowisku są intensywne, żywo notowane w Twojej świadomości; jesteś zmuszany jakby do tego, aby mieć do czynienia z wieloma myślami i wrażeniami jednocześnie. Jest to podstawa Twojego ruchliwego umysłu, umożliwiającego podzielność uwagi, a co za tym idzie rejestrowanie dwóch wrażeń czy myślenie dwutorowe. Jeśli jednak jesteś przez zbyt długi okres narażony na złożone i wymagające uwagi problemy, Twój system nerwowy ulega przeciążeniu, co prowadzi do zmęczenia, zakłopotania, a nierzadko drażliwości. Z tego też powodu potrzebujesz okresów samotności w celu uspokojenia się.
Cechuje Cię nienasycona ciekawość; chcesz wiedzieć o wszystkim, co może prowadzić do nadmiernego rozpraszania uwagi i braku wytrwałości w prowadzeniu do końca rozpoczętych przedsięwzięć. W ekstremalnych przypadkach możesz być człowiekiem zajmującym się wszystkim, a zarazem i niczym. Ponieważ możesz oceniać sytuacje z wielu punktów widzenia, masz niekiedy kłopoty z podejmowaniem decyzji, względnie często je zmieniasz, co powoduje zamieszanie w otoczeniu. Możesz być zmienny, jak przysłowiowa pogoda.
Jeśli Merkury jest dobrze aspektowany i znaczący dzięki stanowisku horoskopowemu - czyste i logiczne rozumowanie może być wyniesione do swej najwyższej formy wyrazu.
Jeśli Merkury jest silnie uszkodzony - może wystąpić bezustanna, irytująca innych gadatliwość. W horoskopie osób mniej rozwiniętych - tendencja do odchodzenia od wytyczonych celów i zajmowania się sprawami drugorzędnymi.

MERKURY w RAKU
Umysł będący pod wpływem głęboko zakorzenionych wzorów uczuciowych. Nieświadome pragnienia są przyczyną zauważania tylko niektórych spraw, a ignorowania innych, co często prowadzi do jednostronności, uprzedzeń i nierzeczowego myślenia.
Gdy Merkury jest szczególnie aspektowany - możesz mijać się z prawdą, nie zdając sobie z tego sprawy. Możesz mieć dobrą pamięć, gdyż myśli są związane z silnymi uczuciami. Występuje też tendencja do podświadomego przyswajania sobie wielu informacji, czy mimowolnego uczenia się. Zresztą wiele procesów myślowych odbywa się na poziomie nieświadomości, nawet jeśli manifestowane są jako świadomy zamiar.
Wobec tego, że jesteś bardzo wrażliwa na postawy i opinie innych, Twoje myśli mogą być pod wpływem wzniosłych ideałów, jak np. patriotyzm. Jesteś bardzo delikatna, wszelkie działania i wypowiedzi ze swego otoczenia przyjmujesz do siebie.
Twoje myśli koncentrują się głównie wokół domu i rodziny.
Masz znaczne zdolności handlowe w sprawach związanych z żywnością, artykułami gospodarstwa domowego, dobrami konsumpcyjnymi i nieruchomościami.

MERKURY we LWIE
Silnie zdeterminowany i świadomy celu umysł. Jesteś zdolny do koncentrowania się na jednej sprawie, ponieważ Merkury jest tu dysponowany przez Słońce, obdarzające siłą woli i mocą. Chcesz być uważany za autorytet w wybranych przez siebie dziedzinach, pomaga Ci w tym silna wola i dramatyczna natura. Jeśli jednak inklinacja ta jest posunięta zbyt daleko, może to w efekcie prowadzić do nadmiernej dumy i ignorancji.
Umysłowa pewność siebie obdarza Cię optymizmem przy pokonywaniu problemów. Może wystąpić tendencja do załatwiania spraw w sposób zbyt ogólnikowy, zbyt szeroki, co powoduje ignorowanie detali. Zagadnienia mniej ważne, lecz istotne, mogą być przez Ciebie przeoczone. Opinie formułujesz powoli i zmieniasz z niechęcią. Nie porzucasz swych planów, stąd też z reguły je realizujesz, co predysponuje Cię do przywództwa.
Możesz być nauczycielem i wychowawcą. Sprawy, które mogą Cię szczególnie zainteresować, mogą się wiązać z teatrem, inwestycjami, giełdami, wychowaniem i działalnością artystyczną. Umiejętne łączenie wyjazdów służbowych z rozrywką.

MERKURY w PANNIE
Umysł analityczny z wielką zdolnością praktycznego rozumowania. Kładziesz nacisk na minutową precyzję i dokładność na poziomie, który może się innym ludziom wydać zbyt drobiazgowy. Wymagasz zdyscyplinowanego otoczenia oraz skutecznych metod i procedur, szczególnie w zakresie swojej pracy. Nadajesz się do precyzyjnej pracy i badań. Osiągasz sukcesy zawodowe i finansowe, dzięki dobremu wykształceniu i specjalistycznym umiejętnościom. Zainteresowania gramatyczne czynią Cię biegłym w mowie i piśmie. Z reguły kładziesz nacisk na właściwe, poprawne wyrażanie się, przestrzeganie reguł ortograficznych i zasad interpunkcji, co sprawia, że jesteś doskonały jako sekretarz lub korespondent. Koncentrujesz uwagę na różnych pomysłach pod kątem ich praktycznego urzeczywistnienia, co zapowiada sukces finansowy i zdobycie prestiżu. Jesteś ukierunkowany na pracę, stąd też możesz być małomówny i zamknięty w sobie, nie chcąc tracić czasu na bezprzedmiotowe rozmowy. Jednak możesz stracić z pola widzenia główne cele poprzez nadmierne koncentrowanie się na szczegółach sprawiających pozory ważności.
Medycyna, dietetyka, higiena, matematyka i wszelkiego rodzaju skomplikowane prace przyciągają Twoją uwagę.

MERKURY w WADZE
Umysł zainteresowany w pierwszym rzędzie psychologią i relacjami międzyludzkimi. Wykazujesz niebywałą ciekawość, jeżeli chodzi o myślenie i wzory zachowań innych. W związku z tym wykazujesz zamiłowanie do psychologii, astrologii, socjologii i prawoznawstwa. Dobra komunikacja i przynoszące zadowolenie stosunki z ludźmi są dla Ciebie istotne. Dążysz do współpracy z innymi na zasadzie intelektualnego partnerstwa, porozumienie z nimi nie napotyka na ogół na trudności, z uwagi na Twoje zainteresowanie poglądami innych. Twoje silne poczucie sprawiedliwości sprawia, że jesteś szczera w rozmowie.
Wenus rządząca w Wadze oznacza dążenie do harmonii, a wywyższenie Saturna w Wadze wskazuje na dążenie do sprawiedliwości, wynikiem czego umysłowe działania są uczciwe i zrównoważone. Przed podjęciem decyzji rozważasz sprawę wielostronnie, jednak błędne jej rozpatrzenie może prowadzić do niezdecydowania i zaprzepaszczenia okazji. Natomiast decyzje już podjęte, są generalnie sprawiedliwe i dobrze przemyślane.
Jeżeli inne czynniki w horoskopie sprzyjają - układ korzystny dla zawodów prawniczych, związanych z doradztwem i arbitrażem oraz z publicznymi relacjami takimi jak handel i negocjacje. Jeśli jednak co najmniej kilka planet nie znajduje się w znakach stałych - w sprawach tych może dać się zauważyć pewna niecierpliwość.
Poszukujesz związków z osobami o rozwiniętych umysłach, dobrych manierach i reputacji. Nieokrzesane maniery i nieuczciwe motywacje są Ci przykre i unikane, kiedy to tylko możliwe. Jesteś bardzo wrażliwa na reputację, wygląd osobisty i cechy innych ludzi. Niestosowny ubiór i wulgarne słownictwo uważasz za afront towarzyski.
Subtelna i delikatna w kontaktach, możesz być surowa, kiedy zostają naruszone uznane zasady. Popełniasz błąd, spodziewając się od innych tego samego stopnia dyscypliny umysłowej, jakiego wymagasz od siebie samej. Sposób myślenia może być ścisły i systematyczny. U wysoko rozwiniętych jednostek zaleta ta prowadzi do dociekliwości, osobom przeciętnym brak jednak stałości swych przekonań, gdyż dążą do ugody z otoczeniem dla zyskania popularności i sympatii.

MERKURY w SKORPIONIE
Umysł intuicyjny, zdolny do głębokiej penetracji. Spostrzegawczość może prowadzić do krytycznego badania ludzkich motywacji. Widzisz sedno sprawy, często bez pobłażliwości. Możesz wyrażać się w sposób ostry, ponieważ nie uznajesz stonowanych wypowiedzi w celu oszczędzenia czyichś uczuć. Wolisz powiedzieć dokładnie to, co czujesz - lub milczeć. Przeprowadzasz wiele projektów i planów w sekrecie, a zapoznajesz z nimi innych tylko w tym stopniu, w jakim jest to niezbędne dla Twoich zamierzeń. Potrafisz być dobrym detektywem, badaczem, pracownikiem działów dochodzeniowych. U jednostek wysoko rozwiniętych często występują zdolności naukowe wynikające z zainteresowań wpływającymi na obiektywne zjawiska, ukrytymi potencjałami sił. Pozwala to na wgląd w podstawowe procesy przemian.
Jesteś obdarzony umiejętnością wytrwałego dążenia do celu i dużą pomysłowością. Jesteś w stanie przezwyciężyć trudności nie do pokonania.
Z uwagi na silną pobudliwość emocjonalną, jesteś bardziej obiektywny, gdy nie jesteś osobiście zaangażowany w sprawę.
Przy negatywnym Merkurym - lubisz intrygi, spiskowanie, myśli masz bardzo skryte. Możesz być nieufny wobec innych. Umysł może być opanowany przez seks.

MERKURY w STRZELCU
Umysł zainteresowany kodyfikacją myśli społecznej w formie religii, prawa, filozofii czy innych nauk związanych z wyższą edukacją. Manifestuje się to bardziej w postaci zainteresowań przekonaniami i poglądami, niż rzeczywistością. Niemniej, rezultat takiej postawy jest często konstruktywny, jeśli uwzględnisz motywacje społeczne i uwarunkowania. Możesz jednak stracić prawdę z oczu, jeśli nie poświęcisz dostatecznej uwagi szczegółowym informacjom o faktach, co warunkuje wszelkie logiczne myślenie.
Masz zdolność trafnego przewidywania, graniczącego z proroctwem, gdyż Twoje zainteresowanie postawami ludzkimi pozwala zrozumieć, jakie informacje są istotne w odczuciu opinii publicznej. Pozwala to na poznanie losu ludzkości i karmy. Jesteś bezpośrednia w sposobie wyrażania się i mówisz dokładnie to, co myślisz, żądasz wolności myśli, jakkolwiek rzadko odchodzisz od tradycyjnych koncepcji czy obowiązującej moralności społecznej, stąd też jesteś zazwyczaj akceptowana i poważana w środowisku. Jeśli jednak Twoja towarzyska ugodowość jest zbyt daleko posunięta, może to doprowadzić do hipokryzji, ponieważ Twoje wzory moralne odpowiadają najniższej, pospolitej kategorii akceptowanej społecznie normy. Musisz uczyć się zauważać, że poglądy niekoniecznie są prawidłowe, mimo że są popularne i szeroko rozpowszechnione.
Pragniesz znaleźć dla siebie miejsce w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, czy z szeroko podjętą kontrolą społeczną, do których możemy zaliczyć przykładowo kościoły czy rząd. Twoim celem jest osiągnięcie autorytetu intelektualnego i pozycji, nawet za cenę akceptacji korupcji czy stagnacji.
Lubisz uważać się za wzór prawdy, ale czy taka rzeczywiście jesteś, zależy od aspektów Merkurego. Możesz też mieć skłonności do wygłaszania umoralniających kazań na tematy oczywiste. Czasami jesteś tak zaabsorbowana dalekimi celami i wzniosłymi ideami, że zapominasz o tych codziennych. Masz tendencję do roztargnienia i budowania zamków na lodzie.

MERKURY w KOZIOROŻCU
Umysł ambitny, przenikliwy, praktyczny, zorganizowany i zaangażowany w osiągnięcie poważnej pozycji dzięki materialnemu dorobkowi. Jesteś zdolny do długiej koncentracji i dobrej organizacji. Metodyczny w myśleniu i działaniu, posiadasz zdolność do zagłębiania się krok po kroku w szczegóły. Twoja argumentacja jest dogłębnie przemyślana, nawet gdy niekoniecznie jest oryginalna. Twoja wytrwałość i dyscyplina może zaznaczyć się w uzdolnieniach matematycznych, które mogą być wykorzystane w interesach lub nauce. Posiadasz dobre zdolności kierownicze, predyspozycje na szefa osiągającej sukcesy firmy. Najczęściej wybierasz drogę tradycyjnego wykształcenia, jako środka do osiągnięcia celów profesjonalnych i poprawienia swego statusu społecznego i stanu finansowego. W poglądach politycznych i społecznych jesteś generalnie konserwatywny i podtrzymujesz ustalony porządek. Jesteś zainteresowany praktycznymi ideami. Respektujesz te przekonania, które wykazały swą użyteczność. W dążeniu do celu jesteś bardzo realistyczny i trzeźwo myślący, dostrzegasz sedno sprawy, nie pozwalasz zwieść się fałszywemu idealizmowi. Z uwagi na to, że jesteś ostrożnym obserwatorem, zawsze dostrzegasz sprawy o znaczeniu praktycznym. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że Twoje poważne odnoszenie się i dyscyplina umysłowa, spowodują surowość i brak poczucia humoru.
Gdy Merkury jest negatywnie aspektowany - ambicje materialne mogą doprowadzić do skąpstwa i powstania tendencji do wykorzystywania ludzi dla uzyskania materialnych korzyści. Sytuacja materialna może stać się celem samym w sobie, celem do którego dążenie nie uwzględnia ludzkich wartości i wszelkich innych względów.

MERKURY w WODNIKU
Umysł otwarty na nowe doświadczenia. Zdolność obiektywnego postrzegania spraw zapowiada prawdomówność i bezstronność. Prawda jest najważniejszym kryterium; jesteś mało wyrozumiały dla idei tradycyjnie lub społecznie akceptowanych, jeżeli są one w konflikcie z rzeczywistością lub bezpośrednim doświadczeniem. Tutaj kryje się sekret Twojej oryginalności. Uniwersalny obiektywizm sprawia, że rzadko kiedy zaskakują Cię wyniki doświadczeń i przeżycia. Stąd też potrafisz akceptować sprawy, które innych denerwują lub są dla nich niepojęte, niezrozumiałe.
Posiadasz dar najwyższej intuicji, która pozwala zrozumieć, że rozum istnieje jako ideał uniwersalnej świadomości, której cząstką jest Twoja indywidualna świadomość. Dlatego też zakres Twoich doświadczeń wykracza poza piąty zmysł. Masz możliwość koncentracji energii duchowej i dzięki temu jest możliwe odbieranie idei ze sfer nieświadomości archetypowej. Niektórzy doświadczają świadomości samemu jako pola energii, zawierającego ideał energii. Możesz mieć zdolności telepatyczne. Bezpośrednie doświadczenie wyższych stanów energii umożliwia także wgląd w podstawowe procesy, na których opierają się podstawowe zjawiska materialne. Widzisz rzeczywistość jaką jest, na poziomie mikrokosmosu - jako poruszający się model pulsującego prądu. Posiadasz zdolność do umysłowej syntezy i jesteś często uzdolniony matematycznie, stąd też masz szansę znaleźć się w gronie naukowców.
Zdolność widzenia rzeczy w szerszym zakresie, sprzyja przyjęciu postawy humanitarnej i zaangażowaniu się w duchowy rozwój ludzkości. Posiadasz też skłonność do studiów z astrologii i innych dziedzin ezoterycznych. Lubisz współdziałać z innymi, toteż angażujesz się w działalność grup lub organizacji. W przyjaźniach szukasz stymulacji umysłowej.

MERKURY w RYBACH

Żywa wyobraźnia i fotograficzna zdolność wizualizowania myśli i wspomnień. Posiadasz wielce rozwiniętą intuicję i zdolności telepatyczne. Umysł łatwo podlega wpływom podświadomych sugestii, z uwagi na nieświadome identyfikowanie się z myślami i nastrojami osób z otoczenia. Do konkluzji dochodzisz nie przez logiczne rozumowanie, ale raczej na bazie intuicyjnego postrzegania, będącego pod wpływem nieświadomości. Uczysz się więcej przez mimowolny odbiór, niż dzięki zdyscyplinowanemu studiowaniu. Umysł może być pod wpływem podświadomych wzorów uczuciowych, opartych o doświadczenia przeszłości.
Ze względu na nadzwyczajną wrażliwość i wyobraźnię, mogą pojawić się zdolności poetyckie i plastyczne. Potrafisz głęboko współczuć innym, dzięki umiejętności wczucia się w sytuację bliźniego, jako że w podobnej sytuacji sam się znajdowałaś. Zazwyczaj Twoje uczucia mogą być łatwo wykorzystywane. Zranione uczucia mogą być przyczyną niezdecydowania w myśleniu, podejmowaniu decyzji i komunikowaniu się. Może także wystąpić tendencja do fantazjowania i roztargnienia.
Fakt, że lubisz być tajemnicza i zatrzymywać dla siebie swoje myśli, może w efekcie prowadzić do nieśmiałości i osamotnienia.
Przy negatywnym Merkurym - istnieje niebezpieczeństwo zniekształconego odbioru rzeczywistości, ze względu na zdominowanie umysłu przez wspomnienia. W ekstremalnych przypadkach może to prowadzić do stanów neurotycznych. Może wystąpić chorobliwa wyobraźnia lub nawet manie prześladowcze. Możesz być silnie przewrażliwiona i odczuwać każdą wypowiedź jako krytykę, nawet jeśli nie była ona skierowana osobiście do Ciebie. Powinnaś być bardziej obiektywną w swoim myśleniu i percepcji rzeczywistości.
Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne tam, gdzie chcą!
Awatar użytkownika
Gina
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 391
Rejestracja: 03 mar 2009, 15:05
Lokalizacja: 3City
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 9

Re: Planety w znakach Zodiaku

Postautor: Gina » 04 lis 2010, 23:47

KSIĘŻYC w znakach zodiaku


KSIĘŻYC w BARANIE
Natura zmienna, uczuciowo impulsywna. Często działasz zbyt pospiesznie, bez należytego rozważenia konsekwencji swojego postępowania. Zdarzają Ci się nagłe napady irytacji, ale są one chwilowe i szybko zapomniane. Jesteś bardzo niezależny, upierasz się, aby chodzić własnymi ścieżkami, dobrymi czy złymi i nie tolerujesz mieszania się innych osób do swoich spraw. Możesz wykazywać tendencje do dominowania emocjonalnego nad innymi. Masz skłonność do nie brania sobie do serca reakcji innych osób.

KSIĘŻYC w BYKU
Masz potrzebę finansowego i materialnego zabezpieczenia dla osiągnięcia dobrego samopoczucia emocjonalnego. Twoje uczucia są zazwyczaj ustabilizowane i pogodne. Wykazujesz ogromnie dużo rozsądku w prowadzeniu spraw finansowych i domowych.
Przejawiasz uzdolnienia do pracy ogrodniczej. Wymagasz stymulacji od innych osób do rozpoczęcia nowych projektów, ale gdy projekt jest rozpoczęty, wykazujesz nieugiętość i wytrwałość w doprowadzeniu sprawy do końca. Nie rozpoczynasz nowych prac, dopóki nie ukończysz starych.
Dążysz do bogactwa i osiągnięcia przyjemności życia. Zazwyczaj bardzo lubisz dobre jedzenie i dążysz do komfortu materialnego. Ustabilizowana sytuacja domowa warunkuje Twój spokój duchowy.
Jeśli Księżyc jest negatywny - mogą wystąpić niepodatne na zmiany postawy uczuciowe. Często występuje tendencja do lenistwa i nadmierne przywiązanie się do materialnego komfortu.

KSIĘŻYC w BLIŹNIĘTACH
Natura emocjonalna, chwiejna i niezdecydowana, chociaż charakteryzująca się bystrością dowcipu i pomysłowością. Masz tendencję do ustawicznego rozmawiania, czasami aż do naprzykrzania się innym. Jesteś typem osoby, która nigdy nie odrywa się od telefonu. Jesteś skłonna do racjonalizowania swoich uczuć, efektem czego czasami nie wiesz, co naprawdę czujesz. Masz w sobie dużo niepokoju, niecierpliwości, często zmieniasz miejsce zamieszkania i odbywasz krótkie podróże.
Jesteś skłonna do nerwowości i niepokoju. Masz tendencję do "szerokiego gestu", szybkiej fascynacji, podniecenia wieloma pomysłami naraz, bez możliwości nadążania za nimi.
Jeśli Księżyc jest dobrze aspektowany, a inne elementy horoskopu wskazują na zdolności praktyczne - może wystąpić pomysłowość w intelektualnym rozwiązywaniu problemów materialnych i domowych. Jeśli horoskop jest pomyślny - możesz poddawać uczucia racjonalnej analizie.
Jeśli Księżyc jest negatywnie aspektowany - uczucia może przesłonić rozsądek. Przy jego ciężkim uszkodzeniu - nadmierne niezdecydowanie, powierzchowność i chaotyczność.

KSIĘŻYC w RAKU
Głębia i intensywność uczuć. Silne przywiązanie do matki, rodziny i domu. Możesz być dobrym kucharzem, troskliwym rodzicem, świetnie potrafisz stworzyć ognisko domowe. Poczucie bezpieczeństwa w domu i małżeństwo jest ważne dla Ciebie i dla Twojego psychicznego samopoczucia. Możesz być wrażliwy na nastroje i uczucia innych, co często graniczy z wrażliwością medialną. Wrażliwość ta może jednak prowadzić do zamykania się w sobie.
Gdy Księżyc jest negatywnie aspektowany - należy się liczyć z zahamowaniami uczuciowymi i występowaniem tendencji do przesadnej opiekuńczości; wręcz zapanowaniem nad dziećmi, z jak najszlachetniejszych pobudek.

KSIĘŻYC we LWIE
Jesteś dumna, z tendencją do dramatyzowania i chęcią stania się ośrodkiem zainteresowania. Masz potrzebę bycia podziwianą i docenianą.
Potrzebujesz nieco romantyzmu i przeżyć pełnych miłości. Bardzo lubisz dzieci, ale też przyjęcia, sztukę, sport i rozrywki wszelkiego rodzaju. Jako, że możesz być egocentryczna, jesteś skłonna do nieustępliwości i zaciętości. Czasami zachowujesz się jak primadonna, z potrzeby dramatyzowania swoich uczuć. Masz też tendencję do dominowania nad innymi, szczególnie na scenie domowej. Twoja podatność na pochlebstwa objawia się czasem wręcz dziecinną zarozumiałością.
Skłonność do dramatyzowania byłaby nie do zniesienia, gdybyś nie była szczera w swoich usiłowaniach doskonalenia się. Twoja potrzeba kochania i bycia kochaną, w większości przypadków łączy się z pogodnym usposobieniem i przystępnością. Często dążysz do tego, aby Twoje dzieci były starannie ubrane, a Twój dom był atrakcyjny swym pięknem i artyzmem.

KSIĘŻYC w PANNIE
Jesteś osobą pracującą dokładnie i intensywnie, masz praktyczną naturę, bardzo szanujesz schludność i porządek w sprawach domowych i higieny osobistej. Jesteś wybredny, jeżeli chodzi o jedzenie i dietę, wykazujesz duże zainteresowanie swą zdrowotnością. Potrafisz być dobrym kucharzem, przy czym prawidłowość odżywiania się jest dla Ciebie równie ważna, jak smak potraw.
Zazwyczaj nieśmiały i skromny, wolisz pracować w "zaciszu". Zwracasz uwagę na szczegóły, chcesz być pożyteczny. Nie zadajesz osobistych pytań bez potrzeby. Jesteś wprawdzie ciekawy, ale tylko w odniesieniu do swojej pracy lub spraw praktycznych.
Jeśli Księżyc jest negatywnie aspektowany - może wystąpić nadmierne zaabsorbowanie błahymi szczegółami, co prowadzi do nadmiernego krytycyzmu i zrzędliwości. Perfekcjonizm co do detali, może Ci zasłonić szersze problemy.

KSIĘŻYC w WADZE
Silna wrażliwość na postawy i reakcje innych osób, szczególnie partnerów małżeńskich i bliskich współpracowników. Wulgarność uważasz za obrazę. Nieharmonijny związek bardzo łatwo wytrąca Cię z równowagi, co odbija się niekorzystnie na Twoim zdrowiu. Wygląd i maniery masz pełne wdzięku i elegancji. Twój dom jest zazwyczaj gustownie urządzony i często staje się miejscem spotkań towarzyskich.
Jesteś uprzejma, grzeczna i łaskawa dla każdego, ponieważ Twoje dobre samopoczucie psychiczne zależy od aprobaty innych. Ujemną stroną jest skłonność do łatwego ulegania wpływom, bez należytego rozważenia wartości sposobów postępowania i postaw, którym ulegasz. Masz zdolności do działalności publicznej. Masz także więź partnerską z rodzicami, szczególnie z matką.
Jeśli Księżyc jest negatywnie aspektowany - w celu zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, może nastąpić uzależnienie się od innych .

KSIĘŻYC w SKORPIONIE
Silne jednostronne tendencje uczuciowe, oparte na świadomym pożądaniu. Skłonność do zbyt poważnego traktowania spraw osobistych, co prowadzi czasem do zaborczości, a w niektórych przypadkach do niezwykłej zazdrości. W skrajnych przypadkach potrafisz pamiętać urazy i planować zemstę w stosownym czasie. W każdym jednak przypadku trudno zapominasz osobiste żale. Skłonność do rozpamiętywania i zemsty jest poważnym defektem charakteru i powinna być za wszelką cenę zwalczana.
Czasem pragniesz nagiąć do siebie rodzinę i sytuacje domowe, możesz chcieć zdominować innych subtelnymi środkami. Możesz także być bardzo uparty i chcieć uważać za obowiązujące tylko swoje pragnienia.
Dla wszystkich swych przedsięwzięć masz określoną motywację, jakkolwiek nie zawsze jest ona dostrzegalna. Gdy jesteś przekonany o słuszności celu, poświęcisz wszystko dla jego osiągnięcia.

KSIĘŻYC w STRZELCU
Natura wzniosła, uczuciowo idealistyczna. Dążysz do wysokich celów, niekiedy jednak żyjesz w obłokach. Może nastąpić silne przywiązanie do poglądów religijnych i filozoficznych wpojonych Ci przez rodziców we wczesnym okresie wychowania.
Uwielbiasz podróże, zmianę miejsca, masz możliwość osiedlenia się za granicą lub w miejscach oddalonych od miejsca urodzenia.
Jeśli Księżyc jest negatywny - mogą się pojawiać ograniczone i sekciarskie poglądy połączone z arogancją i egoistyczną postawą typu "Ja jestem przecież lepsza od Ciebie". Możesz mieć także skłonności do identyfikowania się z określonymi wartościami społecznymi, co wynika z osobistych przyczyn uczuciowych (nieświadomie umotywowanych), a co powoduje brak obiektywizmu w poglądach na sprawy społeczne.
Jesteś optymistyczna i pogodna.

KSIĘŻYC w KOZIOROŻCU
Powściągliwa i ostrożna natura, ze skłonnościami do bycia zimnym i nieprzystępnym. Bierzesz życie na serio i raczej identyfikujesz się uczuciowo z wartościami materialnymi niż duchowymi.
Jesteś ambitny i wytrwale pracujący. Twoje dążenia nastawione są na osiągnięcie statusu społecznego i zabezpieczenia finansowego. Twoje aktywne dążenie do zdobycia dla siebie i swej rodziny pieniędzy, władzy i pozycji, może prowadzić, w przypadku osiągnięcia stanowiska o dużej odpowiedzialności społecznej, do jednostronnych i egoistycznych zainteresowań.
Często jesteś nieśmiały i niepewny swej własnej wartości, możesz być przewrażliwiony na punkcie prawdziwego lub wyimaginowanego lekceważenia Ciebie. Chcesz potwierdzić swoją wartość poprzez osobiste znaczenie i ambitne dążenie do sukcesu.
Jeśli Księżyc jest negatywnie aspektowany - mogą się pojawiać wyrachowane tendencje do osiągnięcia władzy za wszelką cenę, bez liczenia się z uczuciami innych.

KSIĘŻYC w WODNIKU
Zdolność zrozumienia i solidaryzowania się z potrzebami ludzkości. Czasem zdarzają Ci się przebłyski intuicji. Jesteś przyjazny dla innych w sposób bezosobowy. Pragniesz prawa do nieskrępowanego wyrażania uczuć i żądasz pełnej wolności w swym domu. Możesz mieć tendencję do uczuciowej perwersji i uporu lub irracjonalnej potrzeby wolności za wszelką cenę. Może się także pojawić obawa przed związkami uczuciowymi, z uwagi na możliwość zagrożenia wolności osobistej.
W rodzinie panują zazwyczaj niespotykane układy. Dom jest często miejscem spotkań przyjacielskich i działalności grupowej.

KSIĘŻYC w RYBACH
Natura przewrażliwiona uczuciowo, która działa jak "psychiczna gąbka" nasiąkająca myślami i uczuciami innych. To nadmierne przewrażliwienie na poziomie nieświadomości powoduje psychiczną konfuzję i izolowanie się od innych w celu ochrony swych uczuć.
Zazwyczaj jesteś pełny miłości i współczucia ze względu na swoją wrażliwość na uczucia innych. Jednak łatwo Cię zranić i możesz popaść w manie prześladowcze.
Gdy na to wskazują inne elementy horoskopu - skłonności parapsychologiczne i medialne. Masz żywą wyobraźnię, która może się przejawiać w twórczości poetyckiej, muzycznej czy ogólnie artystycznej.
Jeśli Księżyc jest negatywny - mogą się pojawiać tendencje neurotyczne i psychotyczne oraz poddanie się irracjonalnej dominacji podświadomości. Może też wystąpić niespotykana lękliwość.
Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne tam, gdzie chcą!
Awatar użytkownika
Gina
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 391
Rejestracja: 03 mar 2009, 15:05
Lokalizacja: 3City
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 9

Re: Planety w znakach Zodiaku

Postautor: nomka » 18 lis 2010, 19:02

Planety w znakach według astromix.pl

słońce
Słońce w Baranie – duża inicjatywa, wysoka aktywność, doskonała przedsiębiorczość, ryzykanctwo, sarkazm, brak ogłady, zapalczywość

Słońce w Byku – chęć posiadania, wytrwałość i upór, rozwinięty zmysł praktyczny, materializm, bierność, flegmatyzm, rutyna

Słońce w Bliźniętach – wszechstronny intelekt, nonkonformizm, ciekawość świata, powierzchowność, lekkomyślność, nerwowość

Słońce w Raku – silne domatorstwo, bogata wrażliwość, wierność i przywiązanie, przewrażliwienie, zazdrość, przesądność

Słońce we Lwie – wysoka witalność, duży autorytet, potrzeba sprawowania władzy, próżność, egocentryzm, snobizm

Słońce w Pannie – zdolności analityczne, zmysł porządku i dobrej organizacji, cierpliwość, krytykanctwo, bierność, drażliwość

Słońce w Wadze – harmonia, bezkonfliktowość, koleżeństwo, dobra współpraca i partnerstwo, niezdecydowanie, ustępliwość, narcyzm

Słońce w Skorpionie – zdolność do regeneracji, dociekliwość, pomysłowość, dyskrecja, podejrzliwość, skrytość, apodyktyczność

Słońce w Strzelcu – wysoka ambicja, umiłowanie wolności, odkrywczość, wszechstronność, nieostrożność, brak umiaru, niestaranność

Słońce w Koziorożcu – chęć dominacji, przywiązanie do tradycji, poczucie sprawiedliwości, formalizm, nieprzejednanie, nieufność

Słońce w Wodniku – indywidualizm, humanitaryzm, oryginalność, niezależność, społeczność, dogmatyzm, sceptycyzm, ekscentryczność

Słońce w Rybach – głęboka uczuciowość, dobra intuicja, zdolność do wyrzeczeń, empatia, znerwicowanie, chaotyczność, sentymentalizm

księżyc

Księżyc w Baranie – niezależność, wysoka ekspresja, optymizm, szczerość, chwiejność emocjonalna, nadwrażliwość, impulsywność

Księżyc w Byku – uprzejmość, pragmatyzm, dobre zarządzanie kapitałem, przewidywalność, apatyczność, lenistwo, gnuśność

Księżyc w Bliźniętach – dobra adaptacja do różnych warunków życia, szybka asymilacja wiedzy, niestabilność, rozkojarzenie, niecierpliwość

Księżyc w Raku – głębokie i intensywne uczucia, wierność, wrażliwość, nieśmiałość, przesądność, kompleksy psychiczne

Księżyc we Lwie – romantyczność, pogodne usposobienie, szczerość, skłonność do egzaltacji, wybujałe ambicje, zarozumiałość

Księżyc w Pannie – dokładność, umiejętność planowania, skromność, krytycyzm, nieśmiałość, brak poczucia bezpieczeństwa, kapryśność

Księżyc w Wadze – sympatia, uprzejmość, refleksyjność, popularność, niezdecydowanie, fantazjowanie, bojaźń, uleganie wpływom

Księżyc w Skorpionie – bogata inwencja, skłonność do introspekcji, znajomość psychologii, pamiętliwość, nieszczerość, zaborczość

Księżyc w Strzelcu – bogata wyobraźnia, pomysłowość, intelektualizm, idealizm, arogancja, egocentryzm, brak obiektywności, brak taktu

Księżyc w Koziorożcu – powściągliwość, ostrożność, ambicja, upór, konsekwencja, przerost ambicji, zazdrość, egoizm, nieprzystępność

Księżyc w Wodniku – atrakcyjność, nowatorstwo, idealizm, humanitaryzm, uczuciowa konfuzja, nieliczenie się z realiami, nieprzewidywalność

Księżyc w Rybach – umiejętność introspekcji, współczucie, poświęcenie, zdolności parapsychiczne, zmienność nastrojów, bojaźń, apatyczność, uległość

merkury

Merkury w Baranie – bystrość, odkrywczość, dowcip, szybkość w podejmowaniu decyzji, wysoka aktywność umysłowa, brak równowagi psychicznej, nerwowość, decyzje podejmowane pod wpływem emocji

Merkury w Byku – logika, pragmatyzm, racjonalizm, zapobiegliwość, przedsiębiorczość, ograniczona inicjatywa, złośliwość, słaba reaktywność, rutyna

Merkury w Bliźniętach – spryt, elokwencja, błyskotliwość, szybka reakcja na bodźce, łatwość adaptacji, nowatorstwo, powierzchowność, sceptycyzm, niedokładność, brak koncentracji, gubienie się w szczegółach

Merkury w Raku – ostrożność, wytrwałość, rozwaga, zdolność uczenia się, bogata wyobraźnia, bierność, brak inicjatywy, obawa przed zmianami, brak logiki

Merkury we Lwie – dobra werbalizacja myśli, zdolność do tworzenia ciekawych koncepcji, umiejętność dobrego planowania, niecierpliwość, brak obiektywizmu, powierzchowność osądu

Merkury w Pannie – analityczność, trzeźwość sądu, perfekcjonizm, staranność, precyzyjność, drobiazgowość, brak polotu, zbytni krytycyzm, brak całościowej wizji, wybiórcze traktowanie złożonych problemów

Merkury w Wadze – wszechstronność, umiejętność wysławiania się, kompromisowość, kontaktowość, szybkie przyswajanie wiedzy, niezdecydowanie, nielogiczność, brak dynamizmu, ustępliwość, dezintegracja myśli

Merkury w Skorpionie – dociekliwość, umiejętność koncentracji umysłowej, spostrzegawczość, spryt, zdolność przewidywania, przebiegłość, cynizm, zjadliwość, sarkazm, napastliwość

Merkury w Strzelcu – pomysłowość, idealizm, otwarcie na nowe trendy, ciekawość świata, dążenie do wiedzy, bezmyślność, nierzetelność, wyolbrzymianie, nadgorliwość, niestaranność

Merkury w Koziorożcu – konkretne i logiczne podejście do problemów, dobre zorganizowanie, umiejętne planowanie i konsekwencja w realizacji założeń, subiektywizm, konserwatyzm, niechęć do nowinek

Merkury w Wodniku – obiektywizm, inicjatywa, oryginalność koncepcji, wszechstronność, brak samokrytycyzmu, sarkazm, arogancja, nieliczenie się z realiami

Merkury w Rybach – umiejętność myślenia abstrakcyjnego, dobra intuicja, oryginalne koncepcje, bogactwo inspiracji, niespójność rozumowania, brak logiki, kłopoty z koncentracją

wenus

Wenus w Baranie – pogoda ducha, otwartość, bezpośredniość, szczerość intencji, nonkonformizm, brak taktu, niecierpliwość, bezmyślność, niekonsekwencja

Wenus w Byku – łagodność, zmysłowość, pragmatyzm, solidność, umiłowanie natury, lenistwo, wygodnictwo, samolubstwo, bierność, materializm

Wenus w Bliźniętach – samodzielność, komunikatywność, ciekawość świata i ludzi, inicjatywa, niestaranność, powierzchowność, plotkarstwo, lekkomyślność, niesłowność

Wenus w Raku – życzliwość, słowność, romantyczność, gościnność, wyrozumiałość, sentymentalizm, przewrażliwienie, zazdrość, przesądność, zgryźliwość

Wenus we Lwie – wrażliwość na piękno, szlachetność, witalność, wspaniałomyślność, próżność, niecierpliwość, egoizm, zarozumiałość, pompatyczność

Wenus w Pannie – takt, staranność, słowność, dyspozycyjność, powściągliwość, nieśmiałość, krytycyzm, marudność, drażliwość, brak inicjatywy

Wenus w Wadze – uprzejmość, towarzyskość, wdzięk osobisty, poczucie partnerstwa, bezstronność, zmienność, niezdecydowanie, narcyzm, ustępliwość, pozerstwo

Wenus w Skorpionie – zaangażowanie, intensywność uczuć, wnikliwość, znajomość psychiki, wytrwałość, wulgarność, zaborczość, złośliwość, podejrzliwość, kłamliwość

Wenus w Strzelcu – ambicja, pomysłowość, optymizm, aktywność, uczciwość, gadulstwo, rubaszność, niestaranność, impulsywność, skłonność do przesady

Wenus w Koziorożcu – lojalność, wierność, przywiązanie, wiarygodność, sumienność, melancholia, nieprzystępność, bierność, oschłość, nieufność

Wenus w Wodniku – uczuciowość, inwencja twórcza, fantazja, tolerancja, humanitaryzm, niemoralność, niepraktyczność, ekscentryczność, słaba koncentracja, niesystematyczność

Wenus w Rybach – empatia, idealizm, intuicja, uczuciowość, altruizm, pobłażliwość, przewrażliwienie, introwertyzm, gnuśność, fatalizm

mars

Mars w Baranie – niespożyta energia, pęd do działania, potrzeba samorealizacji, odwaga, zdolności przywódcze, porzucanie niedokończonych zadań, brak rozsądku, skłonność do popadania w gniew, gwałtowność, brak cierpliwości, niezdolność do empatii

Mars w Byku – pragmatyzm, nastawienie na realizację użytecznych przedsięwzięć i zdobywanie dóbr materialnych, cierpliwość, determinacja, powolność, zazdrość, brak inicjatywy, żądza posiadania

Mars w Bliźniętach – aktywny i krytyczny umysł, zdolności techniczne, zamiłowanie do dysput i sporów, wszechstronność, kłótliwość, skłonność do irytacji, brak wytrwałości, złośliwość

Mars w Raku – ostrożne i rozważne działanie, wyczucie sytuacji, znajomość psychologii, rozsądek, nastrojowość, chwiejna psychika, przywiązanie do dóbr materialnych, zaborczość, lękliwość, brak wiary we własne siły

Mars we Lwie – duży zasób energii życiowej, zdolności twórcze, przedsiębiorczość, chęć przewodzenia, wiara we własne siły, namiętność, witalność, skłonność do dramatyzowania i przesady, przeświadczenie o własnej nieomylności, lekceważenie cudzych poglądów

Mars w Pannie – precyzja myśli i ręki, staranność, systematyczność, dokładne planowanie zadań i ich konsekwentna realizacja, dobre zorganizowanie, nerwowość, drażliwość, brak inicjatywy, przesadna drobiazgowość, rutyna

Mars w Wadze – rozważne podejście do problemów, potrzeba aprobaty otoczenia, chęć współpracy, poczucie sprawiedliwości, niezdecydowanie, histeryczne zachowanie, brak wiary we własne siły, zbytnia kompromisowość, brak motywacji

Mars w Skorpionie – pasja, waleczność, bezkompromisowość, zaangażowanie emocjonalne, zaradność, poświęcenie, zapalczywość, brak kontroli nad emocjami, pamiętliwość, niechęć do wybaczania, szorstkość zachowania, introwertyzm, zachłanność

Mars w Strzelcu – walka w imię ideałów, chęć poprawiania świata, entuzjazm, przełamywanie barier, uczciwość, spontaniczność, dogmatyzm, skłonność do przesady, brak umiaru, bezkrytyczność w stosunku do własnego zachowania, niechęć do przestrzegania zasad i uznawania autorytetów

Mars w Koziorożcu – dobra organizacja, przemyślane działania, duża ambicja, jasno określone cele, sumienność, rzeczowość, dyscyplina, efektywność, pracoholizm, chłód emocjonalny, , niechęć do współpracy, pęd do władzy i korzyści materialnych, niezdolność do współczucia, wyrachowanie

Mars w Wodniku – pragnienie niezależności, talent organizatorski, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, posiadanie własnego zdania, ambicje reformatorskie, narzucanie własnych zasad, nieuznawanie ograniczeń, nieprzestrzeganie reguł, destruktywność

Mars w Rybach – kierowanie się intuicją, korzystanie z podświadomości, wyczucie sytuacji, empatia, subtelność, dyskrecja, uzdolnienia artystyczne, rozpamiętywanie niepowodzeń, brak siły przebicia, niekonsekwencja, brak jasno określonych celów, unikanie konfrontacji

jowisz

Jowisz w Baranie – optymizm i silna wiara, dążenie do doskonalenia się i poprawy warunków funkcjonowania w lokalnej społeczności i rodzinie, duże zasoby energii psychicznej, bogactwo pomysłów, pewność siebie, forsowanie własnego zdania, brak obiektywizmu, popędliwość, przecenianie własnych możliwości, hołdowanie zasadzie „cel uświęca środki”, pochopne osądzanie ludzi

Jowisz w Byku – umiejętność właściwego wykorzystywania dóbr materialnych, gromadzenie wiedzy i sztuki użytkowej, talent do pomnażania środków finansowych i lokowania ich w pożytecznych dla siebie inwestycjach, świadome prowadzenie swoich spraw gospodarczych i domowych, niedostrzeganie wartości duchowych, niezwiązanych ze sprawami doczesnymi, tradycjonalizm, dogmatyzm, brak polotu i wyobraźni

Jowisz w Bliźniętach – zamiłowanie do zgłębiania wiedzy z różnych dziedzin i systemów kulturowych, umiejętność dobrego zrozumienia problemów polityki, prawa, religii i ekonomii, wszechstronność i otwarcie na każdy rodzaj wiedzy, powierzchowność, brak umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, intelektualny snobizm, trudności z właściwą oceną poziomu czyjejś pracy, brak krytycyzmu wobec twórczości niskich lotów

Jowisz w Raku – szlachetność, kierowanie się przyjętymi zasadami moralnymi, życzliwość i chęć niesienia pomocy potrzebującym, spokojne i rzeczowe podejście do problemów życiowych, przywiązanie do rodziny i własnego domostwa, przesadny idealizm, oderwanie od rzeczywistości, niechęć do zmian, wycofywanie się w obliczu sytuacji zagrażających istniejącemu porządkowi rzeczy, działanie wbrew życzeniom i sugestiom innych osób, narzucanie własnego zdania

Jowisz we Lwie – wysokie mniemanie o sobie, zainteresowanie twórczością o tematyce religijnej, historią sztuki, skłonność do urządzania wystawnych przyjęć i uroczystych ceremonii, upodobanie do rytuałów, popadanie w przesadę, folgowanie sobie i uleganie słabościom, niedostrzeganie własnej próżności i arogancji, zagrożenie nałogowym hazardem

Jowisz w Pannie – docenianie wartości pracy, umiejętność służenia innym, dobre wywiązywanie się z powierzonych zadań, skrupulatność, wnikliwe i wszechstronne podejście do napotykanych problemów, pracoholizm, nadwerężanie organizmu wskutek podejmowania się zbyt ambitnych i absorbujących zadań, za wysokie wymagania wobec współpracowników i podwładnych, kłopoty z rozróżnianiem czynników ważnych od nieistotnych i utrzymywania między nimi odpowiednich proporcji

Jowisz w Wadze – kierowanie się sztywnymi zasadami moralnymi, rozwinięta potrzeba współpracy, poczucie sprawiedliwości, zainteresowanie kwestiami światopoglądowymi, religijnymi, zagadnieniami prawnymi i wychowawczymi, potrzeba akceptacji, popularności, stałej aprobaty, talent do prowadzenia mediacji, szerzenia społecznych idei, przekonywania ludzi do podjęcia określonych działań, stosowania właściwych zasad, skłonność do podejmowania decyzji za innych, przekonanie o własnej nieomylności, wyolbrzymianie problemów

Jowisz w Skorpionie – bezkompromisowość, przywiązanie do surowych zasad moralnych, stosowanie się do kanonów postępowania i wychowania, emocjonalny stosunek do wartości materialnych, skłonność do gromadzenia dóbr materialnych, zainteresowanie historią, szczególnie sprawami tajemniczymi i niewyjaśnionymi, fascynacja okultyzmem, mistyką, spirytyzmem

Jowisz w Strzelcu – przywiązanie do określonej filozofii, lub systemu myślenia, chęć podróżowania, poznawania obcych kultur, kierowanie się w życiu jasno określonymi zasadami moralnymi, potrzeba zgłębiania tajemnic ludzkiej świadomości, sposobów dostosowywania się do istniejącego porządku społecznego, bezkrytyczne stosowanie własnych zasad i uporczywe narzucanie swoich poglądów innym osobom, stronniczość, dogmatyzm, brak obiektywizmu

Jowisz w Koziorożcu – postępowanie w zgodzie z powszechnie stosowanymi zasadami moralnymi, przestrzeganie obowiązującego prawa, szanowanie tradycyjnych reguł i kanonów zachowania, wysokie ambicje i poczucie obowiązku społecznego, osiąganie wpływowych stanowisk dzięki pracowitości wytrwałości i poświęceniu dla dobra ogółu, bezduszne stosowanie się do przepisów moralnych i prawnych, ukrywanie prawdziwych uczuć pod maską godności i ważności

Jowisz w Wodniku – propagowanie i stosowanie uniwersalnych wartości moralnych, bezklasowego porządku społecznego, tolerancja dla poglądów innych niż własne, współpraca oparta na szacunku i przestrzeganiu zasad demokratycznych, sprzeciw wobec uprzedzeń rasowych, kulturowych i społecznych, zrozumienie i otwarcie dla nowych idei, humanitaryzm, bezstronność, traktowanie współpracowników w sposób przedmiotowy, skoncentrowanie się na własnych ambicjach i dążeniach, opieszałość, niestaranność, brak dyscypliny i odpowiedzialności, przesadny idealizm

Jowisz w Rybach – bogata wyobraźnia i dobrze rozwinięta sfera emocjonalna, umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi, gotowość do niesienia pomocy, podtrzymywania na duchu, zasypywania innych dobrymi radami, skłonność do mistyki, dostrzeganie duchowej strony bytu, bezkrytyczne stosowanie dogmatów wiary, ucieczka od rzeczywistości, zbyt łatwe zdawanie się na łaskę przyjaciół, brak rzeczowego spojrzenia na własne problemy

saturn

Saturn w Baranie – akordowy sposób pracy, kłopoty ze skoncentrowaniem się na istocie problemów, praca zrywami, brak systematyczności, podejmowanie się ambitnych wyzwań, rzucanie wszystkiego na jedną szalę, odważne podejście do skomplikowanych spraw, załatwianie problemów na poczekaniu, unikanie rutyny i stabilizacji, potrzeba samodzielności, brak krytycyzmu i obiektywnego spojrzenia

Saturn w Byku – poważne i rzeczowe podejście do wypełnianych obowiązków i wykonywanych prac, dobrze zaplanowany rozkład zajęć, ostrożne i stopniowe rozwiązywanie napotykanych problemów, początkowa niechęć do podejmowania się trudnych i rozległych zadań, brak spontaniczności i niekonwencjonalnego podejścia do nietypowych zagadnień

Saturn w Bliźniętach – bezproblemowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, nie zagłębianie się w nieistotne szczegóły, dobry osąd sytuacji i szybkie wychwytywanie możliwych do napotkania problemów, otwarte podejście do realizacji nowych zadań, niechęć do prowadzenia bardzo skomplikowanych spraw, wszechstronność i pomysłowość

Saturn w Raku – wkładanie dużego wysiłku i poważne traktowanie wykonywanej pracy, umiejętność dobrego ułożenia relacji interpersonalnych, unikanie brawury i zbyt ryzykownych rozwiązań, potrzeba stabilizacji zawodowej, dobra koncentracja, wnikliwość, słaba odporność na stres i krytykę

Saturn we Lwie – potrzeba kierowania zespołem pracowników, rozliczania podwładnych z wykonania zadań, planowanie nowych przedsięwzięć, niechęć do pracy monotonnej, pozbawionej możliwości wykazania się, zaistnienia w szerszym otoczeniu, duży optymizm i nie przejmowanie się przejściowymi niepowodzeniami, skłonność do pouczania innych, brak samokrytycyzmu

Saturn w Pannie – emocjonalne angażowanie się w wykonywaną pracę, analityczne spojrzenie i szybkie ogarnianie skomplikowanych problemów, solidność, uczciwość, doskonałe wywiązywanie się z obowiązków, ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów, chroniczny krytycyzm i wynikające z niego konflikty, obawa przed przekraczaniem barier, traktowanie z przesadą nieistotnych szczegółów, mała ekspansywność i brak własnej inicjatywy

Saturn w Wadze – rozwiązywanie konfliktów dyplomatycznymi i zakulisowymi sposobami, umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, łagodzenia sporów i zadowolenia każdej ze stron, talent organizacyjny, dobra dyscyplina i poczucie odpowiedzialności za sprawy ogółu, niechęć do przemęczania się, brania na siebie zbyt wielu obowiązków, unikanie otwartej konfrontacji

Saturn w Skorpionie – pasjonackie podejście do spraw zawodowych, potrzeba współzawodnictwa, duża wnikliwość, szukanie ukrytych aspektów i zależności w prowadzonych przedsięwzięciach, brak pokory, gotowość do podejmowania wszystkich wyzwań, dobra koncentracja i silne zaangażowanie, upór, stanowczość, dążenie do uzyskania autorytetu za wszelką cenę, skłonność do snucia intryg

Saturn w Strzelcu – chęć podejmowania zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć, działanie z rozmachem, stosowanie się do uniwersalnych zasad moralnych, szanowanie naukowych kanonów i zdobyczy, silne poczucie sprawiedliwości, łatwe przyswajanie nowych zagadnień i szybkie ich porzucanie, narzucanie własnego zdania i brak krytycyzmu w odniesieniu do własnych poglądów

Saturn w Koziorożcu – szacunek dla pracy i jej rezultatów, obowiązkowość, poważne podejście do każdego problemu, stosowanie się do tradycyjnych zasad postępowania i korzystanie z kanonów wiedzy, nie zrażanie się niepowodzeniami, dążenie do zdobycia wpływowego stanowiska, stabilność, wytrwałość, despotyzm, chorobliwa ambicja

Saturn w Wodniku – szukanie zajęć przynoszących niecodzienne doznania, wykorzystujących nowoczesne technologie, bądź nowe metody zarządzania i organizacji pracy, uciekanie od prac typowych, lub żmudnych, wszechstronność i bogata wyobraźnia, własna inicjatywa, lojalność i odpowiedzialność wobec pracowników i przełożonych, zarozumialstwo, nieliczenie się z realiami

Saturn w Rybach – chęć współpracy, wzajemnego wspierania się przy rozwiązywaniu trudnych problemów, skłonność do poświęcania się wyższej idei, lub działalności społecznej, potrzeba stabilnego zajęcia, uczestniczenia w pracy grupowej, dającej duchową satysfakcje i poza materialne spełnienie, mała odporność na niepowodzenia, emocje biorące górę nad rozumem, rozpamiętywanie błędów i niepowodzeń

uran

Uran w Baranie – pobudliwość, postępowość, rewolucyjność, nieprzewidywalność, brak zahamowań, nieobliczalność, wysoka reaktywność, nieopanowanie

Uran w Byku – upodobanie do niekonwencjonalnych rozrywek, oryginalny gust, tolerancyjne usposobienie, ekstrawaganckie przyzwyczajenia

Uran w Bliźniętach – dynamiczne procesy myślowe, potrzeba zawierania wielu znajomości i utrzymywania ożywionych kontaktów, oryginalne poglądy, intelektualna niezależność, błyskotliwość

Uran w Raku – nietypowe układy rodzinne, problemy ze stabilizacją życiową, dziwne przyzwyczajenia, potrzeba urozmaicania życia codziennego i modernizowania środowiska mieszkalnego

Uran we Lwie – potrzeba wyróżniania się z otoczenia, szokowania ubiorem i zachowaniem, skłonność do publicznego wyrażania krańcowych poglądów i prowokowania otoczenia

Uran w Pannie – wysoka aktywność umysłowa, szybka asymilacja z nowym środowiskiem, niekonwencjonalne wymagania dotyczące warunków pracy zawodowej, zaabsorbowanie nowinkami technicznymi, skłonność do irytacji i przeceniania znaczenia szczegółów

Uran w Wadze – niekonwencjonalne podejście do związków partnerskich, duża potrzeba niezależności, kłopoty w określeniu i znalezieniu idealnego partnera, bezkompromisowość, skłonność do ekscentrycznego zachowania w towarzystwie przyjaciół, lub znajomych

Uran w Skorpionie – porywcze usposobienie, tendencja do szukania drugiego dna i ukrytego sensu wydarzeń, wyznawanie spiskowej teorii dziejów, drażliwość, nagłe wybuchy emocjonalne, bezwzględność

Uran w Strzelcu – wyznawanie zasady, że cel uświęca środki, dążenie do konfrontacji, skłonność do fanatycznych zachowań, irracjonalizm, opieranie się na skrajnych osądach, ekstremalność, anarchizm

Uran w Koziorożcu – dążenie do ustanawiania nowego porządku, przeświadczenie o nieomylności, wysokie ambicje, determinacja, nieprzejednanie

Uran w Wodniku – skłonność do stosowania szybkich i drastycznych rozwiązań, bez oglądania się na uboczne skutki, wszechstronność, wizjonerstwo, łatwość tworzenia rewolucyjnych koncepcji

Uran w Rybach – mistycyzm, uduchowienie, iskra geniuszu, postępowość, humanitaryzm, tolerancja, niezależność sądów, ponadprzeciętna intuicja, altruizm, irracjonalizm, działanie wbrew logice

neptun

Neptun w Baranie – odważne posługiwanie się intuicją, korzystanie z usług wróżek, astrologów i jasnowidzów, przeświadczenie o własnej nieomylności, stawianie wszystkiego na jedną kartę, lekceważenie logicznych i zdroworozsądkowych rozwiązań

Neptun w Byku – skłonność do wygodnictwa i bezstresowego trybu życia, uzdolnienia artystyczne, folgowanie słabościom, powolność w planowaniu i działaniu, opiekuńczość, dobrotliwość

Neptun w Bliźniętach – wykorzystywanie intuicji przy zawieraniu kontaktów towarzyskich i handlowych, zainteresowanie parapsychologią, chęć służenia pomocą, lekkomyślność, problemy z ogarnięciem własnych spraw osobistych i zawodowych

Neptun w Raku – poświęcenie dla dobra rodziny, troskliwość, wrażliwość, emocje biorące górę nad rozsądkiem, sentymentalizm, unikanie konfrontacji, mentalna ucieczka w problemy życia codziennego

Neptun we Lwie – tendencja do popadania w samozadowolenie, poczucie misji, skłonność do roztaczania opieki nad słabszymi i potrzebującymi pomocy, wspaniałomyślność, lekceważenie realiów, nadrabianie miną, niechętne przyznawanie się do porażek

Neptun w Pannie – nieśmiałość, brak inwencji, unikanie problemów, przyjazne nastawienie do otoczenia, zdolności organizacyjne, brak wiary we własne możliwości, kolektywizm

Neptun w Wadze – emocjonalne zaangażowanie w życie towarzyskie, kierowanie się intuicją przy doborze przyjaciół i zawieraniu nowych znajomości, łatwość popadania w zauroczenie i uczucie miłości od pierwszego wejrzenia

Neptun w Skorpionie – głębokie przeżywanie własnych problemów, wyolbrzymianie nieistotnych spraw, zainteresowanie ezoteryką i zagadnieniami z pogranicza życia i śmierci, częste doświadczanie poczucia absolutu

Neptun w Strzelcu – idealizm, poświęcenie dla wyższych celów, humanitaryzm, częste uniesienia duchowe i przeżycia mistyczne, bogata wyobraźnia, niepraktyczność, roztargnienie

Neptun w Koziorożcu – nadwrażliwość, przesądność, nieuzasadnione lęki, unikanie towarzystwa, wzgląd na dobro ogółu, obiektywizm, determinacja, lojalność

Neptun w Wodniku – internacjonalizm, walka z podziałami społecznymi i rasowymi, służba w imię wyższych celów, łatwa inspiracja, czerpanie z natchnienia, fantazjowanie, niestabilność, niepraktyczność, subiektywizm

Neptun w Rybach – predyspozycje parapsychiczne i mediumiczne, uzdolnienia artystyczne, filantropia, gotowość do poświęceń, romantyczność, eskapizm, znerwicowanie, lękliwość, chorobliwe obsesje

pluton


Pluton w Baranie – agresywne zachowanie, pasja, bezkompromisowość, odwaga, stawianie spraw na ostrzu noża, zaborczość, nietolerowanie sprzeciwu, bezmyślność, porywczość

Pluton w Byku – zachłanność, lubieżność, kult posiadania, wytrwałość, oszczędność, rozsądek, zapobiegliwość, upór

Pluton w Bliźniętach – wścibstwo, knucie, podejrzliwość, intryganctwo, kombinacje finansowe, obiektywizm, uporczywe dochodzenie prawdy, intelektualizm, wszechstronność

Pluton w Raku – chęć posiadania, potrzeba kontrolowania i nadzorowania, umiejętność zabezpieczania realizacji różnych potrzeb, zdolności logistyczne, umiejętność planowania, przewrażliwienie, asekuranctwo

Pluton we Lwie – chęć dominacji i przewodzenia, wpływ na bieg wydarzeń, ambicja, godność, wspaniałomyślność, rozrzutność, bezwzględność, brak obiektywizmu, egocentryzm

Pluton w Pannie – poszukiwanie prawdy, zdolności analityczne, świetna organizacja, perspektywiczne myślenie, precyzja w działaniu, obsesje, skłonności maniakalne, nieufność

Pluton w Wadze – wykorzystywanie znajomości i kontaktów towarzyskich do realizacji osobistych celów, czerpanie korzyści z poufnych informacji, umiejętność kierowania zachowaniem i postępowaniem innych ludzi

Pluton w Skorpionie – energia psychiczna, siła przebicia, zdecydowanie, brak kompleksów, dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów bez względu na skutki uboczne i stanowisko otoczenia, autodestrukcja, stosowanie przymusu, żądza władzy

Pluton w Strzelcu – fanatyzm, brak obiektywizmu i dystansu wobec własnych poglądów, nieliczenie się z realiami środowiska i dążeniami jednostki, dobre intencje, niezależność, optymizm

Pluton w Koziorożcu – determinacja, emocjonalne traktowanie spraw zawodowych, dążenie do postawienia na swoim za wszelką cenę, gotowość do poświęceń dla dobra sprawy, ambicjonalizm, nieprzejednanie

Pluton w Wodniku – dążenie do dominacji, poświęcenie dla idei, zdolności do wytyczania nowych ścieżek rozwoju i przekształcania swojego środowiska, utylitaryzm, perspektywiczne spojrzenie, ekscentryczność, upodobanie do szokowania zachowaniem i prezentowanymi poglądami, problemy z kontrolą własnych emocji

Pluton w Rybach – mistycyzm, ofiarność, uduchowienie, bogata sfera psychiczna, skłonność do nałogów, brak pragmatyzmu, oderwanie od rzeczywistości, wyobcowanie

źródło >> www.astromix.pl Autor: Michał Sutkowski
nomka
 

Poprzednia

Wróć do Planety

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

serwis laptopów serwis komputerowy informatyk Acer Apple Asus Dell Fujitsu HP, Compaq Lenovo MSI Packard Bell Prestigio Samsung Sony Toshiba LG eMachines naprawa tabletów Augustów Bielsk Podlaski Siemiatycze Hajnówka Suwałki Łapy Łomża Wasilków Wysokie Mazowieckie