Strona 2 z 2

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 05 lis 2010, 11:39
autor: Gina
MERKURY w domach

MERKURY w I domu
Dociekliwa i intelektualna postawa życiowa. Niewiele z tego co się dzieje w otoczeniu uchodzi twojej uwadze. Twoje działania i sposób wyrażania się opierasz na logicznych i rozsądnych postawach. Inteligencję masz prawdopodobnie większą niż przeciętna. Jesteś rozmowny i pasjami lubisz pisać, ze względu na swoje intensywne pragnienie komunikowania. Jesteś często w ruchu, a twoja samokreacja jest poprzez działanie. Cechuje Cię umysłowa przedsiębiorczość i siła woli, chętnie współzawodniczysz intelektualnie - szczeg., jeśli Merkury jest w znaku ognistym.
Masz dobre predyspozycje na pisarza, lekarza, naukowca, badacza, uczonego, bibliotekarza i sekretarza, ze względu na swoją wrodzoną umiejętność wysławiania się i wysoki stopień inteligencji.
Twój umysł i zainteresowania wiążą się głównie z tymi sprawami, które są związane z planetami tworzącymi ścisły aspekt główny z Merkurym.

MERKURY w II domu
Zaabsorbowanie umysłu sprawami handlowymi i finansowymi. System wartości oparty jest o to, co może dać konkretne, praktyczne rezultaty. Występują zdolności do interesów w zakresie pisania, drukowania, publikowania, programów radiowych i telewizyjnych, łączności telefonicznej, nauczania i innych środków komunikowania się. Dążysz do osiągnięcia wyższego wykształcenia, w celu polepszenia swoich możliwości zarobkowych. Masz oryginalne pomysły jeśli chodzi o zdobywanie pieniędzy, twoje sprawy finansowe są zawsze metodycznie zaplanowane. Masz szansę znaleźć się w gronie ekonomistów, doradców handlowych i założycieli przedsiębiorstw.
Interesy i zyski finansowe są zazwyczaj związane z planetą, z którą Merkury tworzy najdokładniejszy aspekt.

MERKURY w III domu

Nadzwyczajne zdolności intelektualne. Zdolności i zainteresowanie komunikowaniem się we wszelki możliwy sposób. Możesz być dobrym pisarzem, mówcą o dużej oryginalności i ruchliwości umysłowej. Charakterystyczne są częste krótkie podróże i częste kontakty z rodzeństwem i sąsiadami. Mnóstwo czasu spędzasz przy telefonie lub na pisaniu listów. Jesteś biegły w znajdowaniu praktycznych rozwiązań wszelkiego rodzaju problemów. Możesz być dobrym sekretarzem, pracownikiem centrali telefonicznej, reporterem, autorem scenariuszy filmowych i edytorem.
Jeśli Merkury jest neg. - mogą zaistnieć kłopoty w związku z niedyskretnymi wypowiedziami lub fałszywą, niekompletną czy mylną informacją. Kontrakty, obietnice i umowy mogą stać się przyczyną problemów.

MERKURY w IV domu
Duża aktywność umysłowa i wychowawcza w obrębie domu. Możesz mieć wykształconych rodziców. Jesteś skłonny do badania rodzinnych rodowodów i historii rodowych. Dom może służyć jako miejsce pracy zawodowej. Tendencja do posiadania olbrzymiej biblioteki domowej i spędzania wiele czasu na zajęciach intelektualnych w gronie rodzinnym. Dom może stać się ośrodkiem sąsiedzkiej komunikacji, częste rozmowy telefoniczne są normalnym zjawiskiem. Zjawiskiem normalnym jest rytuał czytania gazety przy śniadaniu. Zainteresowania nieruchomościami, rolnictwem, naukami o ziemi (np. geologia) i problemami ekologicznymi i środowiskowymi; możesz pisać na te tematy. Częstym zmianom może ulegać sytuacja domowa lub miejsce zamieszkania, chętnie mieszkasz w przyczepach i dążysz do życia wędrownego.
Gdy Merkury jest neg. - spory intelektualne i różnica zdań w gronie rodzinnym.

MERKURY w V domu
Zainteresowania intelektualne działalnością artystyczną i twórczością. Możesz znaleźć się w gronie pisarzy, krytyków sztuki, scenarzystów. Skłaniasz się ku tym formom sztuki, które służą nauczaniu, względnie propagandzie.
Potrafisz wyrażać swe myśli w słowie i piśmie skutecznie i z dozą dramatyzmu, pragniesz być doceniany za swoje intelektualne osiągnięcia. Lubujesz się w grach pobudzających intelekt, takich jak np. szachy, brydż. Masz predyspozycje na specjalistę finansowego czy giełdowego, śledzącego z dużą uwagą tendencje rynkowe. Troszczysz się o rozwój intelektualny swych dzieci, jesteś z nich dumny. Szczególne zainteresowania w wychowaniu dzieci, możesz zostać świetnym nauczycielem. Czujesz romantyczny pociąg do intelektualistów, którzy stymulują Cię duchowo.
Jeśli Merkury jest neg. - należy liczyć się z nierozsądnymi spekulacjami, intelektualną zarozumiałością. Poglądy na sprawy miłości mogą być zbyt krytyczne, bez polotu.

MERKURY w VI domu
Zdobywasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pomocne w pracy zawodowej. Pracujesz dokładnie i metodycznie, stawiasz sobie za zadanie zdobycie aktualnych informacji o nowych technikach i wynikach badań w interesujących Cię dziedzinach. Możesz wykazać dużą aktywność na polu medycyny, wiedzy inżynierskiej czy nauki. Masz ogólne zdolności intelektualne. Troszczysz się o higienę osobistą i staranny ubiór, dokładne wypełnianie obowiązków. Twoja przenikliwość sprawia, że nie tolerujesz nieporządku w swym otoczeniu, życie w chaosie może spowodować zaburzenia psychiczne lub choroby. Tendencja do nadmiernej pracy i perfekcjonizm.
Gdy Merkury jest neg. - zły stan zdrowia, zaabsorbowanie błahymi sprawami i ogólnie krytyczna natura.

MERKURY w VII domu
Dążysz do wymiany myśli i współpracy umysłowej z innymi. Wolisz pracować wspólnie. Jesteś biegły w kontaktach społecznych, stąd też możesz odnieść sukcesy w handlu, działalności publicznej, jako biegły sądowy. Interesujesz się tym co myślą inni. Tendencja do szukania intelektualnego porozumienia sprawia, że dążysz do wczesnego zawarcia małżeństwa z osobą wykształconą i inteligentną. Zresztą we wszelkich kontaktach międzyludzkich dążysz ku intelektualistom. Pociąga Cię psychologia.
Jeśli Merkury jest pozyt.- jesteś zdolnym mediatorem, arbitrem czy doradcą.
Jeśli Merkury jest neg. - mogą pojawić się problemy w komunikowaniu się z innymi osobami, kłótliwość w małżeństwie na tle różnicy zdań, nieporozumienia partnerskie i niedotrzymanie uzgodnień. Musisz ostrożnie rozważać umowy kontraktowe przed ich podpisaniem. Partnerka może być skłonna do nieszczerości i chwiejna. Tendencja do rozwodu.
Skłonny jesteś do zawarcia małżeństwa z osobą pracującą w tym samym miejscu lub spokrewnioną, często młodszą. Małżeństwo może być nie z pobudek miłosnych, lecz dla interesu.

MERKURY w VIII domu
Zainteresowanie głębszymi problemami nauki i okultyzmem. Jeśli Merkury tworzy aspekty z Uranem, Neptunem, Plutonem - może zaistnieć zainteresowanie spirytyzmem i kontaktami ze zmarłymi.
Zainteresowania mogą się koncentrować na korporacjach finansowych, podatkach, ubezpieczeniach i na spuściźnie po zmarłych. Często praca jest związana z jedną z tych dziedzin. Jesteś zazwyczaj dyskretny, szczególnie jeśli chodzi o informacje, które uważasz za osobiste i ważne. Masz tendencje do tworzenia planów w sekrecie, obmyślasz wysoce pomysłowe strategie. Kochasz tajemnice i intrygi, uwielbiasz czytać i pisać powieści kryminalne. Masz potrzebę i zdolności do odkrywania sekretów i motywacji ludzkiego zachowania, gdyż chcesz poznać sedno spraw. Śmierć brata, siostry lub sąsiada jest dla Ciebie niewymownie znacząca. Możesz podejmować podróże w związku ze śmiercią. Możesz zostać spadkobiercą sekretnych informacji lub ważnych dokumentów. Przyczyną śmierci mogą być zaburzenia systemu nerwowego lub choroba układu oddechowego.
Nie zapominasz złego postępowania i lekceważenia ze strony innych ludzi. Gdy Merkury jest neg. - możesz długo czuć urazę do kogoś, źle się o nim wypowiadać i planować zemstę.

MERKURY w IX domu
Zainteresowania filozofią, prawodawstwem i wyższą edukacją, prowadzące do zdobycia wyższego wykształcenia i ewentualnie stopnia naukowego. Ważne dla Ciebie jest zrozumienie ewolucji podstawowych idei, które rządzą i obowiązują w myśli społecznej, prawodawstwie, filozofii i religii. Twoje decyzje są oparte zarówno na etycznych i moralnych, jak i na praktycznych rozważaniach. Zainteresowanie zarówno poglądami jak i rzeczywistością, jako że poglądy decydują o tym, jakie fakty ludzie uważają za ważne i robią z nich użytek. Masz predyspozycje na nauczyciela lub nawet profesora.
Uwielbiasz podróżować i jesteś bardzo ciekawy obcych krajów i kultur, dzięki czemu możesz zostać dobrym historykiem i antropologiem. Jesteś gotowy przebyć długą drogę, aby zdobyć ważną dla Ciebie wiedzę, pobrać nauki religijne, czy dotrzeć do guru, który je objaśni.
Jeśli Merkury jest neg. - może pojawić się intelektualna zarozumiałość oraz dogmatyczne i sekciarskie opinie, poglądy i przekonania.
Jeśli Merkury jest pozyt. aspekt., szczeg. przez Urana, Neptuna, Plutona - możesz mieć proroczy wgląd w przyszłość.

MERKURY w X domu

Zdobywasz wykształcenie z powodu ambicji zawodowych. Chcesz rozszerzyć wiedzę w celu zdobycia zaszczytnego i lukratywnego stanowiska. Masz talent organizacyjny i umiejętność planowania na przyszłość. Twoja droga życiowa jest celowa i wynika z przemyślanych planów, zamierzonych do osiągnięcia specyficznych celów. Zręczność w kontaktach z ludźmi na stanowiskach przywódczych czy wpływowych, stąd też masz predyspozycje na politycznego stratega i autora przemówień. Jesteś bystry, masz talent krasomówczy i zręczność w kierowaniu interesami i w kontaktach publicznych, stąd też masz szansę zostać znanym politykiem o błyskotliwych ideach. Możesz być zawodowo związany z mass mediami, drukarnią, pisarstwem, publikowaniem, uczeniem się czy wykładaniem.
Jeśli Merkury jest neg. - mogą pojawić się intrygi z powodu osobistych ambicji. Może temu towarzyszyć postawa egoistyczna, zimna i czasami nieuczciwa, gdzie chorobliwa ambicja bierze pierwszeństwo przed wszelkimi zasadami.
Sprawy rządzone przez planetę będącą w najściślejszym aspekcie z Merkurym, generalnie wpływają na karierę i wykształcenie zawodowe.

MERKURY w XI domu
Jesteś żywo zainteresowany komunikowaniem się i wymianą idei z przyjaciółmi i w grupach. Szczególnie poszukujesz związków z osobami reprezentującymi wysoki poziom intelektualny, które będą stymulować twój umysł i poszerzały wiedzę. Przyjaciele wśród młodzieży. Związki te jednak nie są trwałe. Myślenie jest też pod silnym wpływem idei przyjaciół. Uczysz swych przyjaciół, a zarazem uczysz się od nich. Masz umiłowanie prawdy, bezstronność i zdolność do oryginalnego i obiektywnego myślenia. Chętnie zajmujesz się badaniami naukowymi, astrologią, filozofią oraz celami i ideami humanitarnymi; najczęściej też masz przyjaciół o podobnych zainteresowaniach. Twoja postawa jest bezosobowa, ale przyjacielska. Chętnie wymieniasz poglądy i nawiązujesz kontakty z każdym, nie zwracając uwagi na jego pochodzenie czy styl życia. Ta otwartość na całą ludzkość poszerza horyzonty umysłowe, umożliwia głęboki wgląd na szerokie problemy społeczne. Życzenia, pomysły i projekty rozliczne, lecz ulegające zmianie.
Jeśli Merkury jest neg. - możesz się skłaniać ku ideałom ekscentrycznym i nieżyciowym. Możesz wykorzystywać swoich przyjaciół dla korzyści osobistych lub vice versa. Możliwe jest niedostosowanie społeczne. Zawiedzione nadzieje, niepowodzenia, mogące wynikać ze złych lub nieprzemyślanych rad przyjaciół.

MERKURY w XII domu
Myślenie jest pod silnym wpływem nieświadomości. Decyzje opierają się raczej na uczuciu niż logicznym rozumowaniu. Rzadko manifestujesz swe uczucia czy myśli. Często jesteś nieśmiały i wahasz się mówić to, co naprawdę myślisz.
Jeśli Merkury jest poz. aspekt., szczeg. jeśli przez Urana, Neptuna, Plutona - możesz posiadać dużą intuicję i żywą fantazję, jesteś dobrym medium.

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 05 lis 2010, 11:43
autor: Gina
KSIĘŻYC w domach

KSIĘŻYC w I domu
Intuicja, wyobraźnia, marzycielstwo, towarzyskość a jednocześnie skromność i nieśmiałość. Twoje poczynania mają silny związek z uczuciami, doświadczeniami z wczesnego dzieciństwa i sprawami rodzinnymi. Masz tendencję do ulegania nadmiernym wpływom innych ludzi. Jesteś zmienna i kapryśna w nastrojach, sposobie postępowania i reakcjach na środowisko. Brak długotrwałego ukierunkowania i określonego celu, a przy neg. aspektowanym Księżycu - jesteś przysłowiową "chorągiewką na wietrze". Ze względu na swą wrażliwość możesz przejawiać zdolności paranormalne lub medialne. Inni ludzie mogą być wplątani w Twoje prywatne sprawy. Odczuwasz emocjonalną potrzebę uznania osobistego, co prowadzi do szukania aprobaty innych. W konsekwencji możesz być łatwo wykorzystana. Jesteś bardzo silnie związany z matką.
Możesz mieć okrągłą lub pełną twarz, a zamiłowanie do jedzenia sprawia, że możesz być korpulentna.
Zawsze skłaniasz się ku zmianom i podróżom.

KSIĘŻYC w II domu
Wpływ Księżyca jest tutaj raczej korzystny, jednak ulega on ciągłym zmianom i wahaniom.
Silna potrzeba zabezpieczenia finansowego w celu zapewnienia korzystnej sytuacji domowej i rodzinnej. Możesz zostać przedstawicielką handlową, pracownicą drobnego handlu, szczególnie towarami powszechnego użytku.
W związku najczęściej rządzisz Ty, a w każdym przypadku pragniesz rządzić kieszenią partnera. Dobre samopoczucie psychiczne jest generalnie zależne od materialnego komfortu. Masz zdolności do robienia dobrych interesów, szczególnie w sprawach związanych z żywnością, mieszkaniami i nieruchomościami. Umiejętność "dorobienia się" w dużej mierze zależy od pozycji horoskopowej i aspektów Księżyca. Jeśli Księżyc jest w znaku stałym lub ziemskim, widoki pod tym względem są pomyślne.
Jeśli Księżyc jest neg. - rozrzutność połączona z brakiem przewidywania.

KSIĘŻYC w III domu
Mowa i myśli są pod wpływem czynników emocjonalnych, związanych z wczesnym dzieciństwem i sytuacją rodzinną.
Jesteś podatna uczuciowo - w niektórych przypadkach może to prowadzić do zapanowania emocji nad rozsądkiem. Identyfikujesz się z ideami innych. Jesteś skłonna do marzeń i fantazjowania, Twoje myślenie jest pod wpływem wyobraźni. Często myśli i mowa mogą być zaabsorbowane błahymi sprawami. Łatwo się męczysz monotonią i rutyną, jesteś stale w ruchu. Masz dużo do czynienia z rodzeństwem, a sąsiadów uważasz za część rodziny.

KSIĘŻYC w IV domu
Identyfikujesz się uczuciowo z domem i rodziną, wobec czego nie potrafisz być szczęśliwy bez życia rodzinnego w pełnym tego słowa znaczeniu. Związki rodzinne oddziaływają na postawę emocjonalną. Jesteś pod silnym wpływem rodziców, a szczególnie matki. Masz prawdopodobnie upodobanie do gotowania i zajmowania się domem.
Gdy Księżyc jest neg. - brak harmonii i częste zmiany miejsca zamieszkania.
Jeśli horoskop jest pomyślny - sprawy finansowe zapowiadają się lepiej w drugiej połowie życia

KSIĘŻYC w V domu
Masz romantyczne przeżycia pod wpływem wyobraźni i potrzeb uczuciowych. Uczucie miłości często jest zmienne z powodu niestabilności emocjonalnej, możliwe jest jednak uczuciowe uzależnienie się od jednej osoby. Do spraw uczuciowych może wtrącać się rodzina - szczególnie gdy Księżyc jest neg. aspekt.
Duża płodność i liczne potomstwo, - szczeg., gdy Księżyc jest w znaku wodnym. Masz szczególne zainteresowania niemowlętami i dziećmi.
Gdy Księżyc jest neg. - impulsywność emocjonalna może prowadzić do spekulacji giełdowej lub hazardu.

KSIĘŻYC w VI domu
Kłopoty zdrowotne, mające związek z życiem emocjonalnym. Może ujawnić się hipochondria lub choroba psychosomatyczna. Stan emocjonalny wpływa także na skuteczność pracy i stopień harmonii, jaką możesz osiągnąć z pracodawcą i pracownikami.
Jeśli Księżyc jest neg. - jako szef masz kłopoty z utrzymaniem stałych współpracowników, jako zaś pracownik możesz często zmieniać stanowisko pracy - o ile Księżyc nie znajduje się w znaku stałym.
Istotną rolę dla stanu zdrowia odgrywa dieta, wobec czego ważnym jest, abyś nauczył się prawidłowych zwyczajów żywieniowych. Możesz być obdarzony dużą zręcznością w przygotowywaniu posiłków, co predysponuje Cię do posady w restauracjach i zakładach przetwórstwa żywności. Korzystna również praca mająca związek z uzdrowiskami lub wodą.
Żywe zainteresowanie zwierzętami domowymi.

KSIĘŻYC w VII domu
Tendencja do zawarcia małżeństwa w celu zapewnienia sobie komfortu emocjonalnego i domowego. Wpływ na zawarcie związku może mieć rodzina, gdyż jesteś wrażliwa na innych. Dążysz do emocjonalnego zaspokojenia poprzez związki, jesteś pod ich bardzo dużym wpływem.
W sferze interesów działalność chętnie prowadzisz na szerokim forum.

KSIĘŻYC w VIII domu
Intensywne reakcje i silna paranormalna wrażliwość na siły niewidzialne. Tendencja do zainteresowań spirytyzmem, ze względu na pragnienie kontaktu ze zmarłymi członkami rodziny.
Możliwość zajmowania się spadkami, ubezpieczeniami i podatkami. Twoje sprawy finansowe mogą się wiązać z małżeństwem i partnerstwem.
Jeśli Księżyc jest neg. - pragnienia emocjonalne mogą prowadzić do zmysłowości.

KSIĘŻYC w IX domu
Głębokie emocjonalne przywiązanie do wartości religijnych, etycznych i społecznych, wyniesionych z wczesnego dzieciństwa. Silne uznanie dla wartości moralnych i duchowych w życiu domowym. Głębia i zakres duchowego zrozumienia, mogą być ograniczone i wykrzywione, wynikające z identyfikacji z postawami i doświadczeniami rodziców. Jeśli zmieniasz swoją religię, wiąże się to z potępieniem rodziców.
Gdy Księżyc jest neg. - wąskie, dogmatyczne poglądy społeczne i religijne. O ile czynniki w horoskopie nie zaprzeczą temu - przekonania opierają się bardziej na emocjach niż na zrozumieniu.
Bardzo lubisz podróżować, chętnie zamieszkujesz w miejscach dalekich od rodzinnych. Masz tendencję do bezwiednego uczenia się. Należy się liczyć z inspirowanym natchnieniem intuicyjnym.

KSIĘŻYC w X domu
Potrzeba osiągnięcia rozgłosu i uznania. Możesz pochodzić z rodziny o wysokiej pozycji społecznej. Rodzice wiążą z Tobą ambitne plany - szczególnie może mieć dominujący wpływ matka. Twoja kariera często rozwija się pod wpływem kobiet. Szanse dla prowadzenia działalności publicznej.
Gdy Księżyc jest pozyt.- sukcesy w polityce.

KSIĘŻYC w XI domu
Silne dążenie ku przyjaźniom i działalności grupowej. Łatwo zawierasz znajomości, jakkolwiek nie zawsze są one trwałe. Nadzieje, cele i pragnienia są zmienne i zależne od nastroju. Możesz mieć liczne znajomości z kobietami. Twój dom może być miejscem spotkań i działalności zespołowej. Wiele przyjaźni bywa zawieranych dzięki powiązaniom rodzinnym. Opinie i reakcje przyjaciół mają wpływ na stan emocjonalny.
Nie lubisz być sam, potrzebujesz towarzystwa dla dobrego samopoczucia. Jednak czasem musisz być sam, aby ustabilizować swoje uczucia.

KSIĘŻYC w XII domu
Nastroje i reakcje emocjonalne są pod bardzo silnym wpływem podświadomości i doświadczeń przeszłości. Mogą się manifestować szczególne skłonności do działań intuicyjnych i medialnych. Bardzo silna wrażliwość emocjonalna w połączeniu z niechęcią do manifestowania uczuć może prowadzić do nieśmiałości i łatwego zranienia uczuć.
Jeśli Księżyc jest neg. - mogą wystąpić tendencje neurotyczne i dziwactwa.
Jeśli Księżyc jest mocno neg. - może być ograniczenie swobody z powodu choroby psychicznej. Hipnoza jest niebezpieczna.
Jeśli Księżyc rządzi V, VII lub VIII domem lub silnie aspektuje Wenus lub władcę V domu - mogą być ukryte afery miłosne.

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 05 lis 2010, 11:44
autor: Gina
SŁOŃCE w domach

SŁOŃCE w I domu
Od wczesnych lat szczęśliwego dzieciństwa, dobre zdrowie oraz żywotność sprzyjają Ci, ułatwiając zaspokojenie ogromnej ambicji, osiągnięcie powodzenia i uznania dla twojej szczerości, wspaniałomyślności i niepodważalnego autorytetu. Masz silną wolę, duże siły życiowe i dużą pewność siebie. Posiadasz duży zmysł przedsiębiorczości. Masz naturę przywódczą i niełatwo Cię odwieść od wytyczonego celu. Wiesz dokładnie czego chcesz, jesteś wyjątkowym indywidualistą. Posiadasz bardzo dużo energii i zdolność regenerowania sił, co pozwala na szybkie przezwyciężanie chorób. Twoja energia ułatwia Ci osiągnięcie sukcesu, jesteś gotowy długo i ciężko pracować dla zdobycia uznania i szacunku. Poczucie ważności i uznania jest dla Ciebie niezmiernie istotne. Wywierasz silne wrażenie swoją postawą zewnętrzną, opanowaniem, wytwornością, elegancją, trochę majestatycznym zachowaniem się, poczuciem godności osobistej. Owo poczucie godności osobistej jest o tyle uzasadnione, że łączy się z takimi zaletami charakteru jak szlachetność i wspaniałomyślność. Mimo wrodzonej uprzejmości i grzeczności, nie potrafisz całkowicie ukryć przed otoczeniem ogarniającej Cię od czasu do czasu pewnej melancholii lub lekceważenia, a nawet pogardy dla niektórych osób czy spraw.
Jeśli Słońce jest neg. - przerost dumy, egoizm, nadgorliwość, fałszywe ambicje i ich nadmiar oraz żądza władzy, nie przynosi Ci szczęścia ani zadowolenia. Życie wypełnia walka z przeszkodami i trudnościami na drodze do osiągnięcia powodzenia. Wystarczy jednak pewne dobrowolne wyrzeczenie się nadmiernych pragnień dla osiągnięcia uspokojenia i wewnętrznego zadowolenia.

SŁOŃCE w II domu
Dążysz do powiększenia środków pieniężnych i materialnych, przy czym robienie z nich użytku służy nie tylko własnemu zadowoleniu. Jesteś żądna zdobywania pieniędzy, gdyż Twoją chęcią i pragnieniem jest uzyskanie finansowej niezależności. Możesz mieć doskonałą sytuację finansową wskutek udziału w przedsiębiorstwach bądź przedsięwzięciach o dużym znaczeniu, ewentualnie z pracy na kierowniczym stanowisku. Dobra sytuacja finansowa może być też wynikiem pomocy, protekcji ojca lub kogoś z rodziny ze strony ojca. Twoje zyski i wydatki są bardzo duże, a hojność jest nadmierna.
Gdy Słońce jest neg. - jesteś nadmiernie chciwa i masz nieuzasadnione pragnienie zysku oraz wyznajesz zasadę, że dzięki bogactwu można osiągnąć poważanie. Jesteś skłonna do narzucania innym swojej woli w celu wzbogacenia się. Ponadto roztrwaniasz pieniądze na artykuły luksusowe dla własnej zabawy i zadowolenia.

SŁOŃCE w III domu
Skłonność do działalności intelektualnej. Stąd też wynikają zainteresowania literackie, pedagogiczne lub naukowe i dążenie do zdobycia wiedzy umożliwiającej zrozumienie wewnętrznych mechanizmów procesów życiowych. Dzięki żądzy wiedzy interesujesz się stale nowymi badaniami - przede wszystkim w tych dziedzinach, którymi rządzi znak Bliźniąt.
Pragniesz podróżować i zbadać swe możliwości. Liczne podróże przynoszą zazwyczaj różnego rodzaju korzyści. Ważne jest wyrażanie i przekazywanie innym swych idei. Na ogół dużą rolę w życiu odgrywa rodzeństwo i sąsiedzi.
Jeśli Słońce jest neg. - intelektualna arogancja i tendencja do powątpiewania w idee, wyrażane przez innych. Nadmierne wydatkowania energii, które jest rezultatem zmiany wytkniętego celu, nieraz zmiany zbytecznej lub w każdym razie niepożądanej.

SŁOŃCE w IV domu
Bardzo silny wpływ domu rodzinnego, a przede wszystkim ojca, ogólnie szanowanego. Duże przywiązanie do rodziców. Żywe zainteresowanie rodziną i bezpieczeństwem domowym. Jesteś dumny ze swego pochodzenia, możesz wyznawać poglądy arystokratyczne. Swój dom pragniesz urządzić pięknie, z artyzmem, w formie uzależnionej od posiadanych środków finansowych i pozycji społecznej. Posiadasz odziedziczone zdolności i zdrowie, możesz też odziedziczyć spadek.
Chcesz być niekwestionowaną głową rodziny oraz zarządzać jej wartościami materialnymi, często tylko wg własnego uznania.
Pierwsza część życia bywa zazwyczaj ciężką walką o awans, podczas gdy druga część życia spędzana jest w dobrobycie i bezpieczeństwie. Jesteś zazwyczaj patriotą, kochasz przyrodę, chętnie dążysz do zdobycia posiadłości ziemskiej i własnego domu.
Jeśli Słońce jest neg. - jesteś przesadnie dumny z rodziny i niezdolny do porozumiewania się z rodzicami, masz tendencję do tyranizowania najbliższej rodziny. Kłopoty związane z działalnością zawodową względnie kierowniczą o charakterze społecznym, rodowym, rodzinnym. Sukces utrudniają okoliczności związane ze stosunkami rodzinnymi.

SŁOŃCE w V domu
Radość życia i silny pęd ku twórczej samokreacji. Szukasz towarzystwa i przyjemności, chcesz być zauważany i szanowany. Masz pogodne i wesołe usposobienie, zdobywasz więc wielu przyjaciół. Niekiedy jednak możesz być naiwny jak dziecko i egocentryczny. Jeśli jesteś mniej rozwiniętą jednostką, może Ci brakować dojrzałości i delikatności. Jesteś często zarozumiały i zachowujesz się jak primadonna. Dążysz do zaszczytów, posiadasz zamiłowanie do muzyki, teatru i innej działalności artystycznej, a niekiedy także do sportu. Ślepa ufność we własne siły powoduje, że podejmujesz duże ryzyko.
Powodzenie i silne zainteresowanie życiem miłosnym. Nadmiar energii i potrzeba jej wyładowania rządzi życiem emocjonalnym niezwykle bogatym, pełnym napięć i nieprzepartych oraz nieprzewidzianych rozwiązań, wymykających się woli a nawet kontroli świadomości. Często dramatyzujesz, ciągle poszukujesz przyjemności i przygód. Jesteś ognistym kochankiem. Może Cię trapić niszcząca wszystko namiętność, gdy jesteś uwikłany w jakąś historię miłosną, a przy tym starasz się być wierny swojej partnerce.
Kochasz dzieci, aktywnie interesujesz się ich rozwojem i wychowaniem. Jest przy tym możliwe, że możesz mieć tylko jedno własne dziecko, lub żadne - w przypadku, gdy Słońce znajduje się w znaku ognistym.
Gdy Słońce jest w Byku lub Skorpionie - może to oznaczać żądzę posiadania i zazdrość.
Jeśli Słońce jest neg. - straty wskutek spekulacji lub hazardu. Na powodzenie i sukcesy ujemnie wpływa życie uczuciowe. Dotyczy to nie tylko uczuć miłosnych.

SŁOŃCE w VI domu
Pragniesz wyróżnić się dzięki swej pracy i spełnianiu posług. Zazwyczaj jesteś wyróżniającą się pracownicą, gdyż jesteś dumna ze swojej pracy. Potrzebujesz jednak społecznego uznania i jeśli nie jest Ci to dane, okazujesz złe humory, skłonna jesteś do zmiany pracy. Pewne przewrażliwienie w stosunku do szefów, podejrzewanie, że nie uznają oni w stopniu dostatecznym Twoich umiejętności i przydatności. Zajmując stanowisko kierownicze postępujesz w stosunku do swych podwładnych w sposób surowy i autorytatywny, z kolei podwładni roszczą sobie pretensje do specjalnych praw, pragną równouprawnienia i uznania. Pewność siebie i poczucie własnej wartości zależą w olbrzymim stopniu od wykonywanej pracy.
Delikatne zdrowie, które wymaga wyszukanego sposobu odżywiania się czy diety. Okres rekonwalescencji po chorobie może być długotrwały.
Gdy Słońce jest pozyt.- instynktownie wiesz jak dbać o zdrowie. Możesz także wybrać zawód związany z lecznictwem, jak np. lekarka, farmakolog czy pracownica szpitala. Nie jest też trudne zdobycie dobrze płatnej posady.
Jeśli Słońce jest neg. - możesz przez dłuższy czas pozostawać bez pracy. Siła życiowa i witalność ulega osłabieniu i możesz chorować na serce. W charakterze dominuje despotyzm, szczególnie w stosunku do podwładnych. Sytuacja życiowa raczej podrzędna, praca zależna, podległa, mimo wielkich ambicji.

SŁOŃCE w VII domu
Najistotniejsze są dla Ciebie bliskie związki partnerskie. Masz wartościowych, zdolnych i lojalnych przyjaciół. Największe znaczenie dla Ciebie ma małżeństwo. Małżonka wartościowa i oddana, związek trwały.
Zapowiedź popularności, dobrych stosunków z przełożonymi, pewność siebie w postępowaniu. Trwały sukces życiowy po zawarciu małżeństwa, które jest dla Ciebie korzystne materialnie. Cieszysz się opinią człowieka szlachetnego. Jesteś niezwykle zręczny w stosunkach międzyludzkich, a w sprawach prawnych znajdujesz obronę i protekcję. Możesz być dobrym fachowcem od reklamy i interesów. Wszelkie spółki przynoszą Ci zyski. Procesy prowadzone z przeciwnikami, wspólnikami czy instytucjami kończą się wygraniem sprawy, przynosząc korzyści i zadowolenie moralne.
Jeśli Słońce jest neg. - potężne przeszkody, nieraz wpływy otwartych wrogów uniemożliwiają sukcesy. Walka z władzą i zarządzeniami jest prawie nieuchronna. Niebezpieczeństwo dominacji jednego z partnerów, skłonnego do narzucania swej woli. W tym przypadku powinieneś nauczyć się współpracy i respektowania poglądów innych.

SŁOŃCE w VIII domu
Poszukujesz wyższej duchowości, w której tkwią korzenie każdej egzystencji. Jeśli poszukiwania zakończą się pomyślnie, możesz być wolny od obaw o podstawy swego bytu, dopóki będziesz postępować zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Czujesz potrzebę zdobycia wielu dogłębnych doświadczeń i wiele z nich osiągniesz. Możliwość występowania szczególnych zainteresowań głębokimi tajemnicami życia, np. śmiercią czy życiem po śmierci. Możesz głosić apoteozę śmierci. Zazwyczaj zainteresowania te ujawniają się w późniejszym okresie życia. Możesz też wieść żebracze życie jako nieznany geniusz.
Doskonalisz siebie z pomocą siły swej woli. Życie może stać się polem bitewnym, lecz jesteś tak nieugięty, że nie boisz się żadnych nieszczęść, które spotykasz na swej drodze przeznaczenia ku niewiadomemu. W sprawach codziennych zajmujesz się chętnie podatkami, ubezpieczeniami, spuścizną po zmarłych, finansami korporacji czy partnerów od interesów. W wyniku zawarcia małżeństwa poważne dochody, jednak partnerka trwonić będzie pieniądze wskutek nadmiernej rozrzutności.
Witalność słaba. Nie należysz do osób długowiecznych.
Jeśli Słońce jest pozyt.- może być spadek czy legat.
Jeśli Słońce jest neg. - tendencja do bezwzględnego postępowania lub do stawiania wszystkiego na jedną kartę, co może doprowadzić do dominacji lub ruiny. Mogą wystąpić trudności i procesy sądowe w związku z legatem czy spadkiem. Również postępowanie alimentacyjne może być niepomyślne. Możliwość przedwczesnej śmierci, swojej lub ojca.

SŁOŃCE w IX domu
Posiadasz szerokie poglądy, tolerancję oraz wzniosłe ideały. Jesteś zainteresowana w istnieniu powszechnego porządku społecznego, rządzącego się prawami i tradycjami. Żywe zainteresowanie sprawami religijnymi i duchowymi. Jesteś czynna przede wszystkim na polu religii, prawodawstwa, filozofii i wyższej edukacji. Chętnie starasz się zdobyć wiedzę w tych dziedzinach i być w nich czynna zawodowo. Jest Ci dane zajmowanie wysokich stanowisk w dyplomacji, urzędach wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwie lub też bardzo odpowiedzialna praca związana z eksportem. Niezależnie od rodzaju pracy będziesz odbywać dalekie podróże, a w każdym wypadku zdobędziesz za granicą powodzenie i uznanie. Posiadasz wysoce rozwiniętą intuicję, często masz przebłyski inspiracji pozwalające na twórcze rozwiązania problemów, albo wizje odnośnie przyszłości, graniczące z proroctwem.
Szczególne zainteresowanie sprawami obcych krajów, krajami egzotycznymi i ich kulturą, sztuką i tradycjami. Stąd też chętnie podróżujesz za granicę. Jeżeli jednak Słońce jest w znaku stałym - to prowadzisz osiadły tryb życia, a podróże są podejmowane tylko w przypadku znalezienia odpowiedniej motywacji. W tym przypadku tylko znak Lwa na szczycie IV domu może wskazywać na ewentualne osiedlenie się na obczyźnie. Siła wyrazu tych impulsów zależy od całego horoskopu.
Postępowanie zgodne z jasno sprecyzowanymi prawami moralnymi, nawet jeśli te przekonania są zbyt sztywne i przesadnie nabożne.
Jeśli Słońce jest neg. - możesz próbować narzucać innym swe przekonania religijne i swą moralność. Przekonania religijne mogą być ekscentryczne. Możliwe kłopoty w uzyskaniu wyższego wykształcenia, problemy w obcych krajach i z obcokrajowcami. Czasem dostosowujesz się pod względem moralności do innych osób, lecz zazwyczaj jest to połączone z hipokryzją. Zapowiedź kłopotów natury prawnej, a powodzeniu przeszkadzać będą przyczyny wynikające z różnicy poglądów Twoich i ewentualnych przeciwników czy narzuconych przez los partnerów.

SŁOŃCE w X domu
Duża pewność siebie i silna żądza sukcesu. Posiadasz bardzo dobre zdolności organizacyjne. Dążysz do uzyskania odpowiedzialnego, znaczącego i kierowniczego stanowiska i jesteś gotowa w tym celu ciężko pracować i zdobyć konieczną wiedzę i umiejętność. Predyspozycje na polityka.
Możesz pochodzić z rodziny o wysokim statusie społecznym, stąd też silne poczucie moralności. Nie znosisz wszystkiego, co mogłoby uchybić godności i moralności. Czujesz się zobowiązana służyć innym za wzór. Można by Cię uznać za osobę dystyngowaną.
Gdy Słońce jest neg. - skłonności dyktatorskie, nienasycona, przesadna żądza władzy i skłonność do bezwzględnego używania każdego środka w celu zdobycia władzy i pozycji. Może dojść do niepowodzeń w postaci utraty wysokiego stanowiska, publicznego poniżenia czy popadnięcia w niełaskę otoczenia, głównie ludzi odgrywających ważną rolę w pracy i karierze. Natrafiasz na trudności i przeszkody, których nie jesteś w stanie zwalczyć - w przypadku silnego neg. aspektowania, głównie przez Saturna.

SŁOŃCE w XI domu

Pociąg ku przyjaźniom i pracy zespołowej, a także ku badaniom okultystycznym, przygodom i doświadczeniom naukowym.
Jeśli Słońce jest poz.- zdobędziesz powszechny szacunek i wielu wpływowych przyjaciół, dzięki którym zrealizujesz swoje pomyślne, szczęśliwe projekty, zawsze mogąc z całą pewnością i ufnością liczyć na ich poparcie.
Silne dążenie do zdobycia uznania poprzez twórcze poczynania indywidualne lub w grupie na płaszczyźnie umysłowej. Chętnie przewodzisz grupom, zawsze chcąc zdobyć autorytet. Masz silne poczucie braterstwa z wszystkimi ludźmi, miłość do bliźnich, poszanowanie ludzkiej godności. Chętnie widzisz sprawy w skali uniwersalnych, a zarazem obowiązujących praw. Unikasz uprzedzeń, protekcji i klikowości.
Gdy Słońce jest neg. - może wystąpić nadmierna ambicja, despotyzm, tendencja do manipulowania przyjaciółmi i znajomymi - niekiedy do własnych celów. Możliwa sytuacja odwrotna - przyjaciele mogą być despotami nie znoszącymi najmniejszego sprzeciwu.

SŁOŃCE w XII domu
Silna skłonność do zamykania się w sobie. Wewnętrzna izolacja. Pragniesz przede wszystkim poznać tajniki swej nieświadomości. Często jesteś samotny i oddalony od normalnych kontaktów międzyludzkich. Interesujesz się psychologią i parapsychologią, często też astrologią. Potwierdzenia swej wartości szukasz w szpitalach, azylach, miejscach fizycznego i umysłowego odosobnienia, bądź też pracowniach analitycznych. Usytuowanie to daje konflikty z władzą, ale też zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Twoja służba dla bliźnich może przynieść zadowolenie i znaczenie. Trzy czwarte życia to czas stracony na próżnych wysiłkach, mających na celu osiągnięcie powodzenia.
Jeśli Słońce jest neg. - los szczególnie ciężki: niepowodzenia w karierze, trudności z władzami, społeczne zniesławienie, niebezpieczeństwo uwięzienia lub wygnania, słabe zdrowie, długa choroba, tendencje neurotyczne, obawa przed ludźmi lub niespotykana nieśmiałość. Może jednak także wystąpić pragnienie kierowania innymi przy użyciu tajemnych środków. Nieuświadomiony egoizm oraz żądza władzy i zdobycia powodzenia mogą prowadzić do wystąpienia skłonności medialnych. Możesz mieć silnych ukrytych wrogów, możesz także sam sobie być największym, acz nieuświadomionym wrogiem. Możesz też nie mieć ambicji lub poddać się wyrokom przeznaczenia.

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 05 lis 2010, 11:56
autor: Gina
Malinka22 pisze:ooo to bardzo ciekawe, właśnie tego szukałam :) dziękuje Ci Ginko ;)

Wiedźma AGAT pisze:a jak sprawdzic gdzie ma sie wezel ksiezycowy?

Malinka22 pisze:No właśnie?

jak ktoś chce pozycję węzłów tudzież innych dupereli, to na PW datę, godzinę i miejsce urodzenia - zapodam w wolnej chwili

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 05 lis 2010, 12:08
autor: Gina
zaraz wyciągnę liczydło i poodpowiadam na te wszystkie PM-y - trochę cierpliwości :)

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 02 sty 2016, 18:56
autor: Pachet
Planety to nośniki energii, dlatego ich obecność w domu, ich ilość lub ich brak pokazują stopień ważności (włączenia) domu. To one określają, jakie energie są włączone w sprawy tego czy innego domu.
Planety w znakach i aspekty pomiędzy nimi pokażą potencjał człowieka oraz jego psychologiczną charakterystykę. Natomiast planety w domach i aspekty pomiędzy nimi mówią, w jakich sferach życia i w jaki sposób ten potencjał może być wykorzystany. O ile psychologiczne zadatki są dostatecznie trwałe i praktycznie nie zmieniają się w ciągu życia, to sfery ich zastosowania mogą całkiem odwrotnie znacząco się zmieniać, na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania danej osoby.
Planeta umieszczona w jakimś domu horoskopu mówi o realnych wpływach jego zasad, zaś dyspozytor tej planety (dominant pola) wskazuje na przyczyny tych wpływów.
Na podstawie pozycji planety w domu horoskopu można w przybliżeniu określić czas, kiedy planeta może realizować swoje wpływy, jako że dom odpowiada długości ludzkiego życia, czyli każda 1/3 domu odpowiada określonej 1/3 części życia danej osoby.

Najsilniejszą pozycję mają planety w domach kątowych. Jeśli one się tam znajdują, to przejawiają się w sposób najbardziej wyrazisty, przy czym w najszerszym kontekście – w charakterze jednostki, w wydarzeniach, w sprawach zawodowych, a nawet w wyglądzie zewnętrznym. Im bliżej planeta leży horyzontu lub meridianu, tym bardziej odczuwalne jest jej działanie.

W domach następujących wpływ planet jest trwały, choć nie tak jaskrawy.
W domach upadających planety wywierają wpływ jedynie na charakter i przeżycia.

Siła i charakter wpływu planety zależy od tego:

– w jakim znaku Zodiaku się ona znajduje;
– w jakim domu horoskopu się ona mieści;
– w jakiej trzeciej części domu jest zlokalizowana;
– jakimi aspektami jest ona związana z innymi domami (aspekty z wierzchołkami domów i planetami znajdującymi się w innych domach);
– władcą (symbolicznym i faktycznym) jakiego domu jest dana planeta.

Wszystko, co zostało wymienione powyżej powinno być rozpatrywane łącznie ze znaczeniem tego domu horoskopu, gdzie znajduje się dominant danego domu.

Planety znajdując się w domach horoskopu dają:

Słońce – sławę, honory, nagrody, szacunek lub wstyd i utratę reputacji;

Księżyc – popularność, jawność zmiany na lepsze lub na gorsze;

Merkury – zdolności, związki, kontakty, zmienność;

Wenus – zgodę, szczęście, pokój lub brak zgody, zerwania, rozczarowania;

Mars – siłę, energię, impulsywność, porywczość, nieokiełznane zwierzęce instynkty i namiętności, agresywność;

Jowisz – obfitość, zamożność, bogactwo, szczęście, płodność lub potrzeby, ubóstwo, nieszczęście, straty;

Saturn – mądrość, powolny, ale pewny wzrost lub przeszkody, utrudnienia, bariery, wyrzeczenia;

Uran – oryginalność, ekscentryczność, gwałtowność, nieoczekiwane sprawy tak w dobrym, jak i w złym tego słowa znaczeniu;

Neptun – paranormalne i bioenergoterapeutyczne zdolności, genialność lub samooszukiwanie się, oszukiwanie innych, zamęt, chaos;

Pluton – wydarzenia o charakterze masowym, dobre lub złe.

W niektórych książkach astrologicznych mówi się, że planety w znakach poruszają się ruchem prostym, a w domach – w kierunku odwrotnym. W istocie rzeczy planety poruszają się w jednym kierunku (nie licząc okresów retrogradacji), iluzja ruchu wstecznego w przypadku domów wynika z tego powodu, że planety po kręgu zodiakalnym poruszają się zgodnie z kolejnością następstwa znaków, a domy tworzą pełny krąg w ciągu doby i jest to jedyna tego przyczyna. Żeby nie pojawiały się trudności i różnice zdań, trzeba „zatrzymać” planety, a poruszać siatką domów w kierunku zgodnym z naturalnym ruchem znaków Zodiaku. Wtedy od razu stanie się jasne, które planety zbliżają się do zajścia za horyzont, a które dopiero wschodzą. Ta wiedza jest niezbędna astrologowi, gdyż wschodzące i zachodzące planety mają swoje właściwości i trzeba je umieć odróżnić. Ważna jest też kolejność wschodów i zachodów planet.

Astrologia klasyczna
S.A.Wronski

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 22 gru 2018, 16:38
autor: Kawauka
Ostatnio obejrzałam filmik pewnego młodego astrologa, który twierdził, że w domach, w których mamy planety będziemy musieli się z własnej energii bardziej przyłożyć do zrealizowania danej dziedziny. Twierdzi on, że planeta przysłania nam czystą energię danego domu i dlatego się bardziej skupiamy na realizacji dziedziny z jakiegoś konkretnego domu, w którym mamy planety. Według niego w pustych domach wszystko nam przychodzi łatwiej albo nie interesują nas w ogóle dane dziedziny.
Nie wiem czy dobrze to zrozumiałam, ale np ja mam najwięcej planet w drugim domu i kwestia pieniędzy czy pracy nigdy w życiu nie była dla mnie problemem. Nigdy nie myślałam o pieniądzach, nie skupiałam się na tym, a wręcz one same mnie znajdują. Zupełnie inaczej jest w domach, w których nie mam planet. Nie mam planet np w domu 5 i 7. Od zawsze kwestia związków i relacji z innymi była u mnie na pierwszym miejscu, zawsze tego potrzebowałam, ale nigdy nie mogłam tego osiągnąć, a los też jakby rzucał mi pod tym względem same kłody pod nogi.
Nie wiem czy to ja czegoś nie zrozumiałam, ale niemniej ten filmik trochę mnie zdezorientował...

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 27 gru 2018, 22:08
autor: akszara
w domach z planetami więcej się dzieje, czy to z wlasnej inicjatywy czy z powodów losowych i są one bardziej widoczne w życiu, a w pustych domach też się dzieje, bo przecież one też mają gdzieś tam swojego władce. Ale to może mniej na widoku, a więcej wewnętrznie, czegoś się potrzebuje (pragnienie wewnętrzne), ale w życiu wychodzi tak właśnie jakby te domy nas "nie interesowały", bo się może i myśli o ich sprawach ale jakoś tak wychodzi, że mniej się czyni w ich sprawach. I też ważny jest cały horoskop, bo to ze ważne są dla ciebie związki i relacje może wynikać też ze Słońca, Księzyca czy ascendentu.
Jak czytam to co on powiedział to zgodze się że w zamieszkanym domu jest skupienie energii ale nie nie rozumiem co to znaczy "z własnej energii" przyłożyć się do zrealizowania jego dziedziny. nie zgodzę się też z tym, że puste domy realizuje się łatwiej dlatego że się na nich nie skupiam. Ja też mam pusty dom 5 i 7, ale wcale nie jest łatwiej realizować ich sprawy, wręcz przeciwnie. Jak mi ktoś powiedział wynika to z tego, że władające nimi planety są "skaleczone". I to samo działa w domach z planetami, jak planety mają tam dobrze, to się te sprawy realizuja bez duzego mojego zaangazowania a jak źle to żebym sie zes... to i tak zawsze mam tam pod góre.

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 29 gru 2018, 02:15
autor: Brigit
Liczy się ilość i położenie planet w domach, ich położenie względem siebie i wiele innych aspektów, władcy domów i tak dalej.

Re: Planety w domach horoskopowych

Post: 29 gru 2018, 10:27
autor: Elie
Puste miejsca w horoskopie wcale nie są puste, brak planet, czy znaczących astrologicznie punktów arabskich w jakimś znaku czy domu nie oznacza, że jest to „martwa strefa”. Wręcz przeciwnie.
Przypuśćmy, że w naszym horoskopie brakuje jakiegoś żywiołu, np. ziemi. Co to oznacza dla właściciela horoskopu? Nie mniej i nie więcej, jak to, że wcześniej czy później dojdzie do sytuacji konfrontacji, w której zaznaczy się ranga i rola żywiołu ziemi. Nie można całe życie spacerować w obłokach, przychodzi czas, że istotne staje się to, gdzie i jak żyjemy. Należy myśleć o każdym żywiole, brak ziemi w horoskopie to zwykle brak zwykłej życiowej zaradności, umiejętności zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania dóbr materialnych, bez których de facto nikt nie jest w stanie przetrwać.Puste miejsce w horoskopie nagle odzywa się, zwykle boleśnie. Uczymy się na gwałt racjonalności, zaradności, poszukiwania satysfakcjonującej pracy.