Lynn

Piramidki również partnerskie
Krótkie interpretacje numerologiczne

Lynn

Postautor: szamka » 11 sty 2017, 01:29

14.08.1987, Ewelina

Imię: Ewelina

DZ: 2/11/20/38-29/47

4PZ: 6/15/24/33 :4PZ
3PZ: 7/16/25/34/43/52/61 :3PZ
1PZ: 4/13/22 3/12/39-21/30 :2PZ
CF: 8 5/14 7/25 :CZ
1WW: 3|6 2|11-7|20 :2WW
WG: 1|4|5|8-14|17 :WG
WD: 1|17-8 :WD

Daty punktów zwrotnych
1PZ: 1987 - 2021 - 2024 - 2027
2PZ: 2027 - 2030 - 2033 - 2036
3PZ: 2036 - 2039 - 2042 - 2045
4PZ: 2045 - 2048 - 2051 - 2054

Daty cykli
CF: 14.08.1987 - 01.01.2013
CP: 14.12.2015 - 14.04.2044
CZ: 01.01.2049 - ...

Rok osobisty: 4/13/22
Rok numerologiczny: 3/12/21/48
Granica roku numerologicznego: 20.09.2017

Lata pustki: 1988-89, 2000-01, 2012-13, 2024-25,
2036-37, 2048-49, 2060-61, 2072-73
Miesiące pustki: Kwiecień - Maj
Godziny pustki: 07:00 - 11:00

Wyliczenia nazw: | suma wszystkich liter | suma spółgłosek | suma samogłosek |
Imię: | 6/33 | 4/13 | 2/20 |

Do sumy liczb DRE zaliczone są: imię, nazwisko
Liczba ekspresji: 6/33
Liczba realizacji: 4/13
Liczba duszy: 2/20

Tranzyty: wiek - 30 lat
* Imię: n - 5
Suma tranzytów: 5

Do lekcji karmicznych zaliczone są: imię, nazwisko
1: 1 - 1,3
2:
3: 1 - 1,3
4:
5: 4 - 5,1
6:
7:
8:
9: 1 - 1,3

Jesteś w 3 Roku Numerologicznym.

3 – Pojawiają się pierwsze rezultaty działań podjętych przez Ciebie w 1 Roku i ustabilizowanych w Roku 2. W tym Roku wszelkie nasze działania nie wymagają wielkiego wysiłku. Nie bardzo jeszcze jest się czym chwalić (to dopiero kiełki tego, co zostało zasiane w 1), ale już można dostrzec zapowiedź ewentualnego sukcesu, lub konieczność dokonania przez Ciebie koniecznych poprawek.
PRZYJEMNOŚĆ – SZCZĘŚCIE – BEZTROSKA
Ten czas przynosi radość, potrzebę bycia z ludźmi (zabawy), Wzrasta potrzeba Twojej własnej twórczości i komunikacji słownej, potrzeba wyrażania Twoich własnych emocji. Ten rok wzmacnia Twoją potrzebę bycia docenionym w towarzystwie, a przynajmniej zauważonym. Klaruje potrzebę indywidualności, odmienności, wyjątkowości. Teraz koniecznie należy wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi i cieszyć każdą chwilą dnia. Nieś sobą światło i radość.


Wibracja 2


Charakter - osobowość
Liczba 2 symbolizuje łączenie się i uzupełnianie przeciwieństw, relacje międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, a także wzajemne dawanie i branie, które pozwala na dopełnianie się.
Cechą najbardziej charakterystyczną dla osób o tej wibracji jest chęć współpracy, takt i zrozumienie innych, co ułatwia im wrodzona dobroć i umiejętność wczuwania się w położenie bliźnich.
Są to osoby obdarzone talentami najbardziej ze wszystkich liczb, taktowne, usłużne i miłe. Reprezentant tej Liczby prawie nigdy nie popada w konflikty z otoczeniem, nie usiłuje bowiem wyróżnić się za wszelką cenę, dominować nad innymi, czy narzucać im własnej woli.
2 jest liczbą zdecydowanie żeńską, a ci, którzy znajdują się pod wpływem tej wibracji, potrafią docenić to, co subtelne, duchowe i intelektualne.
2 łatwo nawiązują kontakt z otoczeniem, aczkolwiek najbardziej interesuje je aspekt moralny istoty ludzkiej. Osoby te czują wstręt do wszelkich przejawów małoduszności i moralnego brudu. Najczęściej są to jednostki wykształcone, interesujące się światem sztuki i intelektu. Kochają Piękno, a jego kontemplacja stanowi dla nich najwyższą rozkosz.
Spokojne, powściągliwe i ostrożne w podejmowaniu decyzji, szukają oparcia i aprobaty u innych, a ponieważ są bardzo wyczulone na zdanie opinii publicznej, nie angażują się w nic, dopóki nie upewnią się, na jakim stoją gruncie.
Posiadają umysłowość typu analitycznego, zanim podejmą jakąś decyzję, zbierają najpierw wszelkie informacje na dany temat, a potem działają dyplomatycznie. Umiarkowanie i mądrość, rozwaga i rozsądek, które wykazują w krytycznych momentach, gwarantują 2 szacunek i podziw ze strony otoczenia.
Charakteryzujące je dobroć, ciepło, serdeczność oraz wyrozumiałość sprawiają, że 2 są zawsze lubiane i w pełni akceptowane. Z tego też względu, choć w sposób nieuświadomiony i często niezamierzony, potrafią doskonale manipulować innymi i sprawiać, że otoczenie patrzy na świat ich oczami. Wszystkie te cechy sprawiają, że przed 2 otwierają się niejedne drzwi, zamknięte dla innych.
Nieśmiałe, skromne, prostoduszne, dyskretne i pozbawione pretensji, są doskonałymi mediatorami, potrafiącymi łagodzić wszelkie spory i konflikty, podnosić innych na duchu, krótko mówiąc, osoby o tej wibracji roztaczają wokół siebie aurę harmonii i spokoju.
Dobre wychowanie i troska o innych przysparza im wielu przyjaciół, a ponieważ zawsze chętne są do pomocy, niemało jest takich, którzy to wykorzystują.
W przyjaźni szlachetne, w towarzystwie miłe i zajmujące, 2 są urodzonymi psychologami i znawcami natury ludzkiej. Posiadają przy tym dar obserwacji, niezwykłą przenikliwość i umiejętność analizy.
Niewątpliwie 2 kierują się raczej uczuciami niż rozumem. Marzycielskie, romantyczne, idealistyczne i wrażliwe, są niezwykle czułe, a ich ogromne pragnienie sprawiania przyjemności innym, graniczy nieraz niemal z patologią. Dlatego w ich Portrecie Numerologicznym powinny znaleźć się wibracje bardziej "twarde" i "silne".
Pod maską spokoju i zrównoważenia, skrywają temperament bardzo nerwowy, podejrzliwy i niestały. Atakowane, nigdy nie reagują w sposób gwałtowny, zranione milkną i zamykają się w sobie. Mimo że nie cierpią grubiaństwa i nieliczenia się z innymi, ledwo ochłoną po doznanej krzywdzie, już starają się usprawiedliwić swych wrogów. Równie szybko zapominają urazy i gotowe są pogodzić się i wybaczyć.
Łagodne i pełne słodyczy, 2 czują się zagubione i wytrącone z równowagi, jeśli muszą mieć do czynienia z osobami kłótliwymi i ordynarnymi. Gotowe są wówczas na wszelkie ustępstwa i poświęcenia, aby w ich otoczeniu na nowo zapanował spokój i harmonia.
2 są niezwykle wyczulone na atmosferę, jaka panuje wokół nich. W miłym, pogodnym otoczeniu tryskają radością i chęcią życia, w przeciwnym wypadku, stają się przybite i rozgoryczone. Powinny zatem pogodzić się z faktem, że życie nie zawsze jest bajką, inaczej będą żyły w nieustannym napięciu, przygnębione i zniechęcone, co na dłuższą metę niekorzystnie odbije się na ich systemie nerwowym.
Osoby o tej wibracji nie znoszą wszelkiej przesady czy popisywania się. Zdolne są do poświęcenia własnych celów i zainteresowań, gotowe usunąć się w cień, aby mogli błyszczeć ci, których kochają. Nie czują żalu ani goryczy, jeśli ich praca nie jest zauważona lub należycie doceniona, wprost przeciwnie - wolą odgrywać w życiu drugorzędne role.
Dwójki są łatwowierne i prostoduszne, nigdy nie podejrzewają innych o złe intencje. Dlatego też biorą za dobrą monetę i wierzą we wszystko, co się im powie. Nic więc dziwnego, że Dwójki są łatwym łupem dla osób pozbawionych skrupułów, wykorzystujących ich naiwność.
Osoby będące pod wpływem tej wibracji, należą do sumiennych i odpowiedzialnych pracowników. Mają jednak często tendencje do zaniżania własnej wartości i pomniejszania swych zasług.
2 są wręcz przesadnie skrupulatne i perfekcyjne; na ogół stawiają sobie zbyt wielkie wymagania. Prawie zawsze wątpią we własne możliwości; pełne kompleksów, łatwo się zrażają i wycofują z obranej drogi. Cierpią prawdziwe katusze, jeśli muszą stawić czoła nowym wyzwaniom.
Bez wątpienia 2 są swymi najsurowszymi sędziami.
Aby umocnić wiarę w siebie, powinny zrozumieć, że nikt nie jest doskonały. W przeciwnym razie zawsze będą wątpiły w swoje możliwości i stale się wahały, zamiast działać. Niepewność i kompleksy mogą być przyczyną niepowodzeń życiowych i, w konsekwencji, poczucia przegranej.
Wspomnieliśmy już, że 2 mają skłonność do ukrywania swych uczuć. Jeśli więc pragną zachować wewnętrzny spokój, powinny nauczyć się okazywać swe emocje. Zaleca się również relaksację.
Jeśli 2 dopuszczą do głosu negatywny aspekt tej wibracji, dadzą się ujarzmić takim wadom, jak nadmierna uległość, podejrzliwość, a także przejmowanie się sprawami bez znaczenia oraz kapryśność.
Osoby te często przejawiają patologiczną wręcz chęć podobania się i mogą posunąć się do kłamstwa, aby tylko kogoś nie zranić albo nie wypaść źle. Radzimy im więc, by nie były tak bardzo zależne od otoczenia i tzw. opinii publicznej. Zdajemy sobie sprawę, iż będzie to bardzo trudne zadanie, gdyż nie zrozumiane i odrzucone 2 popadają w apatię, stają się lękliwe, niestałe i chwiejne, i wiodą żywot jałowy, pełen niepowodzeń, całkowicie zdominowane przez zazdrość, rozgoryczenie i żal wobec siebie i całego świata.

Powołanie - zawód
Osoby o tej wibracji odniosą sukcesy w każdej dziedzinie wymagającej taktu, dyplomacji i osobistej kultury. Dobre wyniki osiągną również tam, gdzie liczą się takie cechy, jak zdolność do analizy, łatwość w adaptacji z otoczeniem oraz umiejętność współpracy z innymi. Zalety te, w połączeniu z głębokim poczuciem odpowiedzialności, sprawiają, że 2 są idealnymi pracownikami, zdyscyplinowanymi i posłusznymi.
2 cechuje ponadto wspomniana już drobiazgowość i dążenie do perfekcji. Jeśli wyniki w pracy nie są, w ich mniemaniu, doskonałe, grozi im życie w ogromnym stresie.
Aby 2 czuła się szczęśliwa i usatysfakcjonowana, należy ją nieustannie chwalić i zachęcać do dalszej pracy, gdyż jest to osoba niepewna siebie, stale wątpiąca we własne możliwości. Podczas gdy 1 promieniuje niezwykłą, czasami wręcz irytującą pewnością siebie, 2 na ogół czuje się gorsza niż inni. Pochwały, a nawet pochlebstwa są jej potrzebne nie dlatego, aby była osobą próżną, ale aby dodać jej odwagi, sprawić, aby ośmieliła się i potrafiła stawiać czoła nowym wyzwaniom.
Istnieje wiele profesji odpowiednich dla osób o tej wibracji. Zanim jednak zdecydują się, jaką drogą iść w życiu, powinny mieć świadomość, że czeka je zdecydowanie lepsza przyszłość, jeśli zamiast angażowania się w ryzykowne i śmiałe przedsięwzięcia, ograniczą się do pomagania w realizacji pomysłów innych osób. Polem do działania dla 2 nie jest rywalizacja, lecz współpraca i działanie w grupie.
Ze względu na dar analizy oraz skłonność w rozważaniu wszystkich "za" i "przeciw" danej sprawy, decyzje 2 zawsze będą "trafione w dziesiątkę", dzięki czemu zyskają poważanie i podziw otoczenia Osoby te preferują postawy konserwatywne i ostrożne; nie pociąga ich odkrywanie nowych dróg, wolą raczej to, co znane i sprawdzone.
Mają dużą szansę, aby być wyśmienitymi lekarzami, psychologami, psychiatrami i opiekunami społecznymi. Wyróżnią się także na niwie badań medycznych lub nauk tajemnych. Jako politycy, dyplomaci czy mężowie stanu, zasłużą się i osiągną międzynarodowe sukcesy, spełniając rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju konfliktach.
Wyróżnią się również w tych dziedzinach sztuki, które wymagają szczególnego poczucia harmonii i piękna. Będą niewątpliwie cenionymi projektantami mody lub ogrodów, architektami, rzeźbiarzami oraz pracownikami salonów piękności. Mogą także zdobyć sławę jako aktorzy, muzycy, poeci i literaci. Osoby o tej wibracji sprawdzą się też w handlu, jako sprzedawcy, przedstawiciele firm, księgowi, administratorzy, a także pracownicy biur podróży, pośrednicy w handlu nieruchomościami czy agenci ubezpieczeniowi.
Dzięki wrodzonej cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, 2 są niezastąpione jako wykładowcy akademii sztuk pięknych oraz nauczyciele, zwłaszcza szkół specjalnych.
Również takie dziedziny, jak handel antykami, archeologia czy muzealnictwo są dla nich odpowiednie. Nawet, jeśli nie poświęcą się tym dziedzinom w sposób profesjonalny, byłoby dla nich wskazane zająć się w wolnych chwilach kolekcjonowaniem lub studiowaniem antyków lub dzieł sztuki. Osoby urodzone pod wpływem wibracji Liczby 2 są doskonałymi urzędnikami i wspólnikami. Uczciwe i odpowiedzialne, sumiennie wypełniają swe obowiązki, nie buntując się ani nie dopominając o swe prawa. Na ogół nie odpowiadają im wysokie stanowiska. Jeśli jednak piastują odpowiedzialne urzędy, muszą nauczyć się stawiać czoła osobom, które próbują nadużywać ich dobroci i naiwności.

Sprawy materialne
Osoby o tej wibracji znają wartość pieniądza, nie są jednak jego niewolnikami. Nie mają też natury ciułaczy. Są zbyt uduchowione i marzycielskie, aby pieniądze rządziły ich życiem. Zazwyczaj ich stosunek do pieniądza jest raczej nieco ambiwalentny. Na ogół 2 są rozsądne, a nawet ostrożne w prowadzeniu finansów, jednak czasami stają się nadspodziewanie rozrzutne.
Ma to najczęściej związek z bliskimi im osobami. Czerpią prawdziwą rozkosz z kupowania najbardziej ekstrawaganckich, a często bezwartościowych rzeczy, jeśli tylko wiedzą, że sprawią one przyjemność ukochanym. Bardzo rzadko natomiast 2 wydaje pieniądze na siebie samą. W sprawach finansowych, podobnie zresztą jak w każdych innych, 2 nie lubią ryzyka i niepewności. Jeśli uda im się zaoszczędzić wystarczającą sumę, starają się zainwestować ją w coś solidnego i pewnego.
Prawie nigdy nie potrafią określić ceny za swe usługi i cierpią istne katusze, jeśli sytuacja zmusza je do podjęcia tej kwestii. Bywa, że tracą niejedną okazję, aby podreperować swój budżet, bo nie żądają tego, co się im słusznie należy. Często też wykorzystywana jest ich szczodrość i prostolinijność.
Dwójki, mimo że same nie chcą w to uwierzyć, mają talent do robienia pieniędzy i mogą osiągnąć nawet bardzo dobrą pozycję materialną, pod warunkiem jednak, że zdołają pokonać w sobie wyżej wymienione wady.


Życie uczuciowe
Pełne słodyczy, czułe i wyrozumiałe. 2 idą przez życie, próbując przypodobać się swym bliźnim, a zwłaszcza swym bliskim. Osoby o tej wibracji są najlepszymi partnerami z całej Skali Numerologicznej. Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi, znaczą dla nich bardzo wiele. Podstawą ich szczęścia jest grono życzliwych im osób i akceptacja otoczenia. Z drugiej zaś strony, zmuszone do życia w samotności, potrafią dostosować się do tej sytuacji lepiej niż inni, w głębi duszy bowiem 2 są istotami samotnymi. Od czasu do czasu potrzebują całkowitej izolacji od świata; gwarantuje im ona zachowanie wewnętrznej równowagi.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 2 są romantykami. Uprzejme i pełne respektu dla innych, gotowe są do największych poświęceń, aby uczynić szczęśliwą osobę, którą kochają. Niestety, zalety te, a także ogromna tolerancja i ugodowość sprawiają, że osoby o tej wibracji z łatwością dają się zdominować i wykorzystać. Chcąc zatem zachować szczęście i harmonię w małżeństwie, 2 muszą spojrzeć na świat bardziej trzeźwo i opanować swą nadwrażliwość, inaczej ich bliscy będą musieli nieustannie uważać, aby przez przypadek nie zranić ich uczuć.
Dwójka znajdzie największe szczęście i zrozumienie u osoby o tej samej wibracji, a także u 4 i 6,
l i 8 są na ogół zbyt szorstkie i agresywne dla wrażliwych 2, mimo że będą je fascynowały swą oryginalną osobowością.
Wesołe i ekstrawertywne 3 i 5 przyciągają je i zachęcają do działania, a także uczą je w pełni korzystać z życia. Melancholijne i zamknięte w sobie 7 nie stanowią dobrego wyboru dla 2, są bowiem, tak samo jak ona, powściągliwe i lubiące samotność. Owszem, mogą znaleźć pewne wspólne punkty, jako że obydwa te wibracje są uduchowione, wrażliwe i głębokie wewnętrznie. Jednak żaden z nich nie będzie umiał zachęcić drugiego do bardziej optymistycznego spojrzenia na świat.
Podobnie jak w przypadku 7, również 9 może stać się dobrym partnerem dla 2, pod warunkiem jednak, że oboje bardzo się będą starali i wiele z siebie dadzą. 9 są bowiem zbyt niezależne i niekonwencjonalne dla rozsądnych 2. Ponadto, brutalna szczerość 9, często sprawia przykrość i obraża przewrażliwione 2.
Dzieci o tej wibracji są na ogół pełne słodyczy, nieśmiałe i posłuszne. Nie sprawiają najmniejszych problemów wychowawczych. Potrzebują jedynie atmosfery harmonii i spokoju. Trzeba je nieustannie zachęcać do działania, gdyż jedynie w ten sposób można zapobiec kompleksom niższości i poczuciu niedowartościowania, tak typowym dla osób o tej wibracji.
Jako rodzice, 2, starają się być wyrozumiałe i obdarzać swe pociechy czułością. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że staną się zbyt uległe i pobłażliwe wobec nich.

Uwagi dodatkowe
Wibracja urodzenia wyposaża 2 w zdolności tworzenia atmosfery pokoju, harmonii i ładu, a także pełnienia roli mediatora w każdej sytuacji konfliktowej. Innymi słowy, wibracja ta oznacza pomoc i zrozumienie bliźnich, dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz bycia pociechą i ostoją dla tych, którzy przeżywają ciężkie chwile.

Gladys Lobos
Awatar użytkownika
szamka
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 350
Rejestracja: 03 wrz 2014, 08:16
Podziękował : 76 razy
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Skorpion
Droga życia: 8

Wróć do Interpretacje numerologiczne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości