Symboliczna data powstania Islamu

Symboliczna data powstania Islamu

Postautor: Elie » 06 kwie 2012, 13:16

Symboliczna data powstania islamu jest rok 622- wtedy Mahomet, prorok i twórca tej religii, został zmuszony do ucieczki z Mekki, miasta w którym się urodził, do Medyny. Wcześniej koczownicze plemiona arabskie opierały swoje wierzenia na typowych kultach pogańskich.
Twórcą islamu był Mahomet (właściwe imię Muhammad ibn Abdallah al-Mutalib) człowiek pochodzący z arabskiego plemienia Kurajszytów. Jego rodzina należała do ubogich, zajmowała się kupiectwem. Data narodzin Mahometa to rok 570. Kiedy był jeszcze bardzo młody zmarli jego rodzice, przyszły prorok zajmował się wypasaniem wielbłądów- zajęciem typowym dla tamtejszego regionu geograficznego. Kiedy miał około 23 lat przyjął się do pracy u zamożnej wdowy o imieniu Hadidża, zajmował się u niej przeprowadzaniem karawan. W czasie tych wypraw Mahomet miał okazję spotykać się z kupcami i wędrowcami z odleglejszych krajów, pozwoliło mu to także na zapoznanie się z religią judaistyczną i chrześcijańską. W jakiś czas potem Mahomet ożenił się z wdową Hadidżą. Okres ten był bardzo ważny dla przyszłego założyciela islamu - to czego dowiadywał się o innych religiach w czasie podróży włączył później do doktryny swojej religii. Trzeba jednakże zaznaczyć, że wersja chrześcijaństwa, z którą miał okazję się spotykać znacznie różniła się od obecnej - były to głównie wierzenia apokryficzne, nie będące odzwierciedleniem oficjalnej doktryny i teologii chrześcijańskiej.
Po raz pierwszy Bóg przemówił do Mahometa na górze Hira- ukazał mu się pod postacią archanioła Gabriela. Wtedy to Mahomet postanowił poświęcić swoje życie sprawom religii i wkrótce rozpoczął nauczanie. Początkowo religijne prawdy o Jedynym Bogu głosił w rodzinnym mieście Mekka, nie podobało się to jednak zamożnym i wpływowym miejscowym kupcom. Nowa religia mogła zaszkodzić ich dochodom, opierającym się na zyskach z pielgrzymów, którzy licznie odwiedzali Mekkę, chcąc właśnie tutaj oddać cześć licznym bogom jakie wyznawały arabskie plemiona. W związku z tym, że działania wymierzone w Mahometa stawały się coraz ostrzejsze, postanowił on uciec z miasta. W tajemnicy opuścił miasto i udał się do Medyny - było to 15 lipca 622 roku, właśnie ten moment w życiorysie proroka stał się datą symboliczną, którą uznaje się za narodziny nowej religii zwanej islamem.
Bardzo ważną rolę w każdej religii pełni święta księga, w której zawarta jest historia wyznania i wszystkie jego zasady odnoszące się do wiary i praktyki religijnej. Zazwyczaj treść takiej księgi jest przekazana ludziom wprost od boga- przez pośrednictwo jakiegoś człowieka, który pełni rolę proroka lub założyciela.
Dla religii chrześcijańskiej taką księgą jest Biblia, na którą składają się Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera dzieje religii judaistycznej, na nowy składają się nauki Chrystusa (zawarte w Ewangeliach) i jego uczniów (pisma takie jak Dzieje Apostolskie, Listy czy Apokalipsa św. Jana). Obie księgi są równie istotne, jednak z punktu widzenia doktryny religijnej to Nowy Testament zawiera większość najważniejszych zasad wiary. Pisma składające się Biblię ułożone są chronologicznie- od początku, którym jest stworzenie świata, aż po apokaliptyczną wizję powtórnego przyjścia Chrystusa.
Dla muzułmanów księgą o sakralnym charakterze jest Koran, uznają go oni za objawione słowo boże skierowane wprost do człowieka. Chociaż ludziom przekazał je Mahomet, to zawsze szczególnie podkreślał co jest objawieniem boga Allaha, a co jego osobistą interpretacją tego objawienia.
Na Koran składają się 114 sury, tworzące razem 6200 wersetów, z czego 90 sur to tak zwane sury mekkańskie, a 24 to sury medyńskie. Sury ułożone są całkowicie przypadkowo- najstarsze następują zaraz po najmłodszych, tematy zawarte w tekście ułożone są w dowolnej kolejności; sury krótkie i długie są przemieszane.
Jak wykazały naukowe prace badawcze nad Koranem także sury mekkańskie są przemieszane z surami medyńskimi- każde z nich posiadają swoje wzajemne fragmenty tekstów.
Chociaż obydwie księgi zawierają przykazania: islam pięć filarów wiary, a chrześcijaństwo dekalog; to jednak różnią się one między sobą nie tylko treścią ale i zasięgiem oddziaływania.
Biblijne pisma Starego i Nowego Testamentu nie zawierają tylu szczegółowych zasad jak Koran, nie ma w nim nakazów regulujących działanie państwa czy też wytycznych, co do obowiązującego w nim prawa. Święta księga muzułmanów natomiast takie właśnie wytyczne posiada: oprócz zasad etycznych i prawnych, znajdują się w niej nakazy tak szczegółowe jak np. normy właściwego zachowania się itp.
Oprócz ksiąg dla obu wyznań ważna jest także tradycja. Muzułmańska sunna czyli tradycja proroka jest skodyfikowana i spisana (jako hadith), mieści w sobie doniesienia o uczynkach proroka i przytacza jego słowa, Hadithy często są o wiele dłuższe niż Koran.
Także i religia muzułmańska nie ustrzegła się sporów, których przedmiotem jest podejście do tradycji. Bardziej ortodoksyjni sunnici zgadzają się wyłącznie z tradycją Mahometa czyli sunną i są zdania, że po przywództwo w islamie może sięgnąć każdy niezależnie od swojego statusu materialnego czy pochodzenia. Natomiast szyici uważają, że władzę wśród plemion muzułmańskich mogą sprawować jedynie pochodzący z rodu Mahometa, a właściwie potomkowie Fatimy i Alego czyli córki i zięcia proroka. Do tradycji oprócz sunny szyici włączają także władzę kalifów czyli następców proroka (z wyjątkiem trzech pierwszych, których władzę uznali za nielegalną).
Zarówno w islamie jak i w chrześcijaństwie istotną rolę przypisuje się postom. W tradycji chrześcijańskiej post traktuje się jako pamiątkę pobytu Jezusa na pustyni co trwało 40 dni. Poszczenie jest także konieczne, aby właściwie przygotować się do Święta Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanocy. Jeść w tym czasie można ale trzeba ograniczać liczba posiłków i tylko raz w ciągu dnia można najeść się do syta.
Muzułmański post trwa 29 lub 30 dni i jest trochę "surowszy" od chrześcijańskiego. Nazwa postu to ramadan- ponieważ obchodzony jest w miesiącu o takiej właśnie nazwie, wtedy to jak mówi tradycja prorokowi został objawiony Koran. W czasie trwania ramadanu prawowiernego wyznawcę Allaha obowiązuje wiele zakazów: nie wolno wtedy jeść, pić ani palić tytoniu od wschodu do zachodu słońca, należy także powstrzymać się od stosunków seksualnych. Jedyne odstępstwa od zasady powstrzymywania się od jedzenia i picia dotyczą osób chorych, matek karmiących lub w ciąży, a także dzieci do dziesiątego roku życia i podróżujących.
Jak wiadomo chrześcijaństwo należy do religii monoteistycznych, czyli takich które oparte są na wierze w Jednego i Jedynego Boga. Sytuacja jednak jest tutaj dość specyficzna, ponieważ Bóg wprawdzie jest Jeden ale występuje w Trzech Osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Islam do zasady Jedyności swojego Boga przywiązuje ogromne, fundamentalne znaczenie ("Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem"). Nie istniej więc tutaj nic co przypominałoby chrześcijański kult świętych, ponieważ jest to według muzułmanów, sprzeczne z zasadą monoteizmu. Także ich podejście do chrześcijańskiego dogmatu o Trójcy Świętej jest bardzo negatywne. Zdarza się tak, że najbardziej surowi i ortodoksyjni w swojej wierze islamiści oskarżają chrześcijaństwo o politeizm. Zupełnie obce są też dla nich ważne w chrześcijaństwie dogmaty o wcieleniu się Boga i odkupieniu.
Kolejną sprawą, która wyraźnie różni te dwie religie jest ich podejście do sztuki. Muzułmanie w obawie przed popadnięciem w bałwochwalstwo i politeizm zabraniają wszelkiego przedstawiania w sztuce postaci ludzkich- ich architektura i zdobnictwo opierają się prawie w całości na motywach roślinnych i geometrycznych.
Starając się porównać oba wyznania spójrzmy też na sposób zorganizowania religii pod względem instytucjonalnym. Kościół chrześcijański jest potężną, rozbudowaną instytucją, z wielka ilością osób duchownych, które tworzą wewnętrzną hierarchię. To zinstytucjonalizowanie Kościoła narosło wraz z ekspansją terytorialna i liczbową chrześcijaństwa- początkowo chrześcijańskie wspólnoty "gminy" tworzyły małe, zwarte społeczności, w których wszyscy byli sobie równi pod względem autorytetu wiary. W późniejszych czasach na ich czele stanęli biskupi, a biskup (nazywany papieżem) jednego z chrześcijańskich miast- Rzymu stał się zwierzchnikiem całego Kościoła chrześcijańskiego. Uznawany za następcę świętego Piotra Apostoła papież jest, od czasów I Soboru Watykańskiego, uważany za nieomylnego w sprawach wiary i etyki.
Islam natomiast nie posiada właściwie żadnej hierarchii duchownej. Nie ma tutaj kogoś kto, jak papież, skupiłaby w jednym ręku przywództwo duchowe. Istniejący w przeszłości kalifowie byli przede wszystkim władcami świeckimi i jedynie strażnikami religii. Poza tym nie ma tutaj osobnej warstwy kapłańskiej, choć istnieje stanowisko imama, pod którego kierunkiem odbywa się piątkowa modlitwa w meczecie. Jednak i tą rolę może pełnić każdy, kto tylko zna kolejność odmawiania modlitwy. Inne jest podejście do świętego tekstu Koranu i Biblii. W islamie każdy może zajmować się interpretacją zawartych w Koranie prawd, w chrześcijaństwie jedną właściwą wykładnię wiary daje Kościół.
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31409
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2187 razy
Otrzymał podziękowań: 2127 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Symboliczna data powstania Islamu

Postautor: mały_wojownik » 29 gru 2012, 21:23

Islam jest dla mnie piękną religią, ale troche jest to taki sztuczny twór.
Już pisze dlaczego :P Wystarczy popatrzeć na mapy historyczne z wyżej wspomnianego roku i dalej i dalej i dalej...
Widzimy, ze religia była bardzo dobrym sposobem na zjednoczenie plemion arabskich, "za chwile" z rozrzedzonych plemionek powstało baaaaardzo duże państwo, które bardzo prężnie się rozwijało po złączeniu.
Jakby nie patrzeć historia lubi się powtarzać, nie tylko Islam był religią dzięki, której złączył się duży obszar ziemi,
katolicyzm też coś o tym wie ;)
„Twoje słowo jest zalezne od ciebie, póki go nie wypowiesz, potem to ty jestes od niego zalezny”
"Nie patrz na oczy tylko w oczy, tam na dnie zobaczysz wszystko"
Awatar użytkownika
mały_wojownik
 
Posty: 73
Rejestracja: 02 lip 2010, 13:22
Lokalizacja: Lublin
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Płeć: Mężczyzna
Znak zodiaku: Lew
Droga życia: 5


Wróć do Archiwum

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości