heksagramy

heksagramy

Postautor: xLena » 07 sty 2014, 17:24

źródło WSZYSTKICH tu zamieszczonych heksagramów przeze mnie to: http://www.iching.pl/lista-heksagramow-iching.html

Obrazek
1 - CZHIEN / TWORZĄCY, NIEBO
(CH'IEN: Niebo, tworzący - CH'IEN: Niebo, tworzący)
OBRAZ: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.
KOMENTARZ: Światło i moc, wypełniające wszystkie linie heksagramu, odnoszą się zarówno do zdarzeń świata, jak i działań człowieka, pozostającego w związku z twórczymi siłami wszechświata. Jest to heksagram IV miesiąca rocznego cyklu (ok. 20 V - 20 VI)

LINIE ZMIENNE: I (9) Ukryty smok. Nie działać. Komentarz: Twórcze siły są jeszcze w ukryciu, nie wywierają swego błogosławione wpływu na świat. Wielki człowiek żyje w ukryciu, wierny sobie nie może zbaczać z wytkniętej drogi pod wpływem niekorzystnych okoliczności. Czeka sprzyjającego momentu, przedwcześnie nie marnotrawiąc wewnętrznej siły.
II (9) Smok pojawia się na łące. Korzystne jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Siły twórcze zaczynają działać. Pojawił się wielki człowiek; jeszcze nie ma wpływowej pozycji, lecz już wywiera wpływ na bieg rzeczy swą wewnętrzną siłą i charyzmatyczną osobowością. Warto go poznać dołączyć i wesprzeć go w działaniu.
III (9) Człowiek szlachetny jest twórczy przez cały dzień. Nadchodzi wieczór: jego umysł wciąż jest opanowany troską. Niebezpieczeństwo. Bez winy. Komentarz: Człowiek wielki rozwinął działalność. Jego wewnętrzna siła jest na miarę zadań, są one jednak tak liczne, a oczekiwania otoczenia tak sprzeczne, że łatwo może w nich utonąć lub przez nadmiar ambicji utracić właściwy kierunek działania. Tylko prawdziwa wielkość nie da się uwieść pokusie.
IV (9) Chwiejny lot nad głębinami. Bez winy. Komentarz: Nadszedł moment zmiany. Wielki człowiek musi wybierać: wznieść się na szczyty i rządzić, czy też wycofać się i poświęcić samodoskonaleniu; iść drogą herosa czy mędrca? Nic mu nie można doradzić. Sam musi znaleźć drogę wewnętrznej prawdy.
V (9) (Władca rządzący heksagramu) Latający smok na niebie. Korzystnie jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Wielki człowiek osiągnął sferę niebiańskiej harmonii, jego dobroczynny wpływ ogarnia cały świat. Kontakt z nim jest błogosławieństwem.
VI (9) Butny smok będzie mieć powód do wyrzutów sumienia. Komentarz: W izolacji, utraciwszy kontakt z ludźmi, nawet prawdziwie wielki człowiek upadnie. Jego zbyt wielkie ambicje każą myśleć o losie Ikara.
(All=9) 9 na wszystkich sześciu liniach. Chmura bezgłowych smoków. Szczęście. Komentarz: Oba elementy jin i jang, są przemieszane i wspólnie oddziaływują na świat. Moment jest bardzo sprzyjający, ale nie potrwa długo: jasność wkrótce zmieni się w ciemność.

Obrazek
2 - KHUEN / PRZYJMUJĄCA, ZIEMIA
(K'UN: Ziemia, przyjmująca - K'UN: Ziemia, przyjmująca)
OBRAZ: PRZYJMUJĄCA przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość klaczy. Człowiek szlachetny - gdy coś podejmie - pragnąc przewodzić zbłądzi, idąc śladem znajdzie przewodnika. Korzystne jest szukać przyjaciół na zachodzie i południu, zaś uczniów i podwładnych na wschodzie i północy. Spokojna stałość przynosi szczęście.
OSĄD: Ziemia nad ziemią: jej kondycją jest pełne gotowości oddanie. Człowiek szlachetny o szerokich poglądach prowadzi świat.
KOMENTARZ: Cień i słabość (czynnik jin) wypełniające wszystkie linie heksagramu, wcale nie muszą być tożsame ze złem i nieszczęściem. Twórcza moc nieba niczego sama nie stworzy bez przyjmującej gotowości ziemi. Ale znów sama gotowość na przyjęcie dobroczynnych wpływów nie wystarcza: musi być świadoma, wytrwała, poddająca się dobremu z radością: potencjalne bogactwo natury musi się ujawnić. Jeśli czyjąś rolą jest wykonywanie rozkazów, nie powinien dążyć do przywództwa. Zadania się zmieniają, czasem podwładny musi zostać zwierzchnikiem. Powinien wówczas przekazać podwładnym wszystko, czego się sam nauczył, naśladując swego mistrza w dobrym. Jest to heksagram X miesiaca rocznego cyklu (ok. 20 XI – 20 XII).
LINIE ZMIENNE: I (6) SZRON pod stopami zapowiada bliskość lodu. Komentarz: Nadchodzi ciemność, zimno: pierwsze ostrzeżenie.
II (6) Prosty, kwadratowy, wielki. Bez przyczyny nic nie staje się niekorzystne. Komentarz: Wszystko, co stworzy natura, jest czyste, prawidłowe, wielkie. Człowiek osiąga szczyty doskonałości, gdy wszystko w nim jest w sposób oczywisty zgodne z prawami natury.
III (6) Ukryte rysy twarzy. Może pozostać stałym. Jeśli ma szczęście być w królewskiej służbie, niech nie szuka korzyści, lecz dąży do spełnienia. Komentarz: Człowiek pozbawiony próżności może ukryć swe talenty i nie ujawniać ich zbyt wcześnie, przez co działa w spokoju. Może też podjąć służbę publiczną, lecz też musi pozostać pełen rezerwy, innym pozostawiając pustą chwałę. Nie upominając się o nagrody, każdą sprawę doprowadzi do końca.
IV (6) Zawiązany worek. Bez winy, bez chwały. Komentarz: Czasy są niebezpieczne. Każda wielkość przyciąga i podjudza nieprzyjaciół. Nie należy przechwalać się swoimi możliwościami, lepiej je mieć w ukryciu, aż powstanie okazja użycia ich w szlachetnym celu.
V (6) Żółta szata pod spodem przynosi najwyższe szczęście. Komentarz: Żółty to kolor ziemi i „złotego środka”; spodnia szata nie rzuca się w oczy, jest symbolem arystokratycznej powściągliwości. Ktoś, kto pełni zaszczytne funkcje, ale jest zależny od władcy, musi być dyskretny, nie obnosząc się ze swoimi możliwościami i talentem. Muszą się one ujawniać jedynie poprzez to, czego dokona.
VI (6) Smoki walczą na łące. Ich krew jest czarna i żółta. Komentarz: Nadeszła pora, w której słaby i ciemny musi ustąpić miejsca jasnemu i mocnemu; jego upór wywoła walkę, w której światłość zwycięży, lecz obie strony odniosą rany. Będzie to walka sił ziemi przeciw siłom nieba, niczym bunt aniołów w Biblii.
(All=6) 6 na wszystkich sześciu liniach: Korzystna jest wytrwała stałość. Komentarz: Ciemność wkrótce zmieni się w jasność. Należy zrobić wszystko, by tę zmianę przyspieszyć.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 07 sty 2014, 18:23

Obrazek
3 - CZUN / POCZĄTKOWE TRUDNOŚCI
(K'AN: Woda, niezgłębiony - CHEN: Grom, pobudzający)
OBRAZ: POCZĄTKOWE TRUDNOŚCI dają najwyższy sukces. Korzystna jest stałość. Nie powinien niczego przedsiębrać. Korzystne jest ustanowienie pomocników.
OSĄD: Chmury i piorun: obraz POCZĄTKOWYCH TRUDNOŚCI. Człowiek szlachetny wprowadza ład pośród chaosu.
KOMENTARZ: Wśród chaosu rodzi się nowe. Wśród chaotycznego ruchu trzeba trwać, nie podejmując przedwczesnych przedsięwzięć, aż burza oczyści atmosferę. Jednakże trwanie to nie bierność; trzeba porządkować myśli i gromadzić posiłki.

LINIE ZMIENNE: I (9) Wahania i przeszkody. Korzystna jest stałość. Korzystne jest ustanowienie pomocników. Komentarz: Początkowe trudności są nieprzezwyciężalne. Nie może forsować rozwiązań, nie może też zbaczać z wytyczonej drogi i tracić z oczu celu. Musi czekać gromadząc posiłki.
II (6) Piętrzą się trudności. Porwano konia i wóz, lecz nie ma rabusia: nadchodzi zalotnik. Panna jest wierna; nie chce się zaręczyć. Po dziesięciu latach zaręczy się. Komentarz: Osaczony trudnościami napotyka nieoczekiwanego sojusznika, zaskakująco obcego; jego zamiarów nie pojmuje w pierwszej chwili. Chęć pomocy będzie szczera, ale nie można angażować się nieostrożnie. Niech odczeka, w końcu osiągnie cel.
III (6) Polując bez łowczego zabłądzi w lesie. Człowiek szlachetny rozumie znaki czasu i odstępuje. Kontynuując dozna upokorzenia. Komentarz: Straci drogę bez przewodnika, przegra walcząc na oślep z trudnościami. Losu nie można oszukać; trzeba odstąpić i czekać na bardziej sprzyjający moment.
IV (6) Porwano konia i wóz. Dąży do połączenia. Dążyć - przynosi szczęście. Wszystko mu sprzyja. Komentarz: Trzeba działać, ale brak sił. Pojawia się szansa połączenia z kimś silnym, trzeba ją wykorzystać. Trzeba zrobić pierwszy krok, przyjęcie pomocy nie będzie upokarzające.
V (9) Przeszkody w rozdzielaniu błogosławieństw. Stałość przynosi szczęście w małych sprawach. Uporczywość przynosi nieszczęście w wielkich sprawach. Komentarz: Nie może wyrazić dobrych intencji, które się już skonkretyzowały, otoczenie go nie rozumie, piętrzą się przeszkody. Niech idzie na przód ostrożnie, krok za krokiem, nie podejmując wielkich przedsięwzięć. W ten sposób sytuacja się polepszy, bo pozostanie panem swego losu.
VI (6) Porwano konia i wóz. Strumień krwawych łez. Komentarz: Zbyt wiele trudności. Jest zgubiony, w sytuacji bez wyjścia opuszcza ręce i poddaje się. Smutne, ale nic innego nie pozostaje.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 07 sty 2014, 18:40

Obrazek
4 - MENG / MŁODZIEŃCZE NIEDOŚWIADCZENIE
(KEN: Góra, powstrzymujący - K'AN: Woda, niezgłębiony)
OBRAZ: MŁODZIEŃCZE NIEDOŚWIADCZENIE przynosi sukces. Nie szukam niedoświadczonego: to on mnie szuka. Pouczam go pierwszą wyrocznią. Pytając raz, drugi i trzeci objawia natręctwo. Natręta więcej nie pouczam. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Źródło wytryska u stóp góry: obraz MŁODOŚCI. Człowiek szlachetny pielęgnuje swój charakter przez dokładność tego co robi.
KOMENTARZ: Młodzieńcze niedoświadczenie nie jest grzechem - o ile słucha się przy tym doświadczonego mistrza. Trzeba mieć świadomość swej niewiedzy, respektować pouczenia – muszą być jasne i zrozumiałe – nie poddając ich próbie własnej niewiedzy i własnych wątpliwości. Wyrocznia dotyczy w takim samym stopniu ucznia, co mistrza. Umiejętnie przekazywana wiedza i doświadczenie wypełniają próżnię ignorancji.

LINIE ZMIENNE: I (6) Korzystna jest dyscyplina w wychowaniu niedoświadczonego, ale pęta powinny być zdjęte. Inaczej dozna upokorzenia. Komentarz: Każde wychowanie zaczyna się od wpojenia dyscypliny i poszanowania prawa. Nie może się jednak przekształcić w upokarzającą tresurę.
II (9) Pełne dobroci postępowanie z niedoświadczonym młodzieńcem przynosi szczęście. Umiejętne postępowanie z kobietami przynosi szczęście. Syn może ponieść ciężar odpowiedzialności za dom rodzinny. Komentarz: Obraz człowieka, który nie dysponując władzą, potrafi jednak wywierać przemożny wpływ dzięki swej sile wewnętrznej. Pozwala mu ona pobłażliwie traktować młodzieńcze niedoświadczenie i umiejętnie kierować słabszymi. Rozumie ich i szanuje. Tylko połączenie siły wewnętrznej i wyrozumiałości pozwala dorosnąć duchowo do kierowniczej roli społecznej.
III (6) Nie bierz panny, która na widok człowieka z brązu traci panowanie nad sobą. Nic co byłoby korzystne. Komentarz: Słaby, niedoświadczony walcząc o polepszenie swej pozycji, łatwo ulega urokowi silnej osobowości na wpływowym stanowisku. Takie związki są szkodliwe dla obu stron. Jak panna na oświadczyny, tak młodszy i słabszy powinien czekać, aż jego prawdziwe walory wzbudzą zainteresowanie starszych.
IV (6) Spętanie w młodzieńczym niedoświadczeniu przynosi upokorzenie. Komentarz: Grzęznąc w pustych urojeniach i nieziszczalnych snach z pewnością dozna upokorzenia. Zwykle jednak nie sposób temu zapobiec, jak dziecięcej chorobie, przez którą trzeba przejść.
V (6) Dziecięce niedoświadczenie przynosi szczęście. Komentarz: Dziecięca naiwność, pokorne poddanie się mistrzowi, to najwłaściwsza droga zbierania doświadczeń.
VI (9) Karząc błędy zniechęca do przestępstw. Komentarz: Zapobieganie przestępstwom to jedyne, co przynosi korzyść. Nie wolno dopuścić do tego, by tolerancja wobec błędów popełnianych z niedoświadczenia powodowała grzęźnięcie w przestępstwach. Karać trzeba bez gniewu: kara nie może być celem.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 13:54

Obrazek
5 - SIU / OCZEKIWANIE, POKARM
(K'AN: Woda, niezgłębiony - CH'IEN: Niebo, tworzący)
OBRAZ: Jeśli jest szczery, osiąga światło i sukces. Stałość przynosi szczęście. Korzystne będzie przekroczenie wielkiej wody.
OSĄD: Chmury wznoszą się ku niebu: obraz OCZEKIWANIA. Człowiek szlachetny je i pije, jest pogodny i dobrej myśli.
KOMENTARZ: Każda istota oczekuje duchowego pokarmu, lecz nie może spowodować, by pojawił się szybciej: musi czekać z wewnętrzną pewnością nadejścia tego momentu. Stojąc przed niebezpiecznym przedsięwzięciem musi okazać siłę woli, wiarę w swą wewnętrzną prawdę; musi jasno ocenić sytuację i nie zaniedbywać okazji wzbogacenia swego umysłu i ducha.

LINIE ZMIENNE: I (9) Czeka na łące. Korzystna jest stałość w tym, co przedsięwzięte. Bez winy. Komentarz: Niebezpieczeństwo jest jeszcze daleko, ale już wyczuwa się jego paraliżujący wpływ. Jak długo się da, trzeba działać normalnie, nie tracąc sił na czcze przewidywania.
II (9) Czeka na pisaku. Nieco plotek. Zakończenie przyniesie szczęście. Komentarz: Niebezpieczeństwo się zbliża, rosną nieporozumienia: nie wolno dopuścić do tego, by poszukiwanie winnych zatruło stosunki z otoczeniem. Trzeba zdemaskować oszczercę, nim zatriumfuje.
III (9) Czeka w błocie. Sprowadza nieprzyjaciela. Komentarz: Błędem jest dreptanie w miejscu w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa. Trzeba próbować pokonać je od razu: źle obliczony krok spowoduje ugrzęźnięcie w trudnościach, a uwikłany w kłopotach ściąga na siebie uwagę nieprzyjaciela. Sytuacja jest bardzo poważna.
IV (6) Czeka we krwi. Wydostaje się z jamy. Komentarz: Sytuacja skrajnie niebezpieczna: sprawa życia i śmierci. Rozlew krwi wydaje się nieunikniony. Jedyne wyjście: niczego nie przedsiębrać, by nie pogarszać sytuacji.
V (9) Czeka przy jedzeniu i piciu. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Chwila ulgi wśród niebezpieczeństw. Trzeba znaleźć w sobie dość wewnętrznej siły, aby tę okazję wykorzystać, zanim znów przyjdzie rzucić wszystkie siły do walki. Niczego nie osiąga się od razu.
VI (6) Wpada do jamy. Nadchodzą trzej niezapowiedziani goście. Oddaje im cześć; w końcu nadchodzi szczęście. Komentarz: Koniec oczekiwania: już nic nie odwróci niebezpieczeństwa. Wpadł w potrzask i musi poddać się nieuniknionemu. Wówczas następuje zwrot wskutek zewnętrznej interwencji, tak nieoczekiwanej, że początkowo nie wiadomo – ratunek to, czy zagłada? Trzeba zaufać, nie zamykać się w sobie w ponurym zacięciu.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 13:56

Obrazek
6 - SUNG / KONFLIKT
(CH'IEN: Niebo, tworzący - K'AN: Woda, niezgłębiony)
OBRAZ: Jest szczery, lecz mimo to napotyka przeciwności. Ostrożne zatrzymanie się wśród drogi przynosi szczęście. Dążenie do końca przynosi nieszczęście. Korzystne będzie spotkać się z wielkim człowiekiem. Niekorzystne będzie przekroczenie wielkiej wody.
OSĄD: Rozchodzą się drogi nieba i wody: obraz KONFLIKTU. W każdym ze swych przedsięwzięć człowiek szlachetny starannie rozważa początek.
KOMENTARZ: Otwarty konflikt wybucha wówczas, gdy ktoś otwarcie przeciwstawia się oponentom, czując że ma rację. Można zapobiec konfliktowi jedynie wychodząc oponentowi w pół drogi. Potrzebna jest do tego jasna myśl i wewnętrzna siła. Potrzebna będzie pomoc bezstronnego rozjemcy. W sytuacjach konfliktowych nie można podejmować ryzykownych przedsięwzięć.

LINIE ZMIENNE: I (6) Powstanie nieco plotek, gdy będzie przeciągał sprawę. W końcu przychodzi szczęście. Komentarz: Jeśli konflikt jest dopiero w stadium początkowym, najlepiej zaniechać sprawy, zwłaszcza gdy oponent jest silniejszy.
II (9) Nie może się angażować w konflikt. Wraca do domu, zostawia wolną drogę. Trzysta rodzin pozostaje bez winy. Komentarz: Nie jest wstydem ustępować w konflikcie z silniejszym przeciwnikiem. Fałszywe poczucie honoru zaciemnia osąd: można w ten sposób ściągnąć nieszczęście na całe otoczenie (patrz linia IV).
III (6) Wychowany na starodawnych cnotach jest skłonny do uporczywości. Niebezpieczeństwo. W końcu przychodzi szczęście. Jeśli zdarzy mu się pozostać w służbie królewskiej niech nie szuka sławy. Komentarz: Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem płynącym z chciwości. Tylko to, co zdobyte zasługą, pozostanie w stałym posiadaniu. Nie należy służyć dla prestiżu. Należy się cieszyć samą służbą, pustą chwałę pozostawiając innym.
IV (9) Nie może angażować się w konflikt. Zawraca, poddaje się losowi; zmienia postawę i znajduje pokój w stałości. Szczęście. Komentarz: Przeciwieństwo linii II: przeciwnik jest słaby, można by więc myśleć o poprawieniu swojej sytuacji, wchodząc z nim w konflikt. Ale trudno byłoby to usprawiedliwić moralnie. Nie wolno tak postępować.
V (9) Rozsądzanie przynosi najwyższe szczęście. Komentarz: Linia mówi o arbitrze, potężnym i sprawiedliwym, do którego warto się zwrócić w sytuacji konfliktowej z całym zaufaniem.
VI (9) Jeśli nawet otrzyma skórzany pas, przed końcem poranka porwą mu go trzy razy. Komentarz: Zwycięzca w konflikcie, syt chwały i nagród, jest narażony na ponawianie próby odwetu. Konflikt bez końca.


Obrazek
7 - SZI / WOJSKO
(K'UN: Ziemia, przyjmująca - K'AN: Woda, niezgłębiony)
OBRAZ: WOJSKO wymaga wytrwałości i silnego człowieka. Szczęście bez winy.
OSĄD: Woda pośród ziemi: obraz WOJSKA. Wielkodusznością wobec ludu człowiek szlachetny pomnaża liczbę swych poddanych.
KOMENTARZ: Bez dyscypliny nie ma siły i żadna akcja się nie powiedzie. Przywódca musi podbić serca ludu i mieć pełne zaufanie swego władcy. Jednakże wojska należy używać ostrożnie, niczym trucizny w roli lekarstwa. Wojnę może usprawiedliwić tylko prawda. Można pociągnąć lud fałszywym pozorem, ale prawda w końcu wyjdzie na jaw i lud odwróci się od władcy. Dbałością o dobrobyt ludu zyskuje się trwałe poparcie władcy.

LINIE ZMIENNE: I (6) Wojsko w porządku idzie naprzód. Komentarz: Nieszczęście, gdy zabraknie porządku.Początkiem każdej akcji musi być jasne postawienie sprawy, porządek i dyscyplina.
II (9) Pośród wojska. Szczęście. Bez winy. Król dekoruje go trzykrotnie. Komentarz: Przywódca musi dzielić dobro i zło wraz ze swoją armią. Musi mieć poparcie władcy, który w jego osobie czci całą armię.
III (6) Przypadek sprawia, że wojsko wiezie ciała na wozie. Nieszczęście. Komentarz: Symbolika tego tekstu jest niezwykle skomplikowana; najpowszechniejsza interpretacja: grozi porażka, bowiem ktoś inny niż wyznaczony przywódca – tj. uzurpator - wmieszał się do akcji.
IV (6) Wojsko cofa się. Nie ma winy. Komentarz: Zorganizowany odwrót jest jedynie właściwym postępowaniem w obliczu przeważającego nieprzyjaciela.
V (6) Rabusie wśród pól. Korzystne, jeśli ich schwyta. Bez winy. Niech najstarszy wiedze armię, a młodszy niech przewozi ciała. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Nieprzyjaciel naciera, niszcząc pola. Trzeba działać energicznie, ukarać agresora, ale akcja musi być organizowana. Nie wolno też dopuścić do dzikiego odwetu na pokonanych.
VI (6) Wielki książę wydaje rozkazy, zakłada państwa, nadaje rodom domeny. Nie należy zatrudniać prostaków. Komentarz: Wojna kończy się zwycięstwem. Władca nagradza wiernych wasali, nie może jednak wywyższać ludzi bez kwalifikacji; niech im zapłaci, ale nie obdarza władzą, gdyż jej nadużyją.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 14:08

Obrazek
8 - PI / ZWIĄZEK
(K'AN: Woda, niezgłębiony - K'UN: Ziemia, przyjmująca)
OBRAZ: ZWIĄZEK przynosi szczęście. Zapytaj wyroczni raz jeszcze, czy masz dość szlachetności, stałości i wytrwałości. Wówczas nie ma winy. Niepewni dołączą stopniowo. Nieszczęście spotka tego, który przyjdzie zbyt późno.
OSĄD: Woda na ziemi: obraz ZWIĄZKU. Dawni królowie nadawali państwa w domenę i pielęgnowali przyjaźń z książętami.
KOMENTARZ: Związek musi dać pomoc i wsparcie wszystkim, którzy zjednoczyli się wokół centralnej postaci. Można nią zostać spełniwszy wymagane warunki charakteru i umysłu. Powinien zapytać wyroczni, czy takie warunki spełnia. Dobry związek przyciąga: wahający muszą być przygotowani na konsekwencje swego niezdecydowania. W każdym związku konieczne jest zachowanie hierarchii i podporządkowanie się wewnętrznym zasadom.

LINIE ZMIENNE: I (6) Wiąże się z nim w prawdzie i lojalności; jest to bez winy. Prawda niczym pełne gliniane naczynie: w końcu szczęście przychodzi z zewnątrz. Komentarz: Prawda i lojalność są podstawą każdego związku, ale nie polegają one na pięknych słowach. To siła wewnętrznej prawdy przyciąga szczęście i powodzenie zewnątrz.
II (6) Wiąże się z nim w duchu. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Odpowiadając właściwie na wezwanie do akcji płynące z góry, można nawiązać z innymi wewnętrzne więzy i znaleźć właściwe przewodnictwo w gąszczu problemów świata.
III (6) Wiąże się z niewłaściwymi ludźmi. Komentarz: Przebywając w otoczeniu ludzi innej sfery, trzeba się strzec. Nie wolno dać się wciągnąć w fałszywe przyjacielskie związki.
IV (6) Wiąże się z nim także zewnętrznie. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Silne związki łączą go z centralną postacią jego sfery.. Musi je ujawnić, musi je pielęgnować, musi być szczery.
V (9) Objawy związku. Na polowaniu król ustanawia naganiaczy tylko z trzech stron, a sam prowadzi łowy. Obywatele nie potrzebują ostrzeżeń. Szczęście. Komentarz: Władca wiernie dochowujący praw i zwyczajów pociąga za sobą lud. Wówczas potrzebna jest pomoc i ścisły nadzór. Ludzie służąc czują się wolnymi. To samo dotyczy życia w ogóle. Cnota nie musi się wdzięczyć do otoczenia.
VI (6) Nie znajduje głowy, by utworzyć związek. Nieszczęście. Komentarz: Początek (głowa) decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia czy związku. Nic się nie uda, gdy przeoczy się właściwy moment.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 14:14

Obrazek
9 - HSIAO CZHU / MAŁE OGRANICZA
(SUN: Wiatr, łagodna - CH'IEN: Niebo, tworzący)
OBRAZ: Sukces. Gęste chmury, nie ma deszczu z zachodnich regionów.
OSĄD: SWiatr wieje poprzez niebo: obraz MAŁEGO, KTÓRE OGRANICZA. Człowiek szlachetny udoskonala zewnętrzną formę swej istoty.
KOMENTARZ: Zapowiedź korzystnych zmian, które jednak jeszcze nie nadchodzą. Perspektywa końcowego sukcesu, ale trzeba jeszcze wielu przygotowań. Na razie można wpływać na bieg sytuacji jedynie łagodną perswazją. Stałość, łagodność i umiejętność adaptowania się do sytuacji pozwolą uzyskać wpływ na bieg wydarzeń.

LINIE ZMIENNE: I (9) Powrót na drogę. Jaka mogłaby być wina? Szczęście. Komentarz: Silny człowiek prze naprzód, napotykając przeszkody. Gdy pozwoli się przekonać o konieczności postępowania zgodnie z wymogami sytuacji, odniesie sukces. Niczego nie wolno wymuszać.
II (9) RDozwala, by go skłoniono do powrotu. Szczęście. Komentarz: Prze naprzód, lecz dostrzega, że droga jest zablokowana. Jeszcze nie nadszedł czas, więc mądry człowiek wycofuje się, przez co nie naraża się na zbędne niebezpieczeństwo.
III (9) Szprychy wypadają z kół wozu. Mąż i żona wpatrują się w siebie ze złością. Komentarz: Próby forsowania biegu rzeczy, mimo świadomości przeszkód, nie powiodły się. Wóz bez kół nie pojedzie, zewnętrzne warunki zamykają drogę. W tych warunkach bardzo łatwo powstają spory i gniew; nie ma mowy o postępie spraw.
IV (6) Jeśli jest szczery, krew znika a strach ustępuje. Nie ma winy. Komentarz: Pełniąc odpowiedzialną i trudną rolę doradcy człowieka potężnego, jest się stale narażonym na niebezpieczeństwo spowodowane służeniem prawdzie. Ale bezinteresowna szczerość w końcu przezwycięża przeszkody i zwycięża.
V (9) Będąc szczery i lojalny w swym przywiązaniu, jest zasobny w dobrych sąsiadów. Komentarz: Lojalność utwierdza związki między ludźmi. Lojalność słabego, jest szczere oddanie się temu, któremu służy. Lojalnością silnego jest wiarygodność. Takie związki dają dostatek, tym szczęśliwszy, że dzielony z przyjaciółmi.
VI (9) Nadchodzą deszcze, ruch naprzód zostaje powstrzymany. Nadszedł czas oceny trwałych zmian we własnym charakterze. Uporczywość prowadzi kobietę ku nieszczęściu; jest jak księżyc zbliżający się do pełni. Nieszczęście, gdy człowiek szlachetny będzie realizował swe zamiary. Komentarz: Sukces w zasięgu ręki. Zawdzięcza to efektowi skumulowania drobnych przedsięwzięć podjętych dla zdobycia uznania władcy. Taki sukces wymaga ogromnej cierpliwości: wobec przewagi czynnika jin nie można przedsiębrać nic wielkiego, zanim nie przyjdzie czas i nie zmienią się warunki: nastąpi to wkrótce!

Obrazek
10 - LI / STĄPANIE
(CH'IEN: Niebo, tworzący - TUI: Jezioro, radosna)
OBRAZ: Stąpa po ogonie tygrysa, który go nie kąsa. Sukces.
OSĄD: Niebo ponad jeziorem: obraz STĄPANIA. Człowiek szlachetny rozróżnia pomiędzy tym, co w górze i tym, co w dole; w ten sposób umacnia sposób myślenia ludu.
KOMENTARZ: Bardzo trudna sytuacja: najsilniejsze i najsłabsze splątało się razem. Z jednej strony natręctwo słabych słusznie drażni silnego, z drugiej strony pozornie słabszy może okazać się naprawdę groźny: w obu przypadkach lepiej okazać mu łaskę, pamiętając o częstych różnicach między rangą społeczną i walorami duchowymi.

LINIE ZMIENNE: I (9) Prostota w postępowaniu. Postęp bez winy. Komentarz: Prostota w postępowaniu zwalnia od przedwczesnych zobowiązań, zostawiając wolność wyboru. Mając wewnętrzną siłę, można zacząć z niskiej pozycji, ale nie wolno dać się ponieść ambicjom.
II (9) Stąpa drogą równą i łatwą. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Sytuacja mędrca wyzwolonego od pokus świata, nie szukającego sławy. Pozornie słaby i bezbronny, w istocie dysponuje prawdą i nic mu nie hamuje drogi, gdyż nie rzuca zbędnych wyzwań losowi.
III (6) Jednooki widzi, kulawy chodzi. Stąpa po ogonie tygrysa, który go kąsa. Nieszczęście! Tak działa wojownik na rozkaz króla. Komentarz: Jednooki i kulawy mogą widzieć i chodzić, lecz gorzej od zdrowych. Jeśli nie doceniając tego porwą się na czyny przekraczające ich siły, poniosą klęskę. Na takie ryzyko można porwać się wówczas, gdy się walczy o wielką sprawę.
IV (9) Stąpa po ogonie tygrysa. Ostrożność i rozwaga przynoszą w końcu szczęście. Komentarz: Odwrotność sytuacji ukazanej w linii III. Dzięki ostrożności i dobrej ocenie sytuacji uniknie niebezpieczeństwa i osiągnie cel.
V (9) Stąpa zdecydowanie. Stałość świadoma niebezpieczeństw. Komentarz: Silna pozycja osobista pomaga w pokonaniu niebezpieczeństw, ale sukces jest możliwy tylko dzięki zdecydowaniu, stałości i dokładnej ocenie sytuacji.
VI (9) Ocenia swe postępowanie i zważa przychylne znaki. Gdy wszystko dopełni, przyjdzie najwyższe szczęście. Komentarz: Dzieło skończone. Chcąc wiedzieć, czy los sprzyja, trzeba spojrzeć wstecz i ocenić całe swe postępowanie. Jeśli efekt jest dobry, szczęście jest pewne. Nikt nie pozna siebie, nie oceniwszy wprzód owoców swojej pracy i efektów działania.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 14:29

Obrazek
11 - THAI / POKÓJ
(K'UN: Ziemia, przyjmująca - CH'IEN: Niebo, tworzący)
OBRAZ: Małe odchodzi, wielkie nadchodzi. Szczęście. Sukces.
OSĄD: Niebo i ziemia złączone: obraz POKOJU. Władca dzieli i doskonali bieg nieba i ziemi, otacza opieką i porządkuje dary nieba i ziemi, wspomagając tą drogą lud.
KOMENTARZ: Harmonijne współdziałanie sił nieba i ziemi daje pokój i błogosławieństwo. Okres współpracy w pokoju i zgodzie. Pod wpływem światła zło przemienia się w dobro. Jest to heksagram I miesiąca rocznego cyklu (ok. 20.II - 20.III), czas siewu, układania planów, pracy dla przyszłości.

LINIE ZMIENNE: I (9) Trawa, rosnąc, tworzy darń. Wszystko zgodne z prawami gatunku. Przedsięwzięcia przynoszą szczęście. Komentarz: Słuszne działania podjęte przez przywódców pociągają otoczenie. Musi więc dążyć, aby jego inicjatywy znalazły ogólne poparcie.
II (9) Łagodnie traktuje prostaków. Z determinacją przekracza rzekę w bród. Nie lekceważy tego, co odległe. Nie ogląda się na towarzyszy. Idzie środkiem. Komentarz: Czas dobrobytu trzeba wykorzystać na doskonalenie ludzi prostodusznych i nieoświeconych, serdecznie, lecz zdecydowanie. Trzeba wykorzystać okazję podjęcia ryzykownych przedsięwzięć, dokładnie obliczając siły i środki. Unikać klik i związków opartych na interesach, iść prostą drogą równowagi.
III (9) Każda równina kończy się zboczem. Po każdym odejściu następuje powrót. Stałość w niebezpieczeństwie: bez winy. Nie skarży się na tę prawdę. Cieszy się szczęściem, które mu wciąż towarzyszy. Komentarz: Wszystko się zmienia, każdy dobrobyt się kończy - jest to wieczne prawo natury. Trzeba się liczyć z niebezpieczeństwem. Pamiętając o tym zawsze pozostanie panem swego losu.
IV (6) Szybuje w dół, nie chwaląc się swym bogactwem. Jest razem z sąsiadem, otwarty i szczery. Komentarz: Dążąc do wzajemnego zrozumienia, władca bez trudu znajduje wspólny język z poddanymi, spontanicznie, bez uciekania się do siły.
V (6) Władca Czeng Tang oddaje córkę w małżeństwo. Sprowadza błogosławieństwo i najwyższe szczęście. Komentarz: Władcy nie wolno wyróżniać członków swojej rodziny. Musi traktować wszystkich równo i sprawiedliwie.
VI (6) Mur wali się do fosy. Nie wzywa do broni, ale sprawia, by jego rozkazy znane były w mieście. Mimo stałości - upokorzenie. Komentarz: Zmiana zaznaczająca się w połowie heksagramu zaczyna się dopełniać. Grozi klęska! Trzeba się poddać losowi. Jedynym wyjściem jest trwać przy swoim, w kręgu oddanych przyjaciół. Im czynniejszy będzie opór wobec zła, tym pełniejsza klęska.

Obrazek
12 - PHI / STAGNACJA, COFNIĘCIE
(CH'IEN: Niebo, tworzący - K'UN: Ziemia, przyjmująca)
OBRAZ: Szukanie związku ze złymi ludźmi nie jest korzystne dla człowieka szlachetnego, choćby zachował stałość.
OSĄD: Niebo i ziemia rozłączone: obraz STAGNACJI. Człowiek szlachetny unika trudności wycofując się w świat swych wewnętrznych cnót. Nie pozwala, by go honorowano dochodami.
KOMENTARZ: Przeciwstawny kierunek ruchu nieba i ziemi niszczy wzajemne związki ludzi i rzeczy. Gaśnie światło, rozprzestrzenia się mrok. Do władzy dochodzą mali, źli ludzie, odsuwając szlachetnych, którym jednak nie wolno zrezygnować z zasad. W życiu publicznym, opartym na błędzie, panuje nieufność. Szlachetni nie mogą się tym kierować, ale nie mogą też walczyć o realizację swych zasad: nie jest to ich czas. Jest to heksagram VII miesiąca rocznego cyklu (ok. 20.VIII-2O.IX), nadejście jesieni.

LINIE ZMIENNE: I (6) Trawa, rosnąc, tworzy darń. Wszystko zgodne z prawami gatunku. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Tekst nieomal identyczny jak w heksagramie 11, linia I, ale o przeciwnym znaczeniu: szlachetni powinni zachęcać otoczenie do wycofania się z życia publicznego, dając własną stałością przykład poszanowania zasad.
II (6) Znosi i wytrzymuje. Szczęście dla prostaka. Wycofanie pomaga człowiekowi szlachetnemu w odniesieniu sukcesu. Komentarz: Ludzie mali skłonni są znosić cierpienia i niesprawiedliwość dla przypodobania się władcy. Szlachetni cofają się w świat swych wewnętrznych cnót, nawet za cenę cierpień.
III (6) Dozna upokorzenia. Komentarz: Prostak wyniesiony do władzy prędzej czy później dozna upokorzenia. Jest to dla ogółu zapowiedź odmiany złego losu.
IV (9) Działa na rozkaz najwyższych: bez winy. Ludzie o podobnych umysłach uczestniczą w błogosławieństwie. Komentarz: Nadchodzi kres czasu stagnacji. Ten, któremu przyjdzie przywróci porządek, musi czuć się do tego powołany i mieć autorytet: nie może polegać jedynie na wewnętrznym przekonaniu. Powołanemu sprzyja czas, wszyscy dzielić będą jego idee.
V (9) Cofnięcie otwiera drogę. Szczęście dla człowieka szlachetnego. „Co będzie, gdy upadnie, co będzie gdy upadnie?” Tym sposobem przywiązuje się do pnia morwy. Komentarz: Nadchodzi czas zmiany. Pojawia się przywódca zdolny przywróci ład, ale pozostał lęk o przyszłość. Tylko najwyższa ostrożność przyniesie sukces, trzeba też mieć mocny punkt oparcia. „Wśród pokoju nie wolno zapomnieć o niebezpieczeństwie, wśród dostatku o ruinie, wśród porządku o zamęcie” - pisał Konfucjusz.
VI (9) Kończy się cofanie. Najpierw cofnięcie, potem szczęście. Komentarz: Stagnacja nie trwa wiecznie, ale tylko właściwy człowiek może położyć jej kres. Jeśli pokój trzeba utrzymywać świadomym wysiłkiem, gdyż inaczej sam się skończy, to stagnację należy świadomym wysiłkiem przełamywać, gdyż inaczej będzie trwać. Na tym polega świadomy stosunek człowieka do świata.

Obrazek
13 - THONG ŻEN / WSPÓLNOTA
(CH'IEN: Niebo, tworzący - LI: Ogień, lgnąca)
OBRAZ: WSPÓLNOTA w otwartości. Sukces. Korzystne będzie przekroczenie wielkiej wody. Korzystna jest stałość szlachetnego.
OSĄD: Ogień bucha ku niebu: obraz WSPÓLNOTY. Człowiek szlachetny czyni rozróżnienie wśród rodów i wśród rzeczy.
KOMENTARZ: Prawdziwa wspólnota musi być oparta na powszechnym interesie, tożsamym z celami ludzkości: oto prawdziwy sens pojęcia „otwartość”. Nawet trudne, niebezpieczne zadania stają się w ten sposób możliwe do wykonania. Konieczny jest natchniony i wytrwały przywódca. Wspólnota nie może być przypadkową mieszaniną indywiduów i rzeczy: wtedy powstaje chaos! Konieczna jest organizacja w różnorodności.

LINIE ZMIENNE: I (9) Wspólnota przed wrotami. Bez winy. Komentarz: Wspólnota musi powstać, zanim zacznie realizować swe cele. Jej członkowie muszą mieć jednakie prawa, czuć wzajemną bliskość. Cele muszą być jasne dla wszystkich. Sekretne układy powodują rozpad i nieszczęście.
II (6) Wspólnota ludzi jednego rodu. Upokorzenie. Komentarz: Niebezpieczne są tajne związki klanowe oparte na osobistych, egoistycznych interesach. W końcu przynoszą upokorzenie.
III (9) Ukrywa broń w gąszczu. Wspina się na wzgórze. Nie ukazuje się przez trzy lata. Komentarz: Linia mówi o niebezpieczeństwie stojącym przed wspólnotą, która wyrodziła się wskutek nieufności. Każdy coś knuje, ukrywając myśli. Kto zawinił, skłonny jest podejrzewać innych o takie same winy, co jeszcze bardziej oddala go od wspólnoty.
IV (9) Wspina się na mury, ale nie atakuje. Szczęście. Komentarz: Po kłótni przychodzi pogodzenie. Jeszcze okalają ich mury nieufności, ale już nie ma konfrontacji. Trudności nadal ogromne, jednakże już samo ich uświadomienie przynosi otrzeźwienie.
V (9) Ludzie ze wspólnoty najpierw płaczą i lamentują, potem się śmieją. Po walkach odnoszą wspólny sukces. Komentarz: Zjednoczeni w sercach, choć rozdzieleni nieporozumieniami, muszą pokonać wiele trudności, zanim - dzięki zachowanej wierze i ufności we wspólny cel - znów się połączą i zwyciężą.
VI (9) Wspólnota na pastwisku. Żadnych wyrzutów sumienia. Komentarz: We wspólnocie nie ma gorącego przywiązania, jedynie wspólny interes. Nic jednak nie przeszkadza, by ten zewnętrzny jedynie związek przekształcił się w wewnętrzną spójnię. Znikają w ten sposób powody do wyrzutów sumienia.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 14:33

Obrazek
14 - TA JU / OBFITOŚĆ
(LI: Ogień, lgnąca - CH'IEN: Niebo, tworzący)
OBRAZ: Najwyższy sukces.
OSĄD: Ogień ponad niebem: obraz OBFITOŚCI. Człowiek szlachetny powstrzymuje zło i wspomaga dobro, posłuszny dobroczynnej woli nieba.
KOMENTARZ: Obfitość jest zdeterminowana przez los i zgodność z czasem. Heksagramem rządzi jedna linia słaba: tak wielka jest siła bezinteresownej pokory! Czas sprzyja: jest wewnętrzna siła (niebo), jest inteligencja i kultura (ogień). Moc objawia się przez łagodność i samokontrolę, stąd tak wielki sukces. Ale ogień przynosi zarówno dobro, które trzeba wspomóc, jak i zło, które trzeba zwalczać.

LINIE ZMIENNE: I (9) Żadnych związków z tym, co szkodliwe. Nie ma winy. Jeśli jest świadomy trudności, pozostanie bez winy. Komentarz: Początkowa faza obfitości nie wzbudza jeszcze zawiści i nie ma niebezpieczeństwa popełnienia błędu w jej obronie. Ale trudności nadejdą. Trzeba je wcześniej przewidzieć, nie stając się aroganckim i rozrzutnym.
II (9) Wielki ładowny wóz. Można coś przedsięwziąć. Bez winy. Komentarz: Obfitość to nie tylko ilość posiadanych dóbr, ale także możność ich użycia w rozmaitych przedsięwzięciach. Mocny wóz umożliwia dalekie podróże. Podróżując nim możemy przyjąć na siebie wielką odpowiedzialność.
III (9) Książę ofiarowuje to Synowi Nieba. Prostak nie może tego zrobić. Komentarz: Człowiek wielkoduszny i otwarty nie jest przywiązany do swej własności. Jest zawsze gotów poświęcić to, co ma, dla dobra władcy lub ogółu. Człowiek małoduszny jest do tego niezdolny; obfitość dóbr do przytłacza. Ponosi szkodę, gdyż troska o dobra materialne przytłacza jego umysł
IV (9) Rozróżnia między sobą i sąsiadem. Bez winy. Komentarz: Mając silnych i bogatych sąsiadów niełatwo zachować niezależność. Nie wolno dać się ponieść zawiści.
V (6) Jego prawda jest dostępna, choć jeszcze nie uhonorowana. Znajduje szczęście. Komentarz: Sytuacja niezwykle korzystna: osiągnięto bogactwo i wpływową pozycję dzięki bezinteresownej prostocie. Ludzie dobrowolnie podporządkowują się takiemu człowiekowi; nie wolno mu zawieść takiego zaufania przez nonszalancję i lekceważenie obyczaju.
VI (9) Błogosławiony przez niebo. Nic, co byłoby niekorzystne. Komentarz: U szczytu potęgi i bogactwa pozostaje skromny i czci mędrców dalekich od spraw świata, poddając się ich błogosławionym wpływom.

Obrazek
15 - CZHIEN / UMIARKOWANIE
(K'UN: Ziemia, przyjmująca - KEN: Góra, powstrzymujący)
OBRAZ: UMIARKOWANIE prowadzi do sukcesu. Człowiek szlachetny doprowadza sprawy do końca.
OSĄD: Góra wewnątrz ziemi: obraz UMIARKOWANIA. Człowiek szlachetny pomniejsza to, co zbyt wielkie i powiększa to, co małe. Rozważa rzeczy i czyni je równymi.
KOMENTARZ: Wszystko we wszechświecie podlega prawu zrównywania: każdą górę zetrze erozja, każdą przepaść wypełni skalny gruz. Także losy ludzkie podlegają prawom nie zmiennym i muszą się dopełnić. Kto zajmując wysoką pozycję społeczną pozostanie skromnym, zyskuje światło mądrości; kto pozostanie skromnym na poślednim stanowisku, zostanie wyróżniony. Należy eliminować skrajności i stwarzać równe warunki dla każdego. Jest to jeden z nielicznych heksagramów, którego wszystkie linie mają korzystne znaczenie: dowód, jak wielkie znaczenie nadawali dawni Chińczycy cnocie umiarkowania.

LINIE ZMIENNE: I (6) Człowiek szlachetny dodając umiarkowanie do umiarkowania, może przekroczyć wielką wodę. Szczęście. Komentarz: Niebezpieczne przedsięwzięcia zdają się tym trudniejsze, im dłużej rozważamy ich złe i dobre strony. Prostoduszna naiwność czasem ułatwia przełamanie trudności.
II (6) Umiarkowanie znajduje swój wyraz. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Skromność i umiarkowanie nie powinny wyrażać się jedynie w słowach, ale w postępowaniu. Trzeba mówić sercem, nie ustami.
III (9) Umiarkowany i zasłużony, człowiek szlachetny doprowadza sprawy do rozstrzygnięcia. Szczęście. Komentarz: Wielkość musi być poważana dzięki czynom; pusta chwalba powoduje krytykę, rosną trudności. Pozostając skromnym, zyskuje nowych zwolenników i powszechną miłość.
IV (6) Nic, co byłoby niekorzystne dla umiarkowania w ruchu. Komentarz: Wszystko ma swą miarę, nawet umiarkowanie. Pozycja pomiędzy silnym pomocnikiem (linia III ) i łagodnym władcą (linia V) powoduje wielką odpowiedzialność. Nie wolno zawieść zaufania zwierzchnika, ani pomniejszyć zasług podwładnych.
V (6) Nie chwali się bogactwem przed sąsiadem. Korzystny jest atak całą siłą. Nic, co byłoby niekorzystne. Komentarz: Umiarkowania nie można mylić z naturą pełną dobroci, lecz słabą, która pozostawia sprawy własnemu biegowi. Odpowiedzialne stanowisko wymaga energii i zdecydowania. Nie wolno chełpić się władzą i bogactwem; władcy nie wolno kierować się osobistymi odruchami.
VI (6) Umiarkowanie znajduje swój wyraz. Korzystne jest pchnąć armię naprzód, by ukarać własne miasto. Komentarz: Prawdziwe umiarkowanie musi znajdować wyraz w całym postępowaniu. W chwili niebezpieczeństwa nie można zrzucać winy na innych, lecz zdobyć się na zaprowadzenie porządku, nawet poprzez surowość wobec najbliższych.

Obrazek
16 - JU / ENTUZJAZM
(CHEN: Grom, pobudzający - K'UN: Ziemia, przyjmująca)
OBRAZ: Korzystne jest zgromadzenie zwolenników i pchnięcie armii naprzód.
OSĄD: Grom rozbrzmiewa nad ziemią: obraz ENTUZJAZMU. Dawni królowie czcili zasługi muzyką i wśród splendoru składali ofiary Najwyższemu, wzywając swych przodków na świadków.
KOMENTARZ: Pojawia się przywódca pozostający, w zgodzie z duchem czasu i cieszący się poparciem ludu: budzi entuzjazm. Odwieczny bieg spraw wymaga, by działać zgodnie z wieczystą naturą rzeczy. Prawa zrodzone z ducha narodu są silne i przestrzegane; prawa mu przeciwne są gwałcone. Entuzjazm płynący z poszanowania dla najświętszych tradycji pozwala opanować lęk przed opozycją i podjąć każde ryzyko. Jest jak muzyka przepełniająca serca.

LINIE ZMIENNE: I (6) Entuzjazm, który wyraża tylko sam siebie. Nieszczęście. Komentarz: Entuzjazmując się związkami z osobami postawionymi wyżej popada w arogancję prowadzącą do klęski. Entuzjazm nie może być egotyczny.
II (6) Twardy jak skała. Nie przez cały dzień. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Nie żywiąc iluzji można bezbłędnie odczytać znaki czasu, nie poniżając niżej postawionych, ani nie pochlebiając zwierzchnikom. Taka postawa pozwala w porę wycofać się wobec niesprzyjającej zmiany, która może wkrótce nastąpić.
III (6) Entuzjazm wpatrzony w górę przynosi wyrzuty sumienia. Wahanie przynosi wyrzuty sumienia. Komentarz: Przeciwieństwo poprzedniej linii: nie wierząc we własne siły, pełen entuzjazmu dla przywódcy, liczy ciągle na opiekę i poparcie. Łatwo przeoczyć moment, w którym taka postawa zacznie przynosić nieszczęścia.
IV (9) Źródło entuzjazmu. Osiąga wielkie rzeczy. Nie ma wątpliwości. Przyjaciele skupiają się wokół niego jak włosy spięte przepaską na czole. Komentarz: Człowiek budzi entuzjazm pewnością siebie i brakiem wahań. Jest bezgranicznie szczery. Dzięki zaufaniu otoczenia otrzymuje wszelką pomoc, ludzie garną się do niego.
V (6) Uporczywie chory, lecz wciąż nie umiera. Komentarz: Pod silnym naciskiem, bez swobody ruchu, jest skrępowany w wyrażaniu entuzjazmu. Aczkolwiek przykra psychicznie, sytuacja ta może być korzystna, ze względu na mniejsza utratę energii.
VI (6) Zwodniczy entuzjazm. Bez winy, jeśli zmieni się wraz z zachodzącą przemianą. Komentarz: Fatalne jest dać się ponieść zwodniczemu entuzjazmowi. Można zapobiec nieszczęściu dzięki trzeźwemu dostrzeganiu tego fałszu i wycofaniu się w porę.

Obrazek
17 - SUI / IDĄCY ŚLADEM
(TUI: Jezioro, radosna - CHEN: Grom, pobudzający)
OBRAZ: IŚĆ ŚLADEM przynosi najwyższy sukces. Korzystna jest stałość. Bez winy.
OSĄD: Grom pośród jeziora: obraz NAŚLADOWANIA. Człowiek szlachetny o zmroku zamyka się w domu, szukając odpoczynku i spokoju.
KOMENTARZ: Chcąc coś osiągnąć, trzeba poznać siebie. Chcąc rządzić, trzeba nauczyć się służyć. Tylko tak można uzyskać radosną zgodę podwładnych i porwać ich za sobą. Zmuszając, konspirując, oszukując - wywoła się tylko opór. Ale nawet radosny ruch naprzód może mieć złe konsekwencje, jeśli zabraknie siły charakteru i wytrwałości. Nikt nie może działać nieustannie; odpoczynek i refleksja są niezbędne dla właściwego odczytania znaków czasu.

LINIE ZMIENNE: I (9) Zmienia sztandar. Zasługa, jeśli wejdzie w towarzystwo przyjaciół. Stałość przynosi szczęście. Komentarz: Zdarza się, że zwolennicy opuszczają przywódcę, który nie potrafi zapewnić realizacji ich dążeń. Nie rezygnując z zasad, przywódca nie może zamykać się w swoim kręgu; musi wychodzić naprzeciw dążeniom tych, których chciałby pozyskać.
II (6) Obejmuje chłopca i pozwala odejść mężczyźnie. Komentarz: Trzeba starannie dobierać przyjaciół, nie mieszając dobrych i złych. Źli przyjaciele odstraszają dobrych.
III (6) Obejmuje mężczyznę i pozwala odejść chłopcu, Znajduje to, czego szuka. Korzystna jest stałość. Komentarz: Wybór wymaga rezygnacji z czegoś. Trzeba zrezygnować z towarzystwa złych i mało wartościowych; zyska na tym charakter.
IV (9) Naśladowanie daje szczęście. Stałość przynosi nieszczęście. Postępując szczerze własną drogą, uzyska jasność. Jaka w tym może być wina? Komentarz: Zniżając się ku maluczkim, można zdobyć zwolenników, ale nie będą oni szczerzy i pewni. Szukają korzyści, chcą okazać się niezastąpieni; posługują się pochlebstwem i służalczością. Wytrwałe stosowanie się do własnych zasad daje jasność w ocenie ludzi.
V (9) Szczery w dobrym. Szczęście. Komentarz: Każdy musi mieć kogoś, kogo naśladuje, swą gwiazdę przewodnią. Jeśli z przekonaniem naśladuje dobro i piękno, czuje się mocny.
VI (6) Natrafia na stałą lojalność i wciąż jest gotów do wyruszenia w drogę. Król przedstawia go Zachodnim Górom. Komentarz: Mędrzec odwrócił się od świata, ale pojawienie się wiernego ucznia skłania go do podjęcia na nowo służby publicznej. Jego zasługi zostaną uhonorowane.
xLena
 

Re: heksagramy

Postautor: xLena » 08 sty 2014, 14:37

Obrazek
18 - KU / NAPRAWIANIE ZNISZCZEŃ
(KEN: Góra, powstrzymujący - SUN: Wiatr, łagodna)
OBRAZ: NAPRAWIANIE ZNISZCZEŃ daje najwyższe szczęście. Korzystne będzie przekroczenie wielkiej wody. Trzy dni przed rozpoczęciem, trzy dni po rozpoczęciu.
OSĄD: Wiatr wieje u stóp góry: obraz ZNISZCZENIA. Człowiek szlachetny wstrząsa ludźmi i umacnia ich na duchu.
KOMENTARZ: Ludzka praca naprawia skutki ludzkich błędów: nie są one zawinione przez fatum (jak w przypadku heksagramu l2.Phi), ani zepsucie, raczej są skutkiem nadużycia wolności. Są szanse poprawy; trzeba energicznego, ale serdecznego działania, jednak po dogłębnym namyśle przed rozpoczęciem dzieła i z dokładną oceną skutków - po rozpoczęciu. Trzeba przekonać otoczenie, ukazać szanse naprawy zła.

LINIE ZMIENNE: I (6) Naprawia to, co zniszczył ojciec. Jeśli jest synem - zmaże winę ojca. Niebezpieczeństwo. W końcu szczęście. Komentarz: Może stosunkowo łatwo naprawić zło spowodowane trwaniem przy tradycji, jednak biorąc sprawy serio i nie powodując nowych szkód, ani nie niszcząc dawnych wartości.
II (9) Naprawia to, co zniszczyła matka. Uporczywość przynosi nieszczęście. Komentarz: Można naprawić zło spowodowane słabością, ale nie wolno popaść w przeciwieństwo, zbytnią sztywność i surowość.
III (9) Naprawia to, co zniszczył ojciec. Będą wyrzuty sumienia. Bez wielkiej winy. Komentarz: Zbyt energiczne naprawianie błędów przeszłości może spowodować rozdźwięki i swary; nietrudno to naprawić.
IV (6) Toleruje to, co zniszczył ojciec. Uporczywość przynosi upokorzenie. Komentarz: Jeśli nie zwraca się uwagi na szkody spowodowane błędami przeszłości, będą się one pogłębiać. Trzeba wcześnie działać.
V (6) Naprawia to, co zniszczył ojciec. Osiąga chwałę. Komentarz: Naprawiając szkody spowodowane błędami przeszłości, należy usilnie dążyć do poprawy, szukając poparcia u ludzi myślących podobnie. Już samo rozpoczęcie reform jest powodem do chwaty.
VI (9) Nie służy królom i książętom. Wyznacza sobie wyższe cele. Komentarz: Nie wszystkie sprawy świata zasługują na to, by się nimi zajmował mędrzec. Ale poczucie wyższości nie może płynąć z lenistwa lub obojętności. Może być jedynie skutkiem wytrwałego dążenia do wyższych celów.

Obrazek
19 - LIN / ZBLIŻENIE, NADEJŚCIE WIELKIEGO
(K'UN: Ziemia, przyjmująca - TUI: Jezioro, radosna)
OBRAZ: ZBLIŻENIE oznacza najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość. Nieszczęście, gdy przeważy osiem.
OSĄD: Ziemia nad jeziorem: obraz ZBLIŻENIA. Człowiek szlachetny jest niezłomny w swej woli nauczania, bezgranicznie tolerancyjny i opiekuńczy wobec maluczkich.
KOMENTARZ: „Osiem” to „młody jin”, symbol słabości, która przeważa w heksagramie, ale ustępuje pod naporem lin jang. Radosny postęp światła i opór ustępującej ciemności występują jednocześnie. W takiej sytuacji trzeba działać z determinacją, wykorzystując wszystkie sprzyjające okoliczności: tak działa mędrzec, który pamięta, że żadna wiosna (jest to heksagram XI miesiąca rocznego cyklu - ok. 20.I - 20.II - zapowiedź wiosny) nie będzie trwać wiecznie. Z VIII miesiącem (p. heksagram 2O.KUAN) sytuacja się odmieni na niekorzyść.

LINIE ZMIENNE: I (9) Wspólne zbliżenie. Korzystna jest stałość. Komentarz: Dobro zaczyna zwyciężać i zyskiwać poparcie kół wpływowych, co stanowi z kolei zachętę dla ludzi wartościowych. Warto dołączyć, ale świadomie, a nie pod wpływem owczego pędu.
II (9) Wspólne zbliżenie. Szczęście. Wszystko przynosi korzyść. Komentarz: Mając wewnętrzną siłę i mocne zasady, można odpowiedzieć na płynącą z góry zachętę do zbliżenia. Trzeba zachować trzeźwy osąd sytuacji i świadomość przemijalności wszelkich spraw, wówczas wszystko będzie sprzyjać.
III (6) Wolne od trosk zbliżenie. Nic, co byłoby korzystne. Jeśli jednak go to martwi, pozostanie bez winy. Komentarz: Osiąga władzę i wpływy, wszystko idzie dobrze. Groźne jest w takiej sytuacji przyjąć postawę lekceważenia niebezpieczeństwa i bezkrytycznej wiary we własne siły. Jeśli się to już stało, nadeszła ostatnia chwila na zmianę postawy.
IV (6) Całkowite zbliżenie. Bez winy. Komentarz: Władca musi zwracać baczna uwagę na podwładnych, skwapliwie wyróżniać zdolnych, nie bacząc na przesądy klasowe. Zyskają na tym wszyscy.
V (6) Mądre zbliżenie. Właściwe dla wielkiego księcia. Szczęście. Komentarz: Władca musi mieć umiejętność wynajdywania właściwych ludzi i mądrze nimi kierować.
VI (6) Wielkoduszne zbliżenie. Szczęście. Bez winy. Komentarz: Mędrzec, który już pozostawił świat za sobą, powinien w pewnych okolicznościach powrócić po to, by obdarzyć świat skarbami swej wiedzy. Szczęście dla wszystkich.

Obrazek
20 - KUAN / KONTEMPLACJA
(SUN: Wiatr, łagodna - K'UN: Ziemia, przyjmująca)
OBRAZ: Dokonano ablucji, lecz jeszcze nie złożono ofiar. Wpatrują się w niego, pełni ufności.
OSĄD: Wiatr wieje ponad ziemią: obraz KONTEMPLACJI. Dawni królowie odwiedzali regiony kraju, poznawali ludy i mocni wiedzą dawali stosowne pouczenia.
KOMENTARZ: Nadszedł moment najgłębszego skupienia i duchowej koncentracji. Taka postawa właściwa jest mędrcowi, pozwala zgłębić tajemnice świata, a emanująca zeń siła wewnętrzna pozwala zdobyć dominującą pozycję w społeczeństwie. Sprawowanie władzy wymaga znajomości spraw państwa i dążeń społeczeństwa, niezbędnych, by słuszne rozkazy były szanowane. Jest to heksagram VIII miesiąca rocznego cyklu (ok. 2O.IX - 20.X) - jesienne przesilenie.

LINIE ZMIENNE: I (6) Kontempluje dziecięco. Prostak pozostaje bez winy, człowiek szlachetny doznaje upokorzenia. Komentarz: Mądre pociągnięcia władcy nie znajdują zrozumienia. Pospólstwo nie musi rozumieć mądrych pociągnięć władcy, choć z nich korzysta, ale mędrcowi nie wolno tak postępować. Musi dogłębnie rozumieć mechanizm rządzący sprawami świata.
II (6) Kontempluje przez szparę w drzwiach. Dla kobiety korzystna jest stałość. Komentarz: Mając ograniczony punkt widzenia wszystko odnosi do siebie, nie rozumiejąc uwarunkowań świata. Wystarczy to słabemu umysłowi, nie mającemu wpływu na sprawy publiczne; dla mędrca taka postawa jest nie do przyjęcia.
III (6) Kontempluje swoje życie, by zdecydować o wyborze: pójść naprzód, czy cofnąć się? Komentarz: Trzeba przenieść uwagę ze świata zewnętrznego na swoje życie wewnętrzne, przemóc naiwny egoizm, odrzucić wąski punkt widzenia świata. Zdobywanie samowiedzy to nie kontemplacja własnych myśli, lecz prawidłowa ocena skutków postępowania. Tylko w ten sposób zdobywa się prawo osadzania innych.
IV (6) Kontempluje światłość królestwa. Korzystne, by mógł wywierać taki wpływ, jakby był gościem króla. Komentarz: Mędrcem jest ten, kto rozumie bieg spraw wpływających na stan państwa. Powinien mieć prawo i możliwość niezależnych decyzji.
V (9) Kontempluje swoje życie. Człowiek szlachetny jest bez winy. Komentarz: Przywódca musi być w każdej chwili gotowy do samodzielnej oceny skutków swego działania.
VI (9) Kontempluje jego życie. Człowiek szlachetny jest bez winy. Komentarz: Uwolniwszy się od spraw świata, mędrzec ma prawo oceniania decyzji i czynów innych, wolny od mylącego wpływu swego „ja”.
xLena
 


Wróć do ICing

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości