rodzaje horoskopów

rodzaje horoskopów

Postautor: xLena » 01 mar 2013, 22:40

horoskop sporządza się nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla całych narodów, różnych parii grup, firm, przedsiębiorstw, miast, państw.
Astrologię stosuje się praktycznie we wszystkich sferach życia. W związku z tym tak, jak i w innych dziedzinach nauki są specjalizacje i podział na następujące kierunki:
1. Astrologia urodzeniowa.
2. Astrologia mundalna (polityczna).
3. Astrologia medyczna.
4. Astrologia meteorologiczna.
5. Astrologia horarna.
6. Astrologia karmiczna.
7. Astrologia ezoteryczna.
8. Astrologia synstryczna (porównawcza) i inne.
Astrologia urodzeniowa zajmuje się badaniem tego wszystkiego, co jest związane z człowiekiem i jego losem. Oblicza się tutaj horoskop natalny (radix), to znaczy urodzeniowy.
Astrologia mundalna zajmuje się przewidywaniem wydarzeń dl państw, miast, narodów. Horoskop, obliczony zgodnie z zasadami astrologii mudnalnej, nazywa się mudalnym.
Astrologia medyczna ma do czynienia z diagnostyką chorób oraz profilaktyką zdrowia i pomaga określić drogę leczenia. Ojciec medycyny Hipokrates, będąc prawdziwym astrologiem, mówił: „Ani jeden lekarz nie może z sukcesem korzystać z nauki medycznej, jeśli nie zna astrologii”. W tym przypadku horoskop urodzeniowy oblicza się zgodnie z regułami astrologii medycznej.
Astrologia meteorologiczna zajmuje się prognozą pogody na podstawie plam na Słońcu i planetarnych aspektów. Za jej twórcę uważa się G. W. Leibniza, niemieckiego uczonego, filozofa, matematyka, fizyka, prawnika, historyka, językoznawcę, meteorologa, astrologa i wynalazcę.
Astrologia horarna zajmuje się prognozowaniem przebiegu różnych zdarzeń. Punktem wyjścia jest tutaj czas wydarzenia lub zadanego pytania. W tym przypadku oblicza się horoskop horarny.
Astrologia karmiczna bada prawa karmy, analizuje zadania i problemy człowieka, które nieuchronnie będzie musiał rozwiązać. W tym przypadku oblicza się specjalny karmiczny horoskop.
Astrologia ezoteryczna bada głębokie, ukryte zjawiska naszego życia, psychiki, losu.
Astrologia synastryczna (porównawcza) analizuje problemy partnerstwa i wzajemnych relacji. Występuje tu kilka rodzajów horoskopów: porównawczy, kontaktowy, relacyjny.
Wymienione rodzaje horoskopów można nazwać stałymi, to znaczy zbudowanymi według reguł określonych przez jakiś kierunek astrologii, na jakiś dzień, godzinę, rok, czas i miejsce i na jego podstawie dokonuje się niezbędnych badań oraz wyciąga wnioski.
Są też rodzaje horoskopów, które również umownie można nazwać zmiennymi. Te horoskopy oblicza się z uwzględnieniem już istniejącego horoskopu na podstawie rozwijania jego czasu, a wykorzystuje się je głównie do prognozowania.
Rozwijanie czasu może być symboliczne (na przykład umawiamy się z 1° odpowiada 1 rokowi życia) lub uwzględniające naturalny ruch planet po momencie zajścia wydarzenia.
Szczegółowo metody prognostyczne będziemy omawiać później, a teraz tylko wymienimy niektóre z nich:
1. Dyrekcje symboliczne. W nich analizuje się ruch elementów horoskopu z prędkością 1° = 1 rok. Ruch odmierza się na ekliptyce.
2. Dyrekcje prymarne. Odpowiadają symbolicznym z tą różnicą, że ruch odmierza się na równiku.
3. Dyrekcje sekundarne. Zasada uwzględniająca naturalny ruch planet i punktów horoskopu z prędkością 1 dzień = 1 rok. To znaczy położenia planet po 20 dniach od narodzin określają wydarzenia 20 roku życia. Dyrekcje sekundarne często są nazywane progresjami, co nie jest prawdą.
4. Progresje. Dzielą się na szybkie – uwzględniając ruch MC z prędkością 30° na rok, można dokonywać ruchu AS, Słońca, Księżyca, Punktu Szczęścia; i wolne – uwzględnia się ruch MC z prędkością 1° na rok. Są też i inne rodzaje progresji.
5. Tranzyty. Uwzględnia się realny ruch planet. To najprostsza i najbardziej wyrazista metoda prognozowania.
Istnieją też i jeszcze inne rodzaje horoskopów, na przykład oparte o okresowe powroty planety do swego miejsca natalnego. Nazywa się je horoskopami powrotów lub rewolucji. Powrót (rewolucja) Słońca nazywa się solariuszem, zaś Księżyca – lunariuszem. Wykorzystuje się też horoskopy powrotów i innych planet: merkuriusz, wenusiusz itd.
Więcej informacji na ten temat znajdzie Czytelnik w kolejnych tomach „Astrologii klasycznej”.
Jako że czas urodzin człowieka czasem jest znany z niedostateczną dokładnością, aby uzyskać dokładną prognozę, trzeba dokonać rektyfikacji (korekty) tego czasu. Można to zrobić stosując wymienione powyżej rodzaje horoskopów.

źródło Astrologia klasyczna T. 1 Siergiej A. Wronski
xLena
 

Wróć do Ogólne informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości