Klucz Wcielenia - Liczba Wcielenia

Klucz Wcielenia - Liczba Wcielenia

Postautor: czerwonykapturek » 15 lut 2019, 11:18

Klucz Wcielenia otrzymujemy z sumy dnia i miesiąca urodzenia.

WIBRACJE KLUCZA WCIELENIA:

KLUCZ WCIELENIA - 1 - INDYWIDUALIZACJA - REALIZACJA
Okres, w którym Twoja osobowość jest silnie krystalizowana, osiągając swój indywidualny kształt. Ten czas sprzyja Twojej aktywności, wykazywania się przedsiębiorczością i organizacją. Tutaj koniecznym jest, aby przede wszystkim liczyć na samego siebie i odnaleźć własną drogę w życiu (to Ty przewodzisz teraz innym). Konieczne wręcz jest bycie aktywnym.

SAMOREALIZACJA - WŁASNY SUKCES
To nauka wprowadzania Twoich własnych myśli w czyn. Od Twojej Drogi Życia w dużej mierze zależy, jak radzisz sobie w tym czasie, czy łatwo przychodzi Ci wykazywanie się swoją własną indywidualnością, czy w dużym stopniu musisz się tego dopiero uczyć - chociaż warunki Twojego dzieciństwa sprzyjają temu zapewne.

Rodzice! Uwaga na nadopiekuńczość w stosunku do Twojego dziecka, Jemu wręcz niezbędna jest nauka samodzielnego działania. Unikaj jakiejkolwiek krytyki w stosunku do Niego, ponieważ Twoje dziecko pracuje nad silnym poczuciem własnej wartości - co będzie Mu wręcz niezbędne w dorosłym życiu. Sucha krytyka wyrządza Mu wielką krzywdę, jasne, że trzeba "nauczyć" jako rodzić określonych rzeczy, ale mów o Jego zachowaniu (delikatnie), ale nigdy o Nim, że jest taki, czy taki....

KLUCZ WCIELENIA - 2 - ZWIĄZKI - WSPÓŁPRACA
Nie łatwo jest w tym czasie dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. Konieczne jest wykazywanie się Twoją własną dyplomacją, cierpliwością - należy być dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Bardzo emocjonalny czas. Warunki życia skłaniają do pasywności i poddawania w wątpliwości Twoich własnych dotychczasowych przekonań i wyborów.

WSPÓŁPRACA - ŻYCIE WE DWOJE
To nauka dyplomacji i pozostawania w harmonii z otoczeniem. Wszelka dysharmonia i działanie zbyt emocjonalne (trudności w dyplomacji) mogą doprowadzać wręcz do poddańczego stylu życia i niepotrzebnych rozstań z ludźmi.

Rodzice! Twoje dziecko jest bardzo podatne na wszelkie Twoje sugestie, to nie łatwe zadanie, aby uchronić je od "wkodowania" w Nim np. negatywnych treści, które będą tak mocno tkwiły, że bardzo trudno będzie Mu się od nich uwolnić w przyszłości. Pamiętaj, że jest bardzo wrażliwym dzieckiem, potrzebującym miłości i wsparcia przede wszystkim. Spraw, aby Ono uwierzyło, że wszystko, co robi, jest dobre - bo stara się naprawdę ze wszystkich sił, ale ma naturalną skłonność do przesadnego perfekcjonizmu.

KLUCZ WCIELENIA - 3 - WYRAŻANIE SIEBIE SAMEGO - TWÓRCZOŚĆ
Życie w tym czasie skłania Cię przede wszystkim do poszukiwania indywidualnych środków wyrazu. Harmonijne stosunki z otoczeniem są dla Ciebie bardzo ważne. Ten czas sprzyja komunikacji słownej i artystycznej. Dużo twórczości - to jeden z najłatwiejszych okresów w życiu, nie trzeba się o cokolwiek zbytnio starać.

SZCZĘŚCIE - SPEŁNIENIE - TWÓRCZOŚĆ
To nauka konsekwencji przede wszystkim. Brak konsekwentnego działania powoduje rozpraszanie Twojej własnej energii, powierzchowność zainteresowań - w efekcie zahamowanie wręcz twórczej ekspresji. Uwaga na lenistwo !!

Rodzice! Unikaj przesadnego plotkowania z Twoim dzieckiem, pamiętaj, że Jemu bardzo zależy na harmonijnych stosunkach z otoczeniem, ucz Je szczerości i lojalności, to bardzo ważne. Twoim własnym działaniem pokaż, jak ważne jest konsekwencja we wszystkim, co się robi - znacznie ułatwi Mu to życie. Zafunduj Mu czas spędzany w "kółku artystycznym" - malowanie, rysowanie, śpiew - w zależności od Jego własnych zainteresowań, ale wspieraj Jego twórczość.

KLUCZ WCIELENIA - 4 - ORGANIZACJA - SPEŁNIENIE - PRACA
Konieczne w tym czasie jest wykazywanie się dobrą organizacją i angażowanie się tylko w przedsięwzięcia solidne i przemyślane. Ten czas wymaga od Ciebie pracy - Twojej własnej, organizowania własnego życia, budowy jego fundamentów.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WYSIŁEK DAJĄ - SPEŁNIENIE
To nauka ostrożności i odpowiedzialności w finansach. Nie staraj się liczyć na szczęście, ale przede wszystkim na Twoją własną pracę. Z cierpliwością buduj od podstaw, jeśli wystąpi taka konieczność, dbaj o silne fundamenty stwarzanych przez Ciebie struktur. Jakikolwiek Twój pośpiech natychmiast wykreuje dodatkowe opóźnienie i przeszkody, których można było uniknąć.

Rodzice! Twoje dziecko uczy się budowania silnych i stabilnych przede wszystkim struktur wszelkich Jego poczynań. Wspieraj tą budowę. Zwracaj jednak uwagę na Jego wiek, czy przez przypadek nie spada na niego nadmiar obowiązków, znacznie przerastających Jego możliwości - przy czym nie odciążaj Go zbytnio, Ono buduje i to samo buduje, pomagaj, ale nie wyręczaj! Możesz Mu od czasu do czasu sprawić drobny prezent - zabrać Go do McDonald"s, czy coś w tym stylu - wniesiesz tym samym wiele radości w Jego życie, której Jemu samemu trudno o nią zadbać.

KLUCZ WCIELENIA - 5 - ZMIANY - WOLNOSĆ - EROTYZM
Szalony to czas, tak mogę powiedzieć. Okres zaspakajania zmysłów, spotkań z erotyką... Wolność - tak bardzo to słowo odzwierciedla wszystkie Twoje decyzje, to fundament wszelkich Twoich kierunków działania. Wiedziesz bardzo interesujące życie i tak bardzo aktywne. Nierzadko występują w nim nagłe, niespodziewane, ale pozytywne dla Ciebie doświadczenia.

PRZYGODA - DOŚWIADCZENIA - ODKRYCIA
To nauka zrozumienia znaczenia i granic Twojej własnej wolności. Przepełnia Cię ogrom energii, którą trudno okiełznać. Bardzo ważnym jest, aby nauczyć ją właściwie ukierunkowywać - wskazany by była np. nauka i trening Aikido - nauczysz się właściwie ukierunkowywać własną energie i unikniesz wielu, niepotrzebnych, niemiłych niejednokrotnie doświadczeń, które wywołujesz, aby się całkiem po prostu "rozładować". Zwracaj również uwagę na to, czy nie naruszasz terytorium innych osób swoim własnym postępowaniem - poznaj i staraj się szanować granice, które sobie "zaznaczają".

Rodzice! Trudno jest z takim "żywiołem" rodzicom wrażliwym i zbyt nadopiekuńczym. Z jednej strony należy pozwolić dziecku doświadczać i nie ograniczać tej Jego tak ważnej wolności i swobody (inaczej wyprowadzi się od Was jak tylko nadarzy się pierwsza lepsza okazja), z drugiej natomiast uczyć, tłumaczyć, uczyć, tłumaczyć..... aby nie wchodziło "z butami" w cudze życie - wiecie o co chodzi. Wskazane jest również wspieranie działań mających na celu właściwe ukierunkowywanie i zdrowe rozładowywanie energii Waszego dziecka (uniknie wówczas no bójki w szkole - zwłaszcza, jeśli Jego DŻ to 5, bo nie będzie miało, co rozładowywać).

KLUCZ WCIELENIA - 6 - ODPOWIEDZIELNOŚĆ - OBOWIĄZKI - SZTUKA
Ten okres nie skąpi w odpowiedzialność, jaką musisz się wykazywać i z jakiej musisz się wywiązywać. Trzeba udźwignąć tą odpowiedzialność, wywiązując się z Twoich własnych zobowiązań, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. To czas miłości, wysoko stawianej wartości życia rodzinnego i sukcesu - będącego konsekwencją Twojej odpowiedzialnej natury.

RÓWNOWAGA - BEZPIECZEŃSTWO
To nauka zachowywania równowagi w dawaniu i braniu. Staraj się nie zaburzać harmonii Twojego życia, nie chwiej równowagi, ponieważ możesz doświadczać wówczas nadmiaru obowiązków i utratę poczucia bezpieczeństwa - brak zabezpieczenia.

Rodzice! Zwróćcie uwagę na to, jak wiele miłości potrzebuje Wasze dziecko i jakim jej ogromem stara się Was obdarzać - czasami wręcz opiekuje się Wami. Bardzo ważnym dla Niego jest "dom", zwłaszcza ciepło w nim panujące. Cierpi kiedy jest w nim coś nie tak, stara się wówczas za wszelką cenę to naprawić i tu jest niebezpieczeństwo! - jeżeli jest zwłaszcza jeszcze małym dzieckiem, ma tendencje do obciążania się poczuciem winy, za wszystko, co jest nie tak w Jego otoczeniu - może dochodzić wówczas do wielu negatywnych, bezpodstawnych przekonań, skutecznie chroniące Go przed doświadczaniem szczęścia w przyszłości. Dlatego: jeżeli coś nie tak dzieje się w domu, za wszelką cenę dbajcie o to, aby to, co Ono samo myśli na ten temat, nie było dla Niego destrukcją.

KLUCZ WCIELENIA - 7 - WIEDZA - DOSKONALENIE SIĘ
To nie łatwy okres dzieciństwa ze względu na trudność odnajdywania się w grupie - Jako dziecko zawsze mogłeś/aś czuć się jakby "na uboczu". Ten czas, nierzadko spędzany samotnie, konieczny jest do zgłębiania wiedzy (tej o życiu zwłaszcza), poszukiwań i zdobywania specjalizacji w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Następuje w tym czasie głębokie zrozumienie życia i drugiego człowieka. Ten czas nie sprzyja byciu w związkach (co nie znaczy, że nie możesz w nie wchodzić - ale Twoja samotność, przenika głęboko do wnętrza - wewnątrz czujesz się samotnie, stąd iluzja "braku miłości" w otaczającym Cię świecie).

DOSKONALENIE SIĘ - NIEOCZEKIWANY SUKSES
To nauka refleksji, wyciągania wniosków, analizy i mądrości. Ważne, aby życie nie musiało Cię "zmuszać" do czasu spędzanego - samemu z sobą i głębszego zastanawiania się nad sensem istnienia, unikniesz wówczas samotności w życiu, której jedynym celem jest zatrzymanie Cię na chwile w miejscu. To bardzo ważne.

Rodzice! Wasze dziecko jest nad wyraz dojrzałym dzieckiem, znacznie odstępującym swą mądrością od rówieśników - stąd możliwość wystąpienia trudności zrozumienia Go przez grupę. Ważne, aby posiadało "coś" - umiejętność, bądź hobby, coś wyjątkowego, dzięki czemu rówieśnicy łatwiej Go zaakceptują nijako podziwiając to, co potrafi, czy to, czym się zajmuje. Gotowe jest do poruszania ważnych, "dorosłych" tematów z Wami, więc i Wy bądźcie do tego gotowi. Szanujcie i akceptujcie Jego własny świat - z tą akceptacją będzie Mu o wiele łatwiej.

KLUCZ WCIELENIA - 8 - MOC REALIZACJI - SPEŁNIENIE MATERIALNE
Okoliczności w tych warunkach życia wręcz wymagają wzięcia przez Ciebie życia "we własne ręce" - i to z odwagą i determinacją. Niezbędna jest umiejętność wręcz błyskawicznego podejmowania decyzji i szybkiej oceny rzeczywistości. Ten czas sprzyja aktywności, pełnienia władzy, osiągania sukcesów i powodzenia "interesom". To również rozwój duchowy.

ZACHOWANIE "ZŁOTEGO ŚRODKA"
To nauka dbania o zachowywanie "złotego środka". Należy unikać nadmiernego ryzyka, tak, aby zawsze mieć "wszystko pod kontrolą", unikniesz wówczas ewentualnych klęsk, niepowodzeń, nagłych upadków i "problemów z prawem".

Rodzice! Tu najważniejsze jest, abyście od najmłodszych lat dawali możliwość Waszemu dziecku i wspierali proces samodzielnego podejmowania przez nie decyzji - począwszy od detali: idziecie z Nim do sklepu kupić piłkę np.: pozwólcie Mu wybrać jej kolor. Nie bójcie się Go puszczać na "głęboką wodę", ale i zadbajcie również o wcześniejszą "naukę pływania" - to przenośnie.

KLUCZ WCIELENIA - 9 - UNIWERSALNOŚĆ - EWOLUCJA
Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi - bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w podróże i skłania do rezygnacji z własnego "Ja".

BEZINTERESOWNOŚĆ - SŁAWA
To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest - chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę, zwierzęta, ptaki - ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą nawet do własnych "dzieci", nie mówiąc już o ich nakarmieniu - rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność, czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń - konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej, no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.


Autor ; Nieznany
"Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca." - Norman Vincent Peale
Awatar użytkownika
czerwonykapturek
Dobry Duszek Forumezo
 
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2018, 16:48
Podziękował : 50 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy

Wróć do Punkty Zwrotne - spełnienia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości