Symbole

Symbole

Postautor: grazyna1956 » 23 kwie 2013, 08:23

Symbole

Dlaczego mają taką siłę oddziaływania.....

Symbole to forma wyrażania właściwości energii naszego umysłu w materialnej przestrzeni, która łączący w sobie energie promieniowania kształtu z energią pobraną z pola kwantowego (przestrzeni Akaszy, pola biomorfogenetycznego, jak kto woli tytułować gdyż różnica jest tylko w sposobie naszego myślenia o tych zjawiskach....) Jako podstawową energią światła, budulca całego wszechświata, i oddziałuje zwrotnie na tę część naszej świadomości i podświadomości, w której tworzą się wrażenia wzrokowe....

Jest wiele form wyrażania symboli, są nimi niosące swoistą energie imiona, liczby, przedmioty(z każdego przedmiotu może uczynić symbol), gesty i kształty....

Nie należy lekceważyć siły oddziaływania symboli na naszą istotę gdyż znane są przypadki gdzie wpływ symboli wywołuje nawet ostre reakcje podprogowe (nieświadoma części psychiki), które przekładają, się na reakcje naszego ciała, od opętania po ekstazę ( wiele agend rządowych prowadzi szeroko zakrojone badania w zakresie programowania podprogowego).....Wpływ symboli na nas opiera się o podstawowy klucz istnienia zależności w wszechświecie, które suma sumarum wszystko sprowadzają na naszej materialnej płaszczyźnie istnienia do zapisu matematyczno - fizycznego, przy czym matematyka odzwierciedla się właśnie w postaci geometrii ( geometria jest odzwierciedleniem energię kształtu symboli)..... i choć to niepojęte w chwili obecnej dla naszej nauki, to fizyka również przyjmuje taką postać (fraktalna rzeczywistości)......

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że w całym wszechświecie nie ma dzieła przypadku, wszystko ma swoje znaczenie i jest przewidziane jako generalna samo-aktualizująca się zasada, nadzorująca wszystko od drobinki kwantu po ostateczny punkt „Omega” i nic nie wydarza się samo z siebie, jednak zasada ta dopuszcza, ba jest na tym oparta..... na indywidualnym rozwóju jednostki..... i całego gatunku, który poprzez mnogość pewnych doznań, odczuć i uczuć wnosi nową lepszą treści do funkcjonowania całego swojego gatunku..... I tu właśnie mieści się siła oddziaływania pewnych symboli, a i z tego właśnie wynika tak wielka ich siła oddziaływania....

Jak to się dzieje?... Poprzez głębokie skupienie naszej świadomości na jednym symbolu łączymy się z jego przestrzennym oddziaływaniem, przy czym największe znaczenie ma intensywność naszych doznań (głębokość modlitwy), tworzymy w swoim umyśle specyficzny obraz oparty na naszych głębokich emocjach.... Takie sprzęgnięcie się dwóch płaszczyzn (naszego umysłu i symbolu) powoduje wymianę pewnej ilości światła, energii, czyli informacji, gdzie część naszych uczuć (dobrych czy złych) wzmacnia swoją treścią dany symbol a ta część, którą on emanuje wpływa na nas i pozostaje w naszym umyśle.....Duże grupy wyznaniowe nadają znaczenia i mocy swoim symbolom, poprzez utrzymywanie w umyśle energii swojego symbolu( dzięki na przykład codziennym modlitwa), nie jest to bez znaczenia na całość naszego gatunku, ale odbiór energii konkretnego symbolu jest uzależniony od indywidualnych doznań każdego z nas, przy czym istotą sprawy wydaje się być pojmowanie naszych doznań na przestrzeni wielu inkarnacji gdzie można śmiało, powiedziec że silne symbole oddziałują bardzo mocno na jednostki stojące na niskim poziomie rozwoju osobistego, natomiast wraz z rozwojem świadomości uwalniamy się od wpływu wielu czynników energetycznych naszego otoczenia w tym i energii symboli..Teraz możemy sobie wyobrazić siłę oddziaływania pewnych symboli, run, znaków, mantry, przedmiotów, gestów czy nawet słów..... Kiedy miliony a przecież nieraz nawet miliard ludzi w jednym czasie skupiają siłę swoich uczuć na jednym tylko przedmiocie....... No cóż..... Tak to właśnie wygląda....

Nie mniej jednak to wszystko najczęściej dzieje się poza naszą pełną świadomością, lecz ma niezaprzeczalny przecież na nią wpływ....

Wiedzą o tym i usiłują to wykorzystać różne instytucje rządowe, ale i pozarządowe, a najlepszym tego przykładem są banki, które jako swoje główne logo stosują energetyczne symbole wzmacniające przepływ.... W tym przypadku gotówki....

Musimy też zrozumieć, że symbole posiadają tak wielką energię powstałą za naszą przyczyną, kultywowaną nieraz tysiące lat w umysłach wielu pokoleń, w których i my mieliśmy przecież swoje miejsce.....

To my jesteśmy twórcami i odbiorcami energii wielu z tych symboli.... Jesteśmy częścią energii, która je stworzyła i która je podsyca...My sprawiliśmy, że zaistniały w naszej świadomości i nabrały dla nas mocy wyrażania naszych idei za pomocą jednego gestu, słowa, symbolu.... Świadomie możemy poprzez medytacje i wizualizacje korzystać z energii symboli w postaci graficznej (yantra) i dźwiękowej (mantra). Wizualizacja konkretnego symbolu podczas medytacji pozwala nam dostroić naszą podświadomość do częstotliwości niezbędnych do korzystania z energii niesionej przez symbol. Symbole są potrzebne, wręcz niezbędne, wielu ludziom na ich drodze, tak jak i religie monoteistyczne oświetlają drogę, pozwalając dostosować swoje jeszcze nie do końca określone poczucie własnych wartości do określonej grupy społecznej i określonych zachowań. Ale w końcu kiedyś musimy się wyzwolić spod ich wpływu by poznać prawdziwą istotę swojej natury......


Na początku były słowa opisujące liczbami strukturę wszechświata.....Więc i ja zacznę od symbolicznego znaczenia liczb.....
grazyna1956
 

Re: Symbole

Postautor: grazyna1956 » 23 kwie 2013, 08:25

1 Jedynka

Jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia.

Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny.2 Dwójka

Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez Yin i Yang. Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa stanowi, więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie, ale i o innych ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga i umiarkowanie.3 Trójka

Liczba trzy jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas.4 Czwórka

Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność.5 Piątka

Piątka to liczba podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. Symbolizuje ona nieustanny ruch i zmianę. Znaczenie liczby 5 wskazuje na ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem.6 Szóstka

Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości.7 Siódemka

Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt magii - dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją.8 Ósemka

Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów.9 Dziewiątka

Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego.
grazyna1956
 

Re: Symbole

Postautor: grazyna1956 » 23 kwie 2013, 08:29

Obrazek

Znak Ryb W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada dwojakie odniesienie: po pierwsze – łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest woda; po drugie – ma odniesienie do eucharystii, która jest świętym pokarmem chrześcijan. Na malowidłach w katakumbach ryba jest symbolem eucharystii. Do IX wieku na wszystkich przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, ryba znajduje się obok chleba i kielicha. Jako symbol chrześcijaństwa była używana znacznie wcześniej niż krzyż.....

Obrazek

KRZYŻ Stał się symbolem Chrześcijaństwa IV w. Gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej został przejęty z pogańskiego kultu solarnego. Symbolika krzyża chrześcijańskiego obejmuje wymiar horyzontalny i wymiar wertykalny. Belka pionowa, jako wymiar wertykalny, oznacza zjednoczenie nieba z ziemią, tego, co Boskie z tym co ludzkie w Chrystusie. Natomiast belka pozioma, jako wymiar horyzontalny, oznacza zjednoczenie ludzi ze wschodu i zachodu, a zarazem uniwersalny charakter zbawienia dokonanego na krzyżu.ObrazekKrzyż prawosławny - w prawosławiu najbardziej rozpowszechniony jest krzyż o ośmiu końcach. Takie przedstawienie zgodne jest z najstarszą tradycją, uważaną za najbardziej autentyczną zarówno przez kościoły wschodnie, jak i zachodnie. Na zachodzie krzyż ten nazywany jest często krzyżem słowiańskim, ponieważ używany jest on w Cerkwiach słowiańskich, podczas gdy pozostałe Cerkwie prawosławne posługują się symbolem krzyża greckiego.

Na osi wertykalnej znajdują się trzy belki poprzeczne:

Górna - oznacza tabliczkę (filakteriom) z napisem, który do krzyża kazał przybić Piłat, wskazującym na winę skazanego: INRI - Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (łac. Iesus Nazerenus Rex Iudaeorum)

Środkowa - dla rąk ukrzyżowanego ChrystusaDolna - belka pod nogi Chrystusa inaczej niż w tradycji katolickiej, nogi Chrystusa przebite są nie jednym gwoździem lecz dwoma - każda noga oddzielnie. Jeden koniec dolnej belki jest podniesiony. Ten koniec pokazuje na niebo, dokąd udał się Dobry Łotr, ukrzyżowany razem z Chrystusem. Drugi koniec - opuszczony - wskazuje na piekło, miejsce dla drugiego łotra, który nie wyraził skruchy.

Pod krzyżem czasem jest umieszczany wizerunek czaszki. Ma być to czaszka Adama, który wg źródeł apokryficznych miał być pochowany pod Golgotą - Miejscem Czaszki. Szczegół ten służy uwypukleniu dogmatycznego znaczenia Ukrzyżowania: odkupienie pierwszego człowieka krwią Chrystusa, Nowego Adama, który stał się człowiekiem, aby zbawić rodzaj ludzki


Obrazek


Półksiężyc symbol islamu od XIX wieku, Dla Muzułmanów jest on symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Był on symbolem używanych na sztandarach przez Imperium osmańskie......


ObrazekPentagram był symbolem znanym już w czasach neolitu. Pentagram był znany jako Gwiazda Isztar, a później jako Gwiazda Izydy. Mistycy pitagorejscy widzieli w nim symbol doskonałości, kojarzyli go z życiem i zdrowiem. W starożytności przekonanie o właściwościach ochronnych pentagramu było tak silne, że Babilończycy często rysowali go na pojemnikach z żywnością, co miało zapobiegać jej gniciu. Dla pierwszych chrześcijan pentagram odzwierciedlał pięć ran Jezusa ze względu na 5 wierzchołków. TETRAGRAMATON to jedno z 64 tajemnych imion Boga.......


ObrazekGwiazda Dawida sześcioramienna gwiazda (heksagram) złożona z dwóch zachodzących na siebie pionowo trójkątów równoramiennych odwróconych od siebie wierzchołkami. Wierzchołki Gwiazdy Dawida leżą na okręgu w punktach odpowiadających parzystym godzinom na tarczy zegara. Przez Żydów zwana tarczą Dawida, w naukach ezoterycznych znana jest jako pieczęć Salomona. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawną samicę, istniejącą przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawnioną męskość, reprezentowaną przez trójkąt skierowany wierzchołkiem ku górze. Heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwotnych sił.


ObrazekMenora jest to siedmioramienny kandelabr, symbol Izraela, używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje ona krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj, zrobiona dokładnie według instrukcji Mojżesza. Została ona wykonana ze złota, podobnie jak wszystkie instrumenty służące do jej obsługi. Stawiano ją przed Arką Przymierza w Przybytku, a następnie w Świątyni.

ObrazekYin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.

Yang rozumiane jako "nasłonecznione miejsce, południowe zbocze wzgórza, północny brzeg rzeki, światło słoneczne" reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogień lub wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach.

Yin dosłownie rozumiane jako "zacienione miejsce, północne zbocze wzgórza, południowy brzeg rzeki, zachmurzenie, zaciemnienie" reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach.

Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Wśród sił natury da się zauważyć stany Yin i Yang będące w ciągłym ruchuWszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang.

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a "co się wzniosło - opaść musi".

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi - kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak nie równoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang "wymusza" zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako:

Przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona.

Przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim nie jest możliwe
grazyna1956
 

Re: Symbole

Postautor: grazyna1956 » 23 kwie 2013, 08:33

Ciąg dalszy symboli

ObrazekKrzyż słoneczny, słoneczny krąg – forma krzyża znana od tysiącleci wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w której równoramienny krzyż umieszczony jest w okręgu. Pojawia się często na megalitach. Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych Indoeuropejczyków, powszechnie występujący u Celtów, ale którego motyw pojawiał się także u Słowian wschodnich. Jako krzyż wpisany w krąg, wyraża szczególny związek nieba i ziemi. Symbol punktu środkowego, wyrównanie cech aktywnych i biernych w charakterze człowieka doskonałego.Obrazek
Uroboros staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Jako symbol gnostyków Uroboros wyraża jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Uroboros pierwotnie był symbolem rzeki, jaka miała opływać Ziemię, niemającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz na świecie.

Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw. Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania - obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

W symbolice alchemicznej Uroboros to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii - procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Uroboros to odpowiednik kamienia filozoficznego.

W psychologii analitycznej Carl Gustav Junga Uroboros to metafora wczesano dziecięcej fazy rozwoju, w której jeszcze nie zaszedł proces różnicowania na świat zewnętrzny i wewnętrzny, a zatem fazy, w której nie uformowała się jeszcze tożsamość seksualna. Dopiero powstająca świadomość „ja” pozwoli przełamać fazę uroboralną, różnicując świat na matriarchalny i patriarchalny.
ObrazekAnkh - symbol krzyża lemniskatycznego egipskiego, symbolizującego zapłodnienie Ziemi przez Słońce. Symbolizuje też życie. W sztuce egipskiej przedstawiany głównie w rękach bogów i władców. Górna część krzyża, pętla symbolizuje klucz.

W sztuce egipskiej znajdujemy go np. na papirusie z Ani, w malowidle z grobu nr 2 Chabeket z XX dynastii.

Symbol przejęty przez egipskich chrześcijan (Koptów) jako symbol siły Krzyża Chrystusa.

Obecnie często używana nazwa to "Krzyż Atlantów"
Obrazek

Koło Dharmy jest ważnym symbolem buddyzmu. Odnosi się ono zarówno do koła życia składającego się z sześciu sfer egzystencji, czyli samsary kręgu narodzin i śmierci, świata cierpienia dukkha jak i do nauczania ośmiorakiej ścieżki Buddy Siakjamuniego, o którym mówi się, że puścił w ruch Koło DHARMY...."

Obrazek


Swastyka znak zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa swastyka pochodzi z sanskrytu i oznacza "przynoszący szczęście". Obecnie w krajach europy i obu ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.Obrazek


Ahinsa zasada moralna obecna w hinduizmie, buddyzmie, a przede wszystkim w dżinizmie, która nakazuje poszanowanie wszelkiego życia, zaleca nie zabijanie i nie zadawanie obrażeń cielesnych żadnym istotom żywym – ludziom, zwierzętom, a w dżinizmie także roślinom i Ziemi.

Ahinsa jest zasadniczą ideą buddyzmu i oznacza poszanowanie dla wszelkiego życia: nie niszczenie bez potrzeby świata roślin, nie zabijanie owadów, zwierząt i ludzi. Ahinsa jest treścią pierwszego wskazania buddyjskiego, które jest wyrazem buddyjskiej miłości do wszystkiego, co żyje.

Doktryna ta została współcześnie upowszechniona przez Mahatmę Gandhiego, który wykorzystał ją w procesie pokojowego zdobywania niepodległości przez Indie. Nadał jej interpretację walki bez stosowania przemocy.Obrazek


Om najświętsza sylaba hinduizmu. Dźwięk omkara występujący w Wedach, jest pierwotnym hymnem. Om to sylaba-nasienie, postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata. Ta transcendentalna wibracja jest uważana za identyczną z osobą absolutnego Wisznu. Na niej opierają się wszystkie hymny Wedyjskie. Za świętą uznawana jest także w buddyzmie tybetańskim. Om to sylaba będąca najważniejszą mantrą, pierwotnym dźwiękiem znanym także pranawa, akszara i omkara. Z reguły wymawia się ją samą.


ObrazekRęce Boga rodzaj przedstawienia krzyża używany współcześnie przez część rodzimowierców słowiańskich, zwłaszcza przez członków Rodzimego Kościoła Polskiego. Wedle tych środowisk, symbol ten używany był w pierwotnych religiach prasłowiańskich. Ręce Boga stanowią według nich ideogram oznaczający pojęcie boga najwyższego.

Obrazek
Torii brama o charakterystycznym kształcie, prowadząca do chramów i miejsc świętych.

Torii jest także powszechnie rozpoznawalnym elementem architektury japońskiej. Jest to konstrukcja, której podstawowy kształt tworzą dwa słupy złączone u góry dwiema poprzecznymi belkami. Torii symbolizuje przejście od "świata skończonego" - fizycznego świata ziemskiego, którego końcem jest śmierć, do "świata nieskończonego" będącego światem kami (bogów). Torii jest stawiane tam, gdzie może mieszkać kami, a więc nie są rzadkością torii stojące w wodzie, na przybrzeżnych skałach lub w przydomowym ogrodzie - w miejscach szczególnych dla shinto.Obrazek


Faravahar jeden z najbardziej znanych symboli religijnych zaratusztrianizmu.

Symbolizuje Frawaszi lub drogę ludzkiej duszy od narodzin do śmierci człowieka. Odzwierciedleniem tej drogi jest pierścień znajdujący się w centralnej części symbolu. Postać człowieka oznacza nawiązanie do wszystkich ludzi, natomiast skrzydła oznaczają trzy główne reguły: dobrej myśli, dobrego słowa oraz dobrego działania.

Nazwa symbolu pochodzi z języka awestyjskiego - fara, co znaczy "lecieć" lub "ten, który leci". Vahar znaczy w tym języku tyle, co "wybór dobra" lub "wybór dobrego ducha". A zatem Faravahar oznacza "wybór najwyższego dobra", wybór "ducha najwyższego lotu".Obrazek


Koło ( okrąg) symbolizuje jedność, nieskończoność, a także utożsamiany z mocą bogini dającej życie, symbol "Matki Ziemi"


Obrazek

Znak słońca to symbol uproszczony obrazujący słońce, jako "twarz słońca", ma jednak to samo znaczeni i czczony był w wielu starożytnych kulturach.

W hinduizmie kropka pierwiastek środku przedstawia pierwiastek męski, natomiast, krąg pierwiastek kobiecy. Sam symbol przedstawia, zatem połączenie sil męskich z żeńskimi.
Obrazek

Szachownica jest inną odmianą symbolu krzyża…. Przypomina człowiekowi o wielopoziomowym znaczeniu otaczającej nas przestrzeni i jego wydawałoby się skomplikowanej strukturze…..”Szachownica jest istotnym symbolem, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola naszego istnienia pod postacią ukrytego wzoru w który nawarstwia się wielopoziomowe znaczenie symboliczne”…..

doskonale opisana siła oddziaływania szachownicy poniżej

http://spojrzenie.com.pl/lepsze-zycie/o ... zachownica
grazyna1956
 

Re: Symbole

Postautor: Elie » 09 cze 2018, 13:33

Obrazek


Rzymska mozaika w willi La Olmeda w prowincji Palmecia w Hiszpanii. W greckiej i rzymskiej kulturze pojedyncza swastyka stosowana była niezwykle rzadko. Częściej spotyka się ją w grupie. Znak ten używany był w całym Imperium, czy to prawo, czy lewoskrętny, właśnie na mozaikach, zdobiących ściany i podłogi.

Był również spotykany w świątyniach, umieszczany na ołtarzach bóstw, wyposażeniu domów oraz biżuterii.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciek ... iadomienia


Obrazek


Ręce Boga to symbol będący zdaniem Rodzimego Kościoła Polskiego ideogramem pojęcia Boga Najwyższego. Umiejscowiony w centrum krzyż zakończony z czterech stron palcami (grabkami) odzwierciedlać miałby tutaj jego pojęcie, zwracając dodatkowo uwagę wszechświat i równowagę jako pożądany stan natury. Towarzyszące mu swastyki wiązałyby się w tej interpretacji zarówno Swaroga, jak i jego syna Swarożyca – boskimi pierwiastkami sprawczymi. W rzeczywistości jednak badacze niewiele są w stanie o nim powiedzieć. Zdaniem niektórych – Ręce Boga niekoniecznie musiały być nawet symbolem słowiańskim.

Swastyka może mieć ramiona zgięte w prawo albo w lewo. Postać "prawoskrętna", naśladująca kształtem ramion ruch Słońca (widziany z półkuli północnej Ziemi), kojarzona jest najczęściej z kultami solarnymi, jako symbol ognia i Słońca (krąg promieni); jest talizmanem przynoszącym szczęście; bywała symbolem bogiń, a więc płodności. Swastyka z ramionami skierowanymi w lewo (nazywana sauvastika) jest znakiem nocy i magii, emblematem straszliwej bogini Kali, żony Śiwy.

Obrazek


Swastyka jest równobocznym krzyżem z czterema ramionami zgiętymi pod kątem prostym. Najstarsze dowody archeologiczne ozdobione swastykami pochodzą z cywilizacji starożytnych Indii. Jest powszechnie stosowana w religiach indyjskich, zwłaszcza w hinduizmie i buddyzmie, przede wszystkim jako symbol tantryczny, aby wywołać szakti lub święty symbol pomyślności. Swastyka ma bogatą historię. Użyto jej co najmniej 5000 lat, zanim Adolf Hitler zaprojektował flagę nazistowską. Słowo swastika pochodzi od sanskryckiej svastika, co oznacza „szczęście” lub „dobre samopoczucie”. Motyw (zakrzywiony krzyż) wydaje się być używany po raz pierwszy w neolijskiej eurazji, być może reprezentuje ruch słońca przez niebo. Do tego czasu jest to święty symbol w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Swastyka ma także starożytną historię w Europie, pojawia się na artefaktach z kultur przedchrześcijańskich w Europie.

Rodzaje Swastyk
Znak ten ma wiele różnych odmian w zależności od krajów i kultur w jakich był używany. Możemy jednak odróżnić kilka podstawowych rodzajów swatyk.

Obrazek

Swastyka używana w III rzeszy

Obrazek

Krzyż Solarny

Obrazek

Swastyka indyjska

Obrazek

Swastyka nazywana potocznie rękami Boga

Obrazek

Kołowrót (Swarzyca) – Rodzaj Swastyki używany przez dawnych słowian

Odrodzenie symbolu


Symbol ten doświadczył odrodzenia pod koniec dziewiętnastego wieku, po obszernych pracach archeologicznych, prowadził je między innymi słynny archeolog Heinrich Schliemann. Archeolog ten odkrył zakrzywiony krzyż na miejscu starożytnej Troi. Schliemann zauważył że łączył się on z podobnymi kształtami znalezionymi na ceramikach w Niemczech i spekulował, że jest to „znaczący symbol religijny naszych odległych przodków”.

Historia Swastyki w nazistowskich Niemczech


Na początku dwudziestego wieku swastyka była szeroko stosowana w Europie. Miała wiele znaczeń, najczęściej będących symbolem szczęścia i pomyślności. Jednak po opublikowaniu prac Schliemanna wkrótce powstały ruchy nacjonalistyczne, dla których swastyka była symbolem „tożsamości aryjskiej” i niemieckiej dumy nacjonalistycznej.

To przypuszczenie aryjskiego pochodzenia kulturowego jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których partia nazistowska formalnie przyjęła swastykę lub Hakenkreuz ( hakowy krzyż) jako symbol w 1920 roku.

Partia nazistowska nie była jedyną partią, która używała swastyki w Niemczech. Po I wojnie światowej wiele lewicowo-nacjonalistycznych ruchów przyjęło swastykę. Jako symbol stała się związaną z ideą rasowego „czystego” stanu.

Swastyka stała się najbardziej rozpoznawalną ikoną nazistowskiej propagandy, pojawiając się na fladze, o której mówił Hitler w Mein Kampf, jak również na plakatach wyborczych, na ramionach, medalionach i odznakach dla wojskowych i innych organizacji. Potężny symbol, który miał wzbudzać dumę wśród ruchu aryjskiego. Swastyka również uderzyła w życie Żydów i innych uważanych za wrogów hitlerowskich Niemiec.

Swastyka w dzisiejszych czasach


Mimo swych dobrych początków, swastyka obecnie jest najczęściej utożsamiana z nazistowskimi Niemcami. Używanie tego symbolu jest prawnie zabronione w wielu krajach, także Polsce na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dziennik Ustaw 1997 nr 88 poz. 553) w art. 256 i 257 „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Źródło https://www.ushmm.org/wlc/en/article.ph ... d=10007453
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3j ... ture=share

W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.

Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31327
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2149 razy
Otrzymał podziękowań: 2100 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Symbole

Postautor: Piko » 09 cze 2018, 14:39

Obrazek

Symbol Pentagramu nazywany także gwiazdą pitagorejską – jest to figura geometryczna – wielokąt gwiaździsty foremny.


Pentagram jest jednym z najbardziej tajemniczych emocji ezoterycznych, zwłaszcza dlatego, że ludzie boją się go. Pentagram zawsze był postrzegany jako talizman władzy i często budzi strach.

Znak ten jest symbolem pięciu głównych zasad: miłości, mądrości, prawdy, sprawiedliwości i cnoty. Jest to pięć cech, które człowiek musi mieć aby stać się doskonałym bytem.
Pentagram wyobraża serce człowieka i przypomina mu, że może żyć i wykonywać swoje obowiązki tylko z pomocą swojego Ojca, Boga. To on jest źródłem światła, mocy dynamicznej i magicznej.
Pentagram Symbolem zła?

Wielu ludzi na świecie zachowuje błędne przekonanie, że pentagram jest symbolem zła, które uosabia „diabeł” lub „szatan”. W rzeczywistości symbol ten nie ma nic wspólnego z Biblią i / lub Judeo-chrześcijańskimi pojęciami dobra i zła.

Symbol pentagramu symbolizuje to, co człowiek ma do czynienia: jego duchowe i fizyczne wnętrze.
Temat użycia pentagramu i jego kręgu w magii jest bardzo złożony, a jego początki są stosunkowo nieznane.

Pięcioramienna gwiazda według niektórych wyobraża cztery podstawowe żywioły (ogień, ziemia, powietrze, woda), a piąta odnoga uosabia ducha. Okrąg wokół nich tworzy życie. Odnoga wskazująca na górę może reprezentować dominację umysłu nad materią, która jest więźniem praw kosmosu (koło). Odnoga skierowana w dół reprezentuje świat fizyczny dominujący w świecie duchowym i jest związana z czarną magią.

Inne źródła określają jego pochodzenie w chińskiej filozofii pięciu elementów, takich jak naturalna równowaga pomiędzy ogniem, wodą, ziemią, drewnem i metalem. W tej teorii kierunek czubka nie ma nic wspólnego z dobrem czy złem.
Prawdziwe pochodzenie tego symbolu jest dosyć niejasne, choć symbol ten został znalezione już w czasach prehistorycznych.
Pentagram pojawił się prawdopodobnie w Mezopotamii około 3000 r.p.n.e.

źródło: https://wszystkiesymbole.pl/pentagram/
---------
nie wróże
Awatar użytkownika
Piko
Dopiero się rozkręcam
 
Posty: 443
Rejestracja: 20 mar 2018, 23:01
Podziękował : 37 razy
Otrzymał podziękowań: 136 razy
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Panna
Droga życia: 2

Re: Symbole

Postautor: Elie » 09 cze 2018, 16:18

Ale ładne .. . nie znałam tego symbolu :cool:

Obrazek


Złote ryby – Jeden o ośmiu pomyślnych symboli w ikonografii buddyjskiej (należą do Asztamangali). Oznaczają one radość, wolność i nieustraszoność. Obie ryby pierwotnie reprezentowały dwie główne święte rzeki Indii – Ganges i Yamuna. W buddyzmie ryby symbolizują szczęście, ponieważ mają całkowitą swobodę poruszania się w wodzie. Reprezentują także płodność i obfitość. Często są one rysowane w postaci karpii, które na Wschodzie uważa się za święte ze względu na ich eleganckie piękno, rozmiar i długość życia. W chińskim wierze ludowej, para ryb jest uważana za szczęśliwy dar dla małżeństwa.
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3j ... ture=share

W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.

Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31327
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2149 razy
Otrzymał podziękowań: 2100 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Symbole

Postautor: Magus » 10 cze 2018, 19:43

Obrazek

Węzeł Herkulesa mało znany symbol jakże ważny w magii.
Jest to silny węzeł stworzony z dwóch splecionych ze sobą lin. Oryginalnie symbol był używany jako czar uzdrawiający w starożytnym Egipcie. W starożytnej Grecji i Rzymie wykorzystywany był jako amulet ochronny, lecz przede wszystkim jako symbol ślubu. W tradycji rzymskiej, w dniu uroczystości weselnych panna młoda musiała założyć białą togę, zawiązaną węzłem Herkulesa – Przyszły mąż miał za zadanie rozwiązać ten węzeł. Możliwe też, że symbol ten odnosi się do legendarnego pasa Diany – Należącego do królowej amazonek Hippolity – a później odebranego właśnie przez Herkulesa. Znak ten mógł być też symbolem dziewictwa panny młodej.

Symbolika tego węzła przeżyła daleko poza jego wykorzystania religijnej – był bardzo powszechny w średniowieczu i renesansie.

ObrazekObrazek

Ten z kolei to Węzeł gordyjski.

Słynny, legendarny węzeł, którego jednak niemal nikt nie potrafi wiązać. Legenda głosi, że Aleksander Macedoński w czasie swoich podbojów spotkał się z przepowiednią że ten będzie panem świata kto rozwiąże pewien węzeł. Był to węzeł z dereniowego łyka łączący jarzmo z dyszlem w wozie podarowanym świątyni Zeusa przez Gordiosa I - mitycznego założyciela państwa frygijskiego, ojca Midasa. Wielu usiłowało tego dokonać, jednak na próżno. Aleksander Macedoński po prostu węzeł rozciął mieczem. Stało się to symbolem nieskrępowanego myślenia i zdecydowania.
Wiązanie
Za ową legendą być może jednak tkwi ziarno prawdy. Kluczem są dwie informacje: węzła nie dało się rozwiązać i to, że był zrobiony z łyka. Każdy węzeł z końcówką da się rozwiązać wyciągając koniec, musiał być więc to węzeł stworzony z kolistyego kawałka liny, gdzie koce zostały połączone ze sobą trwale. Jednak również te węzły po zawiązaniu dają się rowziązać. Łyko dereniowe ma jednak pewną właściwość po polaniu wodą kurczy się, a więc długość użytej liny skraca się. Istnieje pewna klasa węzłów, które pasują jak ulał do owego opisu. Jeżeli stworzy się na obu końcach supeł a następnie pozostał pętlą obwiedzie go, po polaniu wodą pętla i łącznik tak się ściśnie, że niemożliwe będzie przeplecenie jej spowrotem (zdjęcie przez supeł). W ten sposób powstanie węzeł, którego nie będzie się dało rozwiązać. Aleksander Macedoński mógł zauważyć to i stwierdzić, że jedyną możliwością jest po prostu przecięcie.
Najprostszy węzeł gordyjski wiążemy na przygotowanym wcześniej kawałku kolistej liny. Wiążemy zwykły supeł a pozostałą pętlą oplatamy supeł. To samo powtarzamy z drugiej strony. Poniżej przedstawiono węzeł w formie rozluźnionej.

Zastosowanie
Łączenie jarzma z dyszlem w starożytnej Frygii, przysłowia.

Uwagi
Ważne jest aby dobrze zaciągnąć

Węzeły celtyckie

Obrazek
Jest to cała klasa splotów, zazwyczaj zamkniętych. Są to węzły ozdobne związane z mitologią i kulturą celtycką. Istnieją węzły wiązane na pojedynczej linie (z pojedynczej pętli) jak też na całym zestawie lin. Wywodzą się z symboliki odradzającego się drzewa którego konary łączą się z korzeniami, jako symbol nieskończonej i przeplecionej jednej i tej samej linii życia.

Obrazek
Wiązanie
Trudno jest tutaj przedstawić jakiś konkretny sposób wiązania poza powtarzaniem splotów na podstawie rysunków. Dziedzina matematyki zajmująca się topologią sznurka czyli nauką o węzłach bardzo chętnie bada sploty celtyckie. Poniżej kilka przykładów prostszych i trochę bardziej skomplikowanych splotów celtyckich. Niektóre można zrobić z jednej linki - inne wymagają kilku niezależnych pętli.


To przykład najprostszych;
ObrazekObrazek

ObrazekObrazekObrazek


Zastosowanie


W stylistyce celtyckiej występują jako ozdobniki, oplatania liter, krzyże, symbole. Często stosowane jako wzory, szlaczki na wyrobach ludowych, wzorowanych na staroirlandzkie. Śmiało można stosować węzły w zdobnictwie. Tematyka mitologii celtów jest chętnie wykorzystywana w obrzędowości. Płot wykonany z lin powiązanych w któryś z węzłów celtyckich będzie niezwykle efektowny, a jednocześnie będzie świetnym sposobem na naukę cierpliwości.

ObrazekUwagi
Węzły mogą być otwarte - tzn w dowolnym miejscu można pętlę przerwać - powstanie tam wyjście dla lin biegnących dalej.
Zainteresowanie tymi węzłami jest najsilniejsze ze strony wszystkich interesujących się mitologią celtów. Bardzo często ze względu na symbolikę wykorzystywane przez różne ruchy neopogańskie, w kręgach zainteresowań magią, okultyzmem
Teoria i zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony Gordian Unknots
“Spotkanie dwóch osobowości jest podobne do kontaktu dwóch chemicznych substancji – jeżeli zachodzi interakcja, obie zostają przemienione.„

C. G. Jung
Awatar użytkownika
Magus
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 269
Rejestracja: 12 cze 2016, 21:20
Podziękował : 107 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy

Re: Symbole

Postautor: Brigit » 16 cze 2018, 14:23

Obrazek


Symbol Hathor – Egipski hieroglif przedstawiający stroik (nakrycie głowy) Hathor bogini miłości, piękna i płodności. Znak ten składa się z dysku słonecznego otoczonego rogami.
Rogi widnieją ponieważ bogini tą przedstawiano początkowo pod postacią krowy, później jako kobietę z głową krowy.

Hathor jest odpowiednikiem rzymskiej bogini Wenus lub greckiej Afrodyty.

Jak z godłem Wenus tak i Znak Hathor bywa często reprezentowany lub ukształtowany w lustro.
Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie, prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie.
Anthony Peake
Awatar użytkownika
Brigit
Niewymowny
 
Posty: 147
Rejestracja: 09 paź 2017, 09:43
Podziękował : 100 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy

Re: Symbole

Postautor: Brigit » 16 cze 2018, 14:25

Obrazek


Oko Horusa – Jeden z najważniejszych symboli starożytnego Egiptu. Zaprojektowany, aby przypominać oko sokoła, często naprzemiennie nazywany Okiem Horusa i Okiem Ra. Symbol ten Reprezentuje prawe oko egipskiego Boga Horusa – Prawe oko oznacza słońce (wiązało się ze słońcem boga Ra), lewe zaś księżyc (wiązało się z bogiem Tehuti – Totem). Wspólnie, oczy stanowią całość wszechświata, koncepcje podobną do taoistycznego szmbolu Yin-Yang.
Według legendy, lewe oko zostało wyrwane przez złego Setha.

Uważano, że Oko Horusa posiada nadzwyczajne moce przejawiające się szczególnie w leczeniu oraz jako ochrona. Często używano tego symbolu jako Amulet ochronny lub też jako urządzenie pomiarowe w medycynie. Starożytni Egipcjanie stosowali matematyczne proporcje oka między innymi do wyliczania ilości składników w preparatach medycznych podczas przygotowywaniu leków.
Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie, prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie.
Anthony Peake
Awatar użytkownika
Brigit
Niewymowny
 
Posty: 147
Rejestracja: 09 paź 2017, 09:43
Podziękował : 100 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy

Następna

Wróć do Słownik symboli

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości