Droga Życia - Wibracja 1

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: Minutka » 03 mar 2009, 18:06

Wibracja 1

TEMAT NIEKOMPLETNY CZEŚĆ POSTÓW USUNIĘTO


Jam jest – Na początku było słowo

akt twórczy – liczba mentalna – zawsze myślę

wibracja aktywna planeta: Słońce żywioł: ogień

Numerologia pozwala poznać nasz potencjał i drzemiące w nas możliwości. Poczucie niewiedzy i nijakości, poczucie posiadania czegoś wyjątkowego i jednocześnie nieumiejętność sięgnięcia po to, wynika z nieznajomości potencjałów w nas zamkniętych. Nie ma ludzi niezdolnych, byle jakich i szarych, są tylko osoby, które nie potrafią sięgnąć do wiedzy ujawniającej ich barwy, ich wyjątkowość – tę odrębność, która została dana każdemu z nas. Aby skutecznie wykorzystać swoje możliwości, należy zapoznać się z potencjałem, którym zostaliśmy obdarzeni. Rozwój duchowy, świadome życie oznacza przede wszystkim poznanie samego siebie, rozpoznanie w sobie tego, co najcenniejsze, rozpoznanie swojej wyjątkowości i indywidualności, oddzielenie się od tłumu, odsunięcie wszystkiego, co świat zewnętrzny próbuje narzucić. Świadome życie, to życie zgodne ze świadomością kim naprawdę jestem. A kim jestem? Jestem tym, co mnie tworzy: świadomością moich niepowtarzalnych cech, świadomością mojej wyjątkowości i integralności. Kiedy po raz pierwszy uświadomimy sobie, że jesteśmy NAJ, pozostawimy to prawo również i drugiemu człowiekowi. Człowiek nie jest cyfrą, a istotą, w której w określonym rytmie pulsuje wyjątkowa energia.
Rytm pulsuje inaczej, gdy życie wyznacza wibracja 2, a inaczej pulsuje życie, jeśli rytm wyznacza wibracja 7.

Zrozumienie swojej daty urodzenia nie jest nam potrzebne do tego, aby uznać, że jesteśmy skaleczeni przez życie, ale po to, aby nareszcie zobaczyć i poznać nieograniczony potencjał, którego być może do tej pory nie wykorzystywaliśmy.

Każdy z nas urodzony przed 2000r., posiada przynajmniej jedną 1 w swojej dacie urodzenia, z roku urodzenia 19…. Pojawiając się w naszym portrecie numerologicznym ( bez względu na to, czy jest składową z Dnia Urodzenia, czy Miesiąca Urodzenia, czy jest ostatecznym wynikiem sumowania, czyli wibracją Drogi Życia ), 1 obdarza przede wszystkim ogromnym potencjałem i ogromną umiejętnością kreowania siebie w świecie zewnętrznym. Wibracja 1, pojawiając się w jakimkolwiek miejscu naszej daty urodzenia, daje nam elokwencję i umiejętność wykorzystania narzędzi, które podrzuca nam życie. Problemem jest to, że mając narzędzia, a nie mając celu, nie zawsze możemy z tych narzędzi właściwie korzystać. Mając cel, a nie znając narzędzi, również możemy kręcić się w kółko.

1 informuje o tym, że jesteśmy osobami kreatywnymi, pomysłowymi, osobami noszącymi w sobie znamiona wynalazcy i twórcy – a zawsze przynajmniej jedna 1 pojawi się w naszym portrecie numerologicznym. Jeśli jest ona tylko jedna i gdzieś na dodatek mocno schowana, wiedząc, jaki ze sobą niesie potencjał, warto po nią sięgnąć.

1 w portrecie informuje również, że każdy z nas nosi w sobie zdolność kierowania innymi ludźmi.

1 to wibracja słoneczna, to wibracja ognia, siły twórczej i sprawczej, siły działania, pomysłu, koncepcji, błyskotliwości, szukania nowych sposobów na załatwianie spraw i rozwiązywanie pojawiających się problemów, które mogły wydawać się nie do załatwienia.

Wibracja 1 daje nam wyjątkowy rodzaj odwagi. Jeśli umiemy ją prawidłowo wykorzystać, możemy mieć poczucie, że nic złego nie może nam się wydarzyć, ponieważ jesteśmy istotami boskimi – doskonałością samą w sobie. Nie po to powołano nas do życia, nie po to sprowadzono nas na Ziemię, aby nas krzywdzić i nami poniewierać, ale po to, abyśmy siłą własnego umysłu, siłą własnej woli, siłą umiejętności odnajdywania nowych sposobów rozwiązywania naszych problemów, zmieniali rzeczywistość zgodnie z naszą wolą, marzeniami i pragnieniami.

Wibracja 1, każdemu z nas, nadaje zapalczywość i wolę dominowania w grupie. Jeżeli w portrecie numerologicznym występują mocno aspektowane 1 lub jeśli jest ich nadmiar, wtedy może występować tendencja do niesłuchania innych i bycia niemalże takim przewodniczącym PZPR. Istnieje wtedy duże ryzyko, że szybciej mówimy, niż myślimy, że ogromna ilość, tworzących się w naszej głowie, pomysłów, nie pozostawia czasu na ich realizację.
Nadmiar 1 w portrecie lub negatywnie wibrująca 1 w Czarnym Szczycie, może powodować rozpraszanie i skłonność do tworzenia pięknych teorii, które nigdy nie są zamieniane w czyn.
Znając pozytywne i negatywne wpływy tej wibracji, każdy z nas może stłumić jej negatywne potencjały, a uwypuklić te, które dają ogromną zdolność kreacji na zewnątrz.

Wibracja 1 wyposaża swojego właściciela w łatwość wypowiadania słów i łatwość artykułowania własnych myśli. Powoduje, że zawsze będziemy budzić ogromne zainteresowanie, a może i zachwyt wśród otaczających nas ludzi - będziemy umieli ładnie się wykreować i zamienić w słowa to, co pomyśli głowa. Jednak wibracja 1, może przynosić tendencję do gołosłowia.
Nadmiar 1 w portrecie może objawiać się tendencją do mówienia dużo i nic nie robienia.

U dzieci, młodych ludzi, a szczególnie u dziewczynek, nadmiar 1, a zwłaszcza jeśli pojawiają się one w pierwszych częściach Drogi Życia, może niestety doprowadzać do kłamania, do ciągłego znajdowania wytłumaczenia w różnych okolicznościach i nie przywiązywania istotnej wagi do wydanych poleceń. Warto pamiętać, że wychowywanie takich dzieci w oparciu o system kar, nie zda egzaminu. Tylko i wyłącznie system nagród, system oparty na budowaniu i poznaniu przez dziecko własnej wartości, będzie najbardziej skuteczny i pożądany. Jednak należy stosować ten system w sposób wyważony, aby nie rozwinął się u dziecka samozachwyt, należy stosować pochwały i nagrody celebrujące jego osiągnięcia.

Taki młody człowiek może być dla otoczenia dość uciążliwy, ponieważ ciągle będzie miał pełno nowych pomysłów. Osoby dorosłe i dzieci obdarzone dużą ilością 1, będą mieć skłonności do eksperymentowania na własnym organizmie i próby ich pouczania absolutnie nie zdadzą egzaminu. Wiedząc jednak o takich wpływach wibracji 1, możemy nie popełniać merytorycznych błędów podczas komunikowania się z takimi osobami.

Negatywnie wibrujące w portrecie numerologicznym 1, mogą niestety prowadzić do pojawiających się znamion, a przy sprzyjających warunkach wręcz do rozwijania się charakteru tyranii, tendencji do pomijania drugiego człowieka w systemie własnych założeń na przyszłość – postawa po trupach do celu. Przy nadmiarze 1, postawa taka wybudza egoizm i egocentryzm, prowadzący do sytuacyjnego wampiryzmu, traktowania ludzi przedmiotowo i nie zatrzymywania się nad drugim człowiekiem.

Wibracja 1 niesie wewnętrzna potrzebę bycia w grupie numerem JEDEN. Dla osób posiadających w portrecie nadmiar 2, wibracja 1 będzie wręcz wybawieniem, ponieważ będzie ona naturalnie harmonizowała i równoważyła tendencje do wycofywania się, którymi obdarza wibracja 2.

Prawidłowo, pozytywnie wibrująca 1, przynosi swojemu właścicielowi możliwość wykorzystywania pojawiających się w życiu szans, sytuacji, które przynosi życie i wykorzystywania darów, jakie przynoszą inni ludzie.

Pojawiając się w portrecie numerologicznym, wibracja 1 informuje o ogromnym potencjale słowa. Jeżeli w portrecie pojawia się dużo 1, to osoba taka powinna pracować w miejscu, gdzie słowo trafia do drugiego człowieka, ponieważ tylko wtedy zostanie zaspokojony wewnętrzny potencjał i potrzeba twórczego wypowiadania się na temat różnorodnych sytuacji i sposobów postrzegania określonych zdarzeń.

Wibracja 1, może przynosić tendencje do pobieżnego traktowania zadań, które zostały nam powierzone, a nadmiernego przywiązywania wagi do zadań, które sami komuś powierzyliśmy.
Osoby, które zostały obdarowane tą wibracją, z jednej strony, mogą cechować się brakiem swojej pilności i gorliwości, z którą powinny wykonywać zadania na rzecz innych, a z drugiej, być zawsze zbyt skupionymi i z nadmierną gorliwością oczekiwać na efekty spraw dotyczących i załatwianych na ich rzecz. Stąd osoby takie powinny świadomie, w sposób harmonijny kreować relacje z otoczeniem i zawsze dążyć do zrównoważenia: szanuj mnie tak, jak ja szanuję ciebie; nie jesteś szanowany, bo sam nie szanujesz innych, choć tego sam nie widzisz. Wibracja ta może czasami powodować zbytnie zapatrzenie w siebie i potrzebę skupiania na sobie wszystkich reflektorów.

Kiedy w portrecie występuje duża ilość 1, należy wtedy wykorzystać jej ogromny potencjał do nauki języków obcych. Wibracja ta daje lekkość w komunikowaniu się i lekkość w nauce języków obcych. Dzieci wyposażone w dużą ilości 1, będą miały wyjątkową łatwość wypowiadania się i przyswajania języków obcych oraz talenty oratorsko – humanistyczne ( mogą pięknie recytować ). Prawdziwymi humanistami mogą być wtedy, jeśli 1 w portrecie numerologicznym uzupełnione są wibracjami dającymi głębię: 9 i 2.

Wibracja 1 może wyposażać w pewnego rodzaju powierzchowność, manifestującą się przede wszystkim w dbałości o stronę zewnętrzną, a nie o wnętrze. Mając dużą ilość 1, sami w sposób świadomy, możemy uzupełniać nasze wnętrze, aby nie być kimś, kto ma przerost formy nad treścią.

1 jest doskonałą wibracją i potencjałem dla wszystkich ludzi, którzy chcą dokonywać cudów w swoim życiu. Ponieważ wszyscy mamy przynajmniej jedną 1 w swoim portrecie numerologicznym, to każdy z nas nosi w sobie umiejętność ich dokonywania, aby tylko się chciało.

Przy nadmiarze 1 w portrecie lub pojawiających się w określonych jego miejscach, może wystąpić tendencja do słomianego zapału. Pierwsza pojawiająca się przeszkoda, może doprowadzić do odstąpienia od realizacji powziętego planu i rzucenia się w coś nowego i pociągającego. Przy dużej ilości 1 w portrecie, na pewno należy pracować nad konsekwencją, a nie rozpraszać się na tysiące rozpoczętych i nie zakończonych pomysłów: teraz wszystkie siły i wszystkie pomysły kieruję na realizację tego konkretnego celu, a nie na poszukiwanie kolejnych wyzwań.

Wibracja 1 przynosi wyjątkową łatwość w zdobywaniu teoretycznej wiedzy. Mając jednak tę świadomość, możemy naszą zdobytą wiedzę zmieniać na praktyczną.

Pojawiająca się 1 w naszym portrecie numerologicznym, jest niewątpliwie jedną z najbardziej twórczych wibracji. Każdy z nas posiada ją przynajmniej jedną, jak nie w zestawie podstawowym, to w drugorzędnym, wynikającym ze składowych. Jest to jedna z wibracji, które pracują na płaszczyźnie intelektualnej. Wibracje 1, 5, 7 to liczby mentalne, które wywołują potrzebę ciągłego myślenia i to twórczego. Pozytywnie wibrująca 1, przynosi możliwości tworzenia własnych koncepcji, szukania własnych rozwiązań, testowania pomysłów, na ile są one możliwe do zrealizowania w realnym świecie. Każdy z nas wyposażony jest w ten potencjał, rozświetlający nasz umysł i naszą przestrzeń intelektualną. Wielu z nas bardzo często odmawia sobie prawa do sukcesu, do sprawdzenia, czy rzeczywiście dysponujemy wyjątkowymi zdolnościami, talentami i myślą twórczą. Skoro jednak mamy tę 1 w Drodze Życia lub innym miejscu portretu numerologicznego i do tej pory niczego twórczego nie zrealizowaliśmy, to nie dlatego, że tej twórczej myśli w nas nie ma, lecz dlatego, że może nie ufamy sobie, nie ufamy we własne możliwości. A to jest negatywny wpływ wibracji 1 – brak wiary w siebie.

Jeśli wibracja 1 pojawia się w którymś z Czarnych Szczytów piramidy życia, to niewątpliwie jest to informacja, że jej właściciel nie wierzy w siebie i cały czas potrzebuje zachęty od świata zewnętrznego, aby poczuć się dobrze. Wiemy jednak, że te zachęty i pochwały nie często pojawiają się w naszym życiu. Ludzie coraz mniej mówią innym miłe słowa, a jeśli mówią, to wtedy, kiedy chcą na tym skorzystać, ubić jakiś własny interes. Pamiętajmy jednak, że pojawiająca się negatywnie wibrująca 1 może osłabiać pewność siebie i dlatego nie poddawajmy się destrukcji i autodestrukcji, nie poddawajmy się wątpliwościom, że nie jesteśmy zdolni dokonywać cudów we własnym życiu. Dla każdego z nas cudem będzie coś innego. Dla jednej osoby cudem będzie osiągnięcie kierowniczego stanowiska, dla innej poproszenie o podwyżkę, dla jeszcze innej załatwienie prostej życiowej sprawy.
Tego cudu, każdy z nas jest w stanie dokonać.

Jak już wyżej była mowa, wibracja 1 wyposaża swoich właścicieli w umiejętność artykułowania słów i talenty językowe. Negatywnie wibrująca 1, jeśli nie wykorzystamy tego jej pozytywnego potencjału, może dawać tendencje do konfabulacji i do kłamstw. Jeśli w portrecie numerologicznym są silnie zaznaczone wpływy 1, które przynoszą potrzebę realizacji siebie jako kogoś wyjątkowego, a jednocześnie potencjały tej wibracji nie są zrealizowane na planie fizycznym, to osoba taka może kłamać i zmieniać rzeczywistość w formie słownej. Jeżeli 1 występuje przy 2, 7, które mówią o sferze psychicznej, może pojawiać się skłonność do konfabulacji – nie kłamstw, ale tworzenia alternatywnej rzeczywistości, z którą osoba taka mocno się identyfikuje, zatraca właściwie granice pomiędzy prawdą, a wytworem własnego umysłu.

Przy niewykorzystywaniu pozytywnego potencjału wibracji 1, może się pojawiać tendencja do arogancji w zachowaniach, obcesowość, nie branie pod uwagę uczuć drugiego człowieka, skłonność do wypowiadania obraźliwych wyrażeń, w formie poniżającej drugiego człowieka.
U mężczyzn, może wtedy występować tendencja do poniewierania innych. U kobiet, może się to wyrażać używaniem języka jak spod budki z piwem, ale nie przez brak kultury osobistej, lecz z powodu impulsywności, nie przemyślenia tego, co mówi ( język mówi szybciej, niż myśli głowa ).

Negatywnie wibrująca 1, niesie ze sobą również zagrożenie wytworzenia sobie tak zwanej samotności idola. Jeśli zawsze chcemy być najlepsi, jeśli zawsze chcemy być ponad innymi, jeśli jesteśmy człowiekiem sukcesu – to bardzo często możemy boleśnie odczuwać brak ludzi wokół siebie. Często mówi się, że wibracja 1 obdarza swojego właściciela samowystarczalnością i nie odczuwaniem potrzeby innych, a jednocześnie potrzebuje tła. W wibracji 1 można zobaczyć tarotowego Maga, który realizuje się twórczo dopiero wtedy, kiedy ma słuchacza, odbiorcę, którego wielkość realizuje się w oczach drugiego człowieka. Stąd osoby posiadające dużą ilość 1 w portrecie, mogą czasami odczuwać dyskomfort braku kogoś, kto jest obok, bo potrzebują braw i oklasków.

Duża ilość 1 występująca u mężczyzny, może często wskazywać na trudne relacje z innymi mężczyznami. W stosunku do kobiet, będzie on jak najbardziej twórczy, aczkolwiek czasami może sprawiać wrażenie takiego bawidamka, który wciąż bryluje w towarzystwie. Postawa taka nie jest jednak groźna, ponieważ mężczyzna z dużą ilością 1, wcale nie jest skłonny do zmiany partnerki życiowej, nie jest niewierny, lecz czasami potrzebuje wybudzić sytuacyjne zainteresowanie kobiety.

Wibracja 1 w I Czarnym Szczycie portretu numerologicznego, często wskazuje na problem z energią męską w domu – problem z ojcem lub dominacja mężczyzny nad mężczyzną. Często może to być syndrom starszego brata. W kontaktach z ludźmi obdarzonymi takimi wpływami wibracji 1, pamiętajmy, że nie wiemy, jakie warunki ich kształtowały i jaką mają pamięć przeszłości. Pamiętajmy, że ich obecne zachowanie: negatywne, nerwowe, czasami agresywne reakcje, mogą z dużym prawdopodobieństwem wskazywać na silną dominację w rodzinnym domu starszego brata lub ojca, która mogła zdławić młodego chłopca, przez co w dorosłym życiu może się w różnych sytuacjach manifestować bunt małego chłopca: nie pozwolę się już nigdy nikomu zdominować, nie pozwolę, aby ktoś inny znów wyznaczał mi moją przestrzeń, możliwości, zadania.

Aspekt dodatni i pozytywne cechy: ambicja, autorytet, pasja, intencja, inteligencja, przedsiębiorczość, dowódca, jak pierwsza litera alfabetu A, impuls do akcji, sukces osiągnięty przez siłę woli i zaufanie do samego siebie, szczerość, lojalność, nieustępliwość, entuzjasta, który chce być kochany i podziwiany, spełnienie jednostki, sukces w życiu, umiejętne kierowanie innymi, zdobywanie uznania, entuzjazm, twórczość, oryginalność, inicjatywa, umiejętność perswazji, nastawienie na własny rozwój, jedność myśli i czynu, osoba zdolna podbić świat i znaleźć rozwiązanie każdego problemu, duma, zdolności twórcze, oryginalność, niezależność, indywidualność, ruch pionierski, koordynacja myśli, kreatywność, odwaga, postęp, wola, aktywność, bogata wyobraźnia, kreatywność, przewodzenie, dokładność i punktualność dla siebie, szybkość działania, spryt, talent oratorski, zdolności językowe, dynamika i błyskotliwość, czasem z pogranicza geniuszu, zawsze wzbudza kontrowersje, niebanalni, dumni z własnych osiągnięć, ekstrawertycy, chęć pozostawienia po sobie trwałego śladu, chęć wyróżniania się z otoczenia, bez kompleksu niższości, uważają się za osoby jeśli nie doskonałe, to chociaż nieprzeciętne, panowanie nad emocjami, co powoduje, że wzbudzają zaufanie, często dowcipni, z poczuciem humoru sytuacyjnego,


Aspekt ujemny i negatywne cechy: zarozumiałość, egoizm, egocentryzm, despotyzm, nieumiejętność współpracy, słuchania i kochania, chwalipięta, spryciarz, pretensjonalny, manipulator, szarlatan, pozer, karierowicz, żądza władzy lub chęć przewodzenia, niezdecydowany, niepewny, nerwowy, naśladujący innych, samotny i odrzucony przez otoczenie, arogancja, impertynencja, samolubny, silne dążenie do zaspokajania swoich zachcianek, lenistwo, zależność, niestabilność, wynoszenie siebie ponad innych, niekonsekwencja, kłamliwość, skłonność do kradzieży, grubiaństwo, chaotyczność, pogoń za towarzystwem, brak umiejętności znoszenia porażki, powierzchowność, niechęć do pracy, brak zaangażowania w działaniu, słomiany zapał, słowa rzucane na wiatr, brak wierności ludziom i ideałom, agresja słowna, a czasami również fizyczna, silne pragnienie wydawania innym rozkazów, ludzie o dosyć wyniosłym sposobie bycia, bardzo uparci, jako wrogowie są nieprzejednani, mściwi, często okrutni. Instynktownie odgadują słabości przeciwnika i jednym stwierdzeniem potrafią go nie tylko zranić, ale i zniszczyć, bardzo drażliwi na swoim punkcie, wbrew temu, co manifestują, bardzo potrzeba im akceptacji otoczenia, dlatego nie znoszą krytyki, którą łatwo można ich zranić.


U kobiet: samodzielność, niezależność, potrzeba przewodzenia w domu, wierność

U mężczyzn: egocentryzm, pogoń za nowościami, często niewierność, syndrom Piotrusia Pana - postawa mężczyzny, charakteryzująca się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości, unikaniem zobowiązań i odpowiedzialności, żądny przygód marzyciel, mężczyzna skupiony na sobie, niezdolny do budowania trwałych więzi, oczekujący od partnerki postawy matkującej, opiekuńczej, pobłażliwej, niewymagającej, problemy w relacjach z mężczyznami, agresja słowna, a czasami również fizyczna

W partnerstwie i uczuciach odnoszą tzw. łatwe sukcesy. Są uczuciowe, namiętne, ale i zaborcze i dominujące. Zmienne w okazywaniu uczuć – wahają się od największej tkliwości do niemal brutalności. Tworzą harmonijne związki z osobami o wibracji 2 i 6, również mają korzystne układy z 3 i 4. Istnieje szansa na związki z 5 i 7, ale tu już trudniej. Zdecydowanie powinni unikać partnerstwa z 8 i 9, a także (z powodu stałej rywalizacji) z osobami własnej wibracji.

Zdrowie

Wibracja 1 wskazuje na wszelkiego rodzaju problemy w obrębie głowy, w tym również pasa barkowego – obejmuje kręgosłup szyjny i kończyny górne. Są to wszelkiego rodzaju dolegliwości wywołane uciskami, neuralgiami oraz tendencjami do zmian chorobowych w obszarze centralnego układu zarządzania mózgu typu udary, wylewy. O podłożu będą informowały dodatkowe liczby pojawiające się w portrecie numerologicznym.
Głowa jest newralgiczną częścią ciała u osób posiadających w portrecie dużą ilość 1.

Obecność wibracji 1, może powodować niedobór magnezu w organizmie, a przy jego braku również do uciekania potasu, co doprowadza do problemów krążeniowych i kardiologicznych typu: arytmie, tachykardie, duża męczliwość. W tym przypadku wibracja 1 nie tyle wskazuje na choroby w układzie krążenia, co mówi o problemach na poziomie elektryki serca i prawidłowości jego rytmu.

Przy 1 mogą pojawiać się takie dopadające nas słabości, co często może mieć również podłoże psychosomatyczne – ciągłe angażowanie się w coraz to nowe wyzwania, ciągłe rzucanie się na nowości, może doprowadzać do zmęczenia nie tylko fizycznego, ale i intelektualnego.

Wibracja 1 przynosi również problemy z oczami i wzrokiem. W zależności od połączenia z inną wibracją w naszym portrecie, występują wpływy i zagrożenia o różnorodnym podłożu.

Jeśli w portrecie numerologicznym mamy dużo ciężkich wpływów, które informują o ewentualności wystąpienia poważnego problemu zdrowotnego, dobrze jest wtedy przepracować wibrację 1 na innym poziomie, aby nie dopuścić do zagrożeń.

1 przy 1 – wszelkiego rodzaju urazy głowy, mikrourazy wywołane np. upadkami i uderzeniami. Może wystąpić dalekowzroczność – wada wzroku pogłębiająca się z wiekiem. Może wystąpić tendencja do astygmatyzmu – dotyka to centralnego układu nerwowego poprzez zaburzenia w zakresie akomodacji oka. Czasami mogą wystąpić problemy na poziomie prawidłowości budowy, rozwoju nie samej gałki ocznej, co nerwu wzrokowego.
Duża ilość 1 może powodować problemy w obszarze pasa barkowego – wszelkiego rodzaju choroby związane z uciskami, z dysfunkcją obwodowego układu nerwowego w obrębie pasa barkowego: łokieć tenisisty, tendencje do narośli, dolegliwości na poziomie wiązadeł doprowadzające do ograniczonej dysfunkcjonalności np. dłoni – porażenia nerwu strzałkowego, zmiany w kanale cieśni nadgarstka, ale spowodowane zwyrodnieniami.

1 przy 2 – przestrzeń głowy najbardziej zaburzona jest na poziomie płynów. 2 wskazuje na płyny w naszym organizmie i przy 1 może dawać problemy z oczami o charakterze podrażnień – nadmierny ekran łzowy lub zespół suchego oka. Nie występuje choroba gałki ocznej, ale nieprawidłowości na poziomie jego nawilżenia.
Mogą wystąpić problemy z zatokami i płynem w obszarze aparatu słuchu – zaburzenia błędnika, bóle głowy wywołane nadciśnieniem czaszkowym, nadciśnienie w dnie oka.
Konfiguracja ta może wskazywać na nieprawidłowości płynu rdzeniowo – mózgowego: tendencje do rzadko występującej obecnie choroby – zapalenia opon mózgowych ze skłonnością do zaburzeń w obrębie płynu mózgowo – rdzeniowego.
Może również występować wodogłowie, czy nieprawidłowości pracy zastawek odpowiadających za poziom tego płynu.
Pojawiać się mogą problemy z krwawieniem dziąseł i przyzębia – infekcyjność wynikająca z nadkażeń wtórnych. Jeżeli pojawi się infekcja w obrębie zatok, to bardzo często przenosi się ona na oczy, uszy, zęby, aparat głosu – struny głosowe i gardło.
Może występować zagrożenie problemami z aparatem mowy – różne problemy ze strunami głosowymi i nieprawidłowość funkcjonowania tej przestrzeni.
Wpływy alergiczne najczęściej występują przy 1 i 6, ale tutaj również mogą się one pojawiać, nie jako typowa alergia, ale jako słabość czynności śluzówki, która w obrazie daje wpływ alergiczny.

1 przy 3 – mogą występować zaburzenia na poziomie przysadki mózgowej, szczególnie u kobiet – zaburzenia hormonalne, ale z centralnego układu zarządzania hormonami ( nie koniecznie jest to tarczyca ). Mogą pojawiać się bóle głowy, czasami o podłożu migrenowym – migrena wybudzana przez wahnięcia hormonalne w okresie cyklu miesięcznego u kobiet.

1 przy 4 – zdecydowanie będzie wskazywała na problemy stawowe – wszelkiego rodzaju zwyrodnienia drobnych stawów i większych stawów pasa barkowego. Mogą również występować kamice nerkowe. Wibracja 4 ma tendencje do zatrzymywania wszystkiego w organizmie, do blokowania oczyszczania i przy 1 dającej skłonności do problemów z układem moczowym, mogą się pojawiać złogi, czy wręcz kamienie w nerkach.

1 przy 5 – jest to pełna urazowość. Bardzo często mogą pojawiać się urazy w obrębie głowy, a szczególnie nosa – wrodzone lub pourazowe skrzywienie przegrody nosowej. Wibracje te mogą przynosić skłonność do urazowości typu: poobijania, drobne uderzenia, siniaki.
Jeżeli przy tej konfiguracji pojawią się dodatkowo 3, 6 – to może występować kruchość naczyń.
Przy wibracjach 1 i 5 występuje skłonność do pękania naczyń, szczególnie w obrębie twarzy.
Mogą występować problemy ze zgryzem, nadmiarem zębów, przy 5 i 8 czasami podwójny garnitur zębów – dysfunkcje związane z prawidłowością następowania jednych zębów po drugich, nieprawidłowe położenie zębów.

1 przy 6 – bardzo często problemy z gardłem, tarczycą, a zwłaszcza jej nadczynność. Mogą występować skłonności o podłożu alergicznym, daleko posunięte wirusowe infekcje – wirusowe zapalenie krtani. Mogą pojawiać się problemy z układem krążenia – zmiany w obrębie naczyń krwionośnych i ciśnieniem krwi. Wibracje te mogą również przynosić problemy z poziomem cukru w organizmie.

1 przy 7 – może dawać drobna wypadkowość – upadki ze schodów, potknięcia, uderzenia głową, zsuwanie się. Może dochodzić do kolizji drogowych pod wpływem impulsów. Nie należy dać się ponosić nerwom, bo wtedy może wystąpić kolizyjność wywołana zbyt emocjonalnymi reakcjami. Nie powinno tu dochodzić do ciężkich następstw, natomiast do pełnej diagnozy, należy posłużyć się wpływami wynikającymi ze wszystkich wibracji urodzeniowych. Pamiętajmy, ze 1 to witalność i niezależność fizyczna, która przyblokowana w wyniku uszkodzeń czy urazów kręgosłupa, może zakończyć się całkowitym uzależnieniem od innych ludzi i niemożliwością samodzielnego funkcjonowania.

1 przy 8 – zaburzenia poziomu magnezu, potasu i układu elektryki serca, dający bardzo często obraz arytmii. Często pojawiają się problemy z zastawkami serca, najczęściej mitralnymi, które same z siebie powodują dodatkowo arytmię – nie są to problemy bardzo groźne.
Mogą pojawiać się problemy o charakterze przeciążeniowo – stresowym. Nie są to typowe migreny, ale mogą pojawiać się bóle o takim charakterze, wywołane usilnymi próbami znalezienia samodzielnego rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji, szczególnie zawodowo – materialnej. To taka praca na bardzo wysokich intelektualnych obrotach, która doprowadza do dolegliwości bólowych.
Wibracje te przynoszą bardzo często problemy w obrębie zębów: próchnica lub słabe zęby.
Zęby szczególnie podatne są wtedy na różnego rodzaju urazy typu wyszczerbienia, próchnicę, której mimo leczenia nie da się powstrzymać, problemy ze zgryzem, problemy z nieprawidłowo wyrastającymi lub wymieniającymi się zębami.

1 przy 9 – bardzo często występują podłoża reumatyczne – reumatyczne bóle głowy, problemy z układem krążenia ale również o podłożu reumatycznym. Może występować problem z zanikaniem głosu lub jego jakością – struny głosowe, różnego rodzaju zmiany w obrębie gardła, śluzówki gardła i strun głosowych, czasami polipy na strunach głosowych, polip w obrębie nosa, przerost trzeciego migdała dający nieprawidłowy wpływ na krtań lub struny głosowe.

Wibracje naturalnie dopasowane: 1, 5, 7 – wibracje mentalne, doskonale współpracujące przede wszystkim na płaszczyźnie intelektualnej

Wibracje współpracujące: 2, 3, 9

Wibracje niebezpieczne: 4, 6, 8 – konfrontacja tych wibracji z 1 przynosi często poważne objawy, zdrowotne, ale i również osobowościowe. Osoba, która ma w swoim portrecie dużą ilość sprzecznych wibracji, wibracji niekompatybilnych, które się zwalczają lub przynoszą układ: woda i ogień, bardzo często sygnalizują wewnętrzne rozterki i osłabienie tej podstawowej pozytywnej energii, jaka przypisana jest do kolejnej wibracji.

Wibracją neutralną może być 8

Opracowano na podstawie programu Tarocistki Danuty.
Minutka
 
Posty: 83
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:17
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: Minutka » 03 mar 2009, 18:07

GDY JESZCZE NIC NIE WIADOMO... ( 1 )

Z chwilą gdy z Bezkresu wyłania się Myśl, gdy bez kształt Zera-Jedni ulega z jakichś tam przyczyn zaburzeniu -stajemy się BYTEM. Jeszcze nieokreślonym, jeszcze nieświadomym ani siebie, ani swego celu i kierunku -ale już WYODRĘBNIONYM, już ISTNIEJĄCYM. Już wiemy, że mamy pewną odrębność od reszty otoczenia, że mamy coś, co tę odrębność ogranicza (np. ciało) , a naszym zasadniczym zadaniem jest ową odrębność potwierdzać, realizując w taki sposób POTRZEBĘ ZAISTNIENIA. Gdy już wiemy na pewno, że istniejemy, szukamy granic, w których się owo istnienie poszczególne rozgrywa. Odkrywając te granice NADAJEMY FORMĘ naszej świeżo uzyskanej egzystencji. Oto Jedynka! Bezustannie poszukująca form swej odrębności, niepewna ani siebie; ani swego miejsca wśród innych, sobie podobnych istot. Przypisywane jej cechy takie jak agresywność, przywódczość, pionierstwo i świeżość to przecież nic innego, jak cechy kogoś niepewnego swej egzystencji, potrzebującego stale się potwierdzać. Przyjęte u początku naszych rozważań założenie, iż Jedynka to początek ludzkiego życia, czyli narodziny i okres wczesnodziecięcy, doda jeszcze do opisanych już właściwości jeszcze jedno spostrzeżenie: ludzie, u których liczba jeden odgrywa ważną rolę w ich portrecie numerologicznym (a więc i w charakterze), akurat doświadczenia narodzin i wieku wczesnodziecięcego będą mieli szczególnie w osobowości wyeksponowane, tak jakby pozostali gdzieś w głębi duszy małymi dziećmi. Będą więc nieco nieobecni, póki nie odczuwają potrzeb i gwałtowni, bezbronni wobec potrzeby, gdy ta atakuje ich po dziecięcemu świeże i po dziecięcemu wrażliwe zmysły. Jedynka ma niezbyt wielki zakres tolerancji wobec środowiska; jej wytrzymałość na jakąkolwiek długotrwałą deprywację też nie jest rewelacyjna. O Jedynkę trzeba dbać, inaczej stanie się nieznośna, jako że nie ma zwyczaju hamowania swych uczuć i emocji. Za to jeśli poczuje się nasycona i wolna od napięć, nie będzie nikomu żałować entuzjazmu, jaki ma dla życia. Z Jedynką nie sposób się nudzić, bo dla niej wszystko jest świeże i nowe. Jedynka jest liczbą inicjującą królestwa indywidualnego i takie jej miejsce w strukturze systemu liczb definiuje dalsze cechy psychologiczne: silne uzależnienie od ciała i jego stanu oraz aktywność jako sposób na życie. Jest to aktywność raczej typu "sprinterskiego" (zdolność do maksymalnego wysiłku, lecz w krótkim okresie) niż "maratońskiego" (nie forsowanie się, lecz równomierne rozłożenie sił). Ta sama właściwość strukturalna powoduje też, że Jedynka w portrecie numerologicznym jest informacją o żywotności i ogólnej kondycji fizycznej człowieka. Jedynka silnie w portrecie "uszkodzona", np. za słaba w stosunku do reszty liczb, wskazuje na konieczność pracy nad kondycją fizyczną i zdrowiem. Jedynka nie jest świadoma swych celów życiowych, żyje tak trochę z dnia na dzień. Z ograniczeniami nie liczy się zupełnie. Oszczędzanie i tzw. gospodarność też są jej raczej obce. Dla równowagi ma ona coś, co można by nazwać "świadomością obfitości". Jedynka nie tyle wierzy, ile po prostu wie, że w świecie jest w gruncie rzeczy wszystkiego pod dostatkiem, przynajmniej dla niej. A że trzeba się o swoje trochę poawanturować, to już mniejsza, bo, jak pamiętamy, Jedynka nie ma z ekspresją swych emocji najmniej szych problemów. Jedynka- Początek, choć wyodrębniona i obdarzona formą, nie jest jednak ani do faktu istnienia, ani tym bardziej do jego formy specjalnie przywiązana. Zdarza się jej całkowicie zlekceważyć elementarne wręcz zasady bezpieczeństwa. Nie wynika to jednak z chęci poczucia owego na poły podniecającego, a na poły paraliżującego dreszczyku emocji, którego Jedynka raczej nie lubi, lecz, wstyd powiedzieć, bezmyślności i braku wyobraźni, jakie Jedynce zdarzają się stosunkowo często i z jakimi musi się uporać, jeśli ma nie stać się ofiarą wyżej wspomnianych cech. Powtórzmy: Jedynka nie lubi napięć i stara się je jak najszybciej zrelaksować. A to nie zawsze wychodzi na zdrowie, nie tylko Jedynce zresztą. Tradycja numerologiczna przypisuje Jedynce dodatkowo cechy "męskie" i "boskie", czyniąc z niej wręcz archetyp takich sił, zupełnie nie liczących się z ograniczeniami i stwarzających siłą woli wszystko, co umysł może podsunąć, a ciało zapragnąć. W świetle tego, co już wcześniej wyprowadziliśmy ze strukturalnych właściwości tej liczby, widać, że tradycja się nie myli. Taką to jednością logiki i tradycji pokrzepieni, możemy spokojnie przejść od Jedynki do następnych etapów rozwoju z liczb uczynionego świata.

Włodzimierz Zybertal
Minutka
 
Posty: 83
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:17
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: Minutka » 03 mar 2009, 18:11

Wibracja 1


Charakter - osobowość
Zgodnie z naukami ezoterycznymi, l jest liczbą Stworzenia, prapoczątków i źródeł wszelkiej energii. Liczba ta symbolizuje przyczynę wszystkiego. Rozpoczynająca numerologiczną skalę 1, daje siłę charakteru oraz indywidualność właściwą przywódcom.
Osoby posiadające tę wibrację realizują wiele śmiałych pomysłów, dzięki czemu wskazują drogę pozostałym. Nieustannie dążą do ulepszania metod pracy. Są to urodzeni przywódcy. Chcą pozostawić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z otoczenia.
Pozytywna Jedynka to osoba, która tworzy, doradza, dodaje odwagi i zachęca do działania. Jednocześnie buntuje się wobec wszelkiej władzy czy dominacji: jej misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym. Jedynki posiadają osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną i błyskotliwą, czasem nawet genialną, ale zawsze kontrowersyjną.
Ich dynamizm i twórcza postawa wobec życia sprawiają, że osoby te dokonują czegoś niezwykłego. Wiecznie będąc w ruchu, 1 spędzają czas na podróżowaniu, zwiedzaniu albo planowaniu czegoś nowego. I nawet jeśli ich ciało chwilowo znajduje się w bezruchu, umysł jest ciągle aktywny; pomysły rodzą się jeden za drugim, a nuda jest dla nich pojęciem zupełnie obcym. Posiadają przy tym cechy niezbędne do urzeczywistnienia tych planów w sposób oryginalny i przynoszący korzyści zarówno im samym, jak i otoczeniu.

1 zawsze jest odważna, niebanalna, ekstrawertywna i pełna entuzjazmu, dumna z siebie i z własnych sukcesów. Jest świadoma faktu, iż wyrasta ponad przeciętność, czuje, że wyróżnia się spośród otoczenia, co daje jej szczególną satysfakcję. Pragnie rozkazywać i przewodzić innym. Najczęściej jej się to udaje, toteż wśród 1 znajdziemy wyjątkowo dużo osób wpływowych i znaczących.
Osoby charakteryzujące się tą liczbą są energiczne i pozytywnie nastawione do życia. Promieniują pewnością siebie i posiadają ogromny dar przekonywania, graniczący z charyzmą, dzięki czemu łatwo wywierają wpływ na otoczenie.
Prawdziwa, czysta 1 nie zna kompleksu niższości, jeśli nie uważa się za doskonałą, to przynajmniej za nieprzeciętną. Dzięki umiejętności panowania nad sobą (czym szczyci się przy każdej okazji), zwykle wywiera korzystne wrażenie na otoczeniu i cieszy się opinią osoby godnej zaufania. Jednakże jej wyniosłość i chęć dominowania nad otoczeniem są przyczyną wielu nieporozumień i ataków ze strony osób nie tolerujących pychy i zarozumiałości.
Życie wielu 1 obfituje w ryzyko; często znajdują się na krawędzi przepaści. Nigdy nie tracą jednak nadziei, iż w ostatniej chwili coś albo ktoś wyzwoli je z opresji. Bez względu na wiek, młode duchem 1 wiodą życie intensywne i pełne przygód, życie jakiego nigdy nie zaznają osoby nieśmiałe czy, po prostu, bardziej rozważne.
Jedynki nie chcą podążać znanymi, utartymi szlakami, wolą raczej iść drogą, którą wyznaczą sobie same. Zmuszone do prowadzenia przeciętnej czy monotonnej egzystencji, popadają we frustrację i zgorzknienie i czują się głęboko nieszczęśliwe.
Osoby o tej wibracji to indywidualiści, ludzie uparci i egocentryczni. Posiadają własny, jasno określony światopogląd i niełatwo ulegają jakimkolwiek wpływom. Nie znoszą wtrącania się do ich życia, ingerowania w ich projekty. Potrafią bronić swych przekonań. Jako szefowie nie tolerują jakiegokolwiek sprzeciwu.
Prawie zawsze posiadają spryt i zdolności, które pozwalają im pokonywać wszelkie przeszkody i zdobywać to, czego tylko zapragną. Nie należą do tych, którzy przegrywają, są przy tym ambitne, reagują i działają szybko i z wyobraźnią. Cechująca je lotność umysłu i wrodzona inteligencja. Sprawiają, że gdy na czymś im szczególnie zależy, stają się niezwykle przekonującymi mówcami.
Osoby te uznają i praktykują zasadę: Żyj i pozwól żyć innym i same starają się nie wtrącać w sprawy innych.
1, jak już wspomnieliśmy, generalnie odznaczają się usposobieniem ekstrawertywnym, w życiu prywatnym natomiast zdecydowanie przypominają introwertyków. Żyją w swoim świecie, zdanie otoczenia zupełnie ich nie interesuje. Nawet jeśli same krytykują czasami innych, rzadko zdarza się, aby były małoduszne, czy rozmiłowane w plotkach.
Na ogół są to jednostki szlachetne, uczciwe i spontaniczne. Cechuje je przy tym doskonałe poczucie humoru; zawsze mają w zanadrzu szybką i ciętą ripostę. Dlatego też, mimo pewnej szorstkości w obejściu i, nierzadko, rażącego braku dyplomacji, łatwo zdobywają wiernych i oddanych przyjaciół.
W przyjaźni zaś odznaczają się lojalnością, wspaniałomyślnością i zdolnością do poświęceń. Jednak i na tym polu mają tendencje do dominacji. Skłonność ta nierzadko czyni z nich istnych dyktatorów. Jako wrogowie są nieprzejednani. Jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie ma wibracji łagodzących, to osoby te cechuje mściwość, a czasami wręcz okrucieństwo. Atakowane, stają się sarkastyczne, złośliwe i uszczypliwe. W instynktowny sposób odgadują słabości przeciwnika i jednym zdaniem potrafią go zniszczyć.
Mimo iż 1 często nie liczą się z uczuciami innych, zwykle są bardzo wrażliwe na własnym punkcie. Wbrew temu, co okazują, pragną być zaakceptowane przez otoczenie i nie znoszą krytyki, którą można je łatwo zranić. Cechę tę traktują jako niegodną ich słabość charakteru, toteż za wszelką cenę starają się ukryć ją przed innymi, a nawet przed samym sobą.
Postępowanie z 1-dzieckiem lub nastolatkiem zawsze powinno opierać się na logice, zdrowym rozsądku oraz odwołaniu się do jego inteligencji. W ten sposób uzyska się lepsze efekty wychowawcze. 1 bowiem od dziecka nie znoszą władzy despotycznej czy dyktatorskiej i zawsze będą się przeciw niej buntowały. Tak więc, próby zdominowania ich siłą, spowodują jedynie bunt, agresję i upór.
Jeśli 1 w sposób pozytywny wykorzystają swą wspaniałą energię, zdolności twórcze, zdeterminowanie i oryginalność, mogą osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą. Jednakże te same cechy użyte w złych celach staną się wadami, mogącymi przynieść nieszczęście im i otoczeniu.

Do tej pory mówiliśmy o pozytywnych aspektach Liczby 1. Nie należy jednak zapominać, że wibracja liczby l, podobnie jak wszystkich pozostałych, może oddziaływać zarówno w sensie dodatnim, jak i negatywnym. Negatywny wpływ tej wibracji, oznacza brak zdecydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo lub nadmierną uległość wobec otoczenia. Ujemny aspekt tej wibracji przejawia się również w cechach takich, jak: nietolerancja, egoizm, cynizm, agresywność, chęć dominacji za wszelką cenę. Jednocześnie, całkowita niezdolność do przyznawania się do własnych błędów, a także pragnienie nieograniczonej wolności sprawiają, że 1 nierzadko ma trudności w dostosowaniu się do norm społecznych. Dlatego 1 to często prawdziwi anarchiści. 1 negatywne są osobami aroganckimi i wyniosłymi, nie przebierającymi w środkach, które mogą zapewnić im osiągnięcie własnych planów i zamierzeń. Jak już wspomnieliśmy, niezwykle istotną rolę w życiu 1 odgrywa ambicja. Powinny jednak być ostrożne, gdyż źle pojęta, uczyni z nich ludzi nie liczących się z innymi, egoistów, nie cofających się przed zniszczeniem tego, kto stanie na ich drodze.

Powołanie - zawód
Osoby o tej wibracji obdarzone są lotnym i błyskotliwym umysłem i ogromną pomysłowością. - praca – interesy. Jednakże, mimo swych twórczych zdolności, największe sukcesy odniosą jako szefowie, kierownicy lub przywódcy. Olbrzymi dynamizm, umiejętność planowania i realizowania celów ułatwiają im dostęp do wysokich stanowisk. Niewątpliwie najwięcej satysfakcji osiągną, pracując na własny rachunek lub piastując stanowiska pozwalające na dużą swobodę działania.
Prawie zawsze idą przez życie, narzucając otoczeniu własne pomysły i warunki. Jako jednostki bardzo pewne siebie, same chcą walczyć o zdobycie upragnionych celów, nie zwracając się o pomoc do innych.
Zapał, energia i pomysłowość mogą przynieść im sukces w świecie biznesu, gdzie liczy się inicjatywa, intuicja, ambitne i dalekosiężne projekty oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji i przewodzenie wielkim przedsięwzięciom. Głowy 1 zawsze pełne są śmiałych pomysłów, a ich zaraźliwy entuzjazm sprawia, że otoczenie wierzy, iż nie istnieją dla nich przeszkody nie do pokonania.
Jeśli pragną poświęcić się medycynie, powinny specjalizować się w chirurgii, gdyż dzięki pewności w diagnozowaniu i działaniu, mają szansę na wybicie się w tej właśnie dziedzinie. Będą również dobrymi neurologami i psychiatrami, ponieważ posiadają wielką intuicję, przenikliwość i znajomość natury ludzkiej.
W świecie artystycznym odpowiadać im będzie teatr, muzyka, radio i fotografia. Mogą również zabłysnąć jako dziennikarze, twórcy komiksów i rysownicy. Podobnie w świecie mody i reklamy czeka je sława, a ich pomysłowość i oryginalność będą należycie doceniane. W istocie, wielu słynnych wynalazców urodziło się jako 1 lub ma ich dużo w swych Portretach Numerologicznych.
Ze względu na skłonności do przygód i ryzyka, 1 wyróżniają się jako piloci, spadochroniarze, podróżnicy, przewodnicy, geografowie i meteorolodzy.
Wybijają się także jako architekci, inżynierowie i konstruktorzy realizujący wielkie i ambitne projekty.
Determinacja, głęboki i przenikliwy umysł, charakterystyczne dla 1, sprzyjają również pracy badawczej.
Spółki i wszelka forma kooperacji są raczej niekorzystne dla osób o tej wibracji, chyba że w ich Portrecie Numerologicznym pojawią się liczby wskazujące na umiejętność pracy w grupie.
Łatwość ekspresji, wdzięk, bystra i oryginalna umysłowość, typowe dla osobowości 1, predysponują je do stanowisk wymagających częstych kontaktów z ludźmi.
Dzięki entuzjazmowi i łatwości we wcielaniu w życie najodważniejszych nawet pomysłów, 1 wyróżniają się także jako fabrykanci, inspektorzy i pełnomocnicy przedsiębiorstw.
Jako urzędnicy są odpowiedzialni i pracowici, mimo że mogą popadać w konflikty ze współpracownikami lub szefami na skutek swej szorstkości i braku taktu, niecierpliwości i uporu, a także nieumiejętności przyznawania innym racji.
Jako szefowie o błyskotliwej osobowości i twórczym umyśle, 1 wywierają korzystny wpływ na swoich podwładnych. Olśniewają ich i zadziwiają, ale często też zbijają z tropu nagłymi zmianami humoru i przechodzeniem od największej wyrozumiałości do wymagań graniczących z wyzyskiem. Prawie zawsze trudno jest współpracować z Numerem l. Podążać za nim, zrozumieć go, sprawiać mu przyjemność - oto wyzwania stojące przed jego podwładnymi.
Jeżeli życie zmusiło 1 do monotonnej czy rutynowej pracy, korzystne będzie dla niej zajęcie się w wolnym czasie czymś, co dałoby upust jej olbrzymiej wyobraźni, zdolnościom twórczym i artystycznym. Mogłaby, na przykład, zorganizować i prowadzić amatorską trupę teatralną, współpracować z jakimś czasopismem itp. Najważniejsze, aby działalność ta była na tyle inspirująca, żeby mogła zrekompensować nudę i brak podniet w codziennym życiu. Tylko w ten sposób 1 zachowają równowagę psychiczną, umysłową, a także fizyczną.

Sprawy materialne
Osoby o tej wibracji mają wszelkie dane, aby zdobyć sukces i majątek, pod warunkiem, że zdołają pokonać swe skłonności do ryzyka i będą działać z większą rozwagą.
Jedynki odznaczają się wyjątkowym talentem do robienia pieniędzy, podobnie zresztą jak i do ich wydawania. Jeśli chwilowo nie mają pieniędzy, zaciągają pożyczki, zwykle po to, aby żyć ponad stan albo zaangażować się w jakieś niepewne, nie do końca przemyślane interesy, co czynią również w przypadku dobrej sytuacji finansowej.
Odwaga, upór i siła charakteru, które ułatwiają im zdobycie fortuny, mogą sprawić, że stracą ją równie łatwo, jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie pojawią się tendencje hamujące. Biorąc pod uwagę fakt, że 1 mają skłonność do życia w luksusie i przepychu, trzeba przestrzec, że będą w stanie utrzymać to, co zdobyły, jak również unikną finansowych porażek jedynie wtedy, gdy opanują swe zachcianki i zachowają umiar i rozwagę, zawsze praktykując zasadę złotego środka.

Życie uczuciowe
Jedynki są uczuciowe, porywcze i namiętne. Z łatwością podbijają serca płci przeciwnej, co zawdzięczają elokwencji i wyjątkowej umiejętności przekonywania.
W miłości, podobnie jak innych dziedzinach życia, są zaborcze i dominujące; im bardziej kogoś kochają i czują się z tą osobą związane, tym bardziej pragną nad nią dominować.
Jedynki są bardzo zmienne, od największej czułości i delikatności potrafią przejść do oschłości, a nawet brutalności. Na ogół czułe i wyrozumiałe, stają się zimne i odległe, gdy na swej drodze natrafią na problemy czy trudności.
Szczęście i zrozumienie znajdą z osobami o Wibracji 2 lub 6, a także z 3 i 4, jeśli zdołają opanować niektóre wady, jak zaborczość i nadmierny krytycyzm.
Mogą być także szczęśliwe z 5 i 7, mimo że nie są to wibracje wyjątkowo harmonijne. Zdecydowanie natomiast powinny unikać bliższych związków z 8 i 9, a także z osobami o tej samej wibracji.
W tym ostatnim przypadku mielibyśmy do czynienia z nieustanną walką dwóch jednakowo silnych osobowości.
Dzieci urodzone pod wpływem tej wibracji zwykle buntują się przeciw rodzicielskiej władzy, zwłaszcza jeśli ma ona charakter autorytarny. Jednakże same, będąc rodzicami, nieświadomie starają się narzucić dzieciom swą wolę. Mimo tych skłonności, są przekonane, iż ich związek z własnymi pociechami oparty jest na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu.

Uwagi dodatkowe
Życiową misją osób o tej wibracji jest nie tylko poleganie na własnych siłach i rozwijanie swych licznych zalet. Ich życiowe zadanie polega również na inspirowaniu i przewodzeniu innym, których zarażają swym entuzjazmem i zachęcają do działania. Swym przykładem 1 powinny uczyć innych, że nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki uporowi i wytrwałej pracy można osiągnąć wszystko, czego się zapragnie.

Gladys Lobos
Minutka
 
Posty: 83
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:17
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: jasmin » 22 sie 2009, 23:44

LEKCJA DLA LICZBY 1: realizacja siebie, mądre używanie własnego autorytetu
jasmin
Niewymowny
 
Posty: 179
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: nadzieja_aa » 20 cze 2010, 20:19

Jedynka
1 – silne parcie na zaistnienie jako takie.
- są przede wszystkim ta artykulacja, ładna wymowa lub wysławianie się pisemne. W negatywie brak skupienia, słomiany zapał, chce robić to w czym zabłyśnie . 1 to słońce więc osoba musi je dostać…
- Wibracja lidera, który zwraca uwagę na siebie poprzez indywidualizacje decyzji w danej sytuacji.
1/28 – wibracja słoneczna , która tworzy przede wszystkim taki układ – my wobec realizacji założenia , zamierzenia i pomysłu.
- oznacza potrzebę zaistnienia i tworzenia układów spółek, relacji z drugim człowiekiem w których osoba ma pewien rodzaj nadrzędnych realizacji. 1 domaga się bycia numerem 1 a 1/28 nie tyle się domaga co ma potrzebę.
1/55 – jest ten dualizm, angażowanie się w dwóch płaszczyznach niemalże w podobnym stopniu.
1/82 – bardzo fajny czas
Sporo 1 – osoba szybciej mówi niż myśli
----------------------------------------------------
Jedynka –droga życia

1 z drogi życia – ma potrzebę bycia docenioną, podkreśloną, potrzeba zaistnienia ale często daje –niekonsekwencje.
- silne parcie na zaistnienie jako takie
Dla 1 z drogi życia - 4 rok osobisty jest tak jakby ktoś osobę betonowa czapą przykrył, trudno się ruszyć z tego, trudno jest rozwinąć skrzydła.
1 z drogi życia i 8 w I punkcie zwrotnym - - to powoduje, że osoba może mieć taki charakter osoby, która się zapala , która nie tworzy konstrukcji – tylko – „chcieć –to mieć” – czyli nie ma takiej klasycznej oszczędności
1 z drogi życia z 9 w I punkcie zwrotnym - to przede wszystkim wolność języka, nie umie owijać w bawełnę. To jest ogromna zaleta ale tez pewien rodzaj utrudnienia, które powoduje, że ludzi bardzo często słowem możemy zranić.
Manifestacja punktu zwrotnego manifestuje się w nowym 1 roku osobistym . Zaczyna się wtedy ten proces zmian rozciągnięty na jakiś czas. A jeśli nas dotyka 13 to cos co do tej pory było dla nas pewnego rodzaju ciągłością kończy się w sposób definitywny i musimy od samego początku starać się o uzyskanie nowych możliwości.
1/10 z drogi życia - droga życia prekursora, nowatora, kogoś kto musi zaistnieć wyłamując się ze schematu.
1/28 i 1/55 z drogi życia – nosi znamiona osoby która ma silna potrzebę zaistnienia w rozwiązaniu niestandardowym . To jest takie – „mam myśl, mam pomysł., mam trochę inna koncepcję niż reszta świata’.
-----------------------------------------------------------
1 – w cyklach
1 w II cyklu – wszelkiego rodzaju zmiany są zmianami bardzo korzystnymi , bo one posuwana osobę w stronę realizacji siebie na poziomie ambicjonalnym
1 rok osobisty
1 rok osobisty – możliwość tzw. tworzenia pomysłu.
- czas na nowości. , rok nowych możliwości
- bardzo dobry czas na podejmowanie działań które umożliwiają nam jeszcze raz kreować się w jakimś konkretnym wymiarze , pozwala nam na testowanie swoich możliwości w innych sytuacjach , w innym wymiarze niż to było do tej pory. , dobry czas na próby nowych sposobów na Zycie , na siebie np. samodzielny wyjazd na urlop.
- jest to kreacja nowej rzeczywistości na najbliższe 9 lat.
- nie daje nam takich realnych wymiarów zysków czyli skutek naszych działań nie jest policzalny w danym momencie.
1 rok osobisty i punkt zwrotny 6 – czas zakładania rodziny, czas wchodzenia w nową sytuacje życiową.
1/53 rok osobisty – ani 5 ani 3 nie jest wibracja stabilną. Ta 1 jest rodzajem testowania możliwości zmian sytuacji. Po to próbuje nowości by zweryfikować przydatność starego do budowania nowego.

1/55rok osobisty – nadchodzący rok otwierał będzie nowe możliwości wykorzystania wiedzy , umiejętności i to tych umiejętności , które osoba zgromadziła i gromadzi każdego dnia
1/55 – jest to 1 która daje wyższy poziom realizacji swoich możliwości , swojego potencjału na skutek zamknięcia pewnego cyklu który był cyklem sprawdzającym nasze możliwości.
-------------------------------------------------------------------
Jedynka w punktach zwrotnych
1 – w punkcie zwrotnym – nowe życie .
- może zachcieć czegoś spróbować.
- potrzeba wewnętrzna to bycie cały czas numer 1, cały czas w centrum uwagi.
1 w I punkcie zwrotnym a droga życia 3 - determinuje Cię do odpowiedzialności
- 1 przy 3 nie bedzie dawała egoizmu , a rozpraszanie ..., zainteresowanie wciąż nowymi pomysłami bez chęci "wypracowywania w pocie czoła" sukcesu
- 1 w I w punkcie zwrotnym możesz mieć wewnętrzną potrzebę beztroski , powierzchowności , koncentracji na sobie i wokół siebie , chęci życia bez zobowiązań , kierowanie sie impulsami ... i cała reszta która wynika z 1 , ale
...9 -Twoja droga życia wymusza na Tobie , te odpowiedzialność , konieczność samotnego poszukiwania rozwiązań , konieczność bycia dla kogoś innego przewodnikiem , wręcz nauczycielem , Twoja droga życia ..poniekąd determinuje Cię do odpowiedzialności pomimo że tak bardzo Ci ona nie pasuje .
zderzenie tych dwóch wibracji wprowadza w twój charakter skłonność do pouczania , brak kontroli nad jakością słów jakich używasz , skłonność do szybszego mówienia niż myślenia , ale ... po czasie zastanowienia weryfikację głoszonego poglądu , "bolisz słowem " bo słowo jest twoim żywiołem z racji 1 a, 9 powoduje ze nie zawsze zastanawiasz sie jak ktoś to odczuje , stąd może pojawiać się po czasie konieczność sprostowań i wyjaśnienia " co autor ma na myśli
1/10 w jakimś punkcie zwrotnym - po zamknięciu się jakiegoś cyklu zaczyna nowe Zycie, zaczyna wszystko od początku w tym nowa ziemia, nowa praca, nowa jakość życia , nowe „ja”
1 w drugim punkcie zwrotnym - nowy czas, nowa ziemia, nowa praca, nowy człowiek.- nadanie nowej jakości swojemu życiu.
1 w drugim punkcie zwrotnym - z 1 w minusie - do wszelkiego rodzaju nowości podchodzić w sposób dość ostrożny
1/10 – w szczycie – etap bardzo dużej aktywności , bardzo dużej błyskotliwości i to jest jakby nowy etap, nowa jakość . Dużo większa łatwość przyswajania nowych rzeczy (czyli historie związane z nauka – czegokolwiek – np. języków)
- dwie 1 z przodu – (dzień, miesiąc) – i 2 w I punkcie zwrotnym - dziecko potrzebuje zwracać na siebie uwagę, cały czas będzie potrzebowało takiego bezwzględnego skupienia się na nim , musi czuć podkreślenie wyjątkowości swojej.

-------------------------------------------------------------
Jedynka w wyzwaniach
1 w minusie i 1 w drugim punkcie zwrotnym - do wszelkiego rodzaju nowości podchodzić w sposób dość ostrożny
1 w minusie - może mówić o niemożności doprowadzania do wyartykułowania czyli jest to trudność z mową. Ale przy 3 w pierwszym cyklu, 5 –I punkt zwrotny , 3 z drogi życia – są to tak silne komunikacyjnie wibracje , że może występować tylko i wyłącznie blokada na to mówienie.
1 – w minusie , która schodzi się z 8 w I punkcie zwrotnym i 8 z miesiąca - lepiej idzie realizacja zawodowa niż emocjonalna.
1 w minusie- 1 w plusie – jeżeli wibracja wyzwania schodzi się z którymś z punktów zwrotnych lub z drogą życia czyli jest ten sam nominał wtedy szczególnie narażony na problem zdrowotny jest obszar , który wyraża dana wibracja . 1 jest to przede wszystkim głowa i tzw. Nasza mobilna. – problemy natury skoków ciśnienia śródczaszkowego
1 w wyzwaniu - mówi o aktywności własnej , o wierze w siebie i swoje działania , o podjęcie działań, które SA nie skutkiem żądań płynących ze świata zewnętrznego tylko założeń ustanowionych przez nas.
1 – II wyzwanie – mówi o problemie z energiami męskimi
==========================================================
- Ogromna ilość „1” , dwie „3? , „5” – charakter swojego życia ma osoba niespokojny, pełen zmian, pełen stawania na progu nowego.
- Kto wybiera męża pod wpływem 1 będzie on osobą dla której może on być zbyt płytki , zbyt powierzchowny , bo będzie patrzyła na niego przez strukturę „7” czyli tej „7’ która powoduje, że zaczynamy czasami nadmiernie rozbudowywać życie zewnętrzne. , zaczynamy czasami nadmiernie przezywać różne sprawy tłumiąc je w sobie.
1 jako wibracja dnia
1/19 – wskazane aby nie starać się forsować na siłę pewnych problemów, aby unikać sytuacji stawiania spraw na ostrzu noża . dzień w którym dobrze jest przedstawiać swoje koncepcje ale jednocześnie przy pewnego rodzaju oporze zewnętrznym szukać raczej sposobu negocjacji, porozumienia i nowatorskiego rozwiązania które najczęściej udaje nam się uzyskać w momencie jeśli przeanalizujemy nasze dotychczasowe starania, działania i będziemy potrafili odnaleźć pewien rodzaj bledu który być może powielamy.
Jest tez dniem w którym dużo łatwiej jest nam zwrócić uwagę na siebie, łatwiej nam tez zaistnieć. , wybić się z takiego troszkę szarego tłumu.
To czas w którym bardzo dobrze działa nasze słowo jeśli to słowo jest podparte wiedzą. Więc np. nie warto stawać na egzamin bez głębokiej wiedzy merytorycznej.
Natomiast dziś możecie odczuwać lekkość wyrażania własnych wniosków.
Bardzo dobry czas na podejmowanie nowych projektów czyli na rozpoczynanie czegoś bez względu na to jaki charakter działań miałby to być. : biznesowe, podejmowanie decyzji o rozpoczynaniu nauki, kursu. I dobrze jest ostatecznie przypieczętować pewne decyzje bo będą decyzjami mądrymi i poprawiającymi nasz wizerunek zewnętrzny w nadchodzącej przyszłości.
Jeśli mamy przeprowadzić rozmowę w której należy postawić twarde warunki to dziś nie jest to dobra data , bo spotkamy się z bezwzględnym oporem ze świata zewnętrznego.
Nie jest tez dobrze szukać porozumienia licząc na to , że ktoś podpowie nam rozwiązanie , że ktoś poda nam pomocna dłoń. A więc mówić wtedy kiedy my mamy coś do powiedzenia a nie oczekiwać, że ktoś wyręczy nas.
Nie jest dobry dzień na składanie deklaracji zobowiązującymi nas na bardzo długo i w bardzo odpowiedzialny sposób. , bo 1 powoduje tzw. Lekkość artykulacji ale nie zawsze stałość realizacji.
Dobrze jest nie wchodzić w sytuacje konfliktowe, bo nasze słowo mimo, że wzbudza zainteresowanie dziś to niekoniecznie to słowo znajduje posłuch i odbicie charyzmatycznego nakazu na tych z którymi chcielibyśmy toczyć tego typu polemiki.
==================================================
Awatar użytkownika
nadzieja_aa
Niewymowny
 
Posty: 115
Rejestracja: 06 mar 2009, 10:27
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: sylwia sosnowska » 08 paź 2010, 00:09

Jedynka to urodzony przywódca, indywidualista, chce po sobie zawsze zostawić trwały ślad, wyróżnić się z otoczenia.

Twórcza osobowość, dynamika i błyskotliwość, czasem z pogranicza geniuszu, zawsze wzbudzają kontrowersje. Są w wiecznym ruchu, odważni, niebanalni, pełni entuzjazmu, dumni z własnych osiągnięć. Ekstrawertycy. Silne pragnienie wydawania innym rozkazów, pewność siebie. Praktycznie bez kompleksu niższości, uważają się za osoby jeśli nie doskonałe, to chociaż nieprzeciętne.

Potrafią dobrze panować nad emocjami, co powoduje, że wzbudzają zaufanie. Jednak często są to ludzie o dosyć wyniosłym sposobie bycia. Życie pełne ryzyka, często sytuacje życiowe ekstremalne. To ogromni indywidualiści, ludzie bardzo uparci i często egocentryczni, niełatwo ulegają wpływom i racjom innych, nie znoszą ingerencji we własne życie.

Jako szefowie nie tolerują jakiegokolwiek sprzeciwu. Jedynki odznaczają się usposobieniem ekstrawertyka, ale nie dotyczy to zupełnie ich życia prywatnego, tu króluje introwertyzm. Skupione na własnym, prywatnym świecie, nie zwracają wielkiej uwagi na to, co o nich mówią inni. Często są to ludzie dowcipni, z poczuciem humoru sytuacyjnego.

Natomiast jako wrogowie są nieprzejednani, mściwi, często okrutni. Instynktownie odgadują słabości przeciwnika i jednym stwierdzeniem potrafią go nie tylko zranić, ale i zniszczyć. Są bardzo drażliwi na swoim punkcie, wbrew temu, co manifestują, bardzo potrzeba im akceptacji otoczenia, dlatego nie znoszą krytyki, którą łatwo można ich zranić.

Od dziecka nie znoszą niczyjej władzy eksponowanej w sposób despotyczny lub dyktatorski, to w nich zawsze będzie wywoływać protest i bunt. Ze względu na skłonność do ryzyka, mają predyspozycje do wielu zawodów, jedynym przeciwwskazaniem jest powtarzalność czynności zawodowych, oni potrzebują zajęcia, które daje im prawo do decydowania.

W partnerstwie i uczuciach odnoszą tzw. łatwe sukcesy. Są uczuciowe, namiętne, ale i zaborcze i dominujące. Zmienne w okazywaniu uczuć - wahają się od największej tkliwości do niemal brutalności.

Tworzą harmonijne związki z osobami o wibracji 2 i 6, również mają korzystne układy z 3 i 4. Istnieje szansa na związki z 5 i 7, ale tu już trudniej. Zdecydowanie powinni unikać partnerstwa z 8 i 9, a także (z powodu stałej rywalizacji) z osobami własnej wibracji.

Źródło: Własne poradniczki.pl ®
sylwia sosnowska
Niewymowny
 
Posty: 164
Rejestracja: 21 gru 2009, 01:26
Lokalizacja: deszczowa wyspa
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: sylwia sosnowska » 08 paź 2010, 17:30

Oj do mnie tez pasuje a zwlasza fragment z pogranicza geniuszu :lol: tylko dlaczego z pogranicza :lol: :lol: przy piewszym punkcie zwrotnym 2/11 ja osobiscie pol zycia odczuwalam konflikt pomiedzy tymi skarnymi wibracjami , najlepsza opcja to oczywiscie pogodzic sie :D
sylwia sosnowska
Niewymowny
 
Posty: 164
Rejestracja: 21 gru 2009, 01:26
Lokalizacja: deszczowa wyspa
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: Vittoria » 09 paź 2010, 10:31

koliber pisze:kiedys dla sheratona przed wielkanoca szylam uszy i ogonki zajaczkow
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Awatar użytkownika
Vittoria
Ściszcie to radio
 
Posty: 9079
Rejestracja: 31 sie 2009, 17:26
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Skorpion
Droga życia: 5

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: hedonism79 » 10 paź 2010, 21:08

Faceci z 1 w pierwszym zwrocie są fajni, a jak jeszcze 8 z DŻ i 9 z dnia ur. to miodzio ;) Męscy i magnetyczni ;) Mają inicjatywę i chęć działania. Tyle, ze długie kolejki za nimi kobiet. No ale każdy ma jakieś wady ;)
Prawdą najgłębszą jest ogarniająca człowieka i wszechświat Miłość, od której wszystko co istnieje pochodzi i do której wszystko wraca.

http://www.youtube.com/watch?v=xfJyegHljRI
Awatar użytkownika
hedonism79
Grafoman
 
Posty: 1044
Rejestracja: 12 mar 2009, 21:51
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Droga Życia - Wibracja 1

Postautor: hedonism79 » 10 paź 2010, 21:19

Haha niczym rasowa jedynka lubi sie sama pochwalić ;)
Prawdą najgłębszą jest ogarniająca człowieka i wszechświat Miłość, od której wszystko co istnieje pochodzi i do której wszystko wraca.

http://www.youtube.com/watch?v=xfJyegHljRI
Awatar użytkownika
hedonism79
Grafoman
 
Posty: 1044
Rejestracja: 12 mar 2009, 21:51
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Następna

Wróć do Droga Życia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości