Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Gren » 12 lis 2018, 16:09

Filozofia chińska – doktryny powstałe w starożytnych Chinach, których głównym tematem były zagadnienia etyczne i polityczne. W klasycznej filozofii chińskiej dominowały dwie szkoły: konfucjanizm i taoizm. Ważne znaczenie miały także inne prądy: legizm, motizm, sofizm chiński oraz szkoła yinyang.
Szkoła yinyang
Nazwa chińska
Pismo uproszczone 阴阳家
Pismo tradycyjne 陰陽家
Hanyu pinyin Yīnyángjiā

Szkoła yinyang, naturaliści – starożytna chińska szkoła filozoficzna, istniejąca w Okresie Walczących Królestw. Jej założycielem był Zou Yan.

Przedstawiciele szkoły yinyang łączyli kosmogoniczne koncepcje yin i yang oraz pięciu elementów z filozofią polityczną. Według tej teorii cykliczność pięciu chińskich żywiołów związana jest ściśle z cyklicznością władzy. Wszelkie wydarzenia zachodzące w naturze i świecie ludzkim są zdeterminowane przez aktualnie dominujący we wszechświecie żywioł. Cykliczne zmiany dominujących żywiołów są poprzedzone ciągiem naturalnych zjawisk odczytywanych jako przepowiednie i powodują zmianę dynastii panującej.

Poglądy szkoły yinyang wywarły wpływ na kształtowanie się klasycznych chińskich koncepcji politycznych i metafizycznych.


Yin i yang
Nauka o Yin i yang została wyłożona w anonimowej księdze Yijing głoszącej, że świat jest miejscem ścierania się dwóch przeciwstawnych zasad: aktywnej, męskiej i jasnej yang oraz pasywnej, kobiecej i ciemnej yin. Wszystkie rzeczy wynikły z tych prazasad i składają się z pięciu pierwiastków: wody, ognia, ziemi, drewna i metalu (por. arystotelesowskie pięć elementów).
Obrazek


1. Yin i yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni yin ani całkowicie yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a "co się wzniosło - opaść musi".
2. Yin i yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.
3. Tak yin jak i yang jest podzielne.

Każdy aspekt yin lub yang można dalej podzielić na mniejsze składowe yin i yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.
4. Yin i yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i yang znajdują się zwykle w stanie równowagi - kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak nie równoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar yin, nadmiar yang, niedostatek yin i niedostatek yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru yin występuje niedostatek yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar yang "wymusza" zmniejszenie się yin.
5. Yin i yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji yin może przekształcić się w yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.
6. Część yin znajduje się w yang, a część yang znajduje się w yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako:
przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona.
przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy yin i yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim nie jest możliwe.


Dalszy ciąg - https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_chi%C5%84ska

Symbol Yin Yang (jing jang) sięga swoich początków w starożytnych Chinach. W filozofii chińskiej, Yin i Yang opisują, w jaki sposób pozornie przeciwstawne siły mogą być kompletne, wzajemnie połączone i współzależne.

Wiele namacalnych dwoistości (takich jak światło i ciemność, ogień i woda) są uważane za fizyczne przejawy dualizmu symbolizowanego przez yin i yang.

Podstawy filozofii Yin Yang
Zgodnie z filozofią yin yang wszechświat i wszystko znajdujące się w nim, jest zarówno stałe, jak i cykliczne. W tym nieskończonym cyklu równowagi, siły są zastępowane przez swoje przeciwności. Przykłady ilustrujące filozofię yin yang obejmują:

Życie i Śmierć
Niebo i ziemie
Noc i dzień
Mrok i światło
Zdrowie i chorobę
Ubóstwo i bogactwo
Chłód i ciepło
Kształt symbolu
Symbol yin yang, znany również jako symbol Tai Chi lub Taiqi, składa się z okręgu podzielonego na sekcje czarno-białe kształtem litery S. W obrębie czarnej części znajdziemy małe koło białe,a w obrębie białej części zaś jest małe kółko czarne. Te elementy oznaczają, że każdy z aspektów symbolu nawet najmniejszy ma doniosłe znaczenie, podobnie jak cały Yin Yang.

Zewnętrzne Koło
Zewnętrzne koło znaku yin yang reprezentuje wszystko we wszechświecie, a także sam wszechświat. Krąg ten obejmuje dwoistość wszystkiego, co istnieje.

Linia dzieląca symbol
Zamiast prostej kreski dzielącej dwie połówki, w Jing Jang znajdujemy zakrzywioną linie o łagodnym kształcie. Co ona symbolizuje? Dzięki takiemu kształtowi linii łatwiej nam zrozumieć filozofie tego znaku – czyli oddziałujące na siebie siły. Patrząc na znak możemy łatwiej sobie wyobrazić ruch, dwoistość, walkę oraz zależności sił które nas otaczają.

Czarna strona Yin Yang
Czarna strona symbolu może reprezentować:

Kobietę – Yin jest żeńską energią chi i przeciwieństwem energii Yang (męskiej). Razem uzupełniają się i równoważą.
Pasywność – energia Yin jest wrażliwa i pasywna.
Intuicje – wewnętrzne poczucie zrozumienia życia i jego niuansów polega właśnie na energii yin.
Kreatywność – energia yin buduje się i rozwija się z kreatywnością, która motywuje energię yang do działania.
Ciemność – ciemność reprezentuje całą ekspresję energii yin.

Biała stron Yin Yang
Biała strona symbolu może reprezentować:

Mężczyznę – Yang jest męską energią chi i przeciwieństwem energii yin (żeńskiej).Razem uzupełniają się i równoważą.
Aktywność – energia Yang to energia stworzenia – jest energiczna i ruchliwa
Logikę – Yang jest logiczna – budzi ona kreatywną moc Yin
Światło, Oświecenie – energia Yang motywuje i inspiruje do zrozumienia i osiągnięcia oświecenie,
“Spotkanie dwóch osobowości jest podobne do kontaktu dwóch chemicznych substancji – jeżeli zachodzi interakcja, obie zostają przemienione.„ C. G. Jung
https://www.youtube.com/watch?v=HtXgNnL ... adio=1&t=0

Awatar użytkownika
Gren
Dobry Duszek Forumezo
 
Posty: 302
Rejestracja: 12 cze 2016, 21:20
Podziękował : 112 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Gren » 12 lis 2018, 16:35

Obrazek


Obrazek
“Spotkanie dwóch osobowości jest podobne do kontaktu dwóch chemicznych substancji – jeżeli zachodzi interakcja, obie zostają przemienione.„ C. G. Jung
https://www.youtube.com/watch?v=HtXgNnL ... adio=1&t=0

Awatar użytkownika
Gren
Dobry Duszek Forumezo
 
Posty: 302
Rejestracja: 12 cze 2016, 21:20
Podziękował : 112 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Nut » 13 lis 2018, 11:41

Pięć typów Psów
Metalowy Pies (04.02.1910 – 03.02.1911 i 04.02.1970 – 03.02.1971)
Wodny Pies (04.02.1922 – 03.02.1923 i 04.02.1982 – 03.02.1983)
Drewniany Pies (04.02.1934 – 03.02.1935 i 04.02.1994 – 03.02.1995)
Ognisty Pies (04.02.1946 – 03.02.1947 i 04.02.2006 – 03.02.2007)
Ziemny Pies (04.02.1958 – 03.02.1959 i 04.02.2018 – 03.02.2019)

Pięć typów Kogutów
Kogut Drewniany (lata 1885, 1945, 2005) nazwany “Kogutem piejącym”
Kogut Ognisty (lata 1897, 1957, 2017) nazwany “Kogutem samotnym”
Kogut Ziemny (lata 1909, 1969) nazwany “Kogutem zapowiadającym świt”
Metalowy Kogut Metalowy (lata 1921,1981) nazwany “Kogutem w klatce”
Kogut Wodny (lata 1933,1993) nazwany “Kogutem w kurniku”

Pięć typów Małp

Małpa Metalowa (lata 1860, 1920, 1980)Własny żywioł Małpy, METAL YANG, łączy się z żywiołem roku urodzenia, METALEM YANG
Małpa Wodna (lata 1872, 1932, 1992)

Własny żywioł Małpy, METAL YANG, łączy się z żywiołem roku urodzenia, WODĄ YANG, która wprowadza równowagę i łagodzi obyczaje.

Małpa Drewniana (lata 1884, 1944, 2004)
Własny żywioł Małpy, METAL YANG, łączy się z żywiołem roku urodzenia, DRZEWEM YANG.

Małpa Ognista (lata 1776, 1836, 1896, 1956, 2016)
Własny żywioł Małpy, METAL YANG, spotyka żywioł roku urodzenia, OGIEŃ YANG

Małpa Ziemna (lata 1848, 1908, 1968, 2028)
Własny żywioł Małpy, METAL YANG, spotyka żywioł roku urodzenia, ZIEMIĘ YANG.

Pięć typów Kóz
W chińskich horoskopach ważną rolę odgrywają żywioły, jest ich pięć: Metal, Woda, Drzewo, Ogień i Ziemia. Każde zwierzę, pojawia się co 12 lat, łącząc się kolejno z każdym z nich, a powrót do „własnego” roku zajmuje 60 lat, bo tyle trwa pełny cykl chińskich lat. Jest więc pięć nieco odmiennych typów każdego zwierzęcia ze względu na cechy żywiołu panującego w roku urodzenia danej osoby.

Metalowa Koza urodziła się w latach Kozy kończących się cyfrą 1, np. Krzysztof Kolumb, Marcel Proust, Jerzy Prokopiuk.
Wodna Koza urodziła się w latach Kozy kończących się cyfrą 3, np. Książę Józef Poniatowski, Ernest Renan, Lech Wałęsa
Drewniana Koza urodziła się w latach Kozy kończących się cyfrą 5, np. Michał Anioł, Mark Twain i reżyser John Ford
Ognista Koza urodziła się w latach Kozy kończących się cyfrą 7, np. Miguel Cervantes, Jonathan Swift, Thomas Edison, Simone de Beauvoir.
Ziemna Koza urodziła się w latach Kozy kończących się cyfrą 9, np. Honoré Balzac, Aleksander Puszkin, Pierre Curie.
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2708
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 537 razy
Otrzymał podziękowań: 422 razy
Droga życia: 0

Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: czerwonykapturek » 14 lis 2018, 12:14

Lubisz kolor biały czy czarny? A może i biały, i czarny? Wolisz niebo czy ziemie, dzień czy noc, słonce czy księżyc? Pragniesz światła i ciepła czy ciemności i chłodu? Bliższe są ci ruch i energia czy odpoczynek? Sprawdź kim jesteś, kobieta Yin czy Yang.

Według astrologii europejskiej naszym temperamentem rządzą cztery żywioły: ogień, woda, powietrze i ziemia.

Chińczycy natomiast wierzą, że światem rządzą dwie siły: Yang i Yin. Yang to siła, wzrost, podniecenie, wigor, ruch, energia, szybkość, bystrość, element twórczy. Yin to bierność, powolność, spokój, bezruch, apatia, smutek, statyczność, materialność. Yang symbolizuje osobowość męską, aktywną, związaną z dniem, a Yin osobowość kobiecą, bierną, związaną z nocą. Ale są także osobowości mieszane typu Yin-Yang lub Yang-Yin. Do znaków Zodiaku Yin należą: Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby. Natomiast do znaków Yang – Baran, Bliźnięta, Lew, Waga, Strzelec, Wodnik. Horoskop chiński ma także dwanaście znaków, a każdy symbolizuje zwierzę. Zwierzętami Yin są: Szczur, Bawół, Zając, Małpa, Pies, Świnia. A zwierzętami Yang – Tygrys, Koń, Smok, Wąż, Koza, Kogut. Jeśli więc jesteś Lwem, a według horoskopu chińskiego Tygrysem będziesz Yang-Yang – bardzo męska i aktywna. Rak-Zając będzie Yin-Yin, bardzo kobiecy i bierny. A Waga-Małpa – Yang-Yin, trochę męska a trochę kobieca. Wszystkie te cechy, które występują u jednej osoby wzajemnie się uzupełniają. Potrzebują siebie nawzajem, wręcz nie mogą bez siebie istnieć. Nie zwalczają się, nie dążą do dominacji, nie są sobie wrogie. Yang i Yin pochodzą bowiem z tego samego źródła dobrej energii – chi. Współczesna nauka mówi, że wszystko jest formą energii. Chińczycy nazwali tę energię, krążącą wokół nas i nas przenikającą, energią chi. Jest ona siłą napędową wszystkich procesów życiowych, jest po prostu życiem. Spoiwem łączącym nasze ciało, umysł i ducha. Dlatego Yin i Yang są nierozłączne jak noc i dzień, światło i ciemność, kobieta i mężczyzna.

Kobieta Yang
Wyróżnia się zwinnym, szczupłym, wysportowanym ciałem – mocnym i zdrowym. Jest silna, dynamiczna, żywiołowa, pełna inicjatywy i wigoru. Potrafi panować nad emocjami. Z natury jest pełna energii optymistka, śmiała i szlachetna.
Pani Yang realizuje się przede wszystkim w pracy zawodowej. Wybiera zajęcia twórcze. Satysfakcję odnajdzie na odpowiedzialnych stanowiskach, zwłaszcza w dyplomacji. To urodzona aktorka. Dobrze się czuje na scenie teatralnej lub jako prezenterka. Żądna jest zaszczytów, sławy i dowodów uznania. Dla oklasków i pochwał gotowa jest żyć w najwyższym napięciu i spalać się w nieustannym działaniu. Doskonale sprawdzi się także jako ekspert, zwłaszcza w zawodach ścisłych, takich jak fizyka, chemia czy medycyna. Jest niezwykle ambitna – perfekcjonistka. Zawsze realizuje swoje cele, znajduje praktyczne rozwiązania. Trudności ją dopingują. Nieświadomie dąży do zdobycia władzy i pozycji lidera. Trudno jej się podporządkować, źle się czuje w sytuacji, gdy nie ma wyboru. Odważna, twarda i wytrzymała fizycznie. Przeciwstawi się każdemu, kto ośmieli się z nią zadrzeć. Lubi prowokować, uwodzić, zdobywać i bez trudu podbija męskie serca. Ubiera się efektownie, wybiera ostre zdecydowane kolory, bez trudu więc przyciąga uwagę płci przeciwnej. W miłości nie jest jednak łatwą partnerką. Z jednej strony fascynuje swoją namiętnością i gwałtownością uczuć, z drugiej przeraża zaborczością i wybuchami zazdrości. Miewa skłonność do dramatyzowania, ale potrafi się w porę pohamować. Nie lubi zwierzeń, nie płacze, nie szuka ratunku w telefonie zaufania. Polega tylko na sobie, sama wyciąga wnioski i podejmuje decyzje. Bywa nadmiernie władcza i niezależna. W mężczyźnie widzi najczęściej partnera lub własną zdobycz, ale nigdy nie uzna go za swojego pana i władcę. Wymarzonym towarzyszem życia dla odważnej, samodzielnej pani Yang jest pan Yang. Łatwo odnajdą wspólny język, będą dążyć do tych samych celów i wzajemnie poskramiać swoje nadmiernie wybujałe temperamenty. Jeśli jednak ona jest Yang-Yang, on powinien być Yang-Yin, to pozwoli mu złagodzić nieco drapieżność i niepohamowane wybryki wybranki.

Kobieta Yin
Jest osobą o lekko zaokrąglonych kształtach z widocznym brzuszkiem. Często miewa zamyślony wzrok i łagodny głos. Ma silną intuicję, łatwo poddaje się nastrojom oraz chętnie słucha innych. Z natury spokojna, dyskretna – idealistka.
Pani Yin nie lubi siedzieć z założonymi rękami, ale w odniesieniu sukcesu przeszkadza jej brak pewności siebie, poczucie własnej słabości i lęk przed niepowodzeniem. A wcale nie jest słaba ani chorowita. Wręcz przeciwnie, zwykle mocno zbudowana, odporna i wytrzymała na trudy życia (niestety, często miewa nasilające się z wiekiem skłonności do tycia). Nigdy nie traci ducha i nie poddaje się. Nawet największe dramaty i najtrudniejsze problemy nie są w stanie pozbawić jej woli walki, potrafi działać precyzyjnie i z wielką determinacją. Aby jednak wyzwoliła się w niej taka energia, musi się znaleźć w skrajnie ciężkich warunkach. Ograniczenia i bariery mobilizują ją do działania. Introwertyczka, trochę nieśmiała, nad światowe życie przedkłada intymność. Bardziej zainteresowana własnym wnętrzem, rodziną, dziećmi niż karierą zawodowa czy sprawami publicznymi. Najlepiej i najpewniej czuje się we własnym domu. Lubi przyjmować gości, prawić im uprzejmości, wyświadczać drobne przysługi. Jest wzorową gospodynią. Potrafi dla każdego znaleźć czas i dobre słowo. Często odnajduje swoje powołanie w działalności artystycznej, zawodach związanych z pielęgnacją i wychowaniem dzieci, nauczaniem lub urządzaniem wnętrz. Drzemie w niej wiele ukrytych talentów, ale trzeba nią silnie potrząsnąć, obudzić i tak ukierunkować, by mogła rozwijać swoje możliwości. W przeciwnym razie jej potencjał twórczy pozostanie niewykorzystany. Miewa również szczęśliwą rękę do interesów. Wrażliwa i delikatna potrafi załatwić każdą sprawę, dzięki prywatnym kontaktom, rozmaitym układom, przyjaźniom, więziom rodzinnym. Zmysłowa i marzycielska kieruje się przede wszystkim intuicją i głosem serca. W miłości niesłychanie romantyczna, sentymentalna, przywiązuje ogromną wagę do słów, gestów i wszelkich zewnętrznych oznak uczucia i adoracji. Ma bogatą wyobraźnię, poczucie piękna i humoru. Jest towarzyska, pogodna, ma łatwość nawiązywania kontaktów. Z natury opanowana i łagodna. Bardzo trudno jest ją rozzłościć czy choćby wyprowadzić z równowagi. Gdy jednak sytuacja zmusza ją do obrony własnych poglądów lub bezpieczeństwa osób najbliższych, zwłaszcza dzieci, demonstruje niezwykłą odwagę i heroizm. Potrafi czasem zrobić awanturę i długo chowa urazę. Ale zazwyczaj jest cierpliwa, może znieść mnóstwo nieprzyjemności i najbardziej niestosownych zachowań przyjaciół i rodziny. Najlepszym dla niej partnerem będzie czuły i wyrozumiały pan Yin. Więź emocjonalna łącząca ją z partnerem bywa czasem tak silna, że pozbawia ją możliwości swobodnego decydowania o własnym losie. Kocha jednak swego towarzysza i dzieli jego niedole, niezależnie od tego czy jest on wart zapłacenia tak wysokiej ceny. Związek z panem Yang może być również udany, bo pani Yin bardzo potrzebuje kogoś, kto umiałby ją zdopingować do działania i podejmowania decyzji, co zwykle robi bardzo niechętnie. Jest mądra, kulturalna, ma dobry gust i umie w porę podsunąć zbawienną radę. To znakomita partnerka dla mężczyzny, marzącego o karierze dyplomaty czy polityka.


źródło; kobietapl
"Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca." - Norman Vincent Peale
Awatar użytkownika
czerwonykapturek
Dobry Duszek Forumezo
 
Posty: 74
Rejestracja: 22 sie 2018, 16:48
Podziękował : 52 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: wlade » 14 lis 2018, 12:33

Fajnie zebrane informacje na temat podstaw Feng Shui. :-)

Co do pierwszego tematu dodam jeszcze tylko jedno zdanie, choć ważne:
Nic nie jest całkowicie Yang, ani Całkowicie Yin.
TajChi to dwie przenikające się energie, gdzie jedna ne może istnieć bez drugiej.
inż Włodzimierz Buliński
Konsultant Feng Shui i Ba Zi
Senior Practitioner FSRC Canada
www.fengshuiwlade.com
www.fengshuitradycyjne.pl
https://www.facebook.com/groups/fengshuiibazi/

Awatar użytkownika
wlade
Konsultant Feng Shui i Ba Zi inż. Informatyk
 
Posty: 65
Rejestracja: 08 wrz 2010, 20:27
Podziękował : 2 razy
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Płeć: Mężczyzna
Droga życia: 1

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Elzbieta » 16 lis 2018, 02:58

W chińskim znaku zodiaku występuje: Szczur, Bawół, Tygrys, Kot, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies oraz Dzik.

Występuje jako dodatek także pięć żywiołów dzięki czemu czas zodiaku wraz z nimi trwa sześćdziesiąt lat. Odpowiednikom europejskich znaków zodiakom patronują w astrologii wschodu zwierzęta które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu kultury tegoż regionu świata.

Rok Początek i koniec Zwierzę Rok Początek i koniec Zwierzę
1936 24.01.36-10.02.37 Szczur 1972 16.01.72-02.02.73 Szczur
1937 11.02.37-30.01.38 Bawół 1973 03.02.73-22.01.74 Bawół
1938 31.01.38-18.02.39 Tygrys 1974 23.01.74-10.02.75 Tygrys
1939 19.02.39-07.02.40 Kot 1975 11.02.75-30.01.76 Kot
1940 08.02.40-26.01.41 Smok 1976 31.01.76-17.02.77 Smok
1941 27.01.41-14.02.42 Wąż 1977 18.02.77-06.02.78 Wąż
1942 15.02.42-04.02.43 Koń 1978 07.02.78-27.01.79 Koń
1943 05.02.43-24.01.44 Koza 1979 28.01.79-15.02.80 Koza
1944 25.01.44-12.02.45 Małpa 1980 16.02.80-04.02.81 Małpa
1945 13.02.45-01.02.46 Kogut 1981 05.02.81-24.01.82 Kogut
1946 02.02.46-21.01.47 Pies 1982 25.01.82-12.02.83 Pies
1947 22.01.47-09.02.48 Dzik 1983 13.02.83-01.02.84 Dzik
1948 10.02.48-28.01.49 Szczur 1984 02.02.84-19.02.85 Szczur
1949 29.01.49-16.02.50 Bawół 1985 20.02.85-08.02.86 Bawół
1950 17.02.50-05.02.51 Tygrys 1986 09.02.86-28.01.87 Tygrys
1951 06.02.51-26.01.52 Kot 1987 29.01.87-16.02.88 Kot
1952 27.01.52-13.02.53 Smok 1988 17.02.88-05.02.89 Smok
1953 14.02.53-02.02.54 Wąż 1989 06.02.89-26.01.90 Wąż
1954 03.02.54-23.01.55 Koń 1990 27.01.90-14.02.91 Koń
1955 24.01.55-11.02.56 Koza 1991 15.02.91-03.02.92 Koza
1956 12.02.56-30.01.57 Małpa 1992 04.02.92-22.01.93 Małpa
1957 31.01.57-17.02.58 Kogut 1993 23.01.93-09.02.94 Kogut
1958 18.02.58-07.02.59 Pies 1994 10.02.94-30.01.95 Pies
1959 08.02.59-27.01.60 Dzik 1995 31.01.95-18.02.96 Dzik
1960 28.01.60-14.02.61 Szczur 1996 19.02.96-07.02.97 Szczur
1961 15.02.61-04.02.62 Bawół 1997 08.02.97-27.01.98 Bawół
1962 05.02.62-24.01.63 Tygrys 1998 28.01.98-15.02.99 Tygrys
1963 25.01.63-12.02.64 Kot 1999 16.02.99-04.02.00 Kot
1964 13.02.64-01.02.65 Smok 2000 05.02.00-23.01.01 Smok
1965 02.02.65-20.01.66 Wąż 2001 24.01.01-22.02.02 Wąż
1966 21.01.66-08.02.67 Koń 2002 12.02.02-31.01.03 Koń
1967 09.02.67-29.01.68 Koza 2003 01.02.03-21.01.04 Koza
1968 30.01.68-16.02.69 Małpa 2004 22.01.04-08.02.05 Małpa
1969 17.02.69-05.02.70 Kogut 2005 09.02.05-28.01.06 Kogut
1970 06.02.70-26.01.71 Pies 2006 29.01.06-17.02.07 Pies
1971 27.01.71-15.01.72 Dzik 2007 18.02.07-06.02.08 Dzik
chinski-zodiak-t33259.html#p904893
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elzbieta
Administrator
 
Posty: 31617
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2235 razy
Otrzymał podziękowań: 2184 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Żarłacz » 16 lis 2018, 15:12

Ja tych żywiołów nie rozumiem. Małpa Wodna (lata 1872, 1932, 1992)

Obrazek

Mnie wspiera Metal, ja wspieram drzewo, hamuje ogień a mnie hamuje ziemia.


Swoje zwierzę odnalazłam, inne już nie. 035
- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy?
- Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.
Awatar użytkownika
Żarłacz
 
Posty: 89
Rejestracja: 03 cze 2016, 12:54
Podziękował : 10 razy
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Droga życia: 0

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Kawauka » 28 lis 2018, 11:09

Zauważyłam, że osoby "metalowe" bardzo lubią osoby "ogniste", natomiast ogniści źle się czują przy wodnistych czego wodniści nie bardzo odczuwają, ponieważ woda radzi sobie świetnie z każdym innym żywiołem.
Ja jestem chińskim ogniem i z jedynym żywiołem z jakim nie miałam bliższych doświadczeń jest drewno. Także ciekawi mnie jak drewno reaguje na ogień przy bliższym poznaniu? Można by pomyśleć, że drewno dobrze się pali, więc ognista osoba mogłaby teoretycznie rozpalić tą drewnianą :)
Kawauka
blokada konta
 
Posty: 38
Rejestracja: 21 lis 2018, 11:49
Podziękował : 10 razy
Otrzymał podziękowań: 7 razy

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Elzbieta » 05 gru 2018, 22:40

Można by pomyśleć, że drewno dobrze się pali, więc ognista osoba mogłaby teoretycznie rozpalić tą drewnianą :)]


Chyba spalić. Doszczętnie zniszczyć, wykończyć.To Drewno "utrzymuje Cię przy życiu", wspiera. :03777: Natomiast Ciebie Woda zniszczy :basebal:

Obrazek
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.

Awatar użytkownika
Elzbieta
Administrator
 
Posty: 31617
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2235 razy
Otrzymał podziękowań: 2184 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Filozofia chińska - żywioły w chińskiej astrologii

Postautor: Brigit » 07 gru 2018, 10:14

DATY I ŻYWIOŁY W CHIŃSKIM KALENDARZU KSIĘŻYCOWYM


Szczur Żywioł
05.02.1924–24.01.1925 drzewo
24.01.1936–10.02.1937 ogień
10.02.1948–28.01.1949 ziemia
28.01.1960–14.02.1961 metal
15.02.1972–2.02.1973 woda
02.02.1984–8.02.1985 drzewo
19.02.1996–6.02.1997 ogień
20.01.2008–25.01.2009 ziemia
25.01.20120–11.02.2021 metal

Bawół
25.01.1925–12.02.1926 drzewo
11.02.1937–30.01.1938 ogień
29.01.1949–16.02.1950 ziemia
15.02.1961–4.02.1962 metal
03.02.1973–22.01.1974 woda
09.02.1985–28.01.1986 drzewo
07.02.1997–27.01.1998 ogień
26.01.2009–13.02.2010 ziemia
12.02.2021–31.01.2022 metal

Tygrys
13.02.1926–1.02.1927 ogień
31.01.1938–18.02.1939 ziemia
17.02.1950–5.02.1951 metal
05.02.1962–24.01.1963 woda
23.01.1974–10.02.1975 drzewo
29.01.1986–16.02.1987 ogień
28.01.1998–15.02.1999 ziemia
24.01.2010–02.02.2011 metal
01.02.2022–20.01.2023 woda

Kot (Zając lub Królik)
02.02.1927–22.01.1928 ogień
19.02.1939–7.02.1940 ziemia
06.02.1951–26.01.1952 metal
25.01.1963–12.02.1964 woda
11.02.1975–30.01.1976 drzewo
17.02.1987–5.02.1988 ogień
16.02.1999–4.02.2000 ziemia
03.02.2011–22.01.2012 metal
21.01.2023–09.02.2024 woda

Smok Żywioł
23.01.1928–9.02.1929 ziemia
08.02.1940–26.01.1941 metal
27.01.1952–13.02.1953 woda
13.02.1964–1.02.1965 drzewo
31.01.1976–17.02.1977 ogień
06.02.1988–26.01.1989 ziemia
05.02.2000–23.01.2001 metal
23.01.2012 – 09.02.2013 woda


Wąż
10.02.1929–29.01.1930 ziemia
27.01.1941–14.02.1942 metal
14.02.1953–02.02.1954 woda
02.02.1965–20.01.1966 drzewo
18.02.1977–06.02.1978 ogień
27.01.1989–26.01.1990 ziemia
24.01.2001–11.02.2002 metal
10.02.2013–29.01.2014 woda

Koń
11.02.1918–31.01.1919 ziemia
30.01.1930–16.02.1931 metal
15.02.1942–04.02.1943 woda
03.02.1954–23.01.1955 drzewo
21.01.1966–08.02.1967 ogień
07.02.1978–27.01.1979 ziemia
27.01.1990–14.02.1991 metal
12.02.2002–31.01.2003 woda
30.01.2014–18.02.2015 drzewo


Koza (Owca)
01.02.1919–19.02.1920 ziemia
17.02.1931–05.02.1932 metal
05.02.1943- 24.01.1944 woda
24.01.1955-11.02.1956 drzewo
09.02.1967–28.01.1968 ogień
28.01.1979–15.02.1980 ziemia
15.02.1991-03.02.1992 metal
01.02.2003-20.01.2004 woda
18.02.2015–07.02.2016 drzewo


Małpa Żywioł
20.02.1920–7.02.1921 metal
06.02.1932–25.01.1933 woda
25.01.1944–12.02.1945 drzewo
12.02.1956–30.01.1957 ogień
29.01.1968–16.02.1969 ziemia
16.02.1980–4.02.1981 metal
04.02.1992–22.01.1993 woda
21.01.2004–8.02.2005 drzewo
09.02.2016–28.01.2017 ogień


Kogut
08.02.1921–27.01.1922 metal
26.01.1933–13.02.1934 woda
13.02.1945–1.02.1946 drzewo
31.01.1957–15.02.1958 ogień
17.02.1969–5.02.1970 ziemia
05.02.1981–24.01.1982 metal
23.01.1993–9.02.1994 woda
09.02.2005–28.01.2006 drzewo
29.01.2017–15.02.2018 ogieńPies
28.01.1922–15.02.1923 woda
14.02.1934–3.02.1935 drzewo
02.02.1946–21.01.1947 ogień
16.02.1958–7.02.1959 ziemia
06.02.1970–26.01.1971 metal
25.01.1982–12.02.1983 woda
10.02.1994–30.01.1995 drzewo
29.01.2006–16.02.2007 ogień
16.02.2018–04.02.2019 ziemia


Dzik (Świnia)
16.02.1923–4.02.1924 woda
04.02.1935–23.01.1936 drzewo
22.01.1947–9.02.1948 ogień
08.02.1959–27.01.1960 ziemia
27.01.1971–14.02.1972 metal
13.02.1983–1.02.1984 woda
31.01.1995–18.02.1996 drzewo
17.02.2007–19.01.2008 ogień
05.02.2019–24.01.2020 ziemia
Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie, prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie.
Anthony Peake
Awatar użytkownika
Brigit
Dobry Duszek Forumezo
 
Posty: 203
Rejestracja: 09 paź 2017, 09:43
Podziękował : 117 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy


Wróć do Astrologia Ba Zi

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości