Wibracja mistrzowska 44

Wibracja mistrzowska 44

Postautor: Małgośka » 03 mar 2009, 13:21

Wibracja 44

44 to wyższy szczebel ewolucji duchowej, o której wspominała już wibracja 8.
Ludzie obdarzeni tą wibracją nie pozostaną obojętni, jeśli staną na naszej drodze, nie pozostaną obojętni wobec naszego życia., właściwie nie pozostają wobec nas nie zauważeni.
To ludzie, którzy obdarzeni są szczególnie silną wibracją wolności wewnętrznej. To są nauczyciele, jak odnaleźć wolność, ale taką nie manifestowaną. Wolność, która jest wyrazem poukładania wewnętrznego.

Wibracja 44, tak jak 8, jest potęgą samą w sobie. Stąd jeśli ona się pojawia, to wtedy człowiek nosi w sobie pewien znak, że jest nauczycielem, że jest mistrzem, który nie będzie prowadził po jakiejś ścieżce rozwoju duchowego, ale który wskaże prawidłowy kierunek, i który pozostawia wolność.

44 to wibracja wolności wewnętrznej. Stąd też są to ludzie, którzy przede wszystkim celebrują wolność drugiego człowieka, i którzy wiele są w stanie dać innym, ale zawsze pozostawiają swoją przestrzeń życiową nietkniętą. Tak jakby potrafili wyznaczyć pewnego rodzaju teren, po którym nie wolno jest innym chodzić i coś tam zmieniać (teren w sensie terenu duchowego, przestrzeni postrzegania siebie w świecie zewnętrznym).
To są zwykle ludzie,, którzy się nie tłumaczą, którzy nie mają potrzeby udowadniania własnych racji. To ludzie, którzy określają swój stosunek do danej sytuacji i na tym poprzestają. Nie mają potrzeby przekonywania. To jest manifestacja szacunku do wolności wyboru, do wolności decyzji i do wolności światopoglądu drugiej osoby.
Są to ludzie, którzy nie próbują nikogo nagiąć, nie próbują udowodnić wyższości własnych racji nad wyższością innych racji.

Najczęściej 44 jest to wibracja obserwowana jako droga życia lub jako punkt zwrotny.
Jeśli pojawia się w punkcie zwrotnym, mówi o tym, że jest w naszym życiu taki czas, kiedy mat ogromną siłę, kiedy mamy coś do zrobienia. W naszym wnętrzu może występować ogromne parcie na to, żeby zaistnieć na jakimś forum, arenie politycznej, lub innej arenie, która pozwala nam mówić do drugiego człowieka, pozwala pokazywać własne rozwiązania trudnych sytuacji, bo 44 to wibracja doskonałości strategicznej.
Jest to człowiek, który ma wizjonerstwo, bo należy pamiętać, że wibracje mistrzowskie mówią o szczególnej roli, talencie, który trzeba odkryć w sobie, i który trzeba mieć odwagę użyć. Droga do realizacji wibracji mistrzowskich wcale nie jest usłana różami, jest to zmaganie się z oporem, który przychodzi z zewnątrz. Tylko ktoś na wysokim poziomie zaawansowania energetycznego jest w stanie pokonać przeszkody.
44 daje taką siłę, nieprawdopodobną siłę pokonywania przeszkód, pokonywania oporu materii.

Ta wibracja daje silną potrzebę zmiany i podnoszenia komfortu życia innych ludzi, życia czy zmiany i podnoszenia komfortu istniejących układów. Dlatego często mówi się, że ktoś, kto jest tą wibracją naznaczony czy obdarzony będzie duchowym nauczycielem, czyli przywódcą.

W negacji może to być przywódca sekty wykorzystujący ogromny potencjał siły sprawczej i umiejętność pociągnięcia za sobą tłumów, czyli umiejętność przekazania prawdy, która staje się niemalże jedyną prawdą wyznawaną przez pewną ilość ludzi.

Jeśli ktoś z takimi wibracjami dostałby się na stołek polityczny, to jest to człowiek, który nie tylko będzie chciał zmieniać coś na lepsze, ale będzie miał się zmieniać coś na lepsze.

44 to wibracja, która swojemu właścicielowi ofiarowuje doskonały wgląd w rozwiązywanie bardzo trudnych sytuacji, które są często nie do rozwiązania.
Ludzie tą wibracją obdarzeni mogą być mediatorami, negocjatorami międzynarodowymi, mogą być chirurgami, bo jest szybkość podejmowania decyzji, umiejętność działania w ekstremalnej sytuacji, umiejętność podjęcia jedynie słusznej decyzji.

44 pojawiając się w naszym portrecie daje:
- nieprawdopodobną odwagę podejmowania i wprowadzania decyzji w życie,
- daje taką „pewność skalpela”, czyli osoba podejmując decyzję jest absolutnie stabilna w tej decyzji.

Mając tę wibrację należy z niej korzystać do woli i nie bać się być kimś wyjątkowym w życiu innych ludzi, bo potraficie też rozwiązywać sprawy innych ludzi.

44 w naszym portrecie daje coś, co już zaznaczone jest przez 8, ale co tu nabiera szczególnego wymiaru.
44 to człowiek, który opanował do perfekcji panowanie nad sobą. Nie jest on zimny i nie jest bez emocjonalny, ale posiadł on absolutną umiejętność zachowania spokoju i panowania nad własnymi emocjami.
44 to wibracja, która daje wewnętrzne poukładanie. To są dwie 4ki – to jest pokazanie, że przestrzeń w naszym wnętrzu zamienia się na to co tworzymy na zewnątrz siebie, czyli absolutną umiejętność poukładania się w środku zamieniamy na to, że nasz świat zewnętrzny jest również poukładany.
Stąd ludzie do takiego człowieka lgną, bo ten człowiek ma jasno określone zasady funkcjonowania, i nie są one kosmiczne czy irracjonalne.

Wibrację 44 nazywa się wibracją wyższego szczebla ewolucji duchowej, tzn. że duch ten tak panuje nad materią, że jak na górze tak i na dole, jak jest w naszym wnętrzu to tak jest na zewnątrz nas. Ktoś, kto na zewnątrz potrafi stworzyć harmonię, poukładanie, pewność siebie, być ostoją, być kimś, kto w każdej sytuacji potrafi rozwiązać problem, to nie jest to tylko przyjęta postawa, jest to coś, co wypływa z wnętrza tego człowieka.

44 daje również swojemu właścicielowi bardzo silną energię samoleczenia, ale również leczenia tych, którzy są wokół niego. Przebywając przy tych ludziach mamy wrażenie, że się ładujemy energetycznie, a ich słowa nie są tylko przekazem jakiejś formalnej treści, ale słuchając ich mamy wrażenie, jakby z każdym słowem sączyły się w nas nowe siły, nowa energia, nowe dynamiczne wewnętrzne cele do załatwienia.

44 to wibracja, która daje umiejętność wykorzystania energii nie tylko do układania relacji pomiędzy nami a światem, ale również siłę zmieniania świata. To jest wibracja mistrza, który umie zmieniać świat.

W życiu fizycznym jest to również dążenie do poprawy warunków w swoim otoczeniu, do poprawy komfortu, ale nie w bogactwo, tylko raczej jako funkcjonalność.

W negacji to wszystko dzieje się na odwrót. To jest pastwienie się nad ludźmi, to są przywódcy sekt, to może być politykierstwo. To mogą być ludzie, którzy wykorzystując swoją pozycję czy autorytet czerpią tylko korzyści materialne i to jest jedynym źródłem ich inspiracji.

44 w negacji może dawać zwykłe karierowiczostwo, czyli kompletne zaniedbanie przestrzeni rodzinno-emocjonalnej,

44 to piękna wibracja i każdy, kto ma w swoim portrecie wibrację mistrza musi pamiętać o jednej rzeczy: nie wykorzystując pozytywu, to nie znaczy, że staje się potworem, ale tzn. że zaczyna realizować drogę niższą, czyli drogę 8, czy punkty zwrotne 8, ale w tych trudnych aspektach. Zaczynają się wtedy problemy bytowe, materialne. Zaczynają się problemy z utrzymaniem porządku wokół siebie, w swoim życiu.

Program Tarocistki Danuty 30.06.2008
Małgośka
 

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: Minutka » 03 mar 2009, 19:37

Wibracja mistrzowska 44

BEZ SMRODU OŚWIECENIA (44)

Po efektownych prezentacjach liczb mistrzowskich, moglibyśmy oczekiwać, że najwyższa z nich, będąca zwieńczeniem i obrazem całości systemu, będzie miała jeszcze bardziej niezwykłe właściwości. Tymczasem - nic z tego: aktywna w portrecie numerologicznym człowieka Czterdziestka Czwórka jest informacją, że oto stoi przed nami ktoś zda się najzwyklejszy ze zwykłych, najbanalniejszy z banalnych... Nie robi nic, co kazałoby zwrócić na niego jakąś szczególną uwagę. A jednak ten ktoś jest rzeczywiście wysłańcem Absolutu i rzeczywiście jego wolę na naszym ziemskim padole wypełnia. Odważmy się więc jeszcze trochę i zapytajmy, czy może Absolut też jest "banalny" i "zwykły"? Jeśli w takiej chwili spokojnie wytrzymamy piorunujące spojrzenia "oświeconych" i innych im podobnych "obrońców świętości", jeśli przejdziemy do porządku dziennego nad wyobrażeniami raju, piekła, nad wizjami aniołów, demonów, bogów i półbogów, jeśli w takiej właśnie chwili powiemy sobie, zdumieni śmiałością i prostotą swego odkrycia, że istotnie tak jest, że Ziemia i Niebo są dość podobne do siebie, a wszelkie inne wyobrażenia to iluzje i omamy - lekcję Czterdziestki Czwórki możemy uznać za przerobioną.
Zanim to jednak nastąpi, zanim wolni i szczęśliwi naprawdę znajdziemy najprostszą z możliwych prawdę o nas i naszym życiu, wiele nas czeka prób, rozczarowań i zakrętów życiowych. Bo Czterdziestka Czwórka, ostateczna rzeczywistość naszego bytowania, trudna jest do wykrycia i uchwycenia. Nawet gdy przeczuwamy, że oto spotkaliśmy osobę, która tę liczbę reprezentuje -pewności nie będzie, póki my sami Czterdziestki Czwórki nie przerobimy. Przesłaniem tej liczby jest bowiem ostateczna i absolutnie pewna wiedza o tajemnicach Boga, Człowieka i Wszechświata, ale jest to wiedza, o jakiej Sokrates miał powiedzieć: "wiem, że nic nie wiem". Wiedza tak oczywista, że się nad nią nie zastanawiamy, jesteśmy nią po prostu. Mamy ją "od zawsze", a tylko o tym nie wiemy. Kto się dowie, pojmie wszystko, kto od tego ucieka, niczego nie zrozumie. Jest Czterdziestka Czwórka stanem umysłu, który pojął i zrozumiał sam siebie i dlatego niepotrzebne mu wszelkie wyobrażenia i spekulacje. Stan taki mistrzowie zen nazywają działaniem "bez smrodu oświecenia", gdy już się nie zastanawiamy, czy jesteśmy oświeceni, czy nie; gdy nie stanowi problemu osobowość, czy nie osobowość Boga; gdy nie czynimy rozróżnień między duchem i materią, gdy po prostu jesteśmy we Wszechświecie, malując sobą samym obrazy na jego tle. Niech nas nie zmyli pozorna łatwość osiągania takiego stanu; nie ma on nic wspólnego z bezmyślnością, jaka faktycznie jest powszechna wśród istot gatunku Homo sapiens. Bo owa bezmyślna ociężałość duchowa i umysłowa to stan właściwy raczej nieudacznym przedstawicielom Czterdziestki Czwórki. Tacy, nie mając pojęcia o rzeczywistości bez pragnień, bełkocą coś o nirwanie i wyzbyciu się woli życia. A tymczasem przepracowane i zintegrowane Czterdzieści Cztery to po prostu stan absolutnej i niewymuszonej przytomności umysłu, uważnie rozpoznającego wszelkie zjawiska świata, bez dzielenia go na życie i śmierć, czy na rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. Błogosławieni ci z nas, którzy zdołają taki stan osiągnąć i utrzymać! Jak już wspomnieliśmy, zewnętrznie Czterdziestka Czwórka niczym się z otoczenia nie wyróżnia. Nawet jeśli ujawni jakieś naprawdę nieziemskie moce, zrobi to tak prosto i naturalnie, że żadnej niezwykłości nie spostrzeżemy. Na dobrą sprawę o manifestacji Czterdziestki Czwórki dowiadujemy się dopiero po długim czasie od wydarzeń, w których brała udział. Wtedy okaże się, że cechą wyróżniającą tę liczbę od innych jest to, że jest ona zawsze tam, gdzie być powinna, i dokładnie wtedy, kiedy być powinna. Ale w miejscu i czasie, w którym żywą Czterdziestkę Czwórkę spotkamy, nie rozpoznamy jej. Gdy uświadomimy sobie, kogo mieliśmy w pobliżu, będzie już za późno. Choćbyśmy nawet człowieka odnaleźli, zaprosili do siebie, ugościli i próbowali odświeżyć pamięć -moment i miejsce odeszły bezpowrotnie... Będziemy raczej zawiedzeni banalnością sytuacji przypomnianej, a nie bezpośrednio przeżywanej. Tak oto Czterdziestka Czwórka zakpi sobie z jałowości wspomnień, a my zrozumiemy, że nie towarzyszy nam ona stale, że pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy gotowi na jej przyjęcie: wystarczająco wolni od gonitwy myśli, wystarczająco ugruntowani w naszym czasie i miejscu, i wystarczająco poddani, by przyjąć przesłanie Absolutu.

Takie sytuacje nie są w dzisiejszym świecie częste, toteż i wystąpienie Czterdziestki Czwórki w czyimś portrecie numerologicznym jest zaledwie szansą na spotkanie z jej potencjałami. Gdy to się zdarzy -będziemy się zastanawiać, czy się rzeczywiście zdarzyło, czy to tylko sen. A potem będziemy tęsknić do tego cudownego stanu szczęścia bez wątpliwości, jakiego bez żadnej naszej zasługi doznaliśmy. Wtedy musimy w moc Czterdziestki Czwórki po prostu i bezwarunkowo uwierzyć.
Ta wiara być może znów przyprowadzi nas do swego źródła, gdzie i wiara niepotrzebna, bo TAM wszystko jest jasne i oczywiste. Czterdzieści Cztery zazdrośnie strzeże swych tajemnic. Do tego stopnia, że umie skutecznie zwodzić wielu bez wątpienia profesjonalnych numerologów podających jej symbolikę. Własności, jakie owi profesjonaliści przypisują Czterdziestce Czwórce, to po prostu maksymalne rozwinięcie możliwości tej liczby zredukowanej, czyli Ósemki -w dobrym i złym wydaniu. Czterdziestka Czwórka bowiem, gdy działa na człowieka, odbiera możliwość powiedzenia czegokolwiek o sobie. Jej zjednoczenie wszystkiego w Jedno, niejako z zasady, pozbawia człowieka zdolności podziału na część przeżywającą, która doświadcza działania liczb i część obserwującą, zdolną przeżycie zanotować. Wiedza i mądrość Czterdziestki Czwórki jest czysto intuicyjna, niepowtarzalnie związana z chwilą i sytuacją, jako taka zdecydowanie wymyka się wszelkim próbom normatywnego opisu. Zresztą, gdy mamy mądrość Czterdziestki Czwórki - liczby i skonstruowany z nich portret numerologiczny doprawdy nie są potrzebne. Wtedy dysponujemy wglądem bezpośrednim, nieskończenie doskonalszym od wszelkich psychologicznych i dywinacyjnych modeli. Nie powiemy więc sobie, jak Czterdziestka Czwórka zachowuje się, co jada i jakich ludzi lubi. Nie podamy smakowitych anegdot, które miałyby nas do jej symboliki przybliżyć. Nie wywiedziemy jej 1ogicznie i trzeźwo z założeń i zasad rozumowania.
Ale bądźmy przygotowani na spotkanie z tą liczbą - zawczasu oczyszczajmy umysł z iluzji myśli, duszy, Boga. Wtedy- może jeden na miliony posiadacz portretu z Czterdziestką Czwórką - doświadczy jej potęgi. Niełatwo mu będzie zapomnieć to przeżycie. Tęskniąc za nim, czyszcząc swego ducha i umysł na jego ponowne przyjście, stanie się, sam o tym nie wiedząc, ambasadorem Czterdziestki Czwórki w naszym dalekim od powszechnej mądrości świecie. Będzie swą tęsknotą i pracą krok kroku, dzień po dniu, usiłował uczynić go lepszym. Może nawet spotkać drugiego kogoś, kto też miał takie doświadczenie i tak samo doskonali się w swej tęsknocie? Uczmy się z pokorą jej dostojeństwa i potęgi. A w imię naszego - nieszczęśliwego i pełnego bezsensownych cierpień świata, niemal nieuleczalnie chorego na głupotę i zaślepienie -módlmy się, by Czterdziestka Czwórka jak najwięcej nam tej cudownej, oczyszczającej świat tęsknoty, pozostawiła!

Włodzimierz Zybertal
Minutka
 
Posty: 83
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:17
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: Czarna » 05 mar 2009, 22:20

mistrzostwo 44..onet
Jej Slowami-kluczami są: wytrwałość, opanowanie, magnetyzm, silna wola, idealizm.

Jest to liczba avatarów, inkarnacji Boga schodzących na Ziemię. Używanie jej mocy dla własnych celów redukuje ją do Ósemki i człowiek stacza się do Piekła. gdzie jego cierpienie jest niewyobrażalne. Przepracowanie jej bez pomocy Boga jest niemożliwe. Wymaga wielkiego poddania, pokory, medytacji, zrozumienia sensu wszystkiego.
masz nie­przeciętną osobowość i liczne zalety — jak: wytrwałość, zdolność panowania nad sobą, silna wola, magnetyzm. Najważniejszą z nich jest talent organizacyj­ny i kierowanie się wzniosłymi ideałami. Dzięki wyjątkowej inteligencji i pomy­słowości potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji i odważnie stawiasz czoła trudnościom. Jesteś pracowity, systematyczny i wytrwały. Bogata wyobraźnia pozwala ci ogarnąć całość i stworzyć najlepszy plan działania. Masz. wszechstronne predyspozycje do tego,

by kierować innymi. Potrafisz poświęcić się dla innych i okazać pomoc potrzebującym.

Angażował się będziesz w działanie społeczne i charytatywne. Dążył będziesz do poprawy życia ludzi.

W życiu kierował się będziesz wzniosłymi ideałami. Obdarzony będziesz siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i wyobraźnią. Czeka cię życic pełne sukce­sów i szczęścia pod każdym względem. Tworzył będziesz wielkie plany. W dzia­łaniu będziesz bardzo sprytny. Posiadał będziesz jasną wizję całości i nigdy nie będziesz pracował w sposób chaotyczny. Będziesz mógł stawiać czoła wszelkim przeciwnościom i pokonywać sprzeczności. Dzięki pomysłowości znajdował będziesz rozwiązania sytuacji bez wyjścia.

Jesteś autentycznym szefem. Kochasz pracę, porządek i sprawiedliwość. Charakteryzuje cię wielka energia i zapal w realizowaniu celów, jesteś inte­ligentny, chłodny, analityczny i zrównoważony emocjonalnie. Całkowicie panujesz nad ciałem, umysłem i zmysłami. Posiadasz wzniosie ideały i zasa­dy moralne. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej samodyscyplinie możesz stać się prawdziwym przywódcą i „budowniczym świata". Czul bę­dziesz nieodpartą chęć opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Świetnie zdawał będziesz sobie sprawę z problemów i konfliktów nękają­cych ludzi i ich przyczyn. Uważał będziesz za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania. Twoja działalność społeczna będzie mieć zasięg mię­dzynarodowy.

Grozi ci odurzenie sukcesami i utrata ideałów na rzecz dóbr materialnych i niepohamowanych ambicji. Aby stanąć na wysokości zadania musisz działać zgodnie z Wyższą Wolą i nie oczekiwać zapłaty. Pomocna ci w tym będzie sa­modyscyplina, rozwaga, pokora i oddanie Bogu. Poczucie spełnienia (świado­mość kosmiczna) oraz wolność od przywiązań i pragnień materialnych będzie nagrodą.
Awatar użytkownika
Czarna
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 334
Rejestracja: 03 mar 2009, 16:02
Lokalizacja: Opolskie
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: krucha13 » 29 mar 2009, 13:14

Wszystko fajnie tylko z tym calkowitym panowanie nad soba trzeba sie zmierzyc((( Chyba ta 5 w I PZ robi robotke u mnie .
Co do reszty bardzo duzo sie zgadza)))) Pozdrawiam
krucha13
 
Posty: 25
Rejestracja: 03 mar 2009, 16:01
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: Czarna » 09 kwie 2009, 15:40

ano trzeba sie zmierzyć nikt doskonały sie nie rodzi :)
Awatar użytkownika
Czarna
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 334
Rejestracja: 03 mar 2009, 16:02
Lokalizacja: Opolskie
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: jasmin » 23 sie 2009, 00:00

jest podobna w negatywach i pozytywach do 22, jednak posiada większą moc i władzę. Nosi w sobie zawartość i moc liczby 8 zatem jest doskonałym szefem, mądrym i uduchowionym, który potrafi wspaniale zarządzać materią, a jednocześnie wspierać i prowadzić każdego człowieka do rozwoju jak duchowy nauczyciel.
Negatywna wibracja może dać materialistę bezlitośnie wykorzystującego słabości innych
http://prosperita.terramail.pl/numer4.html
jasmin
Niewymowny
 
Posty: 179
Rejestracja: 03 mar 2009, 17:53
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: kaplanka » 22 wrz 2009, 20:57

44 pojawiając się w naszym portrecie daje:
- nieprawdopodobną odwagę podejmowania i wprowadzania decyzji w życie,
- daje taką „pewność skalpela”, czyli osoba podejmując decyzję jest absolutnie stabilna w tej decyzji.


Mam tą liczbe w 2 PZ 8/26/44 niesamowite jak pasuje do tamtych lat. Naprawde czulam ogromna moc w tamtym okresie, to niesamowite ale kazdy dzien byl wtedy dla mnie wyzwaniem. Codziennie wierzylam ze to co robie jest sluszne i nie wolno mi zawrocic z obranej drogi. Wlasciwie to byl przelom o 360 stopni pod kazdym wzgledem w moim zyciu.
kaplanka
Wpadłem na chwilę
 
Posty: 251
Rejestracja: 20 wrz 2009, 20:48
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: instalar » 10 lut 2011, 15:19

mam pytanko.... :lol: jak posiadanie liczby 44 w portrecie numerologicznym wplywa na sfere uczuciowa w sensie zwiazkow? Czy ona wogole wplywa?
Z tego co czytam to na zawodowa sfere zycia, finansowa raczej ok a jak tu z miloscia?
instalar
Pismak
 
Posty: 1688
Rejestracja: 14 cze 2010, 16:31
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: Elie » 11 lut 2011, 09:18

Jeżeli każda wpływa nie rozumiem dlaczego własnie 44 nie, przy tylu cechach wręcz despotycznych musi wpływać.
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3j ... ture=share

W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.

Najważniejsze w życiu nie jest to,  co zdobędziesz,  ale to, w jaki sposób zdobywanie tego zmieniło i zbudowało ciebie.
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 31372
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 2176 razy
Otrzymał podziękowań: 2113 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Wibracja mistrzowska 44

Postautor: instalar » 11 lut 2011, 12:26

No tak Koli ale 16 to karma związków, a 26 karma miłości, więc to są bardziej obciążenia, że coś musimy przerobić i nie zawsze jest to dla nas miłe i przyjemne.

Z tego co wyczytałam w opisie podliczb to 44/8 daje wlasnie stabilizację w sferze uczuć, długie związki, wielkie miłości....z tego co ja rozumiem na teraz to 44 jest jaknajbardziej korzystna i np. jesli ktoś nie ma w portrecie 16 i 26 a ma np. 44 to oznaczać chyba może, że ma sporą szansę na odnalezienie partnera mu odpowiedniego i stabilny długi związek....w sensie, że nie bedzie miał trudnoci w związku i problemów na podłożu uczuciowym.
Chyba że możę to tyczy się tylko w przypadku podliczby 44/8 a samo 44 tego nie da....tylko czy samo 44 może wogóle być, aż tyle się nie wyznaje.


pen, no właśnie róznica 26/8 a 44/8 jest kolosalna ponoć, mimo że to jakby nie było 8, 44 mistrzowskie ale ostatecznie 8 :) A co Ty tak się boisz 8-mki? Co w niej takiego strasznego?? :mrgreen:
instalar
Pismak
 
Posty: 1688
Rejestracja: 14 cze 2010, 16:31
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Następna

Wróć do Liczby mistrzowskie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości