Droga Życia - 2

Droga Życia - 2

Postautor: Nut » 28 sie 2016, 12:00

Wibracja 2

Wibracja pasywna, żeńska, matka – sekretarka, pielęgniarka, dualizm natury ludzkiej

planeta: Księżyc żywioł wody

Wibracja 2 jest energią żeńską, energią wody, która uposaża swojego właściciela w pasywność. Planetarnym patronem tej wibracji jest Księżyc.
Tak jak wibracja 1 jest energią sprawczą, energią impulsu, woli, działania, tak wibracja 2 jest ewidentnie wibracją żeńską, raczej skłaniającą do wycofania.

Osoby, które posiadają w swoim portrecie numerologicznym tę wibrację są obdarzone wyjątkowym, często nie zauważanym potencjałem – intuicją. Wibracja 2 wyposaża właśnie w niewiarygodną umiejętność dotknięcia informacji, które przychodzą z innego świata – medialność i mediumiczność. Osoby ją posiadające powinny wykorzystać ten dar w postaci proroczych snów, nocnych przesłań, które bardzo często zawierają cenne informacje dla samego śniącego. Głos intuicji, to coś, co nagle wiemy, to coś, co odzywa się w naszej głowie i po jakimś czasie okazuje się, że my właściwie już to wiedzieliśmy, tylko nie dawaliśmy wiary. Bardzo często głos intuicji jest absolutnie sprzeczny w przekazie z logicznym wnioskiem wyciągniętym przez nasz umysł. Ojciec Pio mówił, że w naszym życiu dokonują się tylko rzeczy niemożliwe. Głos intuicji bardzo często podpowiada nam wyjście z sytuacji, podpowiada nam najbliższe wydarzenia, sposób zachowania innych osób, a my nie bardzo temu chcemy dać wiarę.

Wibracja ta uwrażliwia na drugiego człowieka, uwrażliwia na zmianę natężenia przepływu energii wokół nas. Osoba nią dysponująca ma wyczulone receptory nie na to co się mówi wprost, ale na to, co jest ukryte – ma umiejętność odczytywania przez skórę intencji drugiego człowieka. Stąd często mówi się, że 2 jest doskonałą wibracją dla ludzi, pragnących zajmować się medycyną, psychologią, które chcą pracować z innymi, którzy nie zawsze są w stanie wyartykułować, co im dolega.

Wpływ ten, to głos intuicji, którą posiada każdy z nas, lecz nie zawsze potrafimy ją wykorzystać przy podejmowaniu decyzji. Wibracja 2 daje możliwość takiego irracjonalnego wglądu w sytuacje, które dzieją się wokół.

Niewątpliwie jest to wibracja, która lepiej i skuteczniej pracuje na rzecz kobiet.
Mężczyźni obdarzeni nadmiarem 2, mogą być odbierani przez otoczenie jako mięczaki, ponieważ 2 daje miękkość w relacjach z drugim człowiekiem, dążenie do kompromisu i chęć łagodzenia sporów. Jest to potencjał naturalnego mediatora, który zawsze stara się znaleźć bezkonfliktowe rozwiązanie w każdej sytuacji, w której powstają tarcia między ludźmi. Stąd, pojawiając się w portrecie numerologicznym mężczyzny, upiłowuje ten męski pazur i zmniejsza męską butę.
U kobiety, wibracja ta daje wewnętrzną delikatność, która podkreśla jej kobiecość i powoduje brak potrzeby stawania w szranki z innymi ludźmi.

Osoba obdarzona dużą ilością 2, może być przez innych postrzegana jako wycofująca się w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, w których trzeba o coś powalczyć. Pasywność, chęć łagodnego przechodzenia przez życie, tworzenie relacji z ludźmi w oparciu o empatię i chęć niesienia pomocy, nie zawsze ułatwia upominanie się o to, co się należy.

2 to taka wibracja sekretarek, ponieważ osoba nią obdarzona, absolutnie idealnie potrafi wszystko załatwić, o wszystko zadbać, wie wszystko, co potrzeba – tworzy tak zwane zaplecze, z którego można korzystać i realizować siebie, jako człowieka sukcesu. Problemem przy tej wibracji jest umiejętność działania na rzecz drugiego człowieka, który odnosi sukcesy właśnie dzięki działaniom osoby z wibracją 2 – takiej szarej eminencji działającej w tle. Osoby obdarzone tą wibracją, niestety nie mają potrzeby dążenia do sukcesów, ciągle chowają się w drugim rzędzie, a jeśli tych 2 w portrecie jest jeszcze więcej, to i dalej.

Jest to wibracja, która obdarza ogromnym potencjałem artystycznym, potencjałem wypowiadania słów, które niosą ze sobą emocjonalną głębię. Jednocześnie jest to wibracja, która sprawia, że jej właściciel może mieć trudności z wypowiadaniem się. Stąd osobom z wibracją 2, łatwiej jest pisać, niż mówić.

Posiadając wibrację 2 w portrecie, możemy korzystać z jej dobrodziejstw - wewnętrznej wrażliwości i umiejętności znalezienia porozumienia z drugim człowiekiem. Dość łatwo można rozpoznać osobę, która ma kilka 2, ponieważ nie nosi ona znamion agresji zewnętrznej. Osoba obdarzona 2, traci cierpliwość, krzyczy i ulega frustracji dopiero wtedy, kiedy się w niej nagromadzi wszystkiego za dużo, kiedy rzeczywiście nikt jej nie docenia, nikt nie odpłaci jej za pracę dobrym słowem.

2 nie jest wibracją materialistyczną i ona właściwie zobojętnia na wartości materialne. Jeśli posiadamy dużo 2 w swoim portrecie, to dobre słowo, zdrowa wdzięczność - umiejętność docenienia naszego działania na rzecz drugiego człowieka, są istotniejsze niż profity finansowe.

Wibracja 2, może niestety dawać lęk przed zmianami i lęk przed nowym środowiskiem, w którym musimy od początku odnajdywać swoje miejsce, a najlepiej gdzieś tam z tyłu. Wchodząc w nowe środowisko, zawsze istnieje konieczność zaprezentowania się, opowiedzenia o sobie, podkreślenia swoich zasług i walorów – wibracja 2 tego jednak skąpi. Osoba z wibracją 2 nie umie się zaprezentować, nie ma smykałki do agresywnego marketingu na rzecz siebie samej.

Osoby takie mają doskonale rozwiniętą umiejętność bardzo trafnego nazywania cech osobowości, walorów i plusów drugiego człowieka. Posiadają umiejętność dostrzegania piękna w drugim człowieku. Wibracja 1 popycha zazwyczaj w kierunku egocentryzmu, nie zawsze chorego, a 2 otwiera na drugiego człowieka. Pozytywnie wibrująca 2, daje umiejętność rozmawiania z drugim człowiekiem bez potrzeby wywyższania się i wynoszenia ponad niego.

Wibracja 2 przynosi umiejętność załatwiania różnych spraw, przede wszystkim urzędowych. Osoby posiadające dużą ilość 2, są po prostu rewelacyjne w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, które dla innych mogą być nie do przebrnięcia i trudne do osiągnięcia.

Posiadając wibrację 2, praca ze snem może być niemalże biletem do unikania problemów lub realizacji siebie w spełniony sposób. Należy tylko nauczyć się własnego języka snów. Kiedy zaczniemy do nich przywiązywać wagę, informacje w nich przychodzące, będą bezcenne. Mogą pojawiać się odpowiedzi na postawione pytania, mogą się obrazować nadchodzące wydarzenia. Jest to ogromny potencjał, z którego możemy korzystać, a który najczęściej leży odłogiem – wystarczy tylko troszeczkę nad tym popracować. Każdy, kto ma tę wibrację w swoim portrecie, powinien dać przemawiać swojemu wnętrzu i nie powinien go ignorować.

Wibracja 2 przynosi również dualizm. Jest ona wibracją Księżyca, który często doprowadza do zagubienia, nieumiejętności rozpoznania zagrożeń, które najczęściej nie mają racji bytu. Pielęgnując pozytywne wpływy 2, możemy doskonale zapanować nad jej trudniejszymi aspektami.

Niestety, wibracja 2 ma również i tę swoją trudniejszą stronę. Należy przeciwstawiać się, aby te trudniejsze jej wpływy nie dominowały w naszym życiu.
Niesie ona ze sobą małą odporność psychiczną i małą odporność emocjonalną. Jest to rodzaj nadwrażliwości, tendencja do wewnętrznych lęków, do zamykania się w swoim własnym świecie, w którym gubimy odniesienie do rzeczywistości. 2 patronuje Księżyc, a w świetle Księżyca budzą się demony, ponieważ najmniejszy trzask gałązki, może być odebrany jako zagrożenie.


Aspekt dodatni i pozytywne cechy: emocjonalność, usłużność, dyplomacja, pomysł i idea, która wymaga czasu i namysłu, by wcielić w życie, sztuka bycia razem, rozumienia, współpracy i miłości, cierpliwość i giętkość, dobroć, skutecznie wypełnia polecenia, wybitna zdolność do adaptacji, gotowość do największych poświęceń, gdy tego wymaga sytuacja, cierpliwy, uczuciowy, sentymentalny, towarzyski, dyplomata, pełen fantazji, marzycielski, intuicyjny, duchowość, pokojowy, potrzebuje czułości i harmonii, często znakomita pamięć, przywiązanie do atmosfery i wystroju wnętrza, lubi być chwalony, szczęśliwy związek, dobrzy przyjaciele, bogate życie uczuciowe, kariera doradcy, harmonia, rezerwa, piękno, skromność, niesienie pomocy, gościnność, delikatność, prostota, spokój, uczuciowość, neutralność, tolerancja, synchronizacja z własnym losem, miłość, łagodność, przyjaźń, wrażliwość, współpraca z innymi, umiejętność załatwiania spraw, uległość, talent muzyczny, literacki i poetycki, wyczucie smaku, umiłowanie prostoty


Aspekt ujemny i negatywne cechy: niepewność, wahanie, wątpliwości, nieśmiałość, nazbyt przywiązany do przeszłości, nadmiernie uległy, zmienny, lunatyczny, utopijne plany, nieszczęśliwy związek, rozwód, nadmierna uczuciowość, zależność od innych, konieczność podporządkowania się, naiwność, obojętność, zmienność, hipokryzja, pamiętliwość, krytycyzm, lubią pozę i pochlebstwa, życie na zasadzie, co inni powiedzą, chwiejność, apatia, niechlujstwo, wieczne niezadowolenie, lęk przed nowościami płaczliwość, postawa ofiary, obciążanie innych swoimi problemami, wybuchowość przy nagromadzonych emocjach, histeryczność


U kobiet: doskonała matka i opiekunka, szczerość wypisana na twarzy, doskonałe lub bardzo złe relacje z kobietami, potrzeba posiadania partnera, służalczość wobec mężczyzny, oddanie domowi, intuicja, wieszcze sny


U mężczyzn: wierność, łagodność, oddanie, pasywność życiowa, działanie pod wpływem kobiet, wiszenie na kobiecie, gadulstwo, plotkarstwo, umiłowanie domu i typowo kobiecych zajęć, talenty dekoracyjne i kulinarne


Zdrowie

Wibracja 2 informuje o wszelkiego rodzaju problemach psychoemocjonalnych i stabilnością emocjonalną: nadwrażliwość, skłonność do płaczliwości, depresyjność. Osoby posiadające nadmiar 2 w swoim portrecie numerologicznym, nie są silni psychicznie, łatwo ulegają wpływom depresji, trudno im się podnosić po trudnych momentach w swoim życiu, szczególnie, jeśli są pozostawieni sami sobie i nie ma przy nich ludzi, którzy ich wspierają i kochają.
Wibracja 2 daje również skłonność do psychoz – jeśli w portrecie jest jedna lub dwie, to żadna psychoza nie grozi, chyba, że jest w trudnej konfiguracji z innymi wibracjami.
2 daje bardzo często alergie i najczęściej z układu pokarmowego – wszelkiego rodzaju nietolerancje, odczyny alergiczne na leki, skłonność do zaburzeń ph w organizmie. Dodatkowo wibracja ta może sprawić, że nasz układ pokarmowy i niestabilność emocjonalna mogą dawać skłonności nerwicowe manifestujące się w przewodzie pokarmowym – różnego typu nietolerancje i niedyspozycje układu pokarmowego.
Wibracja 2 może również czasami dawać skłonności do astmy o podłożu alergicznym i do zmian astmatycznych – trudności z drogami oddechowymi, wysięki do układu oddechowego, wysięki do płuc i do opłucnej. Przy tym mogą pojawiać się bóle głowy, szczególnie związane ze zmianami pogody, pór roku, bóle głowy spowodowane niedociśnieniem lub nadciśnieniem – w zależności, jakie występują konfiguracje z innymi wibracjami.
2 może przynosić również somnambulizm ( lunatyzm ), czyli nadmierną aktywność w czasie pełni Księżyca – przemieszczanie się podczas snu. Jeżeli mamy dzieci z nadmiarem 2 w portrecie, to dobrze jest we wczesnym dzieciństwie, mieć na nie baczenie nawet i w nocy, ponieważ mogą zrobić sobie krzywdę, przemieszczając się po pokoju w sposób zupełnie nieświadomy.

2 przy 1 – mogą pojawić się problemy z zatokami, uszami, oczami, odczyny alergiczne wziewne, skłonność do niedoboru witaminy A - możliwość pojawienia się tak zwanej kurzej ślepoty, odczyny alergiczne w oczach, duża nadwrażliwość na słońce, odczyny alergiczne na kremy, chemie domową.
Bardzo często pojawia się wada wzroku zwana dalekowidzeniem – sięganie tam, gdzie wzrok nie sięga, ponieważ 2 przynosi rozwój intuicji i im bardziej aktywizuje się trzecie oko, które odpowiada za umiejętność widzenia dalej, niż nasza rzeczywistość, tylekroć wycofywana jest energia z oczu fizycznych. Ten proces, może powodować tę właśnie fizyczną dolegliwość – dalekowzroczność.

2 przy 2 – nadmiar 2 przynosi przede wszystkim wpływ na układ pokarmowy, szczególnie zaburzenia flory bakteryjnej. Mogą pojawiać się zaburzenia na poziomie płynów w organizmie – limfa, krew, tendencja do braku nośnika tlenu i niedotlenienia.
Osoby z dużą ilością 2 mają alabastrową cerę – taka bladość Kapłanki w kartach Tarota, delikatną, ale u podłoża której mogą występować jakieś problemy zdrowotne.

2 przy 3 – mogą pojawiać się wszelkiego rodzaju zaburzenia hormonalne, szczególnie w układzie rozrodczym kobiety. Konfiguracja ta może dawać skłonności do nowotworów kobiecych narządów – piersi, dolne drogi rodne.
Może pojawiać się nieprawidłowa gospodarka wody w organizmie, która powoduje, że zatrzymuje się woda w organizmie, pojawiają się puchliny, mamy skłonność do tycia – ale takiego chwilowego, nasze nogi potrafią być ciężkie. Jest to spowodowane niewydolnością układu krążenia, u podstaw którego występują zaburzenia hormonalne. Należy wtedy regulować przemianę materii poprzez odpowiednie diety.

2 przy 4 – 2 daje problemy z układem pokarmowym, ale i 4 zaburza tę przestrzeń i to najczęściej w obrębie dużych przestrzeni układu pokarmowego – żołądek, jelito grube, dwunastnica, w wyniku tej konfiguracji mogą pojawiać się wrzody.
Mogą pojawiać się problemy ze stawami – wysięki, czyli zmiana obrysu stawów, tendencje do puchnięcia stawów, wysięki śródstawowe, czasami zmiany na skutek przeciążenia stawów. Należy wtedy dbać o dietę, ponieważ nadwaga może doprowadzić nie tyle do problemów estetycznych, co do poważnych problemów medycznych ze stawami.
Wibracje te przynoszą skłonność do wszelkiego rodzaju alergii skórnych, często niewiadomego pochodzenia. Są to zmiany pojawiające się nagle i nagle znikające – występujące czasowo.
Bardzo rzadko może pojawić się agresja układu immulogicznego na własny organizm. Jest to rodzaj alergii nie na wpływy zewnętrzne, ale na samego siebie – na przykład skóra reaguje alergią na własny pot, na jakiś składnik krwi, który w danym momencie jest w krwioobiegu. Są to bardzo trudne do zdiagnozowania choroby. Nie wolno jednak ich zaniedbać, ponieważ mogą one spowodować zmiany w układzie immunologicznym lub autoimmunologicznym.
Duża ilość tych wibracje może powodować tendencje do złogów w organizmie – zaburzenia na poziomie limfy, żółci, czyli kamyki, kamyczki, woreczek żółciowy, piasek w nerkach.

2 przy 5 – daje układ nadreaktywności jelit. Jako dolegliwość, mogą pojawić się wszystkie objawy, które często występują w stanach zdenerwowania, np. biegunki.
Może wystąpić choroba lokomocyjna, czyli tendencja do złego znoszenia jazdy samochodem.
Mogą również się pojawić problemy z zębami, ale raczej jako problem z korzeniami – nadmiar zębów, mleczny ząb w dojrzałym wieku, tendencje do tworzenia się, bez wyraźnej przyczyny, torbieli pod korzeniami.

2 przy 7 – tendencja do wszelkiego rodzaju uzależnień o podłożu psychicznym – alkohol, narkotyki, seks, przestrzeń wirtualna, gry internetowe i inne. Są to różne uzależnienia, nie tylko te społecznie rozpoznane.
Wibracje te mogą przynieść skłonność do infekcji w obszarze jamy ustnej – grzybice, afty, zapalenia przyzębia niewiadomego pochodzenia.

2 przy 8 – może pojawiać się zmieniony obraz morfologiczny ze skłonnością do anemii, przy sercu problemy z ciśnieniem – tendencje do niedociśnienia, niedobór hemoglobiny, jeśli nawet ilość czerwonych ciałek krwi jest prawidłowa.

2 przy 9 – daje dość duże zagrożenie w nieprawidłowym działaniu układu limfatycznego – powiększające się węzły chłonne, zaleganie w węzłach chłonnych, różnego typu i w różnych miejscach stany zapalne węzłów chłonnych.
Mogą pojawiać się zaburzenia poziomu cukru we krwi – tak jego nadmiar, jak i niedobór.
Wibracje te przynoszą skłonności do ciężkich obciążeń nerek, przy czym mogą się pojawiać ciężkie choroby związane z niedorozwojem narządu lub doprowadzające do konieczności przeszczepów nerek lub ich dializowania. W tych przypadkach mogą występować również obciążenia genetyczne.
Pojawić się również mogą problemy z wątrobą.

Opracowano na podstawie programu Tarocistki Danuty.
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2631
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 526 razy
Otrzymał podziękowań: 412 razy
Droga życia: 0

Re: Droga Życia - 2

Postautor: Nut » 28 sie 2016, 12:02

Wibracja 2

WIELKOŚĆ RZECZY MAŁYCH (2)

Nie ma chyba w całym systemie numerologicznym większego kontrastu niż postawienie obok siebie przedstawicieli dwu liczb: Jedynki i Dwójki. Obok znanego nam już z poprzedniej opowiastki beztroskiego zawadiaki - ktoś wiecznie niespokojny, zgoła kasandrycznie patrzący w przyszłość, delikatny, nieśmiały... a jednocześnie wyczuwamy w nim jakąś tajemniczą siłę, coś, co sprawia, że ta mimozowata osoba, choć cicha i na pewno nie nadająca się na pierwsze strony rozwrzeszczanych gazet, radzi sobie w życiu sobie tylko wiadomymi metodami - całkiem przyzwoicie. Nasz kolejny bohater numerologicznej wędrówki po archetypach -Dwójka -jest uosobieniem żeńskiej zasady działania świata, mniej może efektownej i na pewno mniej widocznej niż Jedynka - ale nie mniej ważnej dla każdego z nas. W portrecie numerologicznym człowieka Dwójka reprezentuje kobiecość i kobietę oraz rolę czynnika żeńskiego wżyciu płci obojga.
Dwójka rządzi bardzo ważnym okresem życia, gdy mały człowiek, zorientowawszy się, że już na pewno istnieje i na pewno ma jakąś formę tego zaistnienia, próbuje się z otoczeniem porozumieć (w taki sposób przejawia się właściwa Dwójce potrzeba KOMUNIKACJI). To spostrzeżenie od razu wskaże na wiek, w którym działanie Dwójki jest najsilniejsze: jest to okres nauki mowy i w ogóle pierwszych bardziej świadomych interakcji człowieka ze światem zewnętrznym. Na ogół przypada on między drugim a czwartym- piątym rokiem życia dziecka. Psychologia dodaje też, że jest to okres, gdy dziecko coraz bardziej uzależnia się emocjonalnie od rodziców i domaga się coraz więcej bezpieczeństwa. W takim świetle stanie się jasne, dlaczego Dwójce przypisaliśmy potrzebę ZABEZPIECZENIA. I dojrzała Dwójka ma coś z takiego właśnie dziecka rozpoznającego świat: wyciszona, aby żadnej informacji nie uronić, zadziwiona różnorodnością form ją otaczających, szukająca magicznych powiązań między słowem i światem realnym, a jednocześnie pełna poczucia bezpieczeństwa i ciepła, o jakim tzw. dorośli dawno już zdążyli zapomnieć... Dwójka ma tego ciepła i bezpieczeństwa sporo, co sprawia, że jest osobą, którą instynktownie obdarzamy zaufaniem. Kolejny element życia najpierw poznającego świat dziecka, a potem dojrzałej Dwójki to -czas. Dokładniej, jego specyficzne poczucie, zwane czasem "psychologicznym", "przeżywanym" bądź "subiektywnym". To czas mierzony nie zegarami, lecz zagęszczeniem wydarzeń. I jeśli zagęszczenia są nieregularne i nieprzewidywalne, Dwójka traci poczucie przyjazności i bezpieczeństwa świata, zamyka się w sobie i marnieje. Jeśli nie ma zmarnieć do reszty, czas musi stać się RYTMEM. Bo liczba 2 zarządza wszystkimi rytmami życia i organizmu, a jej "uszkodzenia" w portrecie numerologicznym są wskazówką, że właśnie w zaburzeniach rytmów życia należy szukać przyczyn ludzkiego nieszczęścia. Rytm Dwójki jest nieśpieszny i niezbyt intensywny; jego pulsowanie nieodmiennie przywodzi na myśl rzeczy najmniejsze - potoczność i codzienność naszego bytowania, bez której nie są możliwe żadne wielkie porywy serca i umysłu. Dwójka, jak żadna inna liczba, uczy zwyczajności i czegoś, co można by nazwać "świętością codzienną", co sprawia, że z dnia na dzień upewniamy się o swym istnieniu i trwałości. Przy całej swojej uczuciowości i niewątpliwie ogromnej energii, organicznie związanej ze wszystkim, co żeńskie, Dwójka nie jest na co dzień ani bardzo wylewna, ani skłonna do tzw. porywów serca. Nie znaczy to, że nie umie ona mocno i z oddaniem kochać. Umie, i to jak jeszcze! Wprawdzie trzeba ją długo i ostrożnie oswajać - ale warto, bo komu zaufa, temu odda się bezgranicznie. Można zawsze liczyć na jej dyskrecję i wierność. Sposób działania Dwójki najlepiej chyba opisać chińskim pojęciem wu-wei - działania przez nie działanie. Dwójka wie, że postawienie pierwszego kroku na najdłuższej nawet drodze to już przybycie do celu, tyle że trochę odwleczone w czasie. Nikt tak jak Dwójka nie umie rozplanować działania w czasie na równomiernie przebywane etapy. Dwójka ma sporo radości życia, ale nie umie cieszyć się sama z siebie, ani sama dla siebie - chce, by jej radość udzielała się komuś drugiemu. Dzięki temu ktoś drugi zawsze może liczyć na jej wsparcie i pomoc. Jeśli Dwójka jest dłuższy czas sama i nie ma komu zakomunikować swych nastrojów, popada w tęsknotę, która wywołuje trwałe zmiany w psychice. Dwójka musi czuć, że jest komuś potrzebna, bo jej wydanie zasady przyjemności to przyjemność odwzajemnienia emocji i uczuć. Jako liczba kontynuująca, Dwójka jest dość stała w swych sympatiach, przekonaniach, nawykach i niechęciach. Także zasadnicze rytmy podtrzymujące jej życie ( od rytmu oddechu i serca po rytm rodzenia się i umierania) kształtują się wcześnie, a sama Dwójka starannie je podtrzymuje. Uczuciowo i emocjonalnie Dwójka dojrzewa szybko, toteż częściej niż innym liczbom zdarza się jej wczesne wstąpienie w związki małżeńskie. Jej plastyczność charakteru i łatwość dostosowania się na pewno takie związki ułatwiają. Omówione cechy Dwójki wydawałyby się samymi superlatywami. Ale zdarza się tej liczbie i jej gorsze wydanie. Wtedy uważność i spokój Dwójki wyradza się w miernotę i nijakość; uczuciowość staje się nieznośnym dla otoczenia infantylizmem emocjonalnym, a miast pełnego uroczystej ciszy włączenia się w Rytm, mamy nietwórczą i bez szans na rozwój wegetację opartą na wartościach podsuniętych przez wyzyskiwaczy, zbijających swój brudny kapitał na ludzkiej uczuciowej, intelektualnej i duchowej inercji. Ta liczba to tzw. lud prosty: anonimowy, potulnie płacący podatki, łatwy do politycznego zagospodarowania i wykorzystania jako elektorat -lecz nieprawdopodobnie wprost niszczycielski, gdy przekroczy się granice jego wytrzymałości. Ludzie Dwójki nie są ani wielce twórczy, ani wielce samodzielni: chętnie przyjmują przewodnictwo innych, sami pozostając nieco na uboczu. Ale swój rozum mają i jeśli wyczują, że są tylko eksploatowani nic w zamian nie otrzymując, potrafią kogoś zniszczyć nader skutecznie. Dwójka niezbyt pasuje do naszych zwariowanych czasów, gdy coraz potężniej znudzeni życiem, gonimy za coraz to silniejszymi, coraz brutalniejszymi podnietami; lepszy z niej małżonek niż kochanek; lepszy cichy i uważny spowiednik niż grzmiący prorok. Ale może to i najlepsze, co człowiek może od życia otrzymać? Może gdyby Dwójka mniej była postponowana przez rozmaitych "zbawców świata", "mocnych ludzi" i innych bez pardonu żerujących na ludzkiej ufności i dobroci pasożytów -lepszy byłby nasz świat i nasze codzienne w nim bytowanie?

Włodzimierz Zybertal
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2631
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 526 razy
Otrzymał podziękowań: 412 razy
Droga życia: 0

Re: Droga Życia - 2

Postautor: Nut » 28 sie 2016, 12:03

Wibracja 2


Charakter - osobowość
Liczba 2 symbolizuje łączenie się i uzupełnianie przeciwieństw, relacje międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, a także wzajemne dawanie i branie, które pozwala na dopełnianie się.
Cechą najbardziej charakterystyczną dla osób o tej wibracji jest chęć współpracy, takt i zrozumienie innych, co ułatwia im wrodzona dobroć i umiejętność wczuwania się w położenie bliźnich.
Są to osoby obdarzone talentami najbardziej ze wszystkich liczb, taktowne, usłużne i miłe. Reprezentant tej Liczby prawie nigdy nie popada w konflikty z otoczeniem, nie usiłuje bowiem wyróżnić się za wszelką cenę, dominować nad innymi, czy narzucać im własnej woli.
2 jest liczbą zdecydowanie żeńską, a ci, którzy znajdują się pod wpływem tej wibracji, potrafią docenić to, co subtelne, duchowe i intelektualne.
2 łatwo nawiązują kontakt z otoczeniem, aczkolwiek najbardziej interesuje je aspekt moralny istoty ludzkiej. Osoby te czują wstręt do wszelkich przejawów małoduszności i moralnego brudu. Najczęściej są to jednostki wykształcone, interesujące się światem sztuki i intelektu. Kochają Piękno, a jego kontemplacja stanowi dla nich najwyższą rozkosz.
Spokojne, powściągliwe i ostrożne w podejmowaniu decyzji, szukają oparcia i aprobaty u innych, a ponieważ są bardzo wyczulone na zdanie opinii publicznej, nie angażują się w nic, dopóki nie upewnią się, na jakim stoją gruncie.
Posiadają umysłowość typu analitycznego, zanim podejmą jakąś decyzję, zbierają najpierw wszelkie informacje na dany temat, a potem działają dyplomatycznie. Umiarkowanie i mądrość, rozwaga i rozsądek, które wykazują w krytycznych momentach, gwarantują 2 szacunek i podziw ze strony otoczenia.
Charakteryzujące je dobroć, ciepło, serdeczność oraz wyrozumiałość sprawiają, że 2 są zawsze lubiane i w pełni akceptowane. Z tego też względu, choć w sposób nieuświadomiony i często niezamierzony, potrafią doskonale manipulować innymi i sprawiać, że otoczenie patrzy na świat ich oczami. Wszystkie te cechy sprawiają, że przed 2 otwierają się niejedne drzwi, zamknięte dla innych.
Nieśmiałe, skromne, prostoduszne, dyskretne i pozbawione pretensji, są doskonałymi mediatorami, potrafiącymi łagodzić wszelkie spory i konflikty, podnosić innych na duchu, krótko mówiąc, osoby o tej wibracji roztaczają wokół siebie aurę harmonii i spokoju.
Dobre wychowanie i troska o innych przysparza im wielu przyjaciół, a ponieważ zawsze chętne są do pomocy, niemało jest takich, którzy to wykorzystują.
W przyjaźni szlachetne, w towarzystwie miłe i zajmujące, 2 są urodzonymi psychologami i znawcami natury ludzkiej. Posiadają przy tym dar obserwacji, niezwykłą przenikliwość i umiejętność analizy.
Niewątpliwie 2 kierują się raczej uczuciami niż rozumem. Marzycielskie, romantyczne, idealistyczne i wrażliwe, są niezwykle czułe, a ich ogromne pragnienie sprawiania przyjemności innym, graniczy nieraz niemal z patologią. Dlatego w ich Portrecie Numerologicznym powinny znaleźć się wibracje bardziej "twarde" i "silne".
Pod maską spokoju i zrównoważenia, skrywają temperament bardzo nerwowy, podejrzliwy i niestały. Atakowane, nigdy nie reagują w sposób gwałtowny, zranione milkną i zamykają się w sobie. Mimo że nie cierpią grubiaństwa i nieliczenia się z innymi, ledwo ochłoną po doznanej krzywdzie, już starają się usprawiedliwić swych wrogów. Równie szybko zapominają urazy i gotowe są pogodzić się i wybaczyć.
Łagodne i pełne słodyczy, 2 czują się zagubione i wytrącone z równowagi, jeśli muszą mieć do czynienia z osobami kłótliwymi i ordynarnymi. Gotowe są wówczas na wszelkie ustępstwa i poświęcenia, aby w ich otoczeniu na nowo zapanował spokój i harmonia.
2 są niezwykle wyczulone na atmosferę, jaka panuje wokół nich. W miłym, pogodnym otoczeniu tryskają radością i chęcią życia, w przeciwnym wypadku, stają się przybite i rozgoryczone. Powinny zatem pogodzić się z faktem, że życie nie zawsze jest bajką, inaczej będą żyły w nieustannym napięciu, przygnębione i zniechęcone, co na dłuższą metę niekorzystnie odbije się na ich systemie nerwowym.
Osoby o tej wibracji nie znoszą wszelkiej przesady czy popisywania się. Zdolne są do poświęcenia własnych celów i zainteresowań, gotowe usunąć się w cień, aby mogli błyszczeć ci, których kochają. Nie czują żalu ani goryczy, jeśli ich praca nie jest zauważona lub należycie doceniona, wprost przeciwnie - wolą odgrywać w życiu drugorzędne role.
Dwójki są łatwowierne i prostoduszne, nigdy nie podejrzewają innych o złe intencje. Dlatego też biorą za dobrą monetę i wierzą we wszystko, co się im powie. Nic więc dziwnego, że Dwójki są łatwym łupem dla osób pozbawionych skrupułów, wykorzystujących ich naiwność.
Osoby będące pod wpływem tej wibracji, należą do sumiennych i odpowiedzialnych pracowników. Mają jednak często tendencje do zaniżania własnej wartości i pomniejszania swych zasług.
2 są wręcz przesadnie skrupulatne i perfekcyjne; na ogół stawiają sobie zbyt wielkie wymagania. Prawie zawsze wątpią we własne możliwości; pełne kompleksów, łatwo się zrażają i wycofują z obranej drogi. Cierpią prawdziwe katusze, jeśli muszą stawić czoła nowym wyzwaniom.
Bez wątpienia 2 są swymi najsurowszymi sędziami.
Aby umocnić wiarę w siebie, powinny zrozumieć, że nikt nie jest doskonały. W przeciwnym razie zawsze będą wątpiły w swoje możliwości i stale się wahały, zamiast działać. Niepewność i kompleksy mogą być przyczyną niepowodzeń życiowych i, w konsekwencji, poczucia przegranej.
Wspomnieliśmy już, że 2 mają skłonność do ukrywania swych uczuć. Jeśli więc pragną zachować wewnętrzny spokój, powinny nauczyć się okazywać swe emocje. Zaleca się również relaksację.
Jeśli 2 dopuszczą do głosu negatywny aspekt tej wibracji, dadzą się ujarzmić takim wadom, jak nadmierna uległość, podejrzliwość, a także przejmowanie się sprawami bez znaczenia oraz kapryśność.
Osoby te często przejawiają patologiczną wręcz chęć podobania się i mogą posunąć się do kłamstwa, aby tylko kogoś nie zranić albo nie wypaść źle. Radzimy im więc, by nie były tak bardzo zależne od otoczenia i tzw. opinii publicznej. Zdajemy sobie sprawę, iż będzie to bardzo trudne zadanie, gdyż nie zrozumiane i odrzucone 2 popadają w apatię, stają się lękliwe, niestałe i chwiejne, i wiodą żywot jałowy, pełen niepowodzeń, całkowicie zdominowane przez zazdrość, rozgoryczenie i żal wobec siebie i całego świata.

Powołanie - zawód
Osoby o tej wibracji odniosą sukcesy w każdej dziedzinie wymagającej taktu, dyplomacji i osobistej kultury. Dobre wyniki osiągną również tam, gdzie liczą się takie cechy, jak zdolność do analizy, łatwość w adaptacji z otoczeniem oraz umiejętność współpracy z innymi. Zalety te, w połączeniu z głębokim poczuciem odpowiedzialności, sprawiają, że 2 są idealnymi pracownikami, zdyscyplinowanymi i posłusznymi.
2 cechuje ponadto wspomniana już drobiazgowość i dążenie do perfekcji. Jeśli wyniki w pracy nie są, w ich mniemaniu, doskonałe, grozi im życie w ogromnym stresie.
Aby 2 czuła się szczęśliwa i usatysfakcjonowana, należy ją nieustannie chwalić i zachęcać do dalszej pracy, gdyż jest to osoba niepewna siebie, stale wątpiąca we własne możliwości. Podczas gdy 1 promieniuje niezwykłą, czasami wręcz irytującą pewnością siebie, 2 na ogół czuje się gorsza niż inni. Pochwały, a nawet pochlebstwa są jej potrzebne nie dlatego, aby była osobą próżną, ale aby dodać jej odwagi, sprawić, aby ośmieliła się i potrafiła stawiać czoła nowym wyzwaniom.
Istnieje wiele profesji odpowiednich dla osób o tej wibracji. Zanim jednak zdecydują się, jaką drogą iść w życiu, powinny mieć świadomość, że czeka je zdecydowanie lepsza przyszłość, jeśli zamiast angażowania się w ryzykowne i śmiałe przedsięwzięcia, ograniczą się do pomagania w realizacji pomysłów innych osób. Polem do działania dla 2 nie jest rywalizacja, lecz współpraca i działanie w grupie.
Ze względu na dar analizy oraz skłonność w rozważaniu wszystkich "za" i "przeciw" danej sprawy, decyzje 2 zawsze będą "trafione w dziesiątkę", dzięki czemu zyskają poważanie i podziw otoczenia Osoby te preferują postawy konserwatywne i ostrożne; nie pociąga ich odkrywanie nowych dróg, wolą raczej to, co znane i sprawdzone.
Mają dużą szansę, aby być wyśmienitymi lekarzami, psychologami, psychiatrami i opiekunami społecznymi. Wyróżnią się także na niwie badań medycznych lub nauk tajemnych. Jako politycy, dyplomaci czy mężowie stanu, zasłużą się i osiągną międzynarodowe sukcesy, spełniając rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju konfliktach.
Wyróżnią się również w tych dziedzinach sztuki, które wymagają szczególnego poczucia harmonii i piękna. Będą niewątpliwie cenionymi projektantami mody lub ogrodów, architektami, rzeźbiarzami oraz pracownikami salonów piękności. Mogą także zdobyć sławę jako aktorzy, muzycy, poeci i literaci. Osoby o tej wibracji sprawdzą się też w handlu, jako sprzedawcy, przedstawiciele firm, księgowi, administratorzy, a także pracownicy biur podróży, pośrednicy w handlu nieruchomościami czy agenci ubezpieczeniowi.
Dzięki wrodzonej cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, 2 są niezastąpione jako wykładowcy akademii sztuk pięknych oraz nauczyciele, zwłaszcza szkół specjalnych.
Również takie dziedziny, jak handel antykami, archeologia czy muzealnictwo są dla nich odpowiednie. Nawet, jeśli nie poświęcą się tym dziedzinom w sposób profesjonalny, byłoby dla nich wskazane zająć się w wolnych chwilach kolekcjonowaniem lub studiowaniem antyków lub dzieł sztuki. Osoby urodzone pod wpływem wibracji Liczby 2 są doskonałymi urzędnikami i wspólnikami. Uczciwe i odpowiedzialne, sumiennie wypełniają swe obowiązki, nie buntując się ani nie dopominając o swe prawa. Na ogół nie odpowiadają im wysokie stanowiska. Jeśli jednak piastują odpowiedzialne urzędy, muszą nauczyć się stawiać czoła osobom, które próbują nadużywać ich dobroci i naiwności.

Sprawy materialne
Osoby o tej wibracji znają wartość pieniądza, nie są jednak jego niewolnikami. Nie mają też natury ciułaczy. Są zbyt uduchowione i marzycielskie, aby pieniądze rządziły ich życiem. Zazwyczaj ich stosunek do pieniądza jest raczej nieco ambiwalentny. Na ogół 2 są rozsądne, a nawet ostrożne w prowadzeniu finansów, jednak czasami stają się nadspodziewanie rozrzutne.
Ma to najczęściej związek z bliskimi im osobami. Czerpią prawdziwą rozkosz z kupowania najbardziej ekstrawaganckich, a często bezwartościowych rzeczy, jeśli tylko wiedzą, że sprawią one przyjemność ukochanym. Bardzo rzadko natomiast 2 wydaje pieniądze na siebie samą. W sprawach finansowych, podobnie zresztą jak w każdych innych, 2 nie lubią ryzyka i niepewności. Jeśli uda im się zaoszczędzić wystarczającą sumę, starają się zainwestować ją w coś solidnego i pewnego.
Prawie nigdy nie potrafią określić ceny za swe usługi i cierpią istne katusze, jeśli sytuacja zmusza je do podjęcia tej kwestii. Bywa, że tracą niejedną okazję, aby podreperować swój budżet, bo nie żądają tego, co się im słusznie należy. Często też wykorzystywana jest ich szczodrość i prostolinijność.
Dwójki, mimo że same nie chcą w to uwierzyć, mają talent do robienia pieniędzy i mogą osiągnąć nawet bardzo dobrą pozycję materialną, pod warunkiem jednak, że zdołają pokonać w sobie wyżej wymienione wady.

Życie uczuciowe
Pełne słodyczy, czułe i wyrozumiałe. 2 idą przez życie, próbując przypodobać się swym bliźnim, a zwłaszcza swym bliskim. Osoby o tej wibracji są najlepszymi partnerami z całej Skali Numerologicznej. Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi, znaczą dla nich bardzo wiele. Podstawą ich szczęścia jest grono życzliwych im osób i akceptacja otoczenia. Z drugiej zaś strony, zmuszone do życia w samotności, potrafią dostosować się do tej sytuacji lepiej niż inni, w głębi duszy bowiem 2 są istotami samotnymi. Od czasu do czasu potrzebują całkowitej izolacji od świata; gwarantuje im ona zachowanie wewnętrznej równowagi.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 2 są romantykami. Uprzejme i pełne respektu dla innych, gotowe są do największych poświęceń, aby uczynić szczęśliwą osobę, którą kochają. Niestety, zalety te, a także ogromna tolerancja i ugodowość sprawiają, że osoby o tej wibracji z łatwością dają się zdominować i wykorzystać. Chcąc zatem zachować szczęście i harmonię w małżeństwie, 2 muszą spojrzeć na świat bardziej trzeźwo i opanować swą nadwrażliwość, inaczej ich bliscy będą musieli nieustannie uważać, aby przez przypadek nie zranić ich uczuć.
Dwójka znajdzie największe szczęście i zrozumienie u osoby o tej samej wibracji, a także u 4 i 6,
l i 8 są na ogół zbyt szorstkie i agresywne dla wrażliwych 2, mimo że będą je fascynowały swą oryginalną osobowością.
Wesołe i ekstrawertywne 3 i 5 przyciągają je i zachęcają do działania, a także uczą je w pełni korzystać z życia. Melancholijne i zamknięte w sobie 7 nie stanowią dobrego wyboru dla 2, są bowiem, tak samo jak ona, powściągliwe i lubiące samotność. Owszem, mogą znaleźć pewne wspólne punkty, jako że obydwa te wibracje są uduchowione, wrażliwe i głębokie wewnętrznie. Jednak żaden z nich nie będzie umiał zachęcić drugiego do bardziej optymistycznego spojrzenia na świat.
Podobnie jak w przypadku 7, również 9 może stać się dobrym partnerem dla 2, pod warunkiem jednak, że oboje bardzo się będą starali i wiele z siebie dadzą. 9 są bowiem zbyt niezależne i niekonwencjonalne dla rozsądnych 2. Ponadto, brutalna szczerość 9, często sprawia przykrość i obraża przewrażliwione 2.
Dzieci o tej wibracji są na ogół pełne słodyczy, nieśmiałe i posłuszne. Nie sprawiają najmniejszych problemów wychowawczych. Potrzebują jedynie atmosfery harmonii i spokoju. Trzeba je nieustannie zachęcać do działania, gdyż jedynie w ten sposób można zapobiec kompleksom niższości i poczuciu niedowartościowania, tak typowym dla osób o tej wibracji.
Jako rodzice, 2, starają się być wyrozumiałe i obdarzać swe pociechy czułością. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że staną się zbyt uległe i pobłażliwe wobec nich.

Uwagi dodatkowe
Wibracja urodzenia wyposaża 2 w zdolności tworzenia atmosfery pokoju, harmonii i ładu, a także pełnienia roli mediatora w każdej sytuacji konfliktowej. Innymi słowy, wibracja ta oznacza pomoc i zrozumienie bliźnich, dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz bycia pociechą i ostoją dla tych, którzy przeżywają ciężkie chwile.

Gladys Lobos
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2631
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 526 razy
Otrzymał podziękowań: 412 razy
Droga życia: 0


Wróć do Droga Życia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości