Cała prawda o aniołach...

Cała prawda o aniołach...

Postautor: Karolina 17 » 06 sie 2013, 12:31

W książce dr Michela Newtona pt. "Przeznaczenie dusz. TOM 1" została poruszona kwestia aniołów, zarówno tych "dobrych", jak i tych "złych"- tzw. upadłych aniołów.


Na podstawie rozmów przeprowadzonych z pacjentami w trakcie seansów regresji hipnotycznej autor wyciąga następujące wnioski (dot. tych "dobrych"):

-dusze będące w świecie duchowym (tzw. zaświatach) mogą ukazywać nam się (na Ziemi) w różnych formach, m.in. jako tzw. anioły;

-nasi duchowi przewodnicy (którzy towarzyszą nam poniekąd przez cały cykl reinkarnacji) mogą nam się objawiać w formie aniołów, wtedy określa się ich mianem "anioł stróż".

-w rzeczywistości nie istnieje coś takiego, jak anioł; jest to poniekąd nasz wymysł, który ma swoje korzenie w religii.


No i teraz pytanie: jak jest naprawdę?... Kabała mówi co innego...
"Umysł jest tym, co nas ogranicza; ego jest jego częścią. To jaźń duszy daje nam pewne pojęcie o wolności."
Awatar użytkownika
Karolina 17
Gawędziarz
 
Posty: 711
Rejestracja: 01 wrz 2012, 11:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Droga życia: 11

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Avalo » 06 sie 2013, 13:38

Jestem niezmiernie ciekaw na jakiej KONKRETNIE podstawie został postawiony wniosek, że aniołowie nie istnieją i są tylko wymysłem ludzi.
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་

Awatar użytkownika
Avalo
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 299
Rejestracja: 04 cze 2013, 16:34
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Ryby
Droga życia: 6

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Karolina 17 » 06 sie 2013, 14:10

Jak napisałam- na podst. rozmów z pacjentami w stanie represji hipnotycznej. A biorąc pod uwagę cały tekst tej i pozostałych książek, jest to bardzo prawdopodobne i wydaje się również logiczne.
W książkach dr Newtona zostały poruszone przeróżne tematy dotyczące świata duchowego, m.in. kwestia różnych bytów, istot, bogów, a nawet dusz zwierzęcych. Jeśli się przeczyta całość, to się zrozumie, bo tak okrojone streszczenie, jakie przedstawiłam, może faktycznie nie być wystarczające.
"Umysł jest tym, co nas ogranicza; ego jest jego częścią. To jaźń duszy daje nam pewne pojęcie o wolności."
Awatar użytkownika
Karolina 17
Gawędziarz
 
Posty: 711
Rejestracja: 01 wrz 2012, 11:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Droga życia: 11

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Elie » 06 sie 2013, 14:32

Oczywiście, Aniołów w wersji tzw. ezoterycznej ( mam na myśli "przesłania Aniłów" i karty z owymi przesłaniami - notabane, przesłania opracowane przez ludzi, którzy często sami nie wierzą w żadne \Anioły) nie wierzę.
. Ale biznes je biznes, rządzi się innymi prawami.


Chrześcijan obowiązują trzy tezy dotyczące anielskiej doktrynologii, wyrażone jeszcze na Soborze Laterańskim IV (w 1215 roku) i potwierdzone na Soborze Watykańskim I (w latach 1869-1870). Brzmią one następująco:

TEZA I: Aniołowie istnieją i są stworzeniami Bożymi;
TEZA II: Bóg posyła aniołów z pomocą ludziom. Każdy człowiek ma swojego anioła. Mają go też pewne społeczności, takie jak np. Kościół (w tym wspólnoty zakonne, aniołowie Tabernakulum i.in.), czy poszczególne państwa na świecie;

TEZA III: Aniołowie są stworzeniami duchowymi, nieśmiertelnymi, obdarzonymi poznaniem i wolnością.
KSIĘGA RODZAJU: 3:24, 16:7-11, 18:2, 19:1-17, 21:17-18, 22:11-18, 24:7, 24:40, 28:12, 31:11, 32:2-3, 32:25-30, 48:16;

Oto wszystkie miejsca w Piśmie Świętym, które można samodzielnie przestudiować i tym sposobem dowiedzieć się czegoś więcej o aniołach:

KSIĘGA WYJŚCIA: 3:2, 14:19, 23:20-23, 25:18-22, 26:1, 26:31, 32:34, 33:2, 36:8, 36:35, 37:7-9;

KSIĘGA LICZB: 7:89, 20:16, 22:22-35;

KSIĘGA JOZUEGO: 5:13-15;

KSIĘGA SĘDZIÓW: 2:1-4, 5:23, 6:11-23, 13:3-21;

I KSIĘGA SAMUELA: 4:4, 29:9;

II KSIĘGA SAMUELA: 6:2, 14:17, 14:20, 19:28, 22:11, 24:16-17;

I KSIĘGA KRÓLEWSKA: 6:23-29, 6:32-35, 7:29, 7:36, 8:6-7, 13:18, 19:5-8, 22:19;

II KSIĘGA KRÓLEWSKA: 1:3, 1:15, 19:15, 19:35;

I KSIĘGA KRONIK: 13:6, 21:12, 21:15-20, 21:27, 21:30, 28:18;

II KSIĘGA KRONIK: 3:7-14, 5:7-8, 32:31;

KSIĘGA TOBIASZA: 3:17, 5:4, 5:17, 5:22, 6:1-19, 7:9, 8:2-3, 9:1-5, 11:1-8, 11:14, 12:6-15, 12:17-22;

KSIĘGA ESTERY: 5:2a;

I KSIĘGA MACHABEJSKA: 3:26-34, 10:29-31, 11:6-10, 15:22-23;

KSIĘGA HIOBA: 1:6, 2:1, 4:18, 5:1, 33:23-24, 38:7;

KSIĘGA PSALMÓW: 8:6, 18:11, 29:1, 33:6, 34:8, 35:5-6, 78:25, 78:49, 80:2, 89:7-9, 91:11, 99:1, 103:20-21, 104:4, 138:1, 148:2;

KSIĘGA MĄDROŚCI: 5:5, 16:20;

MĄDROŚCI SYRACHA: 48:21, 49:8;

KSIĘGA IZAJASZA: 6:2-4, 6:6, 37:15-16, 37:36, 63:9;

KSIĘGA BARUCHA: 6:6;

KSIĘGA EZECHIELA: 1:5-25, 9:3, 10:1-22, 11:22, 28:14-16, 40:3, 41:18-25;

KSIĘGA DANIELA: 3:49-50, 3:55-58, 3:91-95, 4:10, 6:22-23, 7:9-10, 8:13, 8:15-17, 9:21, 10:4-6, 10:9-21b, 12:1, 13:55-59, 14:34-39;

KSIĘGA OZEASZA: 12:5-6;

KSIĘGA ZACHARIASZA: 1;9-17, 2:1-3, 2:7, 3:1-10, 4:1-14, 5:1-4, 5:5-11, 6:1-8, 12:8;

KSIĘGA MALACHIASZA: 3:1;

EWANGELIA ŚW. MATEUSZA: 1:19-24, 2:13, 2:19-20, 4:6-11, 13:39-49, 16:27, 18:10, 22:30, 24:31, 24:36, 25:31, 25:41, 26:52-53, 28:2-7;

EWANGELIA ŚW. MARKA: 1:13, 8:38, 12:25, 13:27, 13:32, 16:5-7;

EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA: 1:11-20, 1:26-38, 2:8-15, 2:21, 4:9-11, 9:26, 12:8-9, 15:10, 16:22, 20:36, 22:43, 24:4-7, 24:23;

EWANGELIA ŚW. JANA: 1:51, 5:2-4, 12:29, 20:11-13;

DZIEJE APOSTOLSKIE: 1:10-11, 5:19-20, 6:15, 7:30-38, 7:53, 8:26, 10:3-7, 10:22, 11:13, 12:6-11, 12:16, 12:23, 23:8-9, 27:23-24;

LIST DO RZYMIAN: 8:38-39;

1 LIST DO KORYNTIAN: 4:9, 6:3, 11:9-10, 13:1, 15:24;

2 LIST DO KORYNTIAN: 11:14;

LIST DO GALATÓW: 1:8, 3:19, 4:14;

LIST DO EFEZJAN: 1:20-21, 3:10, 6:12;

LIST DO KOLOSAN: 1:16, 2:10, 2:15, 2:18;

1 LIST DO TESALONICZAN: 4:16;

2 LIST DO TESALINICZAN: 1:7-8;

1 LIST DO TYMOTEUSZA: 3:16, 5:21;

LIST DO HEBRAJCZYKÓW: 1:4-7, 1:13-14, 2:2, 2:5-7, 2:9, 2:16, 9:5, 12:22, 13:2;

1 LIST ŚW. PIOTRA: 1:12, 3:22;

2 LIST ŚW. PIOTRA: 2:4, 2:11;

LIST ŚW. JUDY: 6,8,9,14;

APOKALIPSA ŚW. JANA: 1:1, 1:20, 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:5, 3:7, 3:14, 4:5-8, 5:2, 5:11, 7:1-3, 7:11, 8:2-13, 9:1-11, 9:13-15, 10:1-10, 11:15-19, 12:7-9, 14:6, 14:8, 14:9-10, 14:15, 14:17-19, 15:1, 15:6-8, 16:1-17, 17:1-7, 18:1-3, 18:21, 19:14, 19:17-18, 20:1-3, 21:9-17, 22:6, 22:8-10, 22:16.


Pismo Święte skupia się na sprawach ludzkich i w żadnym razie nie jest dziełem angelocentrycznym. Słowo "anioł" występuje w nim jedynie 314 razy i służy do określania zarówno duchów, jak i ludzi (np. św. Jan w Apokalipsie nazywa aniołami siedmiu biskupów Azji Mniejszej). Dla porównania słowo "Bóg" występuje w Biblii 4000 razy, "człowiek" 1000 razy, "lud" 1750 razy, "śmierć" 500 razy, "szatan" 54 razy, "diabeł" 32 razy. Najczęstszymi słowami określającymi dobre duchy w Biblii są: anioł, anioł Pański oraz cherubin/cherub. Nazwa archanioł występuje w księgach jedynie 2 razy [1Tes 4:16, Jud 9], podobnie jak nazwa serafin [Iz 6:2, 6:6]. Z imion własnych aniołów Biblia podaje tylko trzy: Rafał (wymieniany 16 razy i to wyłącznie w Księdze Tobiasza), Michał (wymieniony pięciokrotnie) oraz Gabriel (wymieniony czterokrotnie).

Biblia mówi o aniołach jak o czymś oczywistym, doświadczanym powszechnie, a jednocześnie trudnym do opisania i sprecyzowania. Jeśli odnajdujemy w niej opisy aniołów, to są to opisy konkretnych, fizycznych rzeźb cherubów (umieszczonych na Arce Przymierza) lub rzeźb i malowideł (w świątyni Salomona).

Dokładniejsze "portrety" duchów zawiera tylko Księga Ezechiela. Pozostałe księgi ukazują nam objawienia anielskie, utrzymane w dwóch konwencjach.


tajemnicamilosci.kosciol/aniolowie
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31412
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2187 razy
Otrzymał podziękowań: 2132 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Avalo » 06 sie 2013, 16:29

Ja nie prowadziłem własnych badań i tylko opieram się na wiedzy innych, ale rozum mam swój. I ten mi podpowiada, że zaprzeczenie istnienia aniołów nie ma większego sensu. Moim zdaniem są one po prostu jednymi z wielu istot duchowych. A czy mają skrzydła, czy są obecne na inwokacje kabalistyczne, czy są stróżami, czy przemawiają przez karty... to są niejako detale. I rzeczywiście tu można dywagować co jest wymysłem, a co nie. A zwłaszcza, jeśli ktoś twierdzi, że najważniejsi archaniołowie są na każde nasze skinienie zwarci i gotowi, by nas słuchać i nam usługiwać.
Rzekłbym też: nie wszystko anioł co ma skrzydła ;)
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་

Awatar użytkownika
Avalo
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 299
Rejestracja: 04 cze 2013, 16:34
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Ryby
Droga życia: 6

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Karolina 17 » 06 sie 2013, 16:50

Poniekąd masz rację, Avalo; temat aniołów, niby przyjemny i lekki, wcale nie musi taki być.
Jakby nie było: energia, którą określamy mianem "anioł" (lub archanioł, elohim, archai, itd.) należy do świata duchowego, a to czyni temat tzw. tematem-rzeką...
Ostatnio zaczytałam się w książkach dr Newtona, bo niezmiernie mnie interesuje temat w nich poruszany; jednak wbrew pozorom nie są to książki traktujące jedynie o reinkarnacji, w końcu sama reinkarnacja to szeroki temat, który zahacza o całą masę innych... a nasze umysły bardzo ograniczają pojmowanie tej nieskończoności. Kiedy o tym myślę, to czuję niewyobrażalną głębię, nie da się tego opisać...


Jednak, powracając do tematu, nie sądzę, aby te wnioski można było spokojnie podważyć, czy uznać za mało wiarygodne; jakby nie było, hipnoza jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnych człowiekowi, nawiasem- dr Newton dokładnie opisał swoją metodę (bo to on ją odkrył) w jednej z tych książek. Więc skoro te wnioski płyną z rozmów przeprowadzanych z osobami poddanymi regresji hipnotycznej, to naprawdę nie sądzę, aby były fałszywe.

Nie jestem wcale otwarta na wszystko, wręcz przeciwnie- jestem bardzo, ale to bardzo nieufna, ale jeśli coś aż tak mnie przekonuje, to musi być prawdą.
Tyle że, aby prowadzić tak poważne dyskusje, to trzeba by mieć pewną wiedzę. Oj ciężko z tym, ciężko...


Ludzie tak się do tych aniołów przyzwyczaili, nastała na nie "moda", a teraz weź zrezygnuj z tego wszystkiego, albo inaczej- uświadom sobie, że to wymysły. Poznaj Prawdę. ...
"Umysł jest tym, co nas ogranicza; ego jest jego częścią. To jaźń duszy daje nam pewne pojęcie o wolności."
Awatar użytkownika
Karolina 17
Gawędziarz
 
Posty: 711
Rejestracja: 01 wrz 2012, 11:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Droga życia: 11

Re: Cała prawda o aniołach...?

Postautor: Elie » 06 sie 2013, 17:30

Jednak, powracając do tematu, nie sądzę, aby te wnioski można było spokojnie podważyć, czy uznać za mało wiarygodne; jakby nie było, hipnoza jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnych człowiekowi, nawiasem- dr Newton dokładnie opisał swoją metodę (bo to on ją odkrył) w jednej z tych książek. Więc skoro te wnioski płyną z rozmów przeprowadzanych z osobami poddanymi regresji hipnotycznej, to naprawdę nie sądzę, aby były fałszywe.Co do regresji, jestem bardzo sceptycznie nastawiona, na ile prawdy można "wyciągnąć " w czasie takiego seansu.
Bywa, że podczas regresji człowiek przypomina sobie fakty od dawna zapomniane.
Bywa jednak i tak, że fakty zasłyszane (np. treść książek), lub kompletnie zmyślone objawiają mu się jako autentyczne.
Poza tym, jesteśmy poddawani sugestii, to raz a dwa- nie ma jeszcze naukowych dowodów na to,z czego wynikają obrazy jakie widzimy w czasie seansu. Równie dobrze moga to być nasze urojenia i halucynacje.

http://forum.gazeta.pl/forum/w,681,1403 ... sing_.html


Powracając do Aniołów. Wierzę w ich istnienie w sensie,że są naszymi duchami opiekuńczymi.
Natomiast tzw "Przesłania Anielskie" są wymysłem ludzkim i okazją do zrobienia świetnego biznesu, kosztem naiwności ludzi.
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31412
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2187 razy
Otrzymał podziękowań: 2132 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Cała prawda o aniołach...?

Postautor: Avalo » 06 sie 2013, 22:08

Karolino, ja nie neguję argumentów autora tej książki - po prostu ich nie znam. A stwierdzenie: 'tak jest, bo zrobiłem ludziom hipnozę i tak mi wyszło' jest trochę mało przekonujące ;) Jestem ciekaw konkretnych faktów, które autora naprowadziły na taki, a nie inny trop. Bowiem może wtedy zmieni on moje nastawienie, albo np. zgodzę się z jego metodyką, ale z wnioskami niekoniecznie.

Póki co, w moim mniemaniu nie ma sensu pytać CZY anioły istnieją, bo uważam to za oczywiste. To tylko kwestia nomenklatury pewnych istot duchowych, równie dobrze możemy uznać, że zamiast skrzydeł mają 1 rękę i 5 nóg, a z głowy wyrasta im ogon. To tylko pewna umowa, tak byśmy w JAKIŚ TAM sposób mogli je opisywać. Ciekawszym pytaniem za to jest kim rzeczywiście są, czy faktycznie odgrywają rolę w naszym życiu, a jeśli tak, to jaką.

Spotkałem się z opinią, że każdy człowiek ma swojego ducha opiekuńczego. Duch ten może być aniołem, ale może też być inną istotą duchową, ale na pewno zawsze jest nam przychylny. Ma ktoś jakieś wiadomości na ten temat? :hipnoza:
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་

Awatar użytkownika
Avalo
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 299
Rejestracja: 04 cze 2013, 16:34
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Ryby
Droga życia: 6

Re: Cała prawda o aniołach...

Postautor: Karolina 17 » 06 sie 2013, 22:13

Akurat ducha opiekuńczego (lub raczej duszę, bo duch to dusza, która została na Ziemi) ma każda dusza, zarówno będąc wcielona w ciało, jak i przebywając w świecie duchowym. Taki opiekun- przewodnik ma za zadanie pomagać duszy "odnaleźć się" w świecie duchowym, więc przeważnie działa on właśnie w tym świecie, jednak w szczególnych przypadkach może tzw. zejść na Ziemię.
"Umysł jest tym, co nas ogranicza; ego jest jego częścią. To jaźń duszy daje nam pewne pojęcie o wolności."
Awatar użytkownika
Karolina 17
Gawędziarz
 
Posty: 711
Rejestracja: 01 wrz 2012, 11:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Droga życia: 11

Re: Cała prawda o aniołach...?

Postautor: Avalo » 06 sie 2013, 22:24

Tak tylko na marginesie - duch i dusza to nie są tak w 100% synonimy, a raczej pojęcia, które się przeplatają i zazębiają ;)
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་

Awatar użytkownika
Avalo
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 299
Rejestracja: 04 cze 2013, 16:34
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Ryby
Droga życia: 6

Następna

Wróć do Angelologia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości