Strona 3 z 3

Re: Chasydzi i Na Nach Nachma Nachman Meuman

Post: 03 sie 2014, 17:21
autor: Vitriol
Sznurki przy koszulach to tzw. cicit, tradycja ich noszenia pochodzi z Księgi Liczb; mają przypominać o boskich przykazaniach. Pejsy też mają rodowód biblijny, JHWH zakazał golenia włosów po bokach brody.

Re: Chasydzi i Na Nach Nachma Nachman Meuman

Post: 03 cze 2019, 11:40
autor: Elie
Frędzle przy szatach - Księga Liczb; http://www.biblijni.pl/Lb,15,37-41?wbiblii

"37 I mówił znowu Pan do Mojżesza: 38 «Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. 39 Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić – a nie pójdziecie za żądzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością – 40 byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. 41 Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan, wasz Bóg»."


Micwa o cicit.
„…I zrobią sobie frędzle po rogach swojej odzieży….” (Bamidbar, 15:37-41)
Często ludzi zastanawiają się – po co u Żyda spod koszuli wystają jakieś frędzle ? Najprościej i najkrócej można odpowiedzieć – jest to „element uniformu” żydowskiego mężczyzny, chłopaka.

"W Midraszu jest napisane o tym, jak Mojżesz zwrócił się do Haszem z pytaniem: po co Żydom była dana Tora, przecież żyjemy w materialnym świecie.
Otoczeni rozmaitymi udogodnieniami, osiągnięciami cywilizacyjnymi, pogrążeni w codzienne problemy życiowe, z łatwością możemy oddalić się od tego, co nakazał nam Bóg. Stwórca wówczas odpowiedział : ”Ustanowię micwę o cicit – patrząc na nie, naród Izraela będzie pamiętał o nakazach Boskich, będzie pamiętał o micwach – będzie pamiętał o tym, że Bóg wybrał ten naród pośród narodów świata i podarował mu Torę.
Cicit, to są frędzle z natural-nego włókna (len, wełna) przymocowane do specjal-nego rodzaju koszuli niby ponczo (prostokątna chusta z otworem na głowę) no-szonej przez mężczyzn i chłopców na co dzień, zwa-nej też talit katan/tałes kutn lub też przywiązane do czte-rech rogów chusty modli-tewnej (talit), zakładanej przez mężczyzn na głowę i ramiona w czasie modlitwy.
Gematria, czyli znaczenie liczbowe, słowa „cicit” – ציצית – równa się liczbie 600. Każdy frędzel to: osiem nici oraz pięć supłów, razem jest cztery frędzle – sumując te liczby, liczba gematrii ra-zem wynosi 613 (600+8+5) – właśnie tyle micw zawiera Tora.
W parszy „Szlach” zawarta jest micwa o noszeniu cicit (Księga Bamidbar / Księga Liczb, rozdz. 15:37-41). Po-przez modlitwę Szema, mi-cwa noszenia cicit jest ści-śle związana z trzema in-nymi przykazaniami: odma-wiania modlitwy Szema, mocowania mezuzy na fra-mudze drzwi domu i zakła-dania tefilin.
Tradycyjnie młodzi chłopcy zaczynają nosić katan tallit w wieku trzech lat.

Technicznie cicit jest micwą ‘dzienną’. Według Kabały jednak cicit powinny być noszone nawet w czasie snu w nocy."

Obrazek