Hermetyzm Skrypt z Kybalionu

Hermetyzm Skrypt z Kybalionu

Postautor: ironal » 12 sty 2019, 12:06

Kybalion - skrypt na szybko

Kilka słów od autora

Skrypt ten zawiera wyciąg z Kybalionu. Zachęcam do jego lektury, tu jest link:

http://pistis.pl/biblioteka/Kybalion.pdf

Tekst ma charakter skrótowy i informacyjny. Są w nim zawarte również moje przemyślenia. Mam nadzieję, że uda mi się zainteresować czytelników hermetyzmem. Oprócz tego, że to system magiczny, hermetyzm jest systemem filozoficznym. Miłego czytania.

1 Zasada Mentalizmu

WSZYSTKO jest Umysłem, Duchem – Niepoznawalnym, Niedefiniowalnym, Uniwersalnym, Nieskończonym, Żyjącym Umysłem.

Wszechświat – Mentalne Stworzenie Wszystkiego – Podlega Prawom wszelkich stworzonych rzeczy

Zarówno mikro-wszechświat jak i makro-wszechświat i wieloświat istnieją w Umyśle WSZYSTKIEGO.

https://drive.google.com/open?id=1y6qEe ... VSYhsBCeI9

2. Zasada Odpowiedniości

Jak na górze tak na dole, jak na dole tak na górze.

Pozwala człowiekowi wnioskować inteligentnie ze Znanego do Nieznanego

Badając w ten sposób, jednostka może zrozumieć anioły.


3. Zasada Wibracji

Nic nie spoczywa, Wszystko się porusza, Wszystko wibruje.

Duch wibruje szybciej niż materia, ale obydwa to rodzaj Wibracji

Duch – w praktyce jest w spoczynku wibruje najszybciej – intensywność ich i szybkość jest nie zauważalna dla człowieka

Materia – wibracje tak niskie, że wydają się być w spoczynku.

Wszystko znajduje się w Wibracyjnym ruchu, Można wykorzystać tą zasadę poprzez kierowanie wibracjami swoimi i innych. (Transurfing, Manipulacja Materią i Duchem)4. Zasada Polaryzacji

„WSZYSTKO jest dualne, WSZYSTKO ma dwa bieguny, wszystko ma swoje pary przeciwieństw, PODOBNE I NIEPODOBNE są tym samym. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w intensywności. Skrajności pasują do siebie wszystkie prawdy to półprawdy, paradoksy.

Można zmienić Nienawiść w Miłość swoją i ludzi.

Alchemia materii – chemia


5 Zasada Rytmu

„WSZYSTKO płynie tam i z powrotem wszystko ma swoje przypływy, wszystkie rzeczy powstają i opadają,, ruch wahadła objawia się we wszystkim i miara wahnięcia w prawo jest miarą wahnięcia w lewo. RYTM KOMPENSUJE SIĘ.

Rytm wahadła działa między dwoma biegunami polaryzacji.

Akcja i Reakcja zawsze istnieje.

Mentalne prawo Neutralizacji to Polaryzowanie w punkcie w którym chce się pozostać.


6 Zasada przyczyny i skutku

„Każdy skutek ma swoją przyczynę, każda przyczyna ma swój skutek. Wszystko dzieje się zgodnie z Prawem, przypadek jest tylko nazwą nie poznanego Prawa. Jest wiele poziomów przyczynowości, ale nic nie uchodzi Prawu.”


7. Zasada Rodzaju

„Rodzaj jest we wszystkim, wszystko ma swoje Męskie i Żeńskie elementy; Rodzaj objawia się we wszystkich poziomach”.

***

TRANSMUTACJA MENTALNA – Umysł może być transmutowany z jednego stanu w drugi z jednego stopnia w inny, z jednego bieguna w drugi, z wibracji do wibracji, Prawdziwa Transmutacja jest sztuką mentalną.

Transmutować – zmieniać z jednej istoty w inną, transformować. (Ołów złoto)

Transmutacja Mentalna – Sztuka zmiany porządku wszechświata na poziomie:

Materii – Ciało
Siły – Dusza
Umysłu – Duch.

***

„Poza Wszechświatem Czasu, Przestrzeni i Zmian, zawsze znajduje się ISTOTNA RZECZYWISTOŚĆ – Podstawowa Prawda.

Istota – Podstawa zewnętrznej manifestacji podstawowej, podstawa rzeczywistości.

Istotna – Prawdziwa, istniejąca, będąca Rzeczywistością.
Stan:

- bycia rzeczywistym
- prawdy
- trwały
- ważny
- ustalany
- trwający
- taktyczny

Prawo – u podstaw i poza zewnętrznymi objawami i przejawami MUSI istnieć Wszechogarniająca Rzeczywistość.

NIC NIE ISTNIEJE – WSZYSTKO STAJE SIĘ I ZMIENIA


***

„To co jest Podstawową Prawdą, Istotną Rzeczywistością jest poza możliwością nazwania, ale Mędrcy nazywają to WSZYSTKO”

„Relacja rozumu musi być gościnnie przyjęta i traktowana z szacunkiem"

I. WSZYSTKO musi być WSZYSTKIM co naprawdę jest.
II. WSZYSTKO musi być nieskończone – w czasie lub wieczne, zawsze istniało i będzie istnieć. COŚ nie może wyjść z NICZEGO. Nigdy nie mogło być na chwilę, bo jest czymś.


https://drive.google.com/open?id=14gH9X ... VW3PbyUh99

Nieskończoność przestrzeni
Nie istnieje miejsce poza WSZYSTKIM.
(Nieskończoność w mocy – ABSOLUTNE), Nie ma niczego co mogłoby ograniczyć WSZYSTKO.
III. WSZYSTKO Niezmienne

***

Zasada Odpowiedniości

Wszystko ma UMYSŁ, ŻYCIĘ, ENERGIĘ i SIŁĘ

(Więc człowiek też to ma).


***


MENTALNY WSZECHŚWIAT

Wszechświat jest mentalny – trwający w umyśle WSZYSTKIEGO.

DUCH = NIESKOŃCZENIE ŻYJĄCY UMYSŁ

„Wszechświat i wszystko co zawiera jest mentalną kreacją WSZYSTKIEGO”

WSZYSTKO = UMYSŁ

„WSZYSTKO tworzy w swoim Nieskończenie Żyjącym Umyśle niezliczone Wszechświaty, które istnieją przez eony czasu.”

„Dla WSZYSTKIEGO stworzenie, rozwój, upadek i śmierć milionów Wszechświatów jest jak mrugnięcie okiem.”

„Nieskończony umysł WSZYSTKIEGO jest łonem Wszechświatów.”

(WSZYSTKO tworzy jedynie mentalnie bez materiałów ani bez reprodukowania siebie, kom. Kybalion)

***

WSZYSTKO jest ponad każdym Prawem, bo ono jest PRAWEM.

RODZAJ – oznacza odnoszenie się do generacji bądź kreacji,
Inaczej:

RODZAJ oznacza związany z tworzeniem i stworzeniem

WSZYSTKO jest ponad każdym Prawem

Czyli kiedykolwiek coś jest kreowane bądź generowane na jakiekolwiek płaszczyźnie – materialnej, mentalnej bądź duchowej musi działać prawo rodzaju(manifestuje się ono na każdej płaszczyźnie podczas kreowania). Rodzaj nie jest jednak WSZYSTKIM(Tak jakby WSZYSTKO nie dzieli się na męskie i żeńskie.) (Jednak gdy WSZYSTKO działa na niższych płaszczyznach musi manifestować się jako męskie i żeńskie.)

WSZYSTKO jest Prawem, z którego wywodzą się inne prawa i ona im nie podlega.

Kiedy WSZYSTKO stwarza (inwoluje) wtedy działają Zasady i Prawa.

WSZYSTKO jest JEDNO nie ma rzeczywistej dualności(bo wszystko jest biegunowe.)

***


„JA” świadek tworzenia obrazów mentalnych. TAM gdzie się te obrazy tworzą = „MOJE”

„JA” sprawdza i doświadcza pomysły i obrazy „MOJEGO”

„Wewnątrz ojcowsko-matczynego Umysłu śmiertelne dzieci są w domu.”

„Nie ma nikogo we Wszechświecie kto byłby pozbawiony Ojca i Matki”

***

Boski Paradoks

„Głupcy wyobrażają sobie że mogą lekceważyć Prawa, gdy zrozumieją względną nierzeczywistość Wszechświata, Mądrzy znając Naturę Wszechświata używają wyższych Praw przeciwko niższym prawom i zmieniają niepożądane w wartościowe, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Orężem mistrza jest transmutacja a nie zarozumiały sprzeciw.”

Wszechświat to nieSen dla człowieka, ale to Sen dla WSZYSTKIEGO.

PRAWDA Absolutna – Wszechświat to Sen i go nie ma dla WSZYSTKIEGO

PRAWDA Relatywna – Wszechświat to Nie-Sen, Wszechświat JEST

Dwa bieguny prawdy ABSOLUTNA i RELATYWNA – Prawo Paradoksu aspekt zasady polaryzacji

DWIE STRONY PYTANIA –czym jest Prawo Paradoksu?


ODPOWIEDŹ:

Wszechświat jest kreacją WSZYSTKIEGO czyli jest złudzeniem dla WSZYSTKIEGO, dla Człowieka jest rzeczywisty, bo człowiek żyje w kreacji WSZYSTKIEGO.

PYTANIE:

Dlaczego wszystko co ma początek i koniec musi być nieprawdziwe? Nierealne? (Dla WSZYSTKIEGO)

ODPOWIEDŹ:

Bo dla WSZYSTKIEGO nie ma niczego rzeczywistego

PYTANIE:

Dlaczego nie ma niczego rzeczywistego dla WSZYSTKIEGO?

ODPOWIEDŹ:

Bo Wszechświat jest zmienny, nietrwały, złożony z czasu, przestrzeni i zmian.

***

ABSOLUTNIE WYŻSZE Rzeczy są znane przez UMYSŁ BOGA.

RELATYWNE Rzeczy takie jakimi najwyższe poznanie człowieka je pojmuje.

https://drive.google.com/open?id=1EZdtv ... lt8zpXUioz

Nie jesteśmy WSZYSTKIM, ale we WSZYSTKIM istniejemy, żyjemy i poruszamy się.

https://drive.google.com/open?id=1b9E7i ... PBPz6YPFUq

Im bliżej jesteśmy WSZYSTKIEGO tym WSZYSTKO nas pochłania.

Nie należy ignorować Materii do momentu kiedy jesteśmy na jej poziomie.

***

Prawa Natury są stałe na Relatywnym poziomie, tracą na sile gdy wiemy, że są MENTLANE.

MOC UMYSŁU NAJWIĘKSZĄ SIŁĄ NATURY.

***

Wszystko jest we WSZYSTKIM, i WSZYSTKO jest we wszystkim.

Twórca jest w postaci, którą tworzy ale postać nie może powiedzieć jestem twórcą. Może jedynie powiedzieć mam w sobie zamysł mojego Twórcy.

***

Rozwój duchowy – rozpoznanie w sobie i uświadomienie i przejawianie Ducha, który jest w nas.

***

Gdy WSZYSTKO inwoluje staje się Materią. Gdy Materia dąży do Ducha to nazywa się ewolucją.

Proces jest powtarzalny – aspekt prawa rytmu.

***

Prawo Indywidualizmu – IM BLIŻEJ WSZYSTKIEGO tym większa indywidualność.

***

Człowiek bez przyjemności(zadowolenia) nie ma pożądania, bez pożądania, nie ma woli działania, bez woli działania, nie ma działania.

***

WSZYSTKO po prostu JEST i po prostu DZIAŁA, ponieważ DZIAŁA.


***

PRAWO NEUTRALIZACJI

Ruch wahadła na planie Nieświadomym podczas, gdy Świadomość pozostała nienaruszona.

Prawo Neutralizacji – jego działanie polega na podnoszeniu EGO ponad wibracje aktywności mentalnej planu Nieświadomego, tak aby negatywny ruch wahadła nie ukazywał się w świadomości i tym samym nie miał na nią wpływu.

Polaryzacja na określony biegun, później proces odmowy uczestniczenia w powrotnym ruchu wahadła, czy też zaprzeczenia jego wpływu nad sobą, potem stanowcze stanie na tej spolaryzowanej pozycji, a mentalne wahadło przemieszcza się wstecz na płaszczyźnie nieświadomej. – Niepozwalanie swoim nastrojom na przejęcie kontroli nad sobą.

***

Prawo Kompensacji (równowagi)

Ruch w jedną stronę determinuje ruch w drugą – jeden kompensuje drugi.

Im większe dobro tym większe zło. Im większa przyjemność, tym większe cierpienie.

PK – gdy posiada się jedna rzecz – brakuje innej i równowaga jest osiągnięta.

Za wszystko płaci się cenę.

Gdy zmniejszy się ruch wahadła i zneutralizuje w określonym przez siebie punkcie, wtedy prawo kompensacji będzie działało minimalnie w dobrym znaczeniu.

https://drive.google.com/open?id=1xP_Wg ... EUkInw8ezz

***
JA – ŚWIADOMOŚĆ
MNIE - PODŚWIADOMOŚĆ

Aspekt Istnienia zawiera się w aspekcie Stawania

JA CHCE do Wytworzenia MNIE. Mnie – to stwarzanie czegoś mentalnego, umysłowego. JA to świadek mentalnej kreacji, który stoi z boku.

ŚWIADOMOŚĆ CHCE WYTWARZAĆ STANY PODŚWIADOMOŚCI. Inaczej:
Świadomość chce wytwarzać to do czego podświadomość dąży.

JA CHCE WYTWARZAĆ TO CO SIĘ DZIEJE W PODŚWIADOMOŚCI.

Jak karmić podświadomość, żeby świadomość dążyła do pozytywów?

ŚWIADOMIE.

Zmiana wibracji wysiłkiem woli poprzez celowe skupienie uwagi na bardziej pożądanym stanie.
Wola kieruje uwagą, która zmienia wibracje.

Nie zabijaj strachu tylko pielęgnuj uczucie odwagi, a strach zniknie.

Żeby usunąć negatywną cechę skoncentruj się na jej biegunie pozytywnym.

Awatar użytkownika
ironal
 
Posty: 6
Rejestracja: 13 lis 2018, 17:47
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 6 razy

Re: Hermetyzm Skrypt z Kybalionu

Postautor: Elie » 12 sty 2019, 21:21

Nie zabijaj strachu tylko pielęgnuj uczucie odwagi, a strach zniknie.


Jeżeli jest uzasadniony nie zniknie.
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31090
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2100 razy
Otrzymał podziękowań: 1914 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1


Wróć do Systemy magiczne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości