aspekty porównawcze

aspekty porównawcze

Postautor: Elv » 25 lip 2009, 09:41

Aspekty porównawcze wg Leszka Szumana

Słońce
Słońce do Ascendentu
Koniunkcja = więź psychiczna, uczucie wspólnoty duchowej.
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonia dotycząca stosunków i dążenie do zachowania, do podtrzymywania.
Kwadratura, opozycja = dysharmonie i przeszkody w dziedzinie zawodowej, spory dotyczące zajmowanych stanowisk. Niewłaściwy wzajemny dobór.
Słońce do Słońca
Koniunkcja = zgodność poglądów, harmonia, podobne kwalifikacje.
Sekstyl, trygon = uczucie wspólnoty i harmonii.
Kwadratura, opozycja = napięcia dhrm, często uzupełniające się nawzajem. Wg statystyki USA: 40% małżeństw, których partnerzy mają Słońca w kwadraturze do siebie, rozwodzi się.
Opozycja = partnerzy dobrani właściwie. Sympatie, jeżeli do wymienionej opozycji dochodzi jakiś trygon.
Słońce do Księżyca
Słońce w Rk oznacza partnera, zaś Księżyc w Rm partnerkę. Księżyc w Rm w aspekcie do Słońca Rk jest u dwojga partnerów ważniejszy niż na odwrót. Tendencje: wspólnota ciała i duszy.
Koniunkcja = partnerzy rozumieją się, wczuwają się w siebie. Wzajemne uznanie dla postępowania partnera. Aspekt ten często prowadzi do małżeństwa.
Koniunkcja, trygon, sekstyl = silne wpływy harmonijne. Często dochodzi do małżeństwa. Wpływy szczególnie harmonijne, jeżeli Słońce znajduje się w znaku nieparzystym, a Księżyc w parzystym. Opozycja = prawie zawsze korzystna. Występuje wzajemne uzupełnianie się charakterów.
Kwadratura = nie zawsze jest ujemna. Powoduje jednak okresowe dysonanse i spięcia.
Słońce do Merkurego
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna współpraca wzajemna umysłowa, wzajemna podnieta intelektualna. Kwadratura, opozycja = podobnie jw., lecz często napięcia i okresy dysonansów.
Słońce do Wenus
Na fizyczną atrakcyjność wskazują wszelkie aspekty wzajemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon = serdeczna miłość wynikająca z harmonii seksualnej. Związki trwałe, kiedy nie ma przeszkód.
Kwadratura, opozycja = to samo, lecz czasem spięcia.Jeżeli dochodzą do tego inne aspekty dhrm, wtedy dobór seksualny będzie niewłaściwy.
Słońce do Marsa
Słońce i Mars w Rk oznaczają zawsze partnera. Jej ideał = jego cechy charakterystyczne. Słońce Rm do Marsa Rk jest pożądane. Na odrót mniej. Słońce Rm w koniunkcji do Marsa Rk = miłość, pożądanie partnera do niej, lecz jeśli chodzi o przyjaciół tej samej płci = dhrm, wojny. Słońce Rm w trygonie, sekstylu do Marsa Rk = pożądanie seksualne, hrm współpraca i kontakty, dostosowanie się, sympatie. Kwadratura, opozycja = postępowanie obustronnie mylne, niewłaściwe, nic nie wychodzi, irytacje, nieprzyjemna zależność, sprzeczne dążenia.
Słońce do Jowisza
Tendencja ogólne: legalizacja szczęścia = małżeństwo.
Słońce w Rk w koniunkcji do Jowisza Rm = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = dążenia do związania się na stałe, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, serdeczność, wzajemne uczucie szczęścia. Kwadratura, opozycja = zgodność, lecz cele uboczne niejasne, podejrzliwość, maskowanie się; odrębność poglądów, konflikty; do małżeństwa zazwyczaj nie dochodzi.
Słońce do Saturna
Sekstyl, trygon = harmonijne plany i dążenia. Aspekty dobre, szczególnie dla wspólników i współpracowników. Saturn daje w małżeństwie trwałość, wierność. Jest ostoją prawdziwej przyjaźni. Obowiązkowość, stałość. Koniunkcja, opozycja i kwadratura = nie raz aspekt b.szkodliwy ! Słońce czuje się przez partnera z Saturnem przygniecione, zahamowane w ekspansji. Niechęć Słońca do Saturna powoli wzrasta i potęguje się. Partnerzy żyją obok siebie, zamiast ze sobą. Saturn bywa przyczyną rozstania się i żałoby. Jeżeli dochodzą b. silne wzajemne aspekty harmonijne, wówczas ujemne wpływy Saturna bywają osłabione. Także widuje się brak wzajemnego dostosowania się, rozłąki, trudności spowodowane stosunkami rodzinnymi.
Słońce do Urana
Koniunkcje = przyczyniają się do małżenstw oryginalnych, romantycznych i... czasami szczęśliwych. Nieraz duża różnica wieku między obojgiem. Zdarza się, że jedno jest kaleką lub że istnieje między obojgiem jakaś rażąca dysharmonia. Trygon lub sekstyl = wzajemne zrozumienie się i uznanie dla cech oryginalnych partnera. Wzajemna podnieta psychiczna. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = dają spięcia na tle różnicy zdań, poglądów. Nagle występujące uczucie obcości często przejściowe. Awantury, wzajemne irytacje. Niespodziewanie występujące spięcia na tle różnicy zdań lub z powodu osób trzecich.
Słońce do Neptuna
Koniunkcja daje rozczarowanie. Widuje się okłamywanie samego siebie. Trygon, sekstyl, a także czasami i koniunkcja powodują, że kontakty duchowe partnerów oparte są na wzniosłych ideałach. Nieraz przeidealizowanie partnera[ki], stawianie go na piedestał. Kwadratura lub opozycja = powodują złudzenia co do osoby partnera[ki], rozczarowania, wywołują mętlik psychiczny, brak krytycyzmu i trzeźwego traktowania problemów miłosnych.

Księżyc
Księżyc do Ascendentu
Księżyc Rm przedstawia cechy jego ideału kobiety.
Koniunkcja prowadzi prawie zawsze do małżeństwa. Księżyc jest stroną co kocha, zaś Ascendent pozwala się kochać. Koniunkcja, sekstyl trygon dają poczucie ogólnej harmonii i wspólnoty, zakochania, szczególnie ze strony właściciela Księżyca.
Kwadratura i opozycja = te same objawy, lecz wywołują przy tym napięcia psychiczne, wzajemną okresową niechęć.
Księżyc do MC
Koniunkcja = zainteresowanie stanem majątkowym partnera[ki]. Kwadratury i opozycje powodują, że kontakty psychiczne są między obojgiem dhrm. Oboje nie idą sobie na rękę, utrudniają sobie wzajemnie pracę, może z braku zrozumienia.
Księżyc do Księżyca
Koniunkcja, sekstyl trygon = dużo sympatii i wzajemnego zrozumienia, jakby wstęp do miłości. Podobne usposobienia.
Kwadratura i opozycja to samo, lecz przy tym osobiste dhrm. Czasem cechy uzupełniające.
Księżyc do Merkurego
Koniunkcja, sekstyl, trygon dają dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie się i harmonię uczuć. Kwadratura i opozycja bywają przyczyną przeszkód w kontaktach na skutek omyłek, mylnego wyczucia intencji partnera[ki].
Księżyc do Wenus
Silny aspekt między Wenus a Księżycem to psychiczne i fizyczne pragnienie oddania się partnerowi[ce], chęć zespolenia się. Aspekty hrm: koniunkcja, sekstyl, trygon = gorąca miłość.
Kwadratura i opozycja = to samo, dochodzą skłonności do perwersji i wyrafinowania przy zaspokajaniu potrzeb erotycznych. Nadmiar pobudliwości erotycznej, dhrm, konflikty.
Księżyc do Marsa
Silny i dokładny aspekt Księżyca do Marsa = u partnerki łatwo o ciążę, oczywiście w granicach istniejących możliwości. Księżyc Rm w koniunkcji do Marsa Rk pożądany. Zakochanie się i pragnienie posiadania znajdzie u partnera przychylny rezonans.
Księżyc Rk w koniunkcji do Marsa Rm to samo co wyżej, lecz perwersyjne odchylenia; muszą one być zgodne z oboma RR.
Koniunkcja między RR wspólników, kolegów itp. = nie znoszą się nawzajem, oponują sobie, czują się psychicznie przygniatani nawzajem. Sekstyle i trygony = podobają się sobie nawzajem. Uczuciowa namiętność, czasem pragnienie posiadania dziecka.
Kwadratury i opozycje = walka płci; przyciąganie i odpychanie.
Ta sama płeć = opozycja, spory, awantury, wojny domowe.
Księżyc do Jowisza
Księżyc symbolizuje kobietę a Jowisz szczęście. Księżyc Rm w koniunkcji do Jowisza Rk prowadzi do szczęśliwego małżeństwa, dąży do urzeczywistnienia zamiarów matrymonialnych.
Koniunkcja, sekstyl i trygon = skłonności nacechowane serdecznością i uczuciem wzajemnego szczęścia. Kwadratury i opozycje = to samo co wyżej, lecz tendencje do nieporozumień. Kontakt utrudniony, a małżeństwo wątpliwe.
Księżyc do Saturna
W ogóle spotyka się, przy tych aspektach wzajemnych, ucisk psychiczny, skrępowanie, zakłamanie, oddawanie się pod presją, pod przymusem. Przymuszenia do miłości, ograniczenia swobody poglądów, myśli, postępowania itd. Koniunkcja = oddanie się z obowiązku, stosunek purytański, pruderia; brak radości życia i współżycia; wzajemne zahamowania psychiczne i opory.
Sekstyl i trygon = wierność, poważne podejście do spraw małżeńskich, stałość. Kwadratura i opozycja, a nieraz i koniunkcja = wzajemna niechęć. Właściciel Księżyca czuje się zgaszony, zmaltretowany; zbyt się tym przejmuje; otrzeźwienie.
Księżyc do Urana
Wszelkie wydarzenia mają charakter nagły, uczucia występują spontanicznie, lecz i w podobny sposób odbywają się rozłąki. Przy koniunkcji partnerzy nigdy się ze sobą nie nudzą; wspólnota psychiczna. Sekstyl, trygon a także koniunkcja = wzajemne zrozumienie, umiejętność intuicyjnego wczuwania się w psychikę partnera[ki]. Kwadratura, opozycja = zmiany uczuć występują nagle, nagła obcość, wzajemne irytacje także z powodu osób trzecich. Księżyc do Neptuna
Wszelkie aspekty są przyczyną jakichś rozczarowań, może na skutek początkowego przeidealizowania partnera[ki]. Koniunkcja = mętlik psychiczny, trudny do wyjaśnienia. Jakby brak poczucia rzeczywistości i stanu faktycznego. Sekstyl, trygon = harmonia, lecz nie pozbawiona egzaltacji. Kwadratura, opozycje = dysonanse na tle rozczarowań, pomyłek.

Merkury
Merkury do Ascendentu
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijny kontakt psychiczny, zgodność poglądów. Rozmowy interesujące, nacechowane sympatią. Kwadratura i opozycja = czcze gadulstwo, sprzeczki bez sensu, mylna ocena wzajemna, kontakty osobiste nieciekawe.
Merkury do MC
Koniunkcja bywa podporą we współpracy intelektualnej, zrozumienie i pomoc ze strony partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = wzajemne poglądy sprzeczne, brak zrozumienia lub pomoc w formie niewłaściwej.
Merkury do Merkurego
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna, owocna i
przyjemna współpraca. Kwadratura i opozycja = poglądy odmienne, lecz psychiczne wzajemne uzupełnienie, szczególnie przy opozycji. Merkury do Wenus
Stosunki erotyczne podtrzymywane, a często i nawiązywane przy pomocy korespondencji. Koniunkcja, sekstyl, trygon = wzajemne myśli artystyczno - estetyczne o podłożu erotycznym.
Listowne nawiązywanie kontaktów. Wzajemne życzliwe myśli.
Kwadratura i opozycja = uzupełniające się przeciwności pełne powabu. Nieraz problemy miłosne traktowane nieco lekko.
Merkury do Marsa
Koniunkcja daje dhrm światpoglądowe. Sekstyl i trygon cechuje psychiczna wspólnota, dążąca w harmonii do celu. Kwadratura i opozycja bywają przyczyną sprzecznych poglądów i interesów. Nielogiczny upór w zwalczaniu poglądów partnera[ki]. Spory głośne i krzykliwe. Pyskówki zamiast logicznych argumentów.
Merkury do Jowisza
Koniunkcję cechuje harmonia i dążenia do wspólnoty myśli. Jowisz zainteresowany jest myślami partnera. Swoboda i nieskrępowanie w wygłaszaniu poglądów. Wzajemne myśli o wspólnym szczęściu. Sekstyl, trygon, a także koniunkcja = jw. wzajemne zrozumienie się i aprobata poglądów partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = jw., lecz czasem występują nieporozumienia, może i brak życzliwości. W przypadkach krańcowo niekorzystnych, kiedy aspekt wsparty jest innymi aspektami dhrm = fałsz, nieuczciwość.
Merkury do Saturna
Koniunkcję cechuje wierność, stałość, lecz zdarza się, że Saturn tłumi inicjatywy Merkurego. Efekty b.różne, czasem pozytywne, zależne od całokształtu RR. Czasem zakłamanie Merkurego w stosunku do właściciela Saturna. Sekstyl i trygon = aspekt korzystny, jedno pomaga drugiemu w zwalczaniu kłopotów.
Kwadratura i opozycja = mało wzajemnego zrozumienia, konflikty, rozłąka, zdrada, zakłamanie.
Merkury do Urana
Koniunkcja = wspólne zrozumienie oraz urzeczywistnienie oryginalnych planów i zamiarów. Spotyka się także kłótnie, brak zrozumienia wzajemnego; każde żyje jakby na innej planecie.
Przyczyną sprzecznych skutków koniunkcji są dhrm aspekty innych planet, powiązane z tą koniunkcją. Sekstyl, trygon = intuicyjne wzajemne zrozumienie się. Kwadratura, opozycja = tarcia, dysonanse, brak wzajemnego zrozumienia się, lecz czasem zdarza się, że opozycje uzupełniają się nawzajem.
Merkury do Neptuna
Koniunkcja ułatwia kontakty psychiczne, psychiczną receptywność. Często podobne wspólne ideały. W sensie ujemnym koniunkcja bywa źródłem lub powodem oszustw, omyłek. Widuje się nieuczciwość, nabieranie, naciąganie i cierpi na tym Merkury. Sekstyl, trygon, a także i koniunkcja = romantyzm w postępowaniu z partnerem[ką]. Harmonia psychiczna. Kwadratura i koniunkcja = iluzje, rozczarowania, świadomość dezaprobuje podszepty podświadomości. Na ogół koniunkcja jest negatywna.

Wenus
Wenus do Ascendentu
Położenie i aspekty Wenus decydują w horoskopie o kontaktach seksualnych, miłości do człowieka i ludzi. Wenus wpływa na takt, grzeczność, uprzejmość. Kocha zawsze tylko Wenus, często z bólem, rozczarowana, jeżeli nie zdoła pozyskać wzajemności. Wszelkie aspekty mogą doprowadzić do stosunku miłosnego, zaś koniunkcja z asc to tak silna miłość Wenus, że prawie zawsze prowadzi do małżeństwa. Chyba, że znajduje się ona w znaku Panny lub Koziorożca, gdzie Wenus bywa zgaszona i nie potrafi właściwie uzewnętrzniać głębi nurtujących ją uczuć. Jeżeli jednak, poza wspomnianą koniunkcją, nie ma w obu RR niczego, co by obu partnerów wiązało, asc bywa dla biednej Wenus obojętny. Wówczas widzimy, nie raz w życiu spotykaną, nieszczęśliwą miłość, co ze zranionym sercem rezygnuje z dalszych poszukiwań szczęścia. Sekstyl, trygo, = Wenus zakochana bez pamięci. Opozycja = gwałtowna miłość Wenus. Jej pragnienia bywają zazwyczaj spełnione. Kwadratura = także gorąca miłość Wenus, lecz często ślepa, ulokowana źle, co daje rozczarowania, zaś w skutkach później nienawiść, wstręt jako reakcja.
Wenus do MC
Koniunkcja, trygon, sekstyl - kiedy bardzo dokładne - ułatwiają awans społeczny i towarzyski, na skutek kontaktów miłosnych. Kwadratura = tak samo, lecz z pewnymi przeszkodami. Konflikty psychiczne. Opozycja = jak trygon, lecz często trudności i przeszkody.
Wenus do Wenus
Koniunkcja, sekstyl, trygon = robią na sobie silne wrażenie; pociąg zmysłowy. Spełnienie pragnień bez przeszkód, także aspekty te mogą doprowadzić do małżeństwa. Kwadratura i opozycja = mniej więcej to samo, lecz pewne trudności w nawiązaniu kontaktu.
Wenus do Marsa
Aspekty Wenus do Marsa są silniejsze i ważniejsze niż aspekty Wenus do asc i zenitu, lub Wenus do Wenus. Aspekty w/w także wzbudzają uczucia miłości wzajemnej, aczkolwiek miłośc Wenus jest głębsza, szlachetniejsza, bardziej oddana niż miłość właściciela Marsa. Dotyczy to szczególnie Rm. Każdy aspekt wzajemny Wenus do Marsa to pożądanie, pragnienie zdobycia, posiadania; zmysły kierujące seksem. Wenus kocha: Wenus Rk w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rm - ona zakochuje się w nim, wzbudzając tym jego uczucie do siebie. Stanem bardziej naturalnym będzie jednak sytuacja odwrotna: Wenus Rm w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rk - on kocha ją wzbudzając w ten sposób w niej miłość. Koniunkcja i opozycja Wenus do Marsa, to dwa aspekty tworzące najbardziej silny i trwały most od człowieka do człowieka, od M do K. Uczuć tych nie może zablokować ani różnica narodowościowa, ani rasowa. Nie istnieje dla nich ani pruderia, ani przepisy religijne, towarzyskie itp. Oczywiście, że wszystko musi istnieć w granicach rozsądnych możliwości, [z których ważne są] zdrowie i odpowiednia sytuacja socjalna. Starcom i mnichom nic po takim aspekcie, zamkniętym kryminalistom również. Sekstyl, trygon = miłość zmysłowa, namiętna, gorąca. Całkowite oddanie się i pełne zaspokojenie zmysłów. Kwadratura = skutki wątpliwe, lecz często działa jak opozycja, nieraz perwersyjne, namiętne skłonności, czasem zazdrość, nadmierna wzajemna pobudliwość seksualna. Zależy od innych aspektów. Koniunkcja daje tzw. miłość od pierwszego wejrzenia.
Wenus do Jowisza
Koniunkcja to legalizacja - Jowisz - miłości. Dążenia do utworzenia stałego związku matrymonialnego. Para dobrana, mająca poparcie rodziców, przyjaciół, otoczenia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = ślub jako szczęśliwe ukoronowanie stosunku, narzeczeństwa, miłości. Kwadratura = szczęśliwa miłość potajemna; napięcia i pewne dhrm. Opozycja nie zawsze dhrm.
Wenus do Saturna
Kiedy Wenus tworzy koniunkcję z Saturnem u dwojga partnerów, będzie Wenus cierpiała pod wpływem Saturna. Zdarzają się jednak przypadki, że przy takiej koniunkcji występuje miłość poważna, o dużym poczuciu odpowiedzialności. Należy zbadać dokładnie oba RR, aby nie popełnić omyłki ! W sensie ujemnym natomiast, koniunkcja daje rozłąki w warunkach przykrych, cierpienia, łzy, przeżycia nieprzyjemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon to często aspekty wierności małżeńskiej. Dotyczy to szczególnie trygonu. Nie raz Wenus, połączona takim aspektem z kimś, wybiera partnera dużo starszego wiekiem. Kwadratura i opozycja to opóźnione spełnienie pragnień, przeciwności i trudności na drodze do urzeczywistnienia zamiarów. Także rozłąki. Stosunek do partnera ulega ostudzeniu. Oboje stają się sobie obcy; zamiast żyć ze sobą, żyją obok siebie lub mimo siebie. Wenus do Urana
Koniunkcja i opozycja - obojętne co u kogo - to miłość od pierwszego wejrzenia. Często miłość nieskrępowana, gwiżdżąca na przepisy, moralność, zwyczaje; nie zalegalizowana, a mimo to związek taki bywa częstokroć szczęśliwszy niż legalny. Często widuje się w takich przypadkach miłość do typów niezwykłych, nieprzeciętnych, dziwnych, oryginalnych. Na skutek tego, nieraz kończy się nawet na stosunkach platonicznych. Trygon i sekstyl = aspekty atrakcyjne, lecz skłonności do zdrady, nagłe rozłąki, rozczarowania, znudzenie, przesyt.
Wenus do Neptuna
Koniunkcja zapewnia rozczarowanie, obojętne która planeta u kogo. Miłość w jakimś sensie nienormalna. Wyidealizowane uczucia do kalekich, ludzi nie normalnych fizycznie. Często platoniczny stosunek obojga partnerów do siebie. Sekstyl, trygon = miłość marzycielska, romantyzm nierealny, miłość urojona lub uczucie litości. Kwadratura lub opozycja = rozczarowanie, złudzenia, nadzieje nierealne i złudne. Związki erotyczne potajemne, ukryte przed ludźmi.

Mars
Mars do Ascendentu
Sekstyl i trygon = pociąg fizyczny, sympatia, podziw dla cech fizycznych partnera. Kwadratura = niezgoda, sprzeczność. Opozycja = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa! Koniunkcja u osobników tej samej płci = charaktery niezgodne, w konsekwencji dysonanse i awantury. Mars Rk w koniunkcji do asc Rm = pociąg seksualny z jej strony do partnera.
Mars do MC
Koniunkcja daje przeszkody w zawodzie. U kolegów walkę konkurencyjną. Jedno stara się drugiemu zaszkodzić. Kwadratury i opozycje = cele życia odrębne, sprzeczne ze sobą; na tym tle więc nieporozumienia, niepokoje i dhrm.
Mars do Marsa
Sekstyl i koniunkcja = podobne skłonności, antypatie i niechęci. Kiedy płeć odmienna = atrakcyjność zmysłowa. Kwadratura = kiedy płeć odmienna - atrakcyjność zmysłowa, lecz okresowo występują opory na tle jakichś dhrm psychicznych. Dojście do bliższych kontaktów niepewne, natomiast zawsze kłótnie i sprzeczki. Koniunkcja i opozycja = jak kwadratura, lecz przeciwieństwa znacznie b. wyraźne, aczkolwiek zdarzają się czasem małżeństwa z tymi aspektami. Wówczas grożą napięcia b. przykre o konsekwencjach gwałtownych. Na ogół jednak aspekty Marsa do Marsa (Wenus do Wenus) itd. nie przejawiają się w skutkach tak samo silnie, jak aspekty Wenus do Marsa lub koniunkcja Marsa do Saturna.
Mars do Jowisza
Koniunkcja i opozycja dają różnice światopoglądów. Partnerzy nie starają się usunąć dzielących ich różnic, zapór intelektualnych, często tworzonych sztucznie. Oboje nie starają się zwalczyć, usunąć swych ciasnawych przesądów. Oboje bywają wobec siebie nielojalni, nie raz szkodzą sobie nawzajem, co prowadzi do rozłąki i rozwodów. Jeżeli Mars w Rk, dysonanse nie są tak duże, jak w przypadku przeciwnym. Nie raz partnerzy chcieliby zgody i harmonii, lecz im to nie zawsze wychodzi. Sekstyl i trygon = podobne poglądy na świat, życie etc. Wzajemny pociąg do siebie. Kwadratura = Mars postępuje wobec partnera[ki] nieuczciwie, nielojalnie, nieładnie.
Mars do Saturna
Bodaj najgorszy ze wszystkich wzajemnych aspektów! Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wszystkie te aspekty są tak samo złe i szkodliwe dla hrm współżycia. Partnerzy szkodzą sobie nawzajem, czasem mimo woli, czasem celowo. Stoją sobie nawzajem na drodze, zadają partnerowi[ce] cierpienia, bywają bezpośrednią przyczyną chorób. Rozstania odwlekają się zawsze, choć harmonia współżycia zanika stosunkowo wcześnie, nabierając z czasem cech jawnej wrogości. Przy koniunkcjach i opozycjach czasem, rzadko, jest możliwa jakaś współpraca, lecz wówczas są konieczne wzajemne silne i liczne aspekty hrm. Wynik niepewny. Kwadratura zawsze zdecydowanie zła! Sekstyl i trygon mogą dać poważną współpracę i pewne zrozumienie wzajemnych poglądów.
Mars do Urana
Koniunkcja wywołuje podniecenie występujące nagle, lecz także nagłe sympatie, zmieniające się później także nagle w antypatie, nienawiść. W tych dysonansach wzajemnych Uran jest silniejszy, będzie więc tym, co przeżyje spór i będzie górą. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jeżeli Mars jest w Rk, wówczas ze strony kobiety entuzjastyczny, nagły zachwyt partnerem, ale relacja jest nietrwała. Zazwyczaj później rozłąki i zmartwienia w dziedzinie miłości. Kwadratura i opozycja dają bezwzględność, wzajemne szkodzenie sobie, aż do brutalnych i nieobliczalnych wystąpień. Niewierność.
Mars do Neptuna
Koniunkcja = współpraca bezowocna, ze wspólnych planów nici. Sekstyl i trygon = jeżeli Mars w Rk, to skłonność do ewentualnego partnera nieśmiała, niewolnicza. W innych przypadkach motywy nieuczciwe, nieraz mimo woli. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = zakłamanie ze strony Neptuna. Z czasem partnerzy żyją obok siebie. Czasem jednak Neptun [zachowuje się podobnie] jak Wenus. Ujemne aspekty Marsa do Neptuna przejawiają się intrygami, skłonnościami do perwersji oraz niewiernością ze strony któregoś z partnerów.

Jowisz

Jowisz do Ascendentu
Koniunkcję i opozycję cechuje wzajemne dostosowanie się. W domu szczęście i współżycie hrm. Koniunkcja, sekstyl i trygon dają serdeczność i pragnienie zawarcia legalnego związku małżeńskiego. Kwadratura podobna jw., z tym, że napotyka się liczne przeszkody. Z małżeńskich zamiarów w tym przypadku lepiej zrezygnować.
Jowisz do MC
Koniunkcja = dążenie do wspólnego celu. Harmonia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jw. Wzajemne wspieranie i popieranie się w dążeniach i planach. Kwadratury - mimo uczuć miłości - utrudnianie sobie nawzajem dążeń.
Jowisz do Jowisza
Koniunkcja, sekstyl, trygon = dają szczęście w małżeństwie lub szczęśliwe współżycie w przyjaźni nie zalegalizowanej prawnie. Kwadratura, opozycja = uczucie miłości nie całkiem szczere, mimo to szczęście we współżyciu możliwe, jeśli nie ma innych przeszkód.
Jowisz do Saturna
Koniunkcja, opozycja = z przyczyn losowych nie dochodzi do ziszczenia planów. Nadzieje zawiedzione. Sekstyl, trygon = trwałe serdeczne współżycie. Koniunkcja, kwadratura i opozycja = z przyczyn niezależnych od partnerów nie dochodzi do zamierzonych kontaktów lub też zostaną one unicestwione z jakichś przyczyn.
Jowisz do Urana
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miłość o charakterze protekcjonalno - ojcowskim. Często b. duża różnica wieku. Kwadratura, opozycja = rozłąki na skutek przyczyn nie przewidzianych. Zakochana para zmuszona rozstać się.
Jowisz do Neptuna
Sekstyl lub trygon = serdeczna przychylność, wzajemne wpływy pobudzające fantazję i umysł. Wpływ intelektualny. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = brak wzajemnego zrozumienia, pozory szczęścia, rozczarowania, takżę miłość pozorna, nieszczera, udawana.

Saturn
Saturn do Ascendentu
Sekstyl lub trygon = właściciel Saturna jest oddany partnerowi[ce], lecz harmonijne ziszczenie się zamierzeń jest wątpliwe. Nieraz Saturn wiąże się z kimś starszym, poważniejszym. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = Saturn wywiera z czasem wpływ przygniatający, krępuje właściciela asc, ograniczając go na różne sposoby. Asc zaś stara się na różne sposoby pozbyć Saturna.
Saturn do MC
Sekstyl, trygon = wzajemne zainteresowanie losem partnera. Oboje starają się wspólnie zwalczać przeszkody piętrzące się na drodze życia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemny ucisk, choć działanie Saturna na asc jest silniejsze niż na MC. Saturn wywiera często mimo woli ujemny wpływ na partnera.
Saturn do Saturna
Koniunkcja bez znaczenia. Niektóre poglądy lub zwyczaje są podobne. Sekstyl, trygon = sympatia i skłonności natury poważnej. Kwadratura, opozycja = wzajemne wpływy przygniatające, rozłąka z wzajemnej niechęci występującej po pewnym czasie. Jakieś wzajemne trudności, nie dające się zwalczyć.
Saturn do Urana
Sekstyl, trygon = trudności w kontaktach wzajemnych, brak wzajemnego zrozumienia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemne zrozumienie się niemożliwe. Gwałtowna rozłąka.
Saturn do Neptuna
Koniunkcja, kwadratura, opozycja = we wzajemnych kontaktach istnieją motywy oszukańcze, intrygi, oszustwa, zamiary nieuczciwe.

Uran
Uran do Ascendentu
Koniunkcja = podniecenie w rodzinie. Zmiana środowiska. Sekstyl, trygon = właściciel Urana stara się zdobyć przewagę nad partnerem, na którego asc pada aspekt. Będzie starał się go podbić, zniewolić, ujarzmić. Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran decyduje o losach partnera jw.
Uran do MC
Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran wyprowadza ewentualnego partnera, na którego MC pada aspekt, na mylną drogę życiową, wprowadza zamieszanie w jego życiu zawodowym. Pragnie
zmusić go do pracy w miejscu niewłaściwym. Narzuca mu pod tym względem własne poglądy.
Uran do Urana
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl, trygon = zrozumienie, życzliwość, lecz jakieś ukryte zamiary. Kwadratura, opozycja = krytykanctwo w drobnostkach.
Uran do Neptuna
Sekstyl, trygon = wzajemny stosunek znośny, lecz jakby nierówny. Uran ma przewagę psychiczną nad Neptunem. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = stosunek nieładny, nieuczciwy. Neptun starać się będzie podejść partnera i wykorzystać go; będzie starał mu się szkodzić, aż się partner wykończy fizycznie i psychicznie.

Neptun
Neptun do Ascendentu
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miewa życzliwe myśli o partnerze. Kwadratura, opozycja = miewa myśli nieżyczliwe.
Neptun do MC
Koniunkcja, trygon = życzliwe myśli Neptuna o partnerze. Kwadratura, opozycja, czasem koniunkcja = Neptun stara się wykorzystać partnera i mu szkodzić.
Neptun do Neptuna
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl - znaczenie małe, bo duża różnica wieku.

Ascendent
Ascendent do Ascendentu
Opozycja - działa najsilniej ze wszystkich aspektów. Partnerzy znajdują w sobie nawzajem uzupełnienie. Ślepe oddanie się wzajemne. Zazwyczaj prowadzi do małżeństwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl czasem i opozycja = uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Zapach skóry działa erotycznie, podniecająco. Wspólnota - mimo ewentualnych dużych różnic pod względem charakteru, wykształcenia, poglądów. Kwadratura = utrudnia dojście do celu, do ziszczenia planów.
Ascendent do MC
Koniunkcja = podobno asc działa przygniatająco na właściciela MC. Na ogół wpływy niewyraźne i słabo odczuwalne.

MC
MC do MC
Koniunkcja, sekstyl, trygon = podobne dążenia i ambicje. Kwadratura, opozycja = odmienne ideały i plany dotyczące ekspansji życiowej lub zawo
"Nie idź na kompromis, jeśli chodzi o Ciebie. Jesteś wszystkim, co masz!" Janis Joplin
Awatar użytkownika
Elv
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 390
Rejestracja: 03 mar 2009, 22:16
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Wróć do Różne systemy astrologiczne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości