Punkt Zwrotny - 1

Punkt Zwrotny - 1

Postautor: Małgośka » 03 mar 2009, 13:47

1 w I PZ

w momencie, kiedy 1 powstaje z zsumowania dnia i miesiąca urodzenia to już mamy informację, że nie jest to sama 1. jest to 1 z np. 10, ale w tym miejscu pojawiając się musi już być cykl pewien zamknięty, czyli ta 1 w tym miejscu, jeśli się będzie pojawiała to ona się musi pojawić z 10, jako jednej ze składowych.
Jeżeli jest zero przy wibracji – jest to informacja pewnej całości, pewnej harmonii. Wiemy też, że ten I PZ przypada, w zależności od wibracji drogi życia na lata pomiędzy 27 przy wibracji drogi życia = 9 do 35 przy drodze życia =1, czyli ta przestrzeń wiekowa pomiędzy, w zależności od tego jaką jesteśmy wibracją jest już również informacją, że to jest ten tzw. próg naszego dorosłego samodzielnego życia, a więc jakaś część wpływu świata zewnętrznego jest już poza nami. W tym momencie wychodzimy zawsze już spod wpływu bezpośredniego otoczenia, w którym żeśmy się wychowywali, otoczenia, które starało się ukształtować nasz charakter, otoczenia, które postawiło wobec nas jakieś wymagania lub w którym napotkaliśmy na jakieś ograniczenia.
Ten I PZ mówi przede wszystkim nam o tym, jakiego rodzaju nastawienie do wżycia wynieśliśmy z tego naszego pierwszego środowiska, z którym żeśmy się zetknęli.
Bo rozpatrując linearnie tę naszą datę urodzenia, to ten I cykl formułujący trwa do 28 roku życia – jest oznaczony wibracją miesiąca urodzenia.

Powstaje pewnego rodzaju trójkąt („bermudzki”) pomiędzy wibracją drogi życia, I PZ a wibracją miesiąca urodzenia, bo to jest kluczowy moment do zrozumienia, czy środowisko dało nam, czy utrudniało nam rozwinąć narzędzia potrzebne do wypełnienia wibracji drogi życia.

1 w I PZ musi powstać z 10 + wcześniej mogą wystąpić jakieś inne kombinacje wibracji i ona zawsze wtedy wskazuje na to, że my w jakich warunkach żeśmy się wychowywali, po tym co na nas wpływało wynieśliśmy podejście do życia dające nam pewnego rodzaju tendencje do zaczynania zdania od JA.
1 to jest słońce, czyli ta nasza potrzeba, jest to chęć zabłyśnięcia, chęć wykazania się indywidualnością, jest to chęć bycia zauważonym. Jest to chęć bardzo często np. swojego odciętego od tradycji rodzinnej kształtowania swojego życia i tu jest jakby ten moment, gdzie konfrontujemy to z tym I cyklem, czyli z miesiącem urodzenia, bo 1 również daje pewnego rodzaju niekonsekwencje.
Jeżeli w minusie pojawi się 3 – wiadomo, że jest to skłonność do zaczynania i nie do kończenia, do takiego bycia pseudoliderem, czyli tylko wtedy się czymś zajmuje, kiedy jestem numerem jeden, a kiedy trzeba zapracować na to, to już jakby mam trochę taką skłonność do przeskakiwania z tematu na temat.
Jeśli w minusie w stosunku do 1 występuje np. 2 to jest to informacja o problemie, który dotyka układów emocjonalnych z kobietami w naszym życiu, czyli mamą, babcią, siostrą. Jeśli na opozycji pojawia się 1 to może to być informacja, że mama była nadopiekuńcza, więc ja teraz chcę tę pępowinę odciąć, czyli u osoby będzie silnie zaznaczała się chęć indywidualizacji siebie i takiego jakby odsunięcia się, żeby te pęta, te ograniczenia, tą próbę przez mamę ciągłą opieką zniwelować.

Natomiast równie dobrze może to być informacja, że tej energii mamy brakowało, tej energii kobiecej brakowało, czyli czasami jest to mama, która choruje lub która dużo pracuje, czasami jest to mama, która po prostu ma taki a nie inny stosunek do dziecka i się nim nie interesuje.
Wtedy ta 1 zawsze będzie informacją, że ktoś zrozumiał w kontekście swojej drogi życia i bardzo często jeśli ten I cykl jest w 9, a w minusie jest 2, a w I PZ jest 1 to bardzo często mówi to o tym, że młody człowiek doświadczył tego typu wpływów zewnętrznych, które ukształtowały jego osobowość i jego sposób myślenia pt. „sam”.
Od młodości mógł być niestety bardzo samodzielny, bo tego wymagały od niego warunki. Jeśli to nie koliduje z drogą życia, bo pamiętajmy 1 to lider. Jeśli droga życia do tego dochodzi 1 to oglądając taki zestaw wibracji możemy powiedzieć: po to byłeś w młodości pewnego rodzaju otoczony taką labilnością twoich bliskich, abyś nauczył się być przewodnikiem, abyś nauczył się liczyć tylko sam na siebie, abyś rzeczywiście mógł wypełnić tę drogę 1, czyli abyś mógł podejść nowatorsko do życia.
To też jest bardzo często informacja, że jeśli ta 1 jest w drodze życia, 1 w I PZ, a np. 4 jest z miesiąca urodzenia, to jest to też pewnego rodzaju informacja, że np. dom z którego taka osoba wyszła był domem, z którego nie wyniósł ten ktoś materii dającej mu możliwość startu i wtedy np. będzie się pojawiała informacja, że masz znaleźć nowy sposób na życie, nie np. być robotnikiem, który od 1 do 1 zastanawia się, tylko masz wykorzystać pewną iskrę twórczą, która jest w tobie, bo taka jest twoja rola, taka jest twoja droga życia.

Sam 1 w I PZ wskazuje na wewnętrzną potrzebę błyszczenia, wewnętrzną potrzebę indywidualizacji, na potrzebę odnoszonych sukcesów, na potrzebę zabłyśnięcia w otoczeniu, w którym wiedziemy swoje życie. To jest właśnie to nasze nastawienie do życia. I to też jest informacja o np. talentach językowych, talentach słownych, o potrzebie pracy słowem, czyli na pewno taka osoba nie koniecznie byłoby wskazane, żeby zamykała się w 4 ścianach. To jest pewnego rodzaju potrzeba nowatorstwa, to też może być coś na kształt wynalazczości, czyli w kontekście tego jak układa się droga życia. Jeśli byśmy analizowali możliwości takiej osoby zawodowe, to może to być też informacja o wymyślaniu, tu wtedy będzie architekt, zależy jeszcze co jest w tych plusach, co jest w minusach i co jest w drodze życia.

Ale jeśli chodzi o naszą osobowość to jest to przede wszystkim informacja, że jest to osoba, która nie lubi być pod nadzorem. Jest to osoba, która ma silną potrzebę kierowania, jest to osoba, która może niestety nudzić się żmudną pracą, czyli jeśli jest 3 w minusie, 4 w minusie, 8 w minusie to jest to informacja, że jest to osoba, która lubi „opowieści dziwnej treści”.
Tu może być przy analizie psychologicznej, jeśli coś tam dalej by nam wskazywało nam, to informacja o skłonności do konfabulacji, czyli do tworzenia jakby nie istniejącej przestrzeni i opowiadania o tym. W każdym razie jest to silna potrzeba zwracania na siebie uwagi.

I analizując datę urodzenia należy zawsze patrzeć jak odbierają nas ludzie, czyli z czym do ludzi wychodzimy – jest to wibracja dnia urodzenia; co my chcemy osiągnąć w relacjach z ludźmi to jest ten I PZ to jest nasza potrzeba i co jest nam pisane do wypełnienia, czyli wibracja drogi życia.

1 jest to przede wszystkim informacja, że nie jest w naszej naturze bycie szarą eminencją, nie jest w naszej naturze układanie się, nie jest też w naszej naturze skrupulatność i drobiazgowość. Jest to przede wszystkim informacja o tym, że życie nasze ma przynosić nam ciągłe zmiany, że my tych zmian będziemy potrzebować, ze gdzieś sami własnymi poczynaniami możemy doprowadzać do sytuacji, żeby jak najczęściej te zmiany nas dotykały, dlatego że lepiej wychodzi nam zaczynanie niż kończenie. Niestety może to być informacja również o tym, że nie zawsze można na nas liczyć, że łatwiej nam przychodzą obietnice niż dopełnienie tych obietnic.

Czyli ta 1 w I PZ ma zawsze swój cień.

Ale jako pozytyw jest to ogromna błyskotliwość, ogromna inteligencja, łatwość przyswajania nowej wiedzy, nowych informacji. Jest to też informacja w tym miejscu, tej 1, że jesteśmy osobami, które już coś osiągnęły w życiu, a teraz muszą znaleźć swoje nowe sposoby, jakby zabłyśnięcia w przestrzeni.

1 w I PZ też bardzo często wskazuje na tzw. podłoże zdrowotne, w ogóle I PZ dużo nam mówi o zdrowiu, a 1 zawsze wskazuje górny obręb partii ciała. Z jednym wyjątkiem, bo jeżeli w drodze życia występuje 9, jeżeli w minusach występują 4, to wtedy może to być to informacja (ale oczywiście trzeba oglądać wszystkie składowe), może to być informacja, że problemy będą dotyczyły układu ruchu, układu stawów o podłożu reumatycznym i wtedy może być zaburzona nasza mobilność lub możemy mieć problemy z kończynami dolnymi, ale jest to zawsze taka przestroga: uważaj na urazowość, żebyś później nie zbierał owoców swojej nieroztropności, bo może to być taka informacja, że w rodzinie jest podłoże genetyczne, czy to słabości wiązadeł, czy słabości stawów.

1 w I PZ zawsze przestrzega i nawołuje do szczególnego skupienia na partiach ciała, które nazywamy górną częścią.
I tu dalej, w zależności od tego, co nas uzupełnia, czyli jeżeli będzie to 6 z dnia urodzenia, czy 15, to mówi to o pewnego rodzaju problemach krążeniowych, które dzieją się w obrębie głowy, czyli wtedy nie do końca ten układ kardiologiczny jest narażony, ale centralny układ nerwowy, czyli wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne mogą wystąpić na poziomie głowy.

Jeżeli jest np. 3 w I cyklu i ta 1 na szczycie, a jeszcze gdzieś się plączą te 6, to bardzo często może wskazywać na taką dwojakość. Jeśli np. występuje obraz problemu z aparatem mowy, bardzo często może to wskazywać na struny głosowe, na krtań, czyli na tę przestrzeń, która pozwala nam siebie przedstawić na zewnątrz, ale przy 3kach, szczególnie u kobiet i 6kach może wskazywać na problemy skórne, ale związane z zaburzeniami młodzieńczymi, czyli występuje trądzik mocno nasilony.


I PZ zawsze trzeba konfrontować z drogą życia.

1 w I PZ i 1 w drodze życia – to są zdecydowanie informacje o tym, ze jesteś tym na co wyglądasz, chcesz tego co jest twoim przeznaczeniem

1 w I PZ i 2 w drodze życia – tu mamy mały problem, bo nasza droga życia jest w tzw. układach zbiorowych, w układach, gdzie my gramy drugie skrzypce, bo taki jest scenariusz na nasze życie, a my możemy mieć silną potrzebę zabłyśnięcia i wtedy, jeżeli się u dziecka, czy u młodej osoby ogląda datę urodzenia, to szuka się wspólnego mianownika dla 2 jako drogi życia i 1 jako I PZ – łatwo nam tu wychodzi praca słowem bez nadmiernej satysfakcji materialnej, są to np. nauczyciele.

1 w I PZ i 3 w drodze życia – 1 bardzo ładnie się z 3 synchronizuje, aczkolwiek może to być informacja, że mamy silną potrzebę poznawania nowych ludzi, ze nie mamy potrzeby tworzenia dozgonnych więzi towarzyskich, tylko jako osoby rozrywkowe, jako osoby, które lubią się przedstawiać, a przecież my się nie możemy przedstawiać przez kilka lat cały czas od nowa i od nowa w naszym środowisku znajomych, bo w pewnym momencie jest nasz wizerunek już utrwalony. To będzie to informacja, że będzie to osoba poszukująca nowych widzów cały czas, żeby się kreować, bo osoba potrzebuje kreowania się na zewnątrz.

1 w I PZ i 4 z drogi życia – tu mamy zderzenie dwóch problemów: niekonsekwencji i drobiazgowości. Wtedy szukamy wspólnego mianownika, bo te dwie wibracje będą się w stosunku do siebie tarły i pewnego rodzaju rola przypisana nam w naszym życiu będzie niestety konfliktowała się z naszą potrzebą. Nasz obowiązek urodzeniowy z racji drogi życia to jest: skrupulatnie, samodzielnie od początku do końca, pilnowanie, rzetelność, odpowiedzialność, a ta 1 może być cały czas takim małym chochliczkiem, który za uchem mówi: rzuć to, już nie sprawdzaj któryś raz, zostaw to, nie koncentruj się tak na tym.
4 to jest chodzenie starymi szlakami, to jest pewnego rodzaju konserwatyzm, też i życiowy.
1 to jest nowatorstwo i dlatego tu zawsze szuka się wspólnego mianownika, żeby w nas nasza potrzeba i nasz przymus nie spowodowały jakiejś paranoi.

1 w I PZ i 5 z drogi życia – to są dwie fajne wibracje, ale wtedy od razu wiadomo. Jeśli jeszcze z dnia urodzenia jest 5 – to od małego echo wszędobylskie, w szkole niemalże ADHD, jest to osoba, którą naprawdę bardzo trudno przyjdzie posadzić za biurkiem. To są nadmiary energii, które zablokowane w jednym miejscu zadziałają w pewnym momencie jak lawa wulkaniczna rozsadzająca wszystko od środka, czyli jest to informacja, że jest to osoba, która ma potrzebę zmian, ma potrzebę ruchu, ma potrzebę własnych pomysłów realizowania i albo bierzemy się za własny biznes albo bierzemy się za pracę, która daje nam możliwość ruchu.
Przy tej kombinacji 1 z 5, to są zawsze układy związane z podróżami i językiem, bo ta 1 nam to oferuje jako lekkość słowa, więc wszelkiego rodzaju tłumacze, ale przy wycieczkach, wszelkiego rodzaju turystyczne aspekty, ale też przedstawicielstwa handlowe, praca na uczelni i nauczanie słowem – ale w kierunkach językowych.
1 i 5 i w minusie 3 – wtedy można np. podejrzewać, a jeżeli jeszcze z miesiąca urodzenia występuje 2 lub 7, to istnieje ryzyko problemu z wysławianiem się, czyli może występować wtedy np. szybkie myślenie za wolne mówienie, jakaś forma jąkania się lub forma niepłynności słownej.


1 i 5, 5 to droga dynamiki, to droga poszukiwania, jest to droga poznania wszelkimi zmysłami w jakie zostaliśmy wyposażeni. Jest to również droga aktywnego udziału w swoim życiu.
Jeżeli droga życia 5 konfrontuje się z I PZ wyrażonym poprzez 1, to istnieje ryzyko ADHD, czyli echo wszędobylskie, trudności w koncentracji na jednym celu. To jest ciągłe zaczynanie od nowa. Jest tu zawsze informacja o tym, że rzeczywiście do zrealizowania mając drogę 5, to jest droga zmian, podróży. To jest droga, która mówi o tym, że gdzie diabeł nie może, tam ty zajrzeć będziesz chciał. 1 w tym pomaga. Tylko, że droga 5 to też jest taka informacja, że masz poznawać po coś, masz może nie tyle dokańczać, ale masz wszystkie działania przekierować na walczenie o siebie.
1 bardzo często, jeżeli jest obłożona jakimiś minusami np. przy 2, 1 to wtedy też jest problem na zasadzie: zanim jeszcze pomysł zostanie wprowadzony w czyn, to już właściwie odpuszczam sobie z marszu. Jeżeli występuje to u młodych ludzi, to człowiek zaczyna mieć wrażenie, że to dziecko właściwie niczym się nie pasjonuje, że wszystko załatwia powierzchownie. Tu jest ryzyko tej powierzchowności, ale wiedząc o tym zawsze możemy sobie pomóc poprzez poszukiwanie nowych pasji, czyli nie zajmujemy się rzeczami, które nas nie interesują. Zajmujemy się rzeczami, które wyrażają się poprzez tę 5 na zasadzie poznania na wszystkich płaszczyznach. Wtedy ta 1 daje inteligencję, polot, pomysłowość, kreację.


1 w I PZ i 6 z drogi życia – jeżeli 1 konfrontuje się z drogą życia 6, to tu może być pewne przesłanie, że te dwie wibracje ze sobą są trochę w sprzeczności, bo droga życia 6 jest to droga, gdzie uczucie i związek, przede wszystkim związek rodzinny, a więc i jego następstwo, czyli dzieci i całe to dobrodziejstwo inwentarza, które wyraża rodzina jest najistotniejsze i to jest właśnie ten scenariusz, to jest to, że to tworząc jakby wykonamy plan.
1 w I PZ niestety będzie mogła się zderzać z tą 6 na zasadzie: partnerstwo jest to droga kompromisu, a 1ki nie znoszą kompromisu. Czyli 1 ma silną potrzebę po swojemu, natomiast 6 potrzebuje, jest to wyższa oktawa Wenus, czyli wyższe racje są dominujące.
1 może wtedy powodować u osoby, która ma drogę życia 6 chęć błyszczenia na planie rodziny, czyli taką chęć ciągłego znajdywania założeń, celów, wyzwań dla rodziny.

W pozytywie jest to osoba, która nie lubi nudy, która nie lubi żeby to sioło domowe zakisiło się, nie lubi żeby wszystko z dnia na dzień toczyło się samo.
Ta 1 wtedy będzie w pewnym sensie wyrażała się poprzez takie szukanie sposobu np. na wspólne rozrywki. Ta 1 wtedy będzie mówiła, że taki człowiek będzie miał silną potrzebę organizowania spotkań rodzinnych, spotkań grupowych, podtrzymywania kontaktów, ale być może nie pełnej ciągłości.
Natomiast zanim ona się prawidłowo wyrazi, to może istnieć taka sytuacja, że mając do wypełnienia drogę 6, czyli związku, rodziny, tego wszystkiego co jest połączeniem wyższych wartości, gdzieś to ego może mówić: a ja nie chcę, a ja po swojemu, a ja jestem indywidualista, a ja się nie będę układać. Czyli tu może nastąpić jakby takie odbicie na zasadzie: nie będę robić czegoś, czego ode mnie oczekują. Tylko my musimy pamiętać, że każda relacja składa się z naszych oczekiwań, ale druga osoba też ma jakieś oczekiwania, czyli jeśli my sobie za partnera weźmiemy człowieka, który ceni sobie domowy zapach pieczonego ciasta itp., a my na samym początku złożymy deklarację, że to będziemy robić, po czym później wyskoczymy: a ja sobie wolę iść do kosmetyczki niż walczyć z pierogami, to my mamy do tego prawo, tylko że w tym momencie odebraliśmy tej drugiej osobie prawo do decydowania czy chce być w takiej relacji czy nie. Jeżeli my mamy prawa to szanujmy też prawa innych ludzi.

1 – czyń wolę swą, niech będzie twym jedynym prawem, niestety mysi, aby została uszanowana szanować dokładnie to samo w drugiej osobie.
Należy pamiętać, że mając 1 w I PZ, abyśmy jasno umieli określić swoje potrzeby naszemu partnerowi, czyli dać mu do zrozumienia na co może liczyć, a na co nie może liczyć i wtedy dajemy mu również możliwość wyboru, czy decyduje się na taką relację czy nie. Bo może istnieć sytuacja gdzie tworzymy rodzinę, a później co chwila stajemy w nowej opcji, w nowej koncepcji pt. to ja sobie szukam kogoś innego, kto zrozumie, że ja nie muszę być kucharką, bo to jest potrzeba niezależności, potrzeba brylowania i świecenia, przy 6 oczywiście na planie grupy, którą łączą więzy rodzinne.


I PZ 1 z 7 z drogi życia – jest to ten sam przedział wibracji kompatybilnych, czyli 1, 5, 7 – to wibracje z tej samej grupy i generalnie one nie przeciwdziałają sobie wzajemnie.
1 w I PZ jest to zawsze silna potrzeba nowości, silna potrzeba własnego zdania, własnej koncepcji na rozwiązanie spraw.
7 z drogi życia daje nam tzw. perspektywę dążenia do celu, czyli te dwie wibracje będą ze sobą idealnie współgrały, idealnie współdziałały.

Minusy:
7 w realizacji drogi życia w pewnym sensie wymaga od nas jakby zamykania energii wewnątrz i ukierunkowania się na cel.
1 w I PZ bardzo często wskazuje na „bicie piany”, na gadulstwo, a stara prawda mówi: kto dużo mówi, ten mało robi. I nie jest to wyrzut w stronę tych osób, tylko informacja, że do działania potrzebna jest nam energia, nasze słowo jest również energią. Jeżeli zbyt dużo mówimy, to tak naprawdę wyrzucamy z siebie energię, która zamknięta i skumulowana daje nam siłę działania. Ludzie, którzy mają problem z utrzymaniem w tajemnicy swoich dążeń, bardzo często nagadają się, a później flaczeją, czyli tak naprawdę zaczynają być ludźmi, którzy już tak dużo zainwestowali energii w jakąś koncepcję, że już nie mają tej energii do tego, żeby tę koncepcję realizować.
Czyli tutaj zawsze jest informacja, żeby konfrontując 1 z I PZ z 7, która jest milczeniem, która jest pewnego rodzaju przestrzenią, do której nie dopuszczamy wszystkich. To jest wibracja tajemnicy, wibracja nie dzielenia się z planami.
Ta 1 z I PZ może niestety popychać do tego gadulstwa, do bycia złotoustym, ale z drugiej strony jest to też zawsze konfiguracja, która wskazuje na to, że jeśli zrozumiesz zasady, np. działania biznesu to zawsze znajdziesz sposób, żeby doprowadzić swój plan do realizacji.
1 z 7 tak skonfigurowana zawsze daje dużą zdolność znalezienia siebie w innym miejscu, niż to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli otwiera nam pewnego rodzaju przegląd sytuacyjny, pozwala nam dostrzec niszę, w której możemy zaistnieć.


I PZ 1 z 8 z drogi życia – pan i władca pełną gębą. To zestawienie cyfr w portrecie daje jakby i możliwość i potrzebę i to jest mniej więcej tożsame. Te dwie wibracje ze sobą kompletnie nie kolidują.
8 jest to zamiana idei w materię. Karta MAG w starych kartach – Mag ma nad głową znak nieskończoności, to co przyświeca tak naprawdę wibracji 8. Można powiedzieć, że ta 1 z 8 to jest jeden z najfajniejszych modułów, jakiego można sobie życzyć w swoim portrecie numerologicznym, bo pomysłowość będzie zamykała się w formie. Lekkość i taka potrzeba tej struktury bycia nadrzędnym w grupie będzie jak najbardziej zgodna z charakterem 8ki, która sama w sobie jest wibracją ludzi, których naprawdę warto stawiać jest na kierowniczych stanowiskach, bo ogarniają przestrzeń i potrafią tę przestrzeń w sposób stosunkowo plastyczny kształtować.
Bardzo często mówi się, że ludzie obdarzeni wibracją 8 to ludzie skazani na sukces.
W tym negatywnym wymiarze drugą stroną sukcesu jest całkowita porażka. Należy tu pamiętać o jednej rzeczy, że my z wibracji urodzeniowych staramy się wyciągnąć właśnie ten pozytywny aspekt. Kiedy wibracja zaczyna realizować się ciemną stroną? Wtedy, kiedy my stajemy kantem do naszego energetycznego ukształtowania, to wtedy wokół nas zaczynają się ściany zaciskać.
Tutaj idealnie oddaje charakter konfrontacji 1 z8 charakter karty Maga, który ma potencjał i któremu ta nieskończoność możliwości przyświeca.
Tu nie ma kolizji, tu jedyne zagrożenie to jest tyrania, bo i jedna i druga wibracja chce rządzić. 1 nawet czasem silniej manifestuje się jako taki tyran mentalny niż 8, ale to zestawienie może niestety dać taki wpływ, że rodzi nam się tyran, rodzi nam się człowiek, który jest bezczelnie inteligentny i który tę inteligencję potrafi idealnie wykorzystać, który realizując drogę życia 8 zdecydowanie jest do tego predysponowany. 8 to jest władanie energią, jest to umiejętność wykorzystania tych przestrzeni już poza zmysłowych, a 1 to jest pewnego rodzaju nowatorstwo, czyli czasami to jest eksperymentowanie, ale niestety na drugim człowieku. W negatywie w ten sposób może się ta konfiguracja wibracji pokazywać.1 w I PZ konfrontuje się z 9 z drogi życia – jest to już informacja o tym, że człowiek ma ogromną potrzebę czasami być nieodpowiedzialny, człowiek ma ogromną potrzebę taką wewnętrzną być na luzie, ma czasami potrzebę stanąć i powiedzieć: przepraszam, a kiedy będzie moje 5 minut.
Realizacja 9 jako drogi życia jest to jedna z trudniejszych realizacji, bo ona mówi jednak o tej odpowiedzialności, o tej prawilności, o tej takiej nienaganności.
Więc tu zdecydowanie to jest tak jakby wymóg od Góry, wymóg świata zewnętrznego był: bądź odpowiedzialny, bądź poważny, bądź pomagający innym poprzez znajdowanie takich bardzo poważnych rozwiązań, a ta 1 wtedy krzyczy: ale ja nie chcę, ja nie chcę być stary od pierwszego dnia swojego życia, ja nie chcę mając 30 lat nosić ciężaru całego świata na swoich barkach, ja nie chcę mając 50 lat położyć się na katafalku i czekać, aż przyjdzie mój czas, czy pracować tylko na rzecz moich bliskich, ja chcę czegoś dla siebie.
W pozytywnej konfrontacji tych dwóch wibracji jest to oczywiście informacja o talencie do pozyskiwania wiedzy, o talencie językowym, o tej drodze, która pozwala nam się realizować poza granicami kraju i wtedy ta 1 będzie wibrowała odwagą i taką na zasadzie jak się nie uda: albo się uda albo się nie uda, czyli nie ma takiego zaciśnięcia się, a to zawsze jest bardzo, ale to bardzo sprzyjające troszkę rewolucyjnym podejściom do życia.
Tu też niestety często będzie występowała rewolucyjność, czyli jeżeli się bardzo będzie tarła 1 z 9 to będą przewroty majowe w życiu.
1 z 9 jeżeli jest konfrontowana to też bardzo często wskazuje na potrzebę pouczania. 1 jest to niefrasobliwość słowa, 9 jest to odpowiedzialność. Sama wibracja 9 daje słowo, które potrafi boleć. Zapalczywość słowna 1 tylko jeszcze nadaje temu dodatkowy wymiar.
Za każde słowo musimy brać odpowiedzialność. Dlatego przy tej konfrontacji 1 z 9 w negatywie to ten język nie wie co chłości, ale w pozytywie to jest: pamiętaj, aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa, ale w takiej formie, abyś ujął treść i drugiego człowieka nie rzucił na kolana, bo my przekazując informacje drugiemu człowiekowi na pewno mamy prawo wyrazić swoją opinię, ale mamy przy 9, która niesie na sobie ogromną odpowiedzialność, mamy to robić w ten sposób, żeby ten człowiek pozostał w pionie.
Zawsze można powiedzieć: to jego sprawa, że nie udźwignął moich słów. Nie, to jest twoja sprawa, bo ty przyszedłeś realizować drogę 9, drogę mistrza, drogę nauczyciela, drogę człowieka, który niesie, jak ten tarotowy pustelnik, kaganek oświaty, czyli człowieka, który pokazuje, który wskazuje, który rozświetla, a nie człowieka, który zamknięty w swoim świecie co i raz wyskoczy i sprzeda jakiegoś bejsbola komuś, kto jest troszkę mniej rozwinięty. Jest wtedy cały szczęśliwy, że wykazał się większą mądrością.
1 z 9 jest też trochę na tej zasadzie: uważaj, bo niefrasobliwe twoja działania, czy eksperymenty, co się uda, a co się nie uda, naruszysz przestrzeń prawa – zawsze poniesiesz tą konsekwencję.
9tce nic nie ujdzie na sucho jako wibracji. Jeśli się pojawia w drodze życia to jest jeszcze nasilone przesłanie: prawo, prawo, prawo i tylko wyłącznie prawo.
1 czasami może podrzucać nam taki pomysł kreatywnego podejścia do przepisu, czy kreatywnej interpretacji kodeksu karnego. Przy 9 nie wolno sobie na to pozwolić.

Program Tarocistki Danuty 08.09.2008
Małgośka
 

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: Małgośka » 11 paź 2010, 07:51

a u mnie na zmianę chaos 1 i porządek 4/22 z IV PZ :lol: a wszystko razem pod patronatem 3 z dż :twisted:
Małgośka
 

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: banshee » 27 paź 2010, 17:50

koliber pisze:
1 jest to przede wszystkim informacja (...)nie jest w naszej naturze układanie się, nie jest też w naszej naturze skrupulatność i drobiazgowość.

oj tak...to ja jestem gwiazda a drobiazgami niech sie zajma ci co sa od drobiazgow :lol: :mrgreen:
na razie u mnie 9 z dz przegrywa z chaosem 1 :D :lol:


Bardziej na Twoim miejscu martwilbym sie tym, ze z natury rzeczy jestes wpatrzona w siebie glownie, a Twoja droga to droga odpowiedzialnosci, miedzy innymi za drugiego czlowieka.
Awatar użytkownika
banshee
Gawędziarz
 
Posty: 664
Rejestracja: 15 kwie 2009, 21:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: banshee » 28 paź 2010, 13:19

Ja robie troche inaczej.
Ja to tak widze, ze DZ to jest droga, ktora czlowiek powinien isc przez zycie, ze taka droge powinien realizowac. IPZ to jest cos, co przychodzi naturalnie, wewnetrzna potrzeba, takim sie jest w glebi duszy.
W zwiazku z tym ja na dzieci patrze tez przez ten pryzmat. Jesli najstarsza corka ma IPZ 8, a droge zycia 3, to tlumacze jej, zeby sie troche wyluzowala, pomimo wewnetrznego cisnienia.
I odwrotnie, np. 3 w IPZ i 4 z DZ - czyli zabawa, zabawa, zeby bylo fajnie, ale droga wskazuje na to, ze w zyciu powinna dominowac forma, wiadomo, o co chodzi.
Problem w tym, ze taki dysonans pomiedzy DZ i IPZ ciezko jest zniwelowac, bo wez teraz przekonaj kogos, ze ma byc jakis, skoro on jest inny wewnatrz.
Najlepiej jak te cyfry sa zgodne ze soba, numerologicznie, niekoniecznie dwie te same.
W Twoim wypadku IPZ 1, gdybys miala DZ 1, to wszystko byloby na miejscu, oprocz tego moze, ze taka konfiguracja przynioslaby lustrzanego onaniste, uwielbiajacego samego siebie. :lol:
Awatar użytkownika
banshee
Gawędziarz
 
Posty: 664
Rejestracja: 15 kwie 2009, 21:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: maja28 » 28 paź 2010, 14:28

Akurat znam jednego u którego zupełnie odwrotnie. Raczej wielka porażka życiowa.
Ale początki dobrze się zapowiadały.
Serce jest od kochania. Mózg jest od tego aby kochać odpowiednią osobę.
Awatar użytkownika
maja28
Grafoman
 
Posty: 1388
Rejestracja: 17 maja 2009, 14:39
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: Małgośka » 28 paź 2010, 14:50

ja mam 1 w I PZ i 3 z d.ż. :lol: żadnego dysonansu :lol: wszystko robię po łebkach :lol:
Małgośka
 

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: banshee » 28 paź 2010, 15:22

Raczej: zostaw te rodzinne sentymenty, bo w kniejach i dabrowach przygoda juz sie chowa :D
Awatar użytkownika
banshee
Gawędziarz
 
Posty: 664
Rejestracja: 15 kwie 2009, 21:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: banshee » 28 paź 2010, 16:27

:lol:

wlasnie, tylko ze 4 od 8 rozni sie m.in. skala dzialania, 8 to dzialanie z rozmachem.

Doda ma 6/15 z dnia urodzienia i tu wlasnie wyhamuje, pochlona ja klimaty rodzinne, zniewalajacy w jakis sposob zwiazek, a w ogole to mam wrazenie, ze zacznie dzialac na rzecz innych w jakis sposob. Niekoniecznie przestanie spiewac, ale to inna jakosc bedzie.
Moja dzidzia jest z 28, a to calkiem inna bajka 8-)
Awatar użytkownika
banshee
Gawędziarz
 
Posty: 664
Rejestracja: 15 kwie 2009, 21:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: banshee » 28 paź 2010, 16:37

:lol: :lol: :lol:

Ta moja juz tyran :lol: Jeszcze do tego I dekada Lwa, rozumiesz - 5 bulaw. Nie ma mocnych na nia... A ma dopiero 8 lat. Co bedzie dalej? :shock:
Awatar użytkownika
banshee
Gawędziarz
 
Posty: 664
Rejestracja: 15 kwie 2009, 21:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

I Punkt Zwrotny - 1

Postautor: hedonism79 » 30 sty 2011, 20:28

Marynka pisała, ze egoistą jest ten kto ma więcej niż jedna 9 i to w pztach, a nie w dniu urodzenia. Jedna 9 to okej jest.
Prawdą najgłębszą jest ogarniająca człowieka i wszechświat Miłość, od której wszystko co istnieje pochodzi i do której wszystko wraca.

http://www.youtube.com/watch?v=xfJyegHljRI
Awatar użytkownika
hedonism79
Grafoman
 
Posty: 1044
Rejestracja: 12 mar 2009, 21:51
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Następna

Wróć do Punkty Zwrotne - spełnienia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości