Astrologia a małżeństwo

Astrologia a małżeństwo

Postautor: Pachet » 04 wrz 2015, 09:57

Horoskop - jak wiadomo - rozpada się na dwanaście odcinków, które odnoszą się do poszczególnych dziedzin życia, oraz mówią o charakterze i losach swego właściciela, przy czym każdy z odpowiadających im znaków zodiakalnych posiada swojego władcę planetarnego. Dla pomyślnego małżeństwa ważnym jest, gdy władca Ascendentu, czyli pierwszego domu w momencie urodzenia znajduje się na początku siódmego pola natywnika, które traktuje o kwestiach związanych z małżeństwem.

Znaczenie poszczególnych planet w 7 odcinku horoskopu:
Słońce w 7 domu - stwarza zazwyczaj szczęśliwe pożycie małżeńskie, ponieważ obdarza oddanym i wiernym partnerem, na którym można śmiało polegać we wszelkich okolicznościach życia.
Księżyc w 7 domu - korzystnie aspektowany - pomyślny jest dla małżeństwa. Natomiast uszkodzony wskazuje na zmiennego partnera i niepowodzenia.
Przy położeniu Słońca lub Księżyca w 7 odcinku natywnika należy specjalną uwagę zwrócić na ich wzajemne aspekty w obu horoskopach, na której to podstawie można dopiero wywnioskować, czy chodzi o trwałe szczęście W przyjaźni i małżeństwie, czy tylko o przelotną miłostkę. Pomyślnym jest szczególnie, gdy w obu horoskopach Słońce i Księżyc znajdują się na tym samym miejscu lub w dokładnej odległości 120º (w trygonie) albo wreszcie, gdy światła niebieskie tworzą harmonijny aspekt z Marsem i Wenerą. Wówczas pożycie jest spokojne i harmonijne. Na ogół należy zapamiętać, że Słońce i Księżyc w pomyślnych aspektach wpływają przyciągająco, podniecająco i wzmacniają wzajemne zaufanie. W aspektach niekorzystnych - w kwadracie i opozycji - sprowadzają czasowe przyciąganie, lecz również silne duchowe napięcia, wewnętrzne konflikty, nieporozumienia, lub też gorzkie chwile z racji rozłąki, u małżonków zaś legalnych groźbę rozwodu, gdy tranzytowy Uranus utworzy wrogi aspekt z pozycjami Słońca i Księżyca w horoskopach obu partnerów.
Wenera w 7 domu - jest jedną z najlepszych oznak domowego szczęścia. Mówi o wczesnym małżeństwie i związanym z nim powodzeniem, stwarza zrozumienie i ufność między partnerami.
Jeśli jednak tworzy ujemny aspekt z Saturnem, wówczas występują przykre powikłania, a dobra wola i szczere jednej strony uczucie, nagradzane bywają niewdzięcznością. Jak długo - nawet zajmując w radixie korzystne położenie tworzy czasowo niepomyślny aspekt z Saturnem lub Neptunem, tęsknota miłosna jednej strony nie znajduje takiej wzajemności, jakiej by pragnęła i wewnętrzne niezadowolenie trwa, dopóki nie zaistnieją pomyślniejsze wpływy planetarne.
Merkury w 7 domu - pomyślnie aspektowany - daje rozsądną, bystrą i wymowną małżonkę, posiadającą większe zainteresowania intelektualne, aniżeli erotyczne. Należy jednak przy tym uwzględnić też inne współdziałające wpływy.
Przy skaleczonym Merkurym druga osoba małżeństwa posiada naturę zgryźliwą i pożycie mącone jest nieustannymi kłótniami i sporami, wypływającymi ze słabości i braku wzajemnego zaufania.
Saturn w 7 domu - korzystnie aspektowany wskazuje, że druga osoba małżeństwa obdarzona jest saturnicznymi cnotami: czystością i dyskrecją, taktem i wnikliwością, roztropnością i oszczędnością, które przyczynią się do zbudowania szczęścia zarówno rodzinnego, jak też finansowego. Na ogół położenie to jest szczęśliwe, pominąwszy, że Saturn w tym odcinku natywnika - zarówno pomyślnie, jak niepomyślnie aspektowany - oznacza wczesną śmierć partnera. W wielu wypadkach - przy tym układzie - związek zawarty zostaje z wyrachowania lub rozsądku, przynajmniej z jednej strony, a życie uczuciowo - erotyczne pozostawia wiele do życzenia. Nawet, jeśli u jednego z partnerów istnieje miłość, rychło zostaje zamącona chorobą lub innym ciosem przeznaczeniowym. Saturn zachmurza zawsze życie miłosno - małżeńskie i nie daje szczęścia w zwyczajnym słowa znaczeniu.
Tylko w horoskopie wysoko duchowo i moralnie stojącego człowieka można przyjąć, że Saturn, w omawianym polu natywnika jednego z małżonków, sprowadzi duchową przyjaźń i harmonię psychiczną i że obaj partnerzy zetknęli się ze sobą, celem spełnienia wzniosłego zadania życiowego. Bardzo jest przy tym możliwym, że jedno z nich będzie w milczeniu cierpieć z powodu drugiego i czuć się nieszczęśliwym.
Wreszcie skaleczony Saturn w siódmym odcinku radixu przemawia za posępnym, ponurym, zimnym i przykrym w pożyciu towarzyszem. Jowisz w 7 domu - oznacza szczęśliwy związek małżeński, zwłaszcza, jeśli odbiera przy tym dobre aspekty. Na ogół w tym położeniu daje szlachetną, wspaniałomyślną i sympatyczną małżonkę, która przyniesie zaszczyty, majątek i pozycję społeczną. W każdym razie dba, by człowiek nie pozostał samotny i darzy szczęściem i miłością w małżeństwie - czy na całe życie, można wywnioskować z położenia innych planet w poszczególnych latach.
Jeśli w momencie urodzin Mars albo Saturn tworzy niepomyślny aspekt z Jowiszem w siódmym domu, obdarza wprawdzie piękną i sympatyczną małżonką, lecz spokój może zostać czasowo zakłócony, nie tyle przez kobietę, ile raczej wskutek wad charakteru i despotyzmu mężczyzny. Jednym słowem, Jowisz słabo postawiony lub uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na straty wskutek zbytniej ufności w swego partnera, małżeństwo bywa odraczane lub nie dochodzi do skutku, zaś w wypadku realizacji wyłonią się zmartwienia i kłopoty z racji niedbałości i samowoli drugiej osoby związku. Dobre aspekty Jowisza ze Słońcem i Marsem wytwarzają związki raczej towarzyskie, przyjaźni, intelektualne i psychiczne.
Mars w 7 domu - pomyślnie aspektowany, obdarza zdolnym, gospodarnym i energicznym partnerem, dbałym o dobro rodziny, osobistością silną, która ujmuje kierownictwo, lecz czyni to w sposób delikatny. Odnosi się to do obu płci - bowiem, gdy w horoskopie mężczyzny druga osoba małżeństwa oznaczona jest przez Marsa w 7 domu, będzie ona posiadała naturę męską i wykazywała również skłonność do uchwycenia władzy w swe ręce. Nadto Mars w tym odcinku natywnika daje tendencję do zawarcia wczesnego związku, kiedy obaj partnerzy znajdują się jeszcze w stanie plastycznym i wykazują większą zdolność przystosowania się do warunków małżeńskich, aniżeli gdy związek zawarty zostaje w bardziej dojrzałym wieku, W każdym razie to położenie "małego zła" każe przypuszczać bardziej wojowniczego partnera, tak, iż mimo całej miłości i uczucia, harmonia pożycia częstokroć ulegnie zaburzeniu.
Mars uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na wypadek lub nagłą śmierć drugiej osoby małżeństwa. Będzie ona miała usposobienie władcze i kłótliwe, a jeśli przy tym na początku odnośnego pola znajdzie się jeden ze znaków wodnych: Rak, Skorpion lub Ryby - oddawać się będzie pijaństwu i rozpuście.
Mars - zależnie od współdziałających aspektów - wpływa na ogół pobudzająco i ożywiająco, zarówno w dodatnim jak też ujemnym znaczeniu. Może jednak również niektóre związki miłosne i przyjaźni nagle rozbić lub sprowadzić czasowe rozłąki - wskutek zmiany miejsca zamieszkania - wywołując w następstwie ból i tęsknotę.
W dobrym aspekcie ze Słońcem i Wenerą pobudza skłonność sercową i sprzyja szczęściu w miłości i małżeństwie, o ile nie działają przeciwdziałająco niszczycielskie wpływy Saturna i Uranusa.
Mars i Wenus w obu horoskopach na tym samym miejscu nie stanowią tak pomyślnej oznaki, jak wówczas, gdy te planety znajdują się w sekstylu lub trygonie. Koniunkcja Marsa i Wenery pobudza wprawdzie u niektórych kochanków namiętność, lecz mija ona szybko pociągając w następstwie cierpienie, z racji nieodwzajemnionej skłonności.
Uranus w 7 domu - wskazuje na romantyczne, zawarte bez zastanowienia i źle pojęte małżeństwo. Często partnerem jest osoba, która nigdy nie myślała o wstępowaniu w tego rodzaju związek, zanim uranusowy promień nie skojarzył go pod wrażeniem chwili. Uranus w tym położeniu - niezależnie od swoich aspektów - przynosi zawsze nagłe zobojętnienia lub zbliżenia w pożyciu małżeńskim i płciowym. Ludzie z Uranusem w siódmym odcinku natywnika są zazwyczaj nieszczęśliwi w małżeństwie, ponieważ druga osoba związku odznacza się niestałą i niezależną uraniczną naturą, nie znosi ograniczeń, nie potrafi być wierną i utrzymuje tajemne stosunki, które niejednokrotnie doprowadzają do separacji i rozwodu sądowego. W związku z tymi sprawami wynika często publiczny skandal, lub następuje śmierć drugiej osoby związku - w zależności od aspektów.
Jeśli Uranus w siódmym polu radixu posiada towarzyszów w osobach Jowisza i innych planet, wówczas oprócz legalnego związku daje również kilka awanturek miłosnych, a nawet dłuższych przyjaźni. Gdy zaś znajduje się sam, wówczas trudno znaleźć trwałe dopełnienie życia milosno - małżeńskiego. Wpływ ten - jak już zaznaczyliśmy wyżej - daje umiłowanie niezależności i wolności; ograniczenia i opieki tego rodzaju jednostki w małżeństwie nie zniosą, toteż, gdy Słońce i Księżyc lub Saturn i Jowisz utworzą w horoskopie jednego z partnerów złe aspekty - rozwód nie jest wykluczony. Uranus powoduje również niekiedy całkiem nieoczekiwane rozłąki małżonków, oraz inne niespodzianki, których następstwem są dotkliwe cierpienia psychiczne.
Neptun w 7 domu - posiada wpływ niezwykle osobliwy. W młodości przynosi ciężkie rozczarowania i zawody, niejednokrotnie lata nieszczęśliwej miłości lub zwlekania z małżeństwem. W niepomyślnych aspektach sprowadza zetknięcie z jednostkami wątpliwej wartości, w dobrych natomiast - uduchowione związki i przyjacielskie stowarzyszanie się wybitnych, zainteresowanych okultyzmem osób. Aczkolwiek są to związki dobrane, oparte na duchowym zrozumieniu - charakter ich bywa raczej platoniczny. Po gorzkich rozczarowaniach w młodości rozbudza Neptun skłonność u ludzi, którzy opanowali już swoje zmysły i szukają raczej psychicznego kontaktu aniżeli erotycznego użycia.
Neptun uszkodzony w 7 odcinku radixu daje histerycznego, medialnego i niepoczytalnego towarzysza, przy czym istnieje możliwość popełnienia bigamii przez jednego z partnerów. Neptun w złych aspektach sprowadza również zboczenia seksualne.
*
Jeśli w siódmym domu horoskopu nie znajduje się żadne ciało kosmiczne wówczas w natywniku mężczyzny należy zbadać, jaka planeta stoi najbliżej Księżyca, zaś w żeńskim - jaka znajduje się w zasięgu Słońca. Owe najbliżej świateł niebieskich położone planety charakteryzują drugą osobę małżeństwa
O ile chodzi o wzajemne zrozumienie, należy przy porównywaniu horoskopów zwracać uwagę na następujący fakt:
Ludzie, przy których urodzeniu Słońce albo więcej planet znajdowało się w ognistym znaku Barana, będą zgadzali się z tymi, w których natywniku Słońce, Księżyc lub wpływowe planety znajdują się w znaku Lwa lub Łucznika, względnie oddalonych o 60º od Barana znakach Wodnika lub Bliźniąt, bowiem również aspekty sekstylne posiadają w tym wypadku pomyślny wpływ. Łączyć powinny się zatem następujące typy zodiakalne:
Typ Barana z typem Lwa lub Łucznika.
Typ Byka z typem Koziorożca lub Panny.
Typ Bliźniąt z typem Wodnika lub Wagi.
Typ Raka z typem Ryb lub Skorpiona.
Typ Lwa z typem Barana lub Łucznika.
Typ Panny z typem Koziorożca lub Byka.
Typ Wagi z typem Bliźniąt lub Wodnika.
Typ Skorpiona z typem Raka lub Ryb.
Typ Łucznika z typem Barana lub Lwa.
Typ Koziorożca z typem Byka lub Panny.
Typ Wodnika z typem Bliźniąt lub Wagi.
Typ Ryb z typem Skorpiona lub Raka.
Ogólna ta reguła odnosi się zarówno do położenia Słońca osób urodzonych w różnych miesiącach, jak do Ascendentu, czyli punktu wynurzającego się na wschodzie w momencie urodzenia.
Jeśli Słońce i Księżyc, jako też Ascendent znajdują się w pomyślnym położeniu (w sekstylu albo w trygonie) do Ascendentu lub punktu Słońca w horoskopie drugiej osoby - wówczas harmonia może być trwałą. Gdy jednak w natywniku - mimo pomyślnych zresztą aspektów - Mars, Saturn, Neptun, Jowisz lub Uranus tworzą kwadrat względnie opozycję do planet w radixie partnera - nie można liczyć na trwałą zgodę, a oczekiwać raczej gwałtownych sporów (wypływających z natury Marsa), nieufności (Saturn), rozczarowań (Neptun), nieporozumień lub procesów (Jowisz), nienawiści, zobojętnienia, rozłąki, wskutek zmiany miejsca pobytu przez jednego z towarzyszów (Uranus).
*
Pory wstępowania w związki małżeńskie najpierw u mężczyzn i u kobiet.

Mężczyzna wcześnie się żeni:

Kiedy Księżyc przybywa od nowiu do pierwszej kwadry, znajdując się przy tym w 4, 5, 6, 10, 11 lub 12 domu.
Kiedy Księżyc i Wenera, silne i dobrze aspektowane, w otoczeniu innych planet zajmują znaki płodne: Raka, Skorpiona lub Ryby.
Kiedy Księżyc i Wenera znajdują się w piątym lub siódmym domu, które rządzą miłością i małżeństwem.
Kiedy płodny znak (Rak, Skorpion lub Ryby) w piątym lub siódmym domu.
Kiedy Wenera i Mars znajdują się w wywyższeniu, odbierając silne i dodatnie aspekty.
Kiedy Jowisz lub Wenera tworzą korzystne aspekty w siódmym domu.
Mężczyzna późno się żeni:
Kiedy Księżyc znajduje się w pełni lub ubywa od pełni do ostatniej kwadry, przebywając przy tym w 1, 2, 3, 7, 8 lub 9 odcinku horoskopu.
Kiedy Księżyc lub Wenerę skaleczy Saturn, Mars, Uranus lub Neptun, zwłaszcza, gdy jedna z tych planet znajduje się w 5 lub 7 domu.
Kiedy Saturn, Mars, Uranus lub Neptun znajdują się w 5 lub 7 odcinku natywnika.
Wreszcie Księżyc w kwadracie lub opozycji do Wenery lub Jowisza przynosi kłopoty w staraniach miłosnych i tym samym zwłokę w zawarciu małżeństwa.
Mężczyzna żeni się bardzo późno lub wcale:
Kiedy Saturn znajduje się w Skorpionie, który rządzi genitaliami, lub gdy Księżyc tworzy paralelę, koniunkcję, kwadrat lub opozycję do Saturna, planety zahamowania - bowiem wówczas ma miejsce niewielkie lub żadne pragnienie stosunku płciowego i stąd tego rodzaju jednostki przeważnie pozostają w stanie bezżennym.
Kiedy Księżyc lub Wenera, planeta miłości, jest uszkodzona w saturnowym znaku Koziorożca, a zwłaszcza, kiedy skaleczenie przychodzi od Saturna - wiele trudności staje na drodze do zawarcia związku i wątpliwym jest, czy da się je przezwyciężyć, stąd prawdopodobnie małżeństwo nie dojdzie do skutku. Kiedy Księżyc tworzy kwadrat lub opozycję ze Słońcem, występuje trudność decyzji w ogóle, a gdy Księżyc znajduje się w 1, 2, 3, 7, 8 lub 9 odcinku, w szczególności zdecydowania się na małżeństwo. Jeśli przy tym odbiera zły aspekt od Saturna, nigdy się nie zdecyduje i małżeństwo nie stanie się jego udziałem.
Kiedy Księżyc przebywa w ostatnich stopniach znaku, nie tworząc przy tym aspektu z żadną planetą - występuje brak pociągu do drugiej płci, który prawdopodobnie uniemożliwi zawarcie związku małżeńskiego.
Kobieta wcześnie wychodzi za mąż:
Gdy Księżyc zdąża od nowiu do pierwszej kwadry, a Słońce znajduje się w 4, 5, 6, 10, 11 lub 12 odcinku natywnika.
Gdy Słońce i Wenera dobrze aspektowane, przebywają w jednym z płodnych znaków: Raku, Skorpionie lub Rybach,
Gdy Słońce, Wenera i Mars, dobrze aspektowane, znajdują się w piątym lub siódmym domu, które rządzą miłością i małżeństwem.
Gdy płodny znak (Rak, Skorpion lub Ryby) wschodzi na początku piątego lub siódmego odcinka.
Gdy Słońce, Mars i Wenera, silnie i pomyślnie aspektowane, znajdują się w wywyższeniu.
Gdy Jowisz lub Wenera, korzystnie aspektowane, przebywają w siódmym domu.
Kobieta późno wychodzi za mąż:
Gdy Księżyc od pełni ubywa do ostatniej kwadry, a Słońce znajduje się w 1, 2, 3, 7, 8 lub 9 odcinku natywnika.
Gdy Słońce i Wenera są skaleczone przez Saturna, Marsa, Uranusa lub Neptuna, położonych zwłaszcza w 5 lub 7 domu, które rządzą małżeństwem i miłością.
Gdy Saturn, Mars, Uranus lub Neptun przebywają w 5 lub 7 polu radixu. Gdy Księżyc tworzy kwadraturę lub opozycję z Wenerą lub Jowiszem - kłopoty odwlekają zawarcie związku małżeńskiego.
Gdy Księżyc znajduje się w paraleli, kwadracie lub opozycji względem Uranusa - oktawy Wenery - zwłoka również wystąpi.

Kobieta wychodzi za mąż bardzo późno lub wcale:
Gdy Saturn jest w Skorpionie lub, gdy Słońce tworzy paralelę, koniunkcję, kwadrat lub opozycję względem Saturna - natura pragnieniowa pozostaje w stanie uśpienia, toteż gdy jeden z tych warunków zaistnieje w horoskopie niewiasty, można wnosić, że pozostanie panną.
Gdy Słońce lub Wenera są uszkodzone w saturnowym znaku Koziorożcu, a zwłaszcza, jeśli skaleczenie pochodzi od Saturna, wystąpią liczne przeszkody i wątpliwym jest, czy małżeństwo dojdzie do skutku.
Gdy Słońce i Księżyc wzajemnie sobie szkodzą, przez tworzenie kwadratu lub opozycji - właściciel horoskopu odznacza się chwiejną i niezdecydowaną naturą, a jeśli przy tym Słońce, będące sygnifikatorem małżeństwa u kobiety, znajdzie się w 1, 2, 3, 7, 8 lub 9 odcinku natywnika, sprowadzi trudność w zdecydowaniu się na małżeństwo, zaś równoczesny ujemny aspekt między Słońcem a Saturnem - uniemożliwi w ogóle decyzję i związek nie zostanie zawarty. Gdy Słońce nie tworzy aspektu z innymi planetami - oznacza to brak pociągu do drugiej płci, który prawdopodobnie przeszkodzi małżeństwu.
*
Dla tak ważnego przedsięwzięcia, jak założenie rodziny - niektórzy astrologowie radzą wybrać najodpowiedniejszą porę, przy pomocy tzw. horoskopii godzinowej. Pomyślnym ma być moment, kiedy wschodzi jeden ze znaków stałych: Byk, Lew, Skorpion, Wodnik - zaś planety znajdują się w narożnikach. Również dyrekcje i tranzyty winny u obu partnerów występować tylko korzystne. Horoskopy należy obliczać tak długo, aż znajdzie się najodpowiedniejszy. Wyszukanej godziny należy się ściśle trzymać - z jej rozpoczęciem przystąpić do ceremonii.
W dawniejszych czasach, a i obecnie u niektórych narodów, zwłaszcza wschodnich, dokonywano wyboru dni, przy czym w różnych krajach panowały różne w tym względzie zwyczaje:
Stuletni kalendarz podaje:
Niedziela - dzień szczęśliwy; poniedziałek - niepomyślny; wtorek - dodatni; środa - nieszczęśliwy; czwartek - pozytywny; piątek - krytyczny; sobota niezdecydowany.
Do tego dochodzą jeszcze tzw. "krytyczne dnie", mianowicie:
Styczeń: 1, 2, 6, 11, 17, 18; luty: 8. 16, 17; marzec: 1, 12, 13, 15; kwiecień: 1, 3. 15, 17, 18; maj: 8, 16, 17, 30; czerwiec: 1, 7; lipiec: 1, 5, 6; sierpień: l, 3, 18, 30; wrzesień: l, 15, 18, 20; październik: 15, 17; listopad: l, 7. 11; grudzień: l, 7.
Oczywiście, gdy istotne astrologiczne warunki są pomyślne - nie należy zważać, że dniem tym jest poniedziałek, wtorek, czwartek czy piątek. Dla pewności jednak - astrologia tradycyjna - radzi uwzględnić godziny planetarne i wybrać: godzinę Słońca, Jowisza, Wenery, Księżyca i Marsa - zwłaszcza, gdy partnerzy urodzeni są pod tymi planetami.
Jeśli jeden lub kilku złoczyńców (Saturn, Mars, Uranus lub Neptun) znajduje się w siódmym domu, zaś Słońce lub Księżyc przebywają w znakach płodnych (Raku, Skorpionie lub Rybach) lub podwójnych prawdopodobnym jest wielce, że właściciel horoskopu będzie się żenił kilka razy, przy czym - zdaje się - w żadnym z związków nie znajdzie szczęścia.
Jeśli Słońce lub Księżyc aspektowane są: przez planety, przebywające w podwójnych znakach (Bliźniętach, Łuczniku lub Rybach), a zwłaszcza, gdy znaki te znajdują się na początku siódmego domu - dwa lub więcej małżeństw prawdopodobnie będzie miało miejsce. Również władca Ascendentu w siódmym domu, dobrze aspektowany i w znakach podwójnych, wskazuje na kilkakrotne zawieranie związków małżeńskich.
*
W natywniku u mężczyzny przyszłą małżonkę oznaczają planety, z którymi Księżyc tworzy aspekt progresywny po urodzeniu. Określają one jej charakter i usposobienie, które uwypuklają znaki, zawierające dane planety i aspekty, jakie one tworzą.
W horoskopie niewiasty przyszłego małżonka oznaczają planety, z którymi Słońce tworzy aspekt progresywny, przy czym należy traktować je w związku z znakami, w jakich się znajdują, i ciałami kosmicz­nymi, z którymi tworzą aspekty. Zaznaczyć musimy, że gdy sygnifikator drugiej osoby małżeństwa, aspektowany przez Słońce lub Księżyc, jest wsteczno bieżny lub przebywa w słabym znaku (jak np. Saturn w Baranie lub Jowisz w Bliźniętach) pociąg nie jest dostatecznie silny ażeby doprowadził do małżeństwa, lub wyładuje się prawdopodobnie tylko w przejściowym stosunku.
*

Położenie planet, których posiadacze winni małżeństwa unikać:
Skaleczony Księżyc w domu siódmym wskazuje na zmiennego i niewiernego małżonka - lecz układ ten tylko wówczas posiada znaczenie, gdy znajduje się w horoskopie mężczyzny.
Saturn w siódmym odcinku natywnika niepomyślnie aspektowany, przeszkadza zawarciu związku małżeńskiego, a po wtóre każe się spodziewać wyrachowanego, zimnego i niesympatycznego partnera, który główne zadanie widzi w ograniczaniu swobody drugiej osoby małżeństwa i gnębieniu jej nieustannymi zakazami. Jeśli przy tym jest on skaleczony przez Marsa lub Uranusa, można liczyć na rychłą śmierć tego partnera, co pod pewnym względem dla drugiej osoby będzie upragnionym wyzwoleniem, lecz - zwłaszcza, gdy pozostaną dzieci - może pociągnąć za sobą materialny niedostatek.
Skaleczony Jowisz w siódmym polu radixu również odwleka zawarcie związku, a gdy nawet później nastąpi - właściciel horoskopu będzie wiele cierpiał wskutek obojętności i braku uczucia ze strony partnera. Stąd - przy tego rodzaju układzie - subtelniejszym jednostkom odradza się wstępowania w związek małżeński.
Mars niepomyślnie aspektowany w domu małżeństwa wróży partnera o władczym, despotycznym usposobieniu, który - jeśli przy tym Mars znajduje się w znaku Raka lub Ryb - będzie posiadał skłonność do pijaństwa, a gdy planeta ta przebywa w Skorpionie, istnieje możliwość zboczenia seksualnego. Gdy Marsa kaleczy Uranus, trzeba liczyć się z nagłą śmiercią partnera wskutek wypadku, lub jego ciężkim okaleczeniem. A zatem również ten układ nie jest pomyślny dla małżeństwa.
Uranus w siódmym odcinku natywnika, nawet dobrze aspektowany, ostrzega wyraźnie przed zawarciem związku, gdyż nawet pomyślnie położony stwarza ludzi, którzy z racji swojej samodzielnej i niezależnej natury czują się ograniczeni więzami małżeństwa i raczej szukają przyjaciółki, aniżeli żony. Jeśli Uranus w tymże polu skaleczony jest przez Saturna, Neptuna lub Marsa, człowiek, w którego horoskopie występuje ten układ - zwłaszcza przy niepomyślnym aspekcie Marsa lub Neptuna - nie będzie traktował zbyt poważnie wierności małżeńskiej, co w końcu będzie musiało doprowadzić do skandalu i rozwodu. Nawet przy kilkakrotnym zawieraniu związków małżeńskich należy liczyć się zawsze z ich szybkim rozwiązaniem. Toteż poważnie trzeba go przestrzec zarówno dla jego, jak też drugiej osoby, dobra. Na ogół w niekorzystnych aspektach sprowadza nagłe zobojętnienie, nienawiść, rozgoryczenie, oburzenie, oraz ból psychiczny, względnie nieporozumienia, które mogą podważyć najtrwalszy stosunek. Owe przeciwdziałające aspekty tłumaczą fakt, że ludzie, którzy odczuwali ku sobie gorącą skłonność i przeżyli szczęśliwe godziny miłości - zaczynają prowadzić gwałtowne spory i ostatecznie się rozchodzą.
Skaleczony Neptun w domu małżeństwa wskazuje również na rozczarowanie, co do partnera, który też zazwyczaj nie jest godnym zaufania i podlega zmiennym uczuciom. Planeta ta działa niezwykle dziwnie i tajemniczo. Jak przy dobrych aspektach stwarza wysoko uduchowione przyjaźnie i platoniczną miłość, tak przy niepomyślnych może wywołać zboczenie i sprowadzić brak uczucia, osamotnienie erotyczne, niepowodzenie w miłości, rozluźnienie obyczajów, oraz gorzkie rozczarowania.
*
Jeśli jednak w domu małżeństwa nie znajduje się żadna planeta, wówczas celem wydania sądu należy przystąpić do analizy 4 i 5 domu horoskopu, o ile oczywiście zawierają one jakieś ciała kosmiczne.
Gdy w 4 odcinku natywnika, traktującym o ognisku domowym i stosunkach rodzinnych, znajduje się Uranus - zarówno dodatnio jak ujemnie aspektowany - należy odradzić zawarcie małżeństwa, gdyż szczęście, zadowolenie i harmonia nigdy nie zagoszczą w domu, gdzie mieszka Uranus.
Również źle aspektowany Saturn w 4 odcinku radixu grozi rozbiciem ogniska domowego i stratą majątku, a zatem ubóstwem i samotnością na starość. Skaleczony Mars w 4 polu horoskopu każe wnosić o częstych sporach i nieporozumieniach domowych.
Uranus w 5 odcinku natywnika, domu miłości i dzieci, jest również nieodpowiednim układem dla małżeństwa, dowodzi bowiem, że właściciel horoskopu posiada skłonność do wchodzenia w tajne stosunki miłosne - a gdy skaleczony Uranus na tym miejscu stoi w horoskopie kobiety, oznacza oddawanie się każdemu, mężczyźnie, który się jej spodoba, gdyby zaś małżeństwo miało być pobłogosławione potomstwem, grozi trudnymi rozwiązaniami lub śmiercią dziecka wskutek wypadku.
*
W razie nie znajdowania się tych układów , bierzemy pod uwagę descendent, a zatem znak zodiakalny, znajdujący się na początku 7 odcinka radixu, oraz jego władcę.
Baran na descendencie - zwłaszcza, gdy Mars odbiera niekorzystne aspekty - jest niepomyślnym znakiem dla małżeństwa, zapowiada bowiem liczne dysharmonie i każe przypuszczać rozwód.
Również znak Panny na początku tego odcinka i jego władca Merkury niepomyślnie aspektowany, daje małżeństwo bez miłości i z widokami rozwodu: o ile małżonkowie nie zadowolą się chodzeniem własnymi drogami.
Znak Koziorożca na descendencie, a Saturn źle aspektowany przez Wenerę lub Słońce w natywniku kobiety, zaś przez Księżyc w radixie mężczyzny mówi o dwóch małżeństwach, z których jedno wskutek rozwodu zostanie rozwiązane, a drugie też nie będzie można określić jako szczęśliwe. A zatem i w tym wypadku odradza się zawieranie legalnego związku.

J.R. Astrologia a małżeństwo
1938r.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi"
Winston Groom (z książki Forrest Gump)

Pachet
Niewymowny
 
Posty: 127
Rejestracja: 27 paź 2013, 19:29
Podziękował : 31 razy
Otrzymał podziękowań: 30 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 0

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Maltarosa » 04 wrz 2015, 10:50

Ciekawe ale skomplikowane. Ale warto by bylo sie zaglebic. Tylko od czego tu zaczac ?
Maltarosa
Niewymowny
 
Posty: 169
Rejestracja: 07 lip 2015, 06:16
Podziękował : 21 razy
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Droga życia: 0

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Pachet » 06 wrz 2015, 22:19

Jak zaczynać to najlepiej od podstaw ;) , a to jest już głębsza analiza dla tych osób którzy interesują się kosmogramami. Wprawdzie nazewnictwo gdzieniegdzie starodawne , bo książka nie jest młoda,, ale dla zainteresowanych to chyba nic trudnego.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi"
Winston Groom (z książki Forrest Gump)

Pachet
Niewymowny
 
Posty: 127
Rejestracja: 27 paź 2013, 19:29
Podziękował : 31 razy
Otrzymał podziękowań: 30 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 0

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Nut » 10 wrz 2015, 15:28

Rak ze Skorpionem i Rybami to tragedia. Z moich obserwacji wynika, że Raki najbardziej dogadują się z Bykami.
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2611
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 511 razy
Otrzymał podziękowań: 407 razy
Droga życia: 0

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Maltarosa » 10 wrz 2015, 20:34

A ryby z kim ?jestem rybka. Jakie masz obserwacje.?
Maltarosa
Niewymowny
 
Posty: 169
Rejestracja: 07 lip 2015, 06:16
Podziękował : 21 razy
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Droga życia: 0

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: X-Lena » 11 wrz 2015, 20:15

Nut pisze:Z moich obserwacji wynika, że Raki najbardziej dogadują się z Bykami.

O matko i córko. Moja mama Rak, mój tata Byk. Mogliby się pozabijać... w ogóle nie umieli się dogadać. Po rozwodzie są. Ja waga z ojcem ni diabła też nie umiem się dogadać, za to z mamą raczkiem jak najbardziej- super relacje.
Dobre relacje mam też ze skorpionami -przyjaciółka skorpion, z baranem też przyjaciółka, z lwem, panną. Za to byk, bliźnięta, wodnik to dla mnie ciężkie tematy (z moich obserwacji)
Awatar użytkownika
X-Lena
Niewymowny
 
Posty: 132
Rejestracja: 03 wrz 2015, 20:09
Podziękował : 72 razy
Otrzymał podziękowań: 69 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Waga
Droga życia: 11

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Avena » 11 wrz 2015, 21:36

Czy mozna po polsku? :0dash2: :0girl_cray2:
A powaznie - Astrologia to dla mnie jak czytanie po chinsku... nic z tego nirozumiem
... to Lew z kim w koncu? Wiem, ze nie z rakiem, bo to w praktyce sprawdzilam, do blizniat to worek soli na cierpliwosc i woz drewna do porabania siekierka, ale sie da. Z bykami, nie wiem, ale kumplowanie sie jest ok.

Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. C.G.Jung

Awatar użytkownika
Avena
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 353
Rejestracja: 25 sie 2015, 13:00
Podziękował : 45 razy
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Lew
Droga życia: 7

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Elie » 12 wrz 2015, 05:10

Znak znakowi nierówny. Takie skrótowe określenie znaku o niczym nie świadczy i nie przesądza.
Znak określamy na podstawie położenia Słońca w dniu urodzenia. Tymczasem liczy się położenie innych planet. Szczególnie ascendentu.
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3j ... ture=share

W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.

Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31305
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2146 razy
Otrzymał podziękowań: 2087 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Avena » 12 wrz 2015, 10:58

Elie pisze:Znak znakowi nierówny. Takie skrótowe określenie znaku o niczym nie świadczy i nie przesądza.
Znak określamy na podstawie położenia Słońca w dniu urodzenia. Tymczasem liczy się położenie innych planet. Szczególnie ascendentu.


:) I plec sie liczy :) o rakach piszac mialam facetow na mysli... i mojego exa i brata i kilku, ktorych znam.

Tak, mam swiadomosc, ze to wiele zmiennych do uwagi i rozpatrzenia. Dla mnie to zbyt skomplikowane na te chwile.

Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. C.G.Jung

Awatar użytkownika
Avena
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 353
Rejestracja: 25 sie 2015, 13:00
Podziękował : 45 razy
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Lew
Droga życia: 7

Re: Astrologia a małżeństwo

Postautor: Pachet » 21 paź 2015, 12:27

Tak jak powiedziała Elie. Ważne jest położenie innych planet, ascendentu, również położenie księżyca, nie tylko słońca. Poza tym należy wziąść pod uwagę aspekty jakie tworzą planety względem siebie ( w naszym kosmogramie oraz partnera), to w jakich domach występują planety, w której części kosmogramu planety dominują, w jakich znakach zodiaku wystepują planety. Należy zbadać 7 dom, pozycję Marsa i Wenus. To wszyskko ma wpływ. Takie generalizowanie, że każdy rak i każdy bliźniak jest taki sam to nieprawda, owszem są pewne tendencje, o czym czytamy w horoskopach dla wszystkich znaków zodiaku. Ale nie zapominajmy że każdy z nas urodził się innego dnia, miesiąca, roku w innym miejscu i żeby dowiedzieć się więcej musimy spojrzeć na nasz kosmogram urodzinowy, to jest nasz indywidualny horoskop. Znając swój kosmogram możemy go porównać do kosmogramu partnera i może się okazać że w ogóle do siebie nie pasujemy w małżeństwie czy to partnerstwie np. pomimo tego że jesteśmy lwem a partner jest baranem (teoretycznie powinniśmy do siebie pasować). Taka jest moja opinia.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi"
Winston Groom (z książki Forrest Gump)

Pachet
Niewymowny
 
Posty: 127
Rejestracja: 27 paź 2013, 19:29
Podziękował : 31 razy
Otrzymał podziękowań: 30 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 0


Wróć do Różne systemy astrologiczne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości