Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Ankol18 » 19 maja 2014, 22:42

Jaki wniosek z tego filmiku? że zdrowe jedzenie zacznie się psuć po upływie paru pierwszych dni, a takie, które jest nafaszerowane niewiadomo czym potrzyma dłużej i cały czas będzie wyglądało jak dopiero co przyrządzone.
Najpiękniejsze chwile w życiu - nie można ich zaplanować, przychodzą same.
Awatar użytkownika
Ankol18
Forumowicz do entej
 
Posty: 3667
Rejestracja: 01 sie 2013, 16:41
Podziękował : 318 razy
Otrzymał podziękowań: 460 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Panna
Droga życia: 9

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: supersymmetry » 20 maja 2014, 17:32

ale ciezko tez o zdrowie jedzenie... musielibysmy jesc tylko bio zeby bylo zdrowe, ale te produkty sa z reguly drogie Te pierwsze warzywa wiosenne to tragedia chemia na chemii, to co widze w supermarketach na polkach to czasami wola o pomste. Chyba samemu trzeba hodowac rosliny i zwierzyne
supersymmetry
Grafoman
 
Posty: 1338
Rejestracja: 22 lis 2010, 00:11
Podziękował : 4 razy
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Płeć: Kobieta
Droga życia: 0

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: skorpionek » 20 maja 2014, 17:53

Tak, masz rację, że trudno o naprawdę zdrowe jedzonko.
Skoro jednak jesteśmy skazani zwykłe produkty na naszą kieszeń, to możemy się niektórych , tych najbardziej niezdrowych wystrzegać.
Często nasz wybór nie jest też uwarunkowany brakiem czasu, ale zwykłym lenistwem.
Awatar użytkownika
skorpionek
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 370
Rejestracja: 30 kwie 2014, 23:15
Podziękował : 33 razy
Otrzymał podziękowań: 33 razy
Droga życia: 0

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Ankol18 » 04 sie 2014, 22:00

Mamy również na co dzień do czynienia z dużą ilością produktów, które są przepełnione substancjami dodatkowymi, czyli samą chemią. Należą tu m.in.:

* WĘDLINY - najbardziej naszpikowane substancjami dodatkowymi są kieł­ba­sa i pa­rów­ki. Mówi się, że ludzie nawet nie powinni wiedzieć jak się robi parówki. Dziś ich pro­du­cen­ci mają jesz­cze wię­cej do ukry­cia. Nie tylko ze wzglę­du na sto­so­wa­nie hor­mo­nów i an­ty­bio­ty­ków w pa­szach dla trzo­dy chlew­nej i dro­biu, ale przede wszyst­kim na sze­reg che­micz­nych wspo­ma­ga­czy po­pra­wia­ją­cych smak i aro­mat wę­dlin oraz wy­dłu­ża­ją­cych ich przy­dat­ność do spo­ży­cia.

* DANIA W SŁOIKACH - Szyb­ki, tani i nie­kie­dy smacz­ny za­stęp­nik do­mo­we­go obia­du. Nie­ste­ty, pod­nie­bie­nie to za­zwy­czaj je­dy­na część or­ga­ni­zmu, któ­rej robią do­brze. Klop­sy, pul­pe­ty, zrazy czy bi­go­sy – więk­szość tych po­traw to pro­duk­ty z "osła­wio­ne­go" MOM (mięso od­dzie­la­ne me­cha­nicz­nie), czyli masy mię­sno-tłusz­czo­wej z mie­lo­ny­mi frag­men­ta­mi chrzą­stek i kości. Sło­iko­wą mie­lon­kę uroz­ma­ica nie tylko bo­ga­ty ze­staw wa­rzyw w po­sta­ci mar­chew­ki i ce­bu­li, ale rów­nież cała armia E-do­dat­ków.

* SERY TOPIONE - Do­stęp­ne w for­mie pla­ster­ków lub "masy" prze­zna­czo­nej do sma­ro­wa­nia pie­czy­wa. Więk­szość z nich z serem wspól­ną ma głów­nie nazwę. Bo nawet fakt, że są prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia w wielu przy­pad­kach za­kra­wa na po­mył­kę. Szcze­gól­nie do­ty­czy to przy­sma­ków imi­tu­ją­cych ser, któ­rych pro­du­cen­ci in­for­mu­ją drob­nym dru­kiem na opa­ko­wa­niu: "pro­dukt se­ro­po­dob­ny". Fak­tycz­ne­go sera, jeśli wie­rzyć za­pew­nie­niom wy­twór­ców, jest w nich około 10 proc. Co poza tym? Woda i ponad 45 proc. tłusz­czów. Głów­nie ro­ślin­nych, utwar­dzo­nych. Do tego mąka pszen­na, skro­bia, biał­ko so­jo­we, no i cała pa­le­ta sub­stan­cji do­dat­ko­wych.

* PIZZE I ZAPIEKANKI - "Pół­pro­duk­ty gar­ma­że­ryj­ne" do od­grza­nia w pie­kar­ni­ku lub – zde­cy­do­wa­nie gor­szy wybór – mi­kro­fa­lów­ce. Pizze i za­pie­kan­ki w żad­nej for­mie nie są zdro­we. To za­zwy­czaj bomby wę­glo­wo­da­no­we w po­sta­ci tu­czą­ce­go cia­sta z mąki pszen­nej, po­kry­te­go ana­lo­giem se­ro­wym i kiep­skiej ja­ko­ści wę­dli­na­mi. Piz­ze­rie, które po­tra­fią za­dbać o żo­łą­dek klien­ta, nie są czę­stym zja­wi­skiem. Tak czy siak ne­apo­li­ta­na pro­sto z pieca to zde­cy­do­wa­nie lep­szy wybór niż "gar­ma­żer­ka" ze skle­po­wej lo­dów­ki.

* MORTADELA - pod­pa­da pod ka­te­go­rię wę­dlin, ale jako "che­micz­na" re­kor­dzist­ka za­słu­gu­je na specjal­ne wy­róż­nie­nie. Za­wie­ra aż 15 sub­stan­cji ozna­czo­nych kodem "E".
Najpiękniejsze chwile w życiu - nie można ich zaplanować, przychodzą same.

Awatar użytkownika
Ankol18
Forumowicz do entej
 
Posty: 3667
Rejestracja: 01 sie 2013, 16:41
Podziękował : 318 razy
Otrzymał podziękowań: 460 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Panna
Droga życia: 9

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Amon » 05 sie 2014, 06:50

Ankol18 pisze:Jaki wniosek z tego filmiku? że zdrowe jedzenie zacznie się psuć po upływie paru pierwszych dni, a takie, które jest nafaszerowane niewiadomo czym potrzyma dłużej i cały czas będzie wyglądało jak dopiero co przyrządzone.

wspolczesne wedliny i sery zotle tez psuja sie po tygodniu od kupna
gdzie te czasy gdy ser zolty mogl lezec 1,5 miesiaca w lodowce a kielbasa dobre 2 tygodnie :>
Amon
 
Posty: 18
Rejestracja: 28 cze 2014, 14:37
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Droga życia: 0

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: kripler » 05 sie 2014, 10:12

Pomijając psucie się produktow to trudno w dzisiejszych czasach kupić normalny zdrowy produkt po rozsądnej cenie.. niestety :/ Za kawalek wedliny i sera zaplacisz tak dużo, że poźniej cieżko rachunki oplacić.
Wpis niezgodny z regulaminem forumezo.
kripler
 
Posty: 1
Rejestracja: 05 sie 2014, 09:59
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Droga życia: 0

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Tęcza. » 05 sie 2014, 12:15

Zapominacie o maśle. Ile % masła w maśle oto jest pytanie. :hipnoza:
Awatar użytkownika
Tęcza.
 
Posty: 29
Rejestracja: 06 lip 2014, 22:13
Podziękował : 14 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Ankol18 » 05 sie 2014, 13:18

Tęcza. pisze:Zapominacie o maśle. Ile % masła w maśle oto jest pytanie. :hipnoza:


Tak, co do masła to też prawda. Nie jest tajemnicą, że większość maseł tak na prawdę masłem nie jest. Prawdziwe masło składa się w 80% z tłuszczu mlecznego. Natomiast masło, które masłem nie jest ma mniej % tłuszczu mlecznego i posiada domieszki tłuszczu roślinnego. Ja myślę, że nie trudno jest odróżnić podróbkę masła od prawdziwego masła, choć niektórzy mogą mieć z tym problemy. M.in. prawdziwe masło powinno być twarde po wyjęciu z lodówki, podczas smarowania powinno się kruszyć (gdy masło łatwo się smaruje to znaczy, że ma domieszkę tłuszczu roślinnego). Prawdziwe masło ma też jasny, prawie biały kolor, natomiast produkty "masło-podobne" są sztucznie barwione żółtkami. No i przede wszystkim gdy powąchamy owego masła to czuć czy pachnie ono prawdziwym mlecznym zapachem czy wręcz przeciwnie.
Najpiękniejsze chwile w życiu - nie można ich zaplanować, przychodzą same.

Awatar użytkownika
Ankol18
Forumowicz do entej
 
Posty: 3667
Rejestracja: 01 sie 2013, 16:41
Podziękował : 318 razy
Otrzymał podziękowań: 460 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Panna
Droga życia: 9

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Tęcza. » 05 sie 2014, 23:14

Dzisiaj nawet mleko prosto od krowy nie skwaśnieje. :zalamany:
Awatar użytkownika
Tęcza.
 
Posty: 29
Rejestracja: 06 lip 2014, 22:13
Podziękował : 14 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Najbardziej szkodliwe produkty spożywcze

Postautor: Nut » 08 sie 2014, 06:19

Pro­du­cen­ci tłusz­czów ro­ślin­nych prze­ko­nu­ją nas, że mar­ga­ry­na – w od­róż­nie­niu od masła – to samo zdro­wie. Zna­mien­ne, że Bo­gusz Bi­lew­ski, aktor znany z roli Kwi­czo­ła w se­ria­lu "Ja­no­sik", który w re­kla­mie mar­ga­ry­ny "Kama" prze­ko­ny­wał wi­dzów, że ma "serce jak dzwon", zmarł na zawał. To oczy­wi­ście nie do­wo­dzi szko­dli­wo­ści mar­ga­ry­ny, ale do­wo­dzą jej ba­da­nia na­uko­we. Wy­ni­ka z nich, że za­war­te w tym tłusz­czu izo­me­ry trans przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju cho­rób ukła­du na­czy­nio­we­go.


Generalnie osoby z wysokim cholesterolem powinny zrezygnować z masła. Kupując margarynę należy czytać informacje zawarte na opakowaniu.Lista E – czyli spis chemicznych dodatków do żywności. Zwykle dodaje się;

E 100 (zwana potocznie kurkuminą) - sprawia, że margaryna ma żółty kolor i dzięki temu przypomina masło,
E 202 - jest to substancja konserwująca, która hamuje rozwój drożdży, pleśni i bakterii,
E 330 (kwas cytrynowy) - chroni tłuszcze przed szkodliwym działaniem tlenu,
E 471 oraz E 22 - ułatwiają połączenie oleju z wodą, działają zmiękczająco i sprawiają, że margaryna łatwo się rozsmarowuje.
Nigdy nie marnuj czasu próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć. - Dream Hampton
NIGDY NIE KŁAM KOMUŚ, KTO CI UFA I NIGDY NIE UFAJ KOMUŚ, KTO CIĘ OKŁAMAŁ
Awatar użytkownika
Nut
Moderator
 
Posty: 2615
Rejestracja: 20 lip 2014, 16:47
Podziękował : 512 razy
Otrzymał podziękowań: 407 razy
Droga życia: 0

PoprzedniaNastępna

Wróć do Dieta & zdrowie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości